Sluta ljuga om Schyman!

Bahareh Andersson, som kallar sig muslimsk feminist, går återigen till attack mot Gudrun Schyman i en debattartikel i SVD idag. Jag skrev om en av de tidigare vettlösa, lögnaktiga attackerna från Bahares sida, mot svenska feminister i allmänhet och Gudrun Schyman i synnerhet, här.

Det börjar bli pinsamt, Bahareh;). Man hinner nämligen bara till första meningen i artikeln, för att förstå att Bahareh inte ens har läst GS:s artikel i SVT Debatt. Det är lätt att få intryck av att hon bara är ute efter att hugga Schyman och svenska feminister i ryggen (för övrigt de enda idag, som kämpar med kvinnor som BA, mot hedersvåld):

”Att personer inom Centerpartiet, och numera Gudrun Schyman, vill tillåta månggifte måste betyda att de drömmer sig tillbaka till 60-talets sexuella revolution.”

Så här skrev Gudrun Schyman i SVT Debatt:
http://debatt.svt.se/2013/01/11/lat-oss-riva-upp-aktenskapsbalken-tillsammans-annie-loof/

”Jag har ingen insyn i Centerpartiets inre liv och vet inte vilka konflikter som kan finnas där. Men det är intressant att den mediala debatt som dragit igång i huvudsak gällt dessa två meningar i ett 15-sidigt förslag till idéprogram som en arbetsgrupp levererat:

”Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.”

I medierna blir budskapet ”Centern vill ha månggifte”.”

Schyman fortsätter:
”Vad Feministiskt initiativ ville, och fortfarande vill, är att två eller flera personer som bor tillsammans och har en gemensam ekonomi/gemensamt ägande ska kunna registrera en juridisk/ekonomisk samlevnad. Det kan vara kärleksrelationer, men det kan också handla om gemensamt boende/hushåll där vänner valt att leva tillsammans, där syskon valt att bo ihop eller där man upprättat ett generationsboende.
Tanken är att individerna ska få samma lagliga stöd som i äktenskapsbalken (och sambolagen), utan att man behöver gifta sig med varandra.”

Gudrun Schyman avslutar med orden att Annie Lööf skall stå på sig och:
”Äktenskapet som institution är en av grundstenarna i det patriarkala bygget. Det vore roligt att riva det tillsammans!”

Jag instämmer med Schyman. Äktenskapet är en föråldrad, patriarkal, manlig och religiös ”tradition”, som borde ersättas med andra former av lagar.

Ingenstans, Bahareh Andersson, skriver Schyman att hon vill tillåta månggifte!!
 
Varför går en feminist som BA till upprepade attacker mot svenska feminister, dvs de som idag engagerar sig på alla möjliga sätt, ofta ideellt, för att hjälpa de kvinnor som BA talar om? Jag har min egen ”teori”, gällande Baharehs agerande:
 
Min censurerade kommentar i SVT Debatt:
 
BA:
De siffror du presenterar är förvanskade och överdrivna. Detta har Tetyana påpekat för dig ett antal gånger, så det behöver jag inte gå in på närmare. Du vill alltså, av någon, anledning blåsa upp hedersvåldet till ett större problem än vad det är.

Utöver detta, så riktar du kritik mot feminsmen och det vi kallar ”mäns våld mot kvinnor” och menar att detta skall separeras från det du kallar ”hederskultur”.

Med tanke på hur riktlinjerna är satta, för att få statligt stöd, bidrag, för arbetet med hedersvåld, så är det lätt att få uppfattningen, att det finns en tämligen bra anledning för dig, att separera hedersvåld från begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.

Riktlinjerna för statligt stöd, är ju nämligen att arbetet med ”hedersförtryck/våld” skall vara en del av det generella arbetet med att motverka ”mäns våld mot kvinnor”. Arbetet med hedersvåld/förtryck skall också samordnas med den generella verksamheten ”mäns våld mot kvinnor”.

Det är ju lätt att dra slutsatsen, med detta i åtanke, att du helt enkelt vill separera hedersvåldet från ”mäns våld mot kvinnor” av rent ekonomiska skäl? Som det är idag, får feminister och ”hederskultur-arbetare”, så att säga, dela på den statliga kakan. Du måste dessutom anpassa dig till de riktlinjer som har satts och därmed bedriva din verksamhet, i samarbete med redan befintliga organisationer som verkar aktivt för svensk jämställdhet.

Finns det anledning att tro att du vill väcka opinion mot feminister och separera ”kultur” från ”mäns våld mot kvinnor” samt blåsa upp statistiken för hedersvåldet, för att få stort statligt stöd till din ”egna kassa” så att säga? För att få ut mer statligt stöd till din egen verksamhet och för att slippa underordna dig det generella arbetet med ”mäns våld mot kvinnor”.

Ja, det ligger väldigt nära till hands att få den uppfattningen. I synnerhet som du hittills, enligt uppgift, har fått noll kronor i stöd från staten. Det ligger nära tillhands att tro att det inte blev något bidrag pga att du inte ville samarbeta med de befintliga organisationer som finns idag.

Vill man vara lite elak, så ligger det också nära tillhands att tro att du helt enkelt sticker svenska feminister i ryggen, för att få en större del av kakan till ditt arbete mot ”hederskulturen”, på bekostnad av alla andra kvinnor som behöver hjälp.
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/inbjudan-att-soka-bidrag-till-forebyggande-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-%202011.pdf  

Annonser

44 thoughts on “Sluta ljuga om Schyman!

 1. Svenska feminister verkar skita totalt i dom problem som drabbar invandrarkvinnor. Att förneka att det finns problem med invandrare är mycket viktigare för dom! Så lägg av å fåna dig!

 2. I en perfekt värld så hade jag inte brytt mig om man avskaffade äktenskapet och regeln för att man bara får gifta sig med en. Men i o m att vi vill ha ett mångkuturellt samhälle så kan vi inte avskaffade det samtidigt som vi tor att alla i Sverige blir beskyddade av samhället. För så fort i tar bort vår lag eller ändra den till att gälla många så kommer ledande präster och imanerer att få företrädesrätt till att tolka hur folk ska leva sitt liv och ersätta vår lagmakt med sina lagar. Redan idag så fins det familjer som i hemlighet har flera fruar och det är inte fruarnas eget fria val.Detsamma gäller arvsätten. Ska jag bara se till ig själv och mina värderingar så hade jag tyckt att det borde vara mitt val för vem som ska få ärva mig och att staten inte har något med det att göra. Men även där får jag vara mer solidarisk då vi idag har aktiva religioner som förespråkar att pojkar ska få ärva mer än sina systrar och att andra män går före kvinnor i arvsrätten. Återigen så kommer religiösa ledare vara dem som leder folk hur de ska fördela sina tillgångar och de kommer att ske på bekostnad av kvinnorna.Så jag önskade att vi alla i Sverige var så jämställda i tanken att dessa reformer skulle kunna införa. Men det är vi inte. Vi får nog vänta minst 100 år till.

 3. NBTDu skriver "Ingenstans, Bahareh Andersson, skriver Schyman att hon vill tillåta månggifte!!"Men Schyman försvarar i alla fall C när de skriver: "Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar".Det innebär en de facto legalisering av månggifte. Hur man än vrider och vänder på det går det inte att komma till en annan slutsats.

 4. Om vi avskaffar äktenskapet och ersätter detta med något som gäller för alla sammanboende, av vilket slag det vara må (syskon, vänner osv), så innebär det förstås inte att vi slipper världsproblemet med mäns sexuella, fysiska och psykiska våld mot kvinnor. Eller förtryck och diskriminering mot kvinnor pga kön.Jag tror dock inte att det skulle göra någon skillnad för religiösa fanatiker – de skapar sina egna regler i Sverige, som du skriver Hmm, och skiter fullständigt i lagar och regler. För dem finns bara en lag – religionens lag. Precis som äktenskapet är sprunget ur religion. Jag tror alltså inte som du, att ett avskaffande av äktenskapet skulle göra saker och ting värre, än vad de redan är. Som du skriver – vissa av dem praktiserar redan månggifte och de mördar sina döttrar, som inte gör som männen i familjerna vill = ignorerar svenska lagar.Personligen, är frågan om äktenskapets vara och icke-vara, en mindre prioriterad fråga för mig. Jag konstaterar att äktenskapet är sprunget ur patriarkala, manligt påhittade religioner och att det ofta är och har varit, till stor nackdel för kvinnor. Orkar inte gå in mer på det, just nu.Hälften av alla äktenskap går i kras och vi skattebetalare förväntas stå för skilsmässo-notan i form av både familjerådgivning, vårdnadsärenden och all annan formalia kring skilsmässa/äktenskap. Samma rättigheter för alla, anser jag, oavsett vilken familjekonstellation människor väljer att leva i. Familjepolitiken borde sättas tänderna i och anpassas för oss alla.Jag tycker som du, angående arvsrätten. Jag anser att den inte behöver justeras i nuläget. Alla barn har rätt till sin laglott efter sina föräldrar (resten kan testamenteras bort) och jag ser också faran med att ändra på detta, eftersom det då finns få chanser för flickor att få samma möjlighet som pojkar, dvs få förmånen att födas med ett välkommet startkapital i livet. Jag hoppas verkligen inte att det kommer att ta ytterligare 100 år för kvinnor och män att få samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på jorden. Men visst kan det se dystert ut då kvinnorörelsen har verkat under i alla fall både 1800-talet, 1900-talet och fram till nu:(

 5. Om du vill fortsätta komma till tals i min blogg, så ska du använda en betydligt trevligare ton. Jag sitter just nu och funderar över om det är en liten fjortis jag har på tråden, med anledning av ditt ordbajs."Det verkar som om feminister skiter i..?" Du vet alltså inte vad feminister gör men ändå vill du utmåla dina ord som någon slags sanning/fakta?Först och främst – varför förutsätter du att detta är ett problem som feminister skall lösa? Vänd dig till mansregeringen och manssamhället med dina synpunkter på hur illa de sköter detta mansvåld i invandrade familjer.För det andra – vi feminister är så generösa att vi jobbar hårt, ofta med egna tillskjutna medel och egen fritid för att lösa problemet i världen, med mäns våld mot kvinnor. Däri ingår naturligtvis hedersvåldet, vilket tex flera kvinnojourer också är väl utbildade i.

 6. Jag vet vad dom gör! Jämnställdhet på arbetsmarknaden t.ex! Men månggifte ska inte vara. Muslimer vill ha det. Nästa gång kanske dom vill ha barnbrudar….

 7. Ja, jag tänkte faktiskt på det, men Schyman skriver ju därefter:"I medierna blir budskapet ”Centern vill ha månggifte”"Jag tolkar det som att Schyman uppfattar det som att det INTE är månggifte C är ute efter. Hon menar ju att media har missuppfattat detta. Har inte själv läst ordagrant vad Centern skriver men det spelar egentligen ingen roll. Schyman och Fi är inte för månggifte, absolut inte. Fi vill ju avskaffa äktenskapet helt och hållet. Bahareh Andersson kunde ha riktat sin kritik mot Centern, redan när förslaget lades fram. Hon uttalar sig nu, av den enda anledningen att hon vill kritisera feminister i allmänhet och Schyman i synnerhet. Igen. Det är hennes kännetecken, efter alla artiklar hon har skrivit där hon har kastat paj mot Schyman och svenska feminister.

 8. Fast skillnaden om vi behåller nuvarande lagstiftning blir den att det åtminstone finns en teoretisk chans att dra dem inför domstol för bigami och därmed hjälpa dem som känt sig tvingade att ingå i ett månggifte. Det + att vi sänder ut en signal till vårt samhälle om att vi förväntar om jämlikhet i förhållanden. Om vi backar så kommer de religiösa ledarna triumferande säga; Se vi har rätt. De är hur vi ser på det som är det rätta.Det är redan idag fullt lagligt att bo tillsammans hur man vill. Detta är att sända ut frihets-signaler. Jag ser ingen anledning att ändra på det. Om de vill att allt ska fördelas mellan dem etc så står det dem fritt att blida ett handlesbolag. Det finns inget skydd från staten i alla fall vad det gäller äkta makar så detta skulle vara ett sätt att ordna upp det utan att involvera staten och utan att svag kommer i kläm genom att legalisera måggifte alternativt avskaffa biggamilagen.

 9. Ja, jämställdhet på arbetsmarknaden är något som svenska feminister jobbar med och det gäller även för invandrarkvinnor, som vi gärna ser fler av på arbetsmarknaden men som ofta "fastnar" i hemmen.Vi jobbar också hårt åt män, för att lösa det enorma samhällsproblemet med mäns våld. Däri ingår som sagt hedersvåldet och tyvärr har vi feminister så gott som ingen makt alls idag att påverka politiken och resurserna som skall avsättas för att skydda ALLA kvinnor från manligt våld och sexuellt våld.Svara gärna på frågan, varför du anser att dessa problem är kvinnors/feministers problem att lösa åt män, mansregeringen och manssamhället, ofta bara med egna tillsatta medel och resurser i form av ideellt arbete?

 10. Det är uppenbart att det är en attack mot Schyman hon är ute efter. Inte en enda gång nämner hon Lööf i sin artikel, som är den som skall stå för uttalandet om det nu är månggifte det handlar om. Själv förstår jag inte vitsen med att Schyman går ut och ordar i Centerns sak men jag förmodar att hon ville få fram budskapet att äktenskapet är förlegat och att familjepolitiken måste revideras.

 11. Hmm: men ingen kan ju ingå månggifte i landet, om äktenskapet avskaffas? Säkerligen behåller de religiösa fanatikerna ändå sina egna lagar och regler och det är det jag menar med att ett avskaffande av äktenskapet inte kommer att påverka dessa människor – de gör som de vill ändå. Gifter sig i sina hemländer eller bor ihop med flera "fruar". Jag tror, vet, att dessa fanatiker struntar högaktningsfullt i svenska lagar.Jag har ingen aning om vad du menar med sista stycket, tex "bilda handelsbolag". Handelsbolag kan du bara bilda om du skall bedriva näringsverksamhet och inte som ett sätt att fördela arvegods.

 12. Letar efter original programmet från SVT men det undflyr mig från att hitta det. Det sändes 2009.Men för att vara tydlig så finns de dem från V som jag inte heller tycker borde få vara med i deras parti då de vill mörda folk som inte tycker som dem. Så både bland moderat och V så hittar vi folk som inte är för jämställdhet. Dessa är de vi det om. Vilka fler finns det som håller masken utåt? Jag är helt enkelt orolig för att vi låter extremhöger och extrem-vänster tillsammans med religiösa fanatiker sätta skutan i sank. När nu C gör sina utspel så vet jag snart inte åt vilket håll jag ska vända mig. För det finns ingen kvar. Kd kommer aldrig på fråga och Fp får jag nog se. Fi och Mp är för långt åt vänster för mig så jaaa det finns inget kvar 😦 Pratpartiet? ;)Nej 2014 blir ett helvetesval för mig.

 13. Måste tillägga: jag tror snarare att ett avskaffande av äktenskapet, med tiden kommer att bidra till en positiv syn på människors rätt att själva välja sina liv. Det kommer att ta tid för dessa religiösa fanatiker som är uppvuxna i extremt patriarkala länder, men det kommer nya generationer.

 14. Hmm: angående klippet med muslimen Waberi (M): jag vet att Bahareh Andersson har kritiserat att en man med den här typen av åsikter tillåts komma in i riksdagen. Ändå kallar hon sig själv muslim? Jag fattar inte hur detta hänger ihop? Hon kritiserar sin egen religion eller åtminstone den som Waberi praktiserar, som hon anser är "extrem"? 1. Vad har detta med svenska feminister att göra öht? Det är en majoritet män som har röstat fram Moderaterna till makten. Waberi är moderat muslim och Bahareh Andersson är muslimsk feminist. 2. Hur menar Bahare Andersson att Fi, svenska feminister eller Gudrun Schyman, skall kunna påverka detta och framför allt – hur skall vi feminister kunna påverka detta när Bahareh Andersson, om och om igen, går ut i media och medverkar till att spä på hatet mot kvinnorörelsen, feministerna?3. Min personliga åsikt är, att med fler kvinnor och feminister vid makten så får den här typen av manliga grupperingar, tex manlig religion, svårt att utöva sin enväldiga makt. Bahareh Andersson skjuter sig själv i foten.

 15. Hmm: skriv gärna vilken kommentar som du vill att jag skall ta bort. Det är inte alltid jag kopplar vilken, när flera kommentarer postas. Antar att det blev rätt?

 16. Hmm: om fler kvinnor (läs feminister) kommer till makten, tror du då att kvinnor kan tänka sig att mörda människor som inte tycker som dem? Tycker du att det kan vara värt att testa detta sätt att driva en värld, dvs lika många kvinnor som män på maktpositionerna i världen? Historiskt sett, kan vi konstatera att det inte har gått eller går så bra när bara män styr. Själv tror jag, som sagt, att vi slipper många av de manliga problem vi ser i världen idag, om kvinnor får mer att säga till om. Män har tagit hela utrymmet och grupperat sig i olika konstellationer med allt sitt våld, sexuella våld, korruption, krig, ekonomisk enväldig makt och miljöförstöring mm, mm.

 17. Rätta mig om jag har fel men i länder som tillåter månggifte kan månggifte endast ske om mannen kan försörja alla sina fruar och alla eventuella barn, detta är ju inte möjligt om personen inte har en enorm inkomst eller förmögenhet, försörjningsstöd är ju inte någon inkomst.Därför blir detta en ickefråga.

 18. Den bästa drapa om äktenskapet jag hört talas om härrör från Strindberg, dock osäker på vilken bok. Men någon mera beläst kanske kan leta fram citatet.Och f ö heter Bahareh alltså Bahareh Mohammadi Andersson. kul mellannamn !Och inte skall väl Schyman, även om hon aldrig var så mycket till kommunist, ställa sig på samma sida som en visionär nyliberal. Men nog kan centerförslaget vinna röster bland mormoner.

 19. SUCK! Jag tycker att månggifte INTE ska tillåtas utan jag tycker att äktenskapet ska upplösas och att människor ingår i dom relationer det nu månde vara. Man kan skriva avtal sinsemellan om arvsrätt m.m. Bahareh Andersson har gått mig helt förbi. Jag var tvungen att googla men icke. Jag tycker att det är bedrövligt att hon ser hedersvåldet som det viktigaste och skäller på den kanske viktigaste feministen vi har i Sverige. ALLT våld mot kvinnor/barn är viktigt. Det är sorgligt att en muslimsk "feminist" motarbetar andra feminister som bara gagnar Ström-gänget. Verkligen trist.Jag kom nu att tänka på en journalist Rubin tror jag att hon hette som sänkte ROX:s ledare Wachtmeister för några år sedan. Bedrövligt är bara förnamnet. Dessutom fick Rubin något pris för sin bedrift.Menar du NBT att det inlägget till SVT-debatte cencuerades? Det säger väl allt. Vart är vi på väg.

 20. Strindberg var en sann kvinnohatare. Det finns citat från honom i bloggen.Jag missade Baharehs tillägda efternamn. Jag tror inte att hon har skrivit ut det tidigare, iaf..?Schyman och Fi är naturligtvis inte för månggifte, även om Erik har en poäng i att det ser ut som att hon försvarar det. Hon har alltid sagt att äktenskapet är en patriarkal institution och vill avskaffa det.

 21. Jag håller med om äktenskapet. Det finns andra sätt att skydda sina arvingar.BA har skrivit på bl.a Newsmill och hennes poäng är nästan alltid densamma – attackera svenska feminister i allmänhet och Schyman i synnerhet. Man undrar varför och hur hon inbillar sig att det gynnar hennes sak? Läste i kommentarsfältet (i den debatten där jag själv deltog) att hon "får hjälp" av sin svenske man att skriva artiklar. Vet inte om det stämmer. Jag är inte särskilt insatt i, vad det innebär att vara "muslimsk feminist" men om det är samma sak som att ställa sig på antifeministers och till och med rasisters sida, mot feminism, vilket BA gör – då är man inte en feminist i ordets rätta bemärkelse. Jag trodde till en början att hon var en av alla dessa "förklädda" män på nätet;).Ja, EXAKT denna kommentar censurerades i SVT Debatt – jag hann kopiera den och jag skickade den upprepade gånger i kommentarsfältet men den anmäldes om och om igen och försvann, försvann och försvann tillsammans med många, många andra och andras. Kommentarsfältet såg ut som rena rama minfältet till slut. Det finns andra, som hängde med i debatten som kan intyga detta, om nu inte mitt ord skulle räcka.Människor i det här landet tror att man måste ha betett sig som en gris i kommentarsfältet för att "lyckas" bli avstängd och censurerad från tidningarnas kommentarsfält men det stämmer absolut inte. De inbillar sig nog att jag sitter och skriker "din jävla idiot, "k*kjävel" eller liknande till meddebattörer;). Det räcker alltså med att man "bidrar till en upp-piskad stämning" och det är ju svårt att INTE göra bland rasistiska män som hatar både invandrare, kvinnor och feminister och dessutom får pisk av kvinnliga, feministiska meddebattörer;).Jag vet inte om SVT debatt anlitar Interaktiv Säkerhet, liksom de flesta tidningar och forum eftersom jag aldrig fick något svar på frågorna jag ställde till SVT, då de censurerade mig.

 22. Måste tillägga: Jag kan hoppa upp och sätta mig på att alla dessa män som sitter och toktrycker på anmäla-knapparna i kommentarsfälten, är de som också hävdar allas rätt till "yttrandefrihet";).

 23. Är inte någon större beundrare av Annie Lööf men det där hon sade om "bonde söker fruar" i riksdagsdebatten var ju riktigt roligt. Men det är väl hennes talskrivare som kommit på lustigheten.

 24. Tack för krya på. hjälpte kanske då jag mår bättre idag ;)Jag håller helt med. Alla som försvara någon av de tre stora religionerna skjuter sig själv i foten. Spelar ingen roll om det är Jehovas vitten, Pingströrelsen, Katoliker, Judar eller Muslimer. De som klara sig bäst är väl Svenska kyrkan men äen där med deras inre motsättningar gör att jag har svårt att ta dem på alvar.Jag är helt med att i en demokratiskt tillsatt regering så sak alla representeras utifrån hur det ser ut som befolkningsgrupp, om de så må vara att de är invandrare, "klastsillhörighet" eller kön så borde de vara representerade enligt hur fördelningen i landet ser ut. Att ha en regering eller riksdag för den delen som ser annorlunda ut kan inte vara demokratiskt.Hur det ser ut i våra förteag kan jag däremot inte tycka att vi sak lägga oss i. Storföretagens tid i Sverige är dessutom över så det lär spela än minde roll. Men i företag så måste det som är mest konkurrenskraftigt få vara det som gäller och det står var och en fritt att starta ett företag idag. Kvinnor må inte än ha samma typ av nätverk men det borde undre en kort tid faktiskt kunnas byggas upp om bara alla samarbetade. Om inte männen är med så räcker det långt om kvinnor själva vill knyta nätverk.Vad jag menar med ett handlesbolg är att man faktiskt kan som en grupp människor, om jag fattat det rätt, kunna driva en familj som ett företag och då är alla delägare lika stora ägare av företaget. Men man får vara noga med hur man skriver avtalet då om en tar ett lån så blir alla skyldiga att betala tillbak det. Jag inser att ingen har tänkt på det här innan, och kan vara att jag själv inte sett var det kulle kunna brista, men som jag ser det så är det fullt möjligt att man stoppar in precis alla sina tillgångar i handelsbolaget så är alla lika ägare och ärver lika vid bortgång. Handelsbolag är som en enskild firma fast med flera ägare.

 25. @Squareeye & NBT: Jag är med er i sak men inte i praktiken. Visst kan man skriva avtal om arv men om det sitter en snubbe och säger att dina söner ska ha det mesta eller allt och dina döttrar inget så finns det för många i Sverige idag som skulle göra som de blev tillsagda.Samma gäller mångifte. Om vi avskaffar äktenskapet och lagen mot bigami samtidigt så avskaffar vi samtidigt möjligheten att åtala om någon bli tvingad mot sin vilja. I varje fall så inskar vi kraftigt på möjligheten då vi skulle vara tvungna att bevisa att det skett med tvång, dvs omvänd bevisbörda, och de vet vi väl alla hur det skulle gå.För mig så bli det en fråga om vi ska religionsfrihet i Sverige. För mig så måste alla religion avskaffas innan vi kan införa dessa tankar. Minst en gång om året kommer Jehovahs vittnen och knackar på dörren. Har ni läst vad det står om kvinnor i deras pamfletter?

 26. "Annie Lööf skämtar: Jag kan dementera att vårt kommande partiprogram kommer att heta ”Bonde söker fruar”."De övriga partiledarna (möjligen inte Jimmy) hade en mängd dåliga vitsar om skidlöpning och vallor så vid en jämförelse var Annie nästan bättre.Bahareh Mohammadi Andersson syntes i alla fall i SvT Debatt igår och utbytte åsikter bl a med Hans Scheikes fruar, som väl såg ganska fräscha ut trots allt stryk de måste ha fått. Men sminköserna på SvT brukar ju kunna göra underverk.

 27. Haha, det var lite kul. Hon har humor, Lööf?Missade SVT Debatt men inte fick Scheikes fruar stryk i ansiktet? Han agade väl dem på stjärten och då krävs inget smink?

 28. Hmm: vad gäller arvsrätten så kan ju den utformas så att barnen alltid får sin del. Jag anser att äktenskapet är bindande på många olika sätt och man har svårare att ta sig ur ett dåligt äktenskap, än tex ett samboskap. Det krävs en massa formalia och "betänketid" om man har barn osv. Jag tror inte att ett avskaffande av äktenskapet, kommer att resultera i att fler män bor ihop med flera kvinnor och jag tror inte heller att det blir svårare för kvinnor att ta sig ur dessa förhållanden, bara för att de inte är gifta med mannen. Tvärtom, faktiskt. Dessutom tror jag att det är en pytteliten minoritet i Sverige som ev lever på detta sätt, med flera fruar eller flera äkta män. Nej – här på landet knackar inga religiösa på dörren, jag tror de är mörkrädda;). Vad står det om kvinnor i Jehovas vittnens pekböcker;)?

 29. Hmm: skönt att du har piggnat till.Jag instämmer i att vi ser av historien, att alla olika gruppers rättigheter inte tas tillvara, av de tillsatta beslutsfattarna. Det tydligaste exemplet är hur män har styrt samhället, utan att hälften av befolkningen, dvs kvinnor, har fått komma till tals. Därför är det viktigt att vi har 50/50 kvinnor och män, när beslut skall fattas som rör allas vårt samhälle och allas vår värld.Problemet med företagandet/näringslivet är att det påverkar det mesta i samhället. Näringslivet styr givetvis både politiken och tex media med sina pengar och sina agendor. Kvinnor kan starta företag idag men självklart är det svårare för kvinnor eller rättare sagt mammor, att kombinera ett sådant engagemang som krävs i företagandet, med man och barn. Det är också otroligt svårt för kvinnor att ta den position som krävs i näringslivet, när i princip alla företag vi handlar av idag, ägs av män. Vill man tex som kvinna eller man gynna kvinnligt företagande, så stöter man på problem. Det gäller oavsett om vi vill handla mat, tidningar, kläder, domäner, smink, trädgårdsredskap, bilar, datorer osv… Kommer att skriva mer om detta i ett kommande inlägg.Nej, det funkar inte så med vare sig handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller AB. Du måste bedriva näringsverksamhet i handelsbolaget. Det innebär i all enkelhet att du skall sälja varor eller tjänster, ha ett vinstsyfte och ansöka om f-skatt. Det går alltså inte att tex lägga in tjänsteinkomster från man och kvinna i ett handelsbolag och göra avdrag för familjens kostnader.

 30. De ska lyda sina män och hålla sig till hushållsarbete ;)Vi måste även värna om minoriteter. Finns ingen anledning idag till att inte göra det då det står var och en fritt att vara sambo och inte gifta sig.

 31. Lyda en man och jobba med hushållsarbete? Hahhaah! Det sistnämnda blir man inte fet på, det betalar sig inte och det förstnämnda förstår jag inte alls? Varför skall fruar lyda sina män och i vilka sammanhang? "Lyda" när det gäller att ställa upp när han vill utöva sin sexualitet och förväntar sig att kvinnan skall delta med och upplåta sin kropp tills han är klar?

 32. Scheikes fruars stjärtar i direksänt Debattprogram har jag svårt att tänka mig. Men Robert Aschberg och Gert Fylking i kombination hade säkert kunnat få till något sådant i TV3 en gång i tiden.Och du kanske inte gillar det här, men fruarna såg fräscha och glada ut. En lydig kvinna är en lycklig kvinna skulle kanske någon påstå (inte jag). Men man kan nog säga att de hjälpte till att sprida en positiv bild av Scheike och så var kanske inte det ursprungliga tänket bakom programupplägget.

 33. Det var väl Aschberg och Fylking som tog lavemang i tv för att visa svenska folket hur bajset sprutar ut ur rumpan när man gör det? Något mer välgjort och upplysande har sällan visats i svensk tv..:D? Även misshandlade kvinnor kan le. Det är inte sällan att de gör det, bara för att visa lojalitet med mannen och skyla över det mansvåld de lever under. Ännu ett av kvinnors tabu – det gäller att bevara mannens allehanda "familjehemligheter".

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s