Tvångsprostitution i Sverige

DN skriver om det de väljer att kalla ”sexhandeln” i Sverige, dvs tvångsprostitutionen av utländska kvinnor. Läs om fallet ”Alexandra” från Rumänien här:

”Alexandra är 35 år, arbetslös och ensamstående tvåbarnsmamma. Hon bor i en sliten lägenhet, i ett slitet hus i Bukarest i Rumänien. Hon är ett av alla tusentals offer för människohandlare i Europa.

Våren 2011 tog hon bussen till Sverige tillsammans med dåvarande sambon i tron att hon skulle få arbete som städerska på ett byggföretag. Men när hon kom fram till Göteborg började mardrömmen. Städjobbet var en bluff.

Hennes sambo var skyldig en rumänsk man pengar. Denne man levde då i Sverige. Och det var hon som skulle betala tillbaka.”

Männen tvångsprostituerade Alexandra som tvingades ut på gatorna i kort kjol för att låta sig våldtas av svenska torskar mot betalning. Pengarna tog hallickarna hand om.

Polisen hade haft spaning på männen en längre tid. Telefonerna hade varit avlyssnade och civilklädda spanare hade fotograferat dem utanför lägenheten och på gatan.
Men under det första förhöret på polishuset i Göteborg någon timme efter tillslaget mindes Alexandra hoten mot hennes barn.
– Jag vågade inte berätta hela sanningen, jag sa inte som det var till den svenska polisen.

Polismyndigheten beslutade då att Alexandra skulle flygas tillbaka till Rumänien, tillsammans med de andra kvinnorna som ingick i trafficking-härvan. Polismyndigheten ansåg nämligen att kvinnorna utgjorde ”ett hot mot allmän ordning och säkerhet”. Notera att det alltså, enligt Polismyndigheten, inte är torskarna som är ”hotet mot den allmänna ordningen och säkerheten” i landet:D

”– De sa att någon skulle möta oss när vi landade, säger hon.
Men när de hade passerat den rumänska passkontrollen började mardrömmen på nytt.
Det var inte polisen som väntade – utan människohandlarna.”

DN skriver också om hur Alexandra blev behandlad av polis och rättsväsende, här.

”Ett enda förhör utan advokat avgjorde Alexandras öde. Nu ångrar polisen avvisningsbeslutet.

Mindre än två timmar efter att polis stormat in och befriat Alexand­ra från människohandlarna inleddes förhöret som kom att avgöra hennes öde. Det hölls i ett rum på polishuset i Göteborg.
Alexandra ljög sig genom alla frågorna av rädsla för gärningsmännen och brist på förtroende för polisen.

– Jag gjorde allt jag kunde, jag satt med henne i tre timmar och nötte och spelade på alla känslor jag kunde men det gick inte att få henne att berätta, säger polisen Stefan Adamsson på prostitutionsgruppen.”

Jag undrar här – är det på något sätt en fullständigt revolutionerande tanke, att anta att en utländsk kvinna, som har blivit våldtagen av hundratals (?) svenska torskar av manligt kön, inte vill/kan öppna sig för en annan man? Varför sattes inte en kvinnlig polis in, för att möta och förhöra Alexandra? Har polisen ont om dem?:D

Är det på något sätt en omvälvande tanke, att anta att en kvinna som kanske själv kommer från ett land med en korrupt poliskår, av uteslutande manligt kön, åtminstone skulle känna mer förtroende för en kvinnlig polis, än en manlig?

Är det på något sätt uteslutet, att anta att en kvinna från ett icke så ”sexpropagerande” land som Sverige, känner sig obekväm med, att för det första tala om de handlingar av manlig sexuell karaktär som hon har utsatts för och dessutom tala om dessa manligt sexuella handlingar mot henne, med en annan man?

Hade jag själv, som våldtäktsoffer, velat tala med en polis av manligt kön och tvingats berätta detaljer för denne främmande man, om vad de här torskarna och hallickarna har gjort mot mig, under det torskar, många män och tidningarna kallar ”sex” och som jag kallar upprepade våldtäkter i tvångsprostitutionen? Nej!

”Långt senare JO-anmälde Alexandra den svenska polisen för att hon avvisades från Sverige. Efter en lång process slog JO fast att inget fel hade begåtts. Enligt JO:s resonemang är prostitution ett oärligt sätt att försörja sig på eftersom det innebär att ett brott begås.

Uppenbarligen har JO inte ens förstått eller ens kunnat anta, att Alexandra var tvångsprostituerad och inte heller har JO begripit att det är torskarna och hallickarna som har begått brott mot svensk lag?

Jag tycker att det är dåligt. Jag tycker att det är för JÄVLA DÅLIGT!

Tillägg: det här inlägget är inte avsett att kritisera utvisningsbeslutet i sig. Inlägget är menat att kritisera hur massmedia väljer att benämna tvångsprostitution/människohandel i Sverige som ”sexhandel”, vilket innebär att man talar om fenomenet med torskarnas perspektiv och beskriver deras handlingar mot kvinnor som ”sex”. Inlägget är menat att kritisera hur Alexandra lämnades åt sitt öde på flygplatsen i Rumänien, där människohandlarna stod och väntade på henne och som innebar att det inte tog lång tid innan hon var tillbaka inom tvångsprostitutionen i Sverige. Detta hade kanske kunnat förhindras genom att tex rumänsk polis hade mött upp på flygplatsen. Inlägget avser också att kritisera att tvångsprostituerade inte alltid möts av kvinnliga poliser som förhör dem.

 Jag vill förtydliga att jag alltså inte avser att kritisera avvisningsbeslutet eller att JO slog fast att detta var korrekt. Jag vänder mig däremot mot JO:s resonemang/formulering om att det är de prostituerade som är ”oärliga” och upphov till att brott begås.

Annonser

9 thoughts on “Tvångsprostitution i Sverige

  1. Så enkelt är det inte.Torskarna på flashback är jätteglada att prostitution av migrationsöverdomstolen ansågs att prostituerade fick "jobba" i sverige. Dom anser att det är vägen till legalisering och det har dom rätt i.Kan de stanna i tre månader är det dukat bord för hallickar. Så ser det det ut. Bara byta ut "flickorna/hororna" efter tre månader och byta ut hallickarna. Så kan torskarna fortsätta i urinoarer och i bilar.Det är jätteviktigt att stoppa vinsten. Ingen tjänar på att legalisera könshandeln.DÄREMOT:det behövs återinföras tillfälligt PUT eller ALLRA bäst ett PUT dvs rätt att få socialbidrag i sverige för sexhandelns offer, det behövs skydd för anhöriga/barn, det behövs mentalt stöd för 6-12 månader. Det behövs professionell hjälp till offren. Det har Sverige blivit s ä m r e på. Varför?Jag har skrivit om detta här:http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/10/11/6422232-ett-beslut-utan-kunskap-om-foljderna/Så nu är du fel ute NBT. Det gagnar bara torskar och hallickar att kvinnornar får fortsätta säljas. Läs även Johanna Bäckströms Lernebys artikel:http://www.expressen.se/gt/kronikorer/johanna-backstrom-lerneby/en-till-synes-human-dom-har-gjort-det-annu-svarare-att-straffa-manniskohandlare/JO:s beslut i detta fallet var bra.

  2. SL: Har läst din kommentar om och om igen och tror att jag förstår vad du menar. Om jag har gjort det, så håller jag med i sak, rent generellt.Mitt inlägg kanske framstår som om jag vänder mig mot själva avvisningsbeslutet i sig? Min mening är att kritisera att man lämnade Alexandra åt sitt öde när hon återvände till Rumänien, eftersom hallickarna stod och väntade på henne och de återigen tvångstranporterade henne till gatorna i Göteborg. Som Alexandra själv förklarar, hade det lätt kunnat undvikas och hon hade sluppit att utsättas för detta igen. "Så nu är du fel ute NBT. Det gagnar bara torskar och hallickar att kvinnornar får fortsätta säljas."I det specifika fallet var det ju alltså just det som hände – hallickarna gavs möjlighet att tvinga henne in i tvångsprostitutionen i Sverige en andra gång. Efter ca en månad, lyckades hon ta sig ur helvetet och kunde återvända till Rumänien på egen hand. Hade man följt henne hela vägen hem då avvisningsbeslutet fastställdes eller sett till så att rumänsk polis hade mött henne på flygplatsen, så hade mycket av hennes lidande kunnat undvikas.Jag menar också med mitt inlägg, att om polisen hade lyckats få Alexandra att våga berätta om vad hon var utsatt för, så hade de haft ett viktigt vittnesmål för att kunna sätta dit hallickarna. Nu minns jag inte på rak arm om de dömdes eller ej men kvinnornas vittnesmål är ju avgörande för att få fast människohandlarna. Jag vänder mig också emot JO:s formulering, snarare än att de slår fast att avvisningsbeslutet var korrekt.Jag kanske har varit otydlig i inlägget, eftersom jag vet att du och jag brukar vara överens i de här frågorna eller så har jag inte riktigt förstått hur du menar? Möjligen måste jag ändra i texten så att det inte framstår som att min främsta mening är att kritisera avvisningsbeslutet.

  3. Det som gläder torskar är knappast något som glädjer kvinnor och flickor som blir framtida stapelvara i könshandeln. Ju snabbare man kan få slut på våldtäkterna ju bättre är det. Hotet finns där oavsett, detta är en handel med många offer och många hallickar. Dom allra flesta försvann utan ett ord till polis och säljs i nu Danmark, Rumänien, eller Italien.Man hinner tjäna mkt åt hallickar på tremånader och sedan tre månader i Danmark och sedan tre månader tillbaka i Sverige.SÅ kan vi inte ha det, då har vi snart legalisering förespråkare i dagstidningarna igen. För så är det; det ligger alltid en stor skara män och sexindustrin (Rose Alliance) i ständiga startgroparna för att dra i legaliseringstrådarna.Avbryt alla handel snabbast möjligt, i det stora hela skyddar det från nya övergrepp av nya kvinnor och nya hallickar får svårare fäste.Prostitution är så komplext så man ALLA bitar på plats.JO-beslutet var viktigt och bra. Att de tvingas att skriva ”oärligt” är en mycket liten eftergift.Men jag upprepar; det finns goda exempel på hur svensk socialtjänst/polis agerat mycket bra.Att det är en backlash på det här området hänger ihop med all annan backlash på kvinnors rätt. Det ska man inte låta torskar och sexindustrin vinna poänger på . Tvärtom, man ska skydda kvinnorna (+barn) och tilåta dem att stanna på skyddshem + det andra jag nämnde ovan och det finns mer att göra.

  4. Jag instämmer helt och hållet i det du skriver. Problemet är ju också att det lätt blir fel när män tillåts sätta ord på det som kvinnor drabbas av, oavsett om det är poliser, jurister eller journalister? Den manlige journalisten på DN benämnde tex tvångsprostitution som "sexhandel" även om det är ändrat nu. Nu är rubriken "DN granskar" och inte "DN granskar sexhandeln". Den här tvångsprostituerade kvinnan anser inte att hon har haft "sex" eller jobbat som "sexarbetare" – hon har blivit upprepat våldtagen av svenska torskar och det är viktigt i sammanhanget, att beskriva exakt vad dessa torskar gör och utsätter kvinnorna för. Därför är det också viktigt att polis, rättsväsende och andra inblandade lär sig att se på "fenomenet" med det kvinnliga perspektivet, vilket jag konstaterar att män i alla möjliga sammanhang har stora problem med och i synnerhet när det gäller allt som involverar det män tycker är "sex". Därav min kritik mot att dessa kvinnor inte bemöts av kvinnliga poliser vid förhör.Problemet är också att torskar och sexindustrin hörs mest i de här sammanhangen, som du skriver. Det lobbas hårt för en legalisering.Såg du att man nu börjar lobba för surrogatmödraskap? Det går utför för kvinnor och barn…Tack i alla fall för att du påpekade att mitt inlägg kunde missuppfattas.

  5. "LÅNGT SENARE JO-ANMÄLDE ALEXANDRA DEN SVENSKA POLISEN FÖR ATT HON AVVISADES FRÅN SVERIGE. EFTER EN LÅNG PROCESS SLOG JO FAST ATT INGET FEL HADE BEGÅTTS. ENLIGT JO:S RESONEMANG ÄR PROSTITUTION ETT OÄRLIGT SÄTT ATT FÖRSÖRJA SIG PÅ EFTERSOM DET INNEBÄR ATT ETT BROTT BEGÅS."Va f@n! Det är väl lagligt att sälja sex fortfarande. Det är olagligt att köpa sex och det är olagligt att vara hallick. En helt knäpp lag. Det borde naturligtvis vara olagligt att sälja sex också. Det skulle vara mycket enklare att ta hand om kvinnorna och hjälpa dom tillbaka till ett liv oavsett var dom kommer ifrån. Lagen har i praktiken inte inneburit någonting positivt för kvinnorna. Kvinnorna är tillbaka på gatorna igen och torskarna får inga straff. Det är ju inte Alexandra som ska utvisas. Hon borde fått hjälp med att komma ifrån sitt monster till sambo och hon borde ha fått stanna kvar i Sverige.Men som sagt, polisen kan man inte lita på och inte det övriga rättsväsendet heller. Hela samhället håller på att rasa ihop och hatet mot kvinnor ökar hela tiden. Kvinnor får inte det skydd dom behöver och så blir dom mördade också i parti och minut.Idag läste jag om ytterligare en gruppvåldtäkt mot en 15-åring. Männen vill ha bort oss från det offentliga rummet det är ju uppenbart. Våldet har aldrig varit så omfattande mot kvinnor som det är nu.

  6. Det var just den formuleringen som jag vände mig emot. Vet inte JO att det är lagligt att prostituera sig..? Det verkar inte bätte? Återigen ser vi prov på ett manligt perspektiv, det finns tydligen inte en tanke på att de som begår brott mot lagen är torskar och hallickar och inte de prostituerade? Det blir än tydligare när Polismansgrismyndigheten skriver: "hotet mot den allmänna ordningen och säkerheten" i landet" och syftar på de prostituerade? Inte heller denna myndighet verkar ha förstått lagen?Jag håller inte med om att de prostituerade skall bestraffas. Bl.a pga att många av dem är tvångsprostituerade. Jag tycker att lagen är bra som den är och ännu bättre vore den om myndigheterna själva hade satt sig in i den och förstod dess syfte.Håller med om att det svenska samhället och hela världen håller på att rasa ihop, på olika sätt. Vi går från demokrati till diktatur och korruption i Sverige men det görs än så länge så pass snyggt att få reagerar. Män i Sverige har full sjå, att istället sitta och hata kvinnor och invandrare.8 män våldsgrupprunkade av sig i en 15-årig flicka, enligt lag fortfarande bara ett barn. Det manliga våldet mot kvinnor och barn ökar och ibland tror jag att makthavarna skiter i vilket, så länge män riktar fokus och sitt hat mot andra än makthavarna själva.

  7. Apropå prostitution och arbetsmarknaden för f d prostituerade så fann jag i dagens SvD, kulturdelen, en krönika av professorn Merete Mazzarella där hon i första handdiskuterar framtidens äldrevård på det globala planet. Samma problem oavsett nation."I Tjeckien har man enligt Fishman lockat vårdare med erbjudanden om gratis fettsugning och bröstimplantat och i den tyska delstaten Rhen-Westfalen hade man en ännu mer kreativ idé, nämligen att omskola prostituerade. En vårdchef förklarade entusiastiskt: ”Det är hur naturligt som helst. Prostituerade är bra med människor, de har höga äckeltrösklar och är inte rädda för kroppskontakt.” Lika entusiastisk var en före detta prostituerad som nappat på den nya karriärmöjligheten: ”Prostitution gjorde mig till en god lyssnare och lärde mig att förmedla en känsla av trygghet. Är det inte precis det som saknas i en stor del av äldreomsorgen?”"http://www.svd.se/kultur/understrecket/graharig-varld-pa-vag-mot-geriatrisk-fred_7979874.svd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s