Internationella kvinnodagen

Det här blir ett inlägg till alla kvinnor och män ute i världen, på Internationella Kvinnodagen. Det blir åtminstone ett inlägg riktat till alla mina läsare i bl.a Sverige, Finland, USA, Storbritannien, Ryssland, Norge, Singapore, Ukraina, Tyskland och Frankrike.

Jag har under veckan som passerat, varit upptagen med mycket arbete men jag har också hunnit ägna en natt åt att läsa boken ”Rosario är död” av Maj-Gull Axelsson. En skrämmande sann skildring om hur pedofila män från världens alla delar, våldtar mycket små barn, flickor och pojkar, mot betalning.

Boken tar upp fallet med pojken ”Alex” som våldtogs redan som tre-fyraåring av en pedofil man och fallet med flickan ”Rosario” som bl.a våldtogs av en pedofil man som bröt av en massagestav i hennes underliv, vilket sedermera ledde till att hon avled, bara 11 år gammal. Alex och Rosario är långt ifrån ensamma. Unicef uppskattar (OBS – uppskattar) att runt 2 miljoner barn i världen, har involverats i den pedofila ”verksamheten” kallad barnprostitution.

Boken tar också upp fallet med de två barnen, bror och syster, som kom till Sverige med sin mamma, med ”hjälp” av en svensk man som våldtog pojken nästan omedelbart efter ankomsten till Sverige. Denne man, kallad ”Rune” i boken lät även sin vän ”Bengt”, en förmögen man i Täby, våldta pojkens storasyster. ”Rune” dömdes till fängelse för våldtäkterna mot pojken men ”Bengt” friades och hans våldtäktsoffer, flickebarnet, hängde sig.

 
Det som drabbar kvinnor, drabbar också alltid barnen.
 

I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, kan kvinnors och barns brist på rättvisa, jämlika och humana livsvillor, te sig futtigt i jämförelse med de länder där demokrati och mänskliga rättigheter för kvinnor och barn, inte tas hänsyn till alls. Men även i Sverige jobbar makthavarna hårt på att frånta kvinnor den lilla makt som kvinnor har lyckats skaffa sig, under främst de senaste 50 åren.
 
Kvinnor och barn i landet Sverige år 2013, har ingen rättssäkerhet. Svenska domstolar dömer löjeväckande få män för brott som män misstänks ha begått mot kvinnor och barn, främst sexualbrott. Amnesty har riktat hård kritik mot landets makthavare pga detta.
 
– Män vid makten i Sverige, precis som män vid makten i resten av världen, vill inskränka kvinnors rätt till abort.
 
– Barn som har separerade föräldrar och där pappan misstänks för och/eller har dömts för brott mot barnen och/eller barnens mor, tex våldtäkt och misshandel, ges med hjälp av svenska domstolar och svenska sociala myndigheter, ensam vårdnad om barnen. Svenska myndigheter har okritiskt, omedvetet eller medvetet (?) anammat den propedofile mannen Richard Gardners ”teori” om umgängessabotage, så kallat PAS.
 
Det skall bli intressant att se hur dessa PAS-barn, när de har vuxit upp och kan berätta om vilket helvete som svenska myndigheter har tvingat dem att leva i som barn, kommer att reagera/agera och hur de kommer att ställa ansvariga myndigheter till svars. Jag och många med mig, har dokumenterat åtskilliga av dessa fall. Bevis lär barnen inte sakna, när de är vuxna nog att föra sin egen talan.
 
– Sveriges regering har i dagarna lagt fram något som de kallar en ”utredning”, i syfte att legalisera surrogatmödraskap i landet, eftersom vissa grupper har ”ställt krav” på detta. Man har således kommit fram till att svenska kvinnor skall, som man uttrycker det, ”ha bestämmanderätt över sina egna kroppar” och med detta menar man, att kvinnor lagligt skall kunna ”ge bort” sina barn till ofrivilligt barnlösa människor, varav den största gruppen sannolikt är homosexuella män. Det är alltså sannolikt att homosexuella män, som ofta nekas adoption, är den grupp som regeringen menar skall ha ”ställt krav” på att kvinnor skall ge bort sina barn till dem.
 
– Man behöver inte vara särdeles intelligent för att inse att även heterosexuella män ”har ställt krav” på våra makthavare och lyckats få igenom sina krav med blixtens hastighet. Män har ansett sig vara diskriminerade i jämförelse med kvinnor på olika sätt och har ställt krav på att bl.a slippa värnplikten, vilket snabbt har både hörsammats och åtgärdats av makthavarna. Unga män har ansett sig vara diskriminerade i jämförelse med unga kvinnor, då de har fått betala högre fordonsförsäkringspremier än kvinnor och även detta, har nu hörsammats och reglerats av makthavarna. Separerade män/pappor har ansett sig vara diskriminerade i fråga om vårdnaden om barnen och makthavarna har nu sett till att alla separerade föräldrar skall ges gemensam vårdnad om barnen, oavsett vem av föräldrarna som har haft huvudansvaret för omsorgen om barnen, oavsett vem av föräldrarna som barnen bor hos (oftast modern) och oavsett om en av föräldrarna (oftast fadern) har begått brott mot sina barn och/eller barnens mor. Utöver detta, har män ställt krav på att barnbidraget skall delas 50/50 mellan separerade föräldrar.
 
Sveriges makthavare har samtidigt stora problem med att få pappor att ta ut sin föräldrarledighet, stanna hemma från sina jobb när deras barn är sjuka samt att få pappor att betala underhållsstöd för sina barn. Makthavarna har således försökt locka pappor med extra pengar, så kallad ”jämställdhetsbonus”, för att pappor skall tycka att det är värt det, att vara föräldrarlediga med sina barn.

– Sveriges makthavare har höjt underhållsstödet för barnen med bara någon ynka hundralapp, under de senaste 20 åren.

– Sveriges makthavare har fortfarande inte lyckats åtgärda problemet med att kvinnors löner är lägre än mäns, samt att kvinnor är underrepresenterade nästan överallt i samhället, inte minst i olika samhällsbeslutande organ.
 
– Sveriges regering säger sig ha avsatt extra resurser för att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor och barn i landet. Dessvärre verkar regeringens påstådda ansträngningar inte ha givit något som helst resultat, då det manliga våldet och det sexuella våldet mot kvinnor och barn, bara ökar för varje år som går samt att pinsamt få kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och barnvåldtäktsmän döms i våra domstolar. Vissa män har också uttalat att de känner sig ”diskriminerade” när de inte tillåts arbeta hos eller söka hjälp hos Sveriges kvinnojourer och  har ställt krav på att mansjourer skall ges lika mycket statligt stöd, som kvinnojourerna får.
 
– I landet Sverige år 2013, censureras vissa åsikter i massmedia och på Internet. Ett svenskt bolag, Interaktiv Säkerhet i Norden AB, har enväldig makt över moderingen av både bloggar, tidningars kommentarsfält, annonser och internetforum/sajter.
 
– I dagarna kom en svensk författarinna, Maria Sveland, ut med boken ”Hatet” som beskriver hur det svenska manliga näthatet mot kvinnor i allmänhet och kvinnorörelsen i synnerhet, medvetet eller omedvetet (?), har tillåtits flöda fritt över hela internet, till och med i våra dagstidningar, samt hur kvinnliga offentliga personer, tex journalister, programledare, författare, politiker och feminister samt deras barn, har hotats IRL på olika sätt, inte sällan till livet, av antifeministiska och kvinnohatiska män. 

Listan kan göras lång över hur landet Sverige och en majoritet män vid makten missgynnar, diskriminerar, förtrycker, tar sig tolkningsföreträde över och bestämmanderätt över en majoritet av befolkningen, dvs kvinnor och barn.

Jag brukar säga att den som skriker högst, inte alltid vinner men så verkar tyvärr vara fallet, även i landet Sverige år 2013.
 
Var är då alla skrikande kvinnor i Sverige som ”ställer krav” på lika lön, som värnar om modersrätten, som kräver att få höras/synas lika mycket som män i debatter och i synnerhet i de debatter/frågor som bara angår kvinnor? Var är alla skrikande kvinnor som ställer krav på att kvinnor och barn skall ha rätt att slippa utsättas för våld och sexuellt våld av män i sina hem samt ute på gator och torg och var är alla kvinnor som måste ha insett för länge sedan, att det inte går, eller har gått så bra för kvinnor och barn, under enväldigt manligt antifeministiskt styre?
 
Är det inte hög tid nu, att höja våra röster, tjejer? Eller har ni tappat tron på, att kvinnor i gemenskap och kvinnor i samarbete med varandra, världen över, har hur mycket makt som helst att åstadkomma i princip vad vi vill?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 thoughts on “Internationella kvinnodagen

 1. Ord och inga visor här. Vartenda ord är en dyster sanning många av oss dagligen ser och märker. Och fast texten är en sorglig berättelse om hur det går till blir jag glad av att läsa den. Ut med i pressen men de fega asen tar väl inte in den kan jag tänka.

 2. Många av oss ser och hör, Bella. Tyvärr verkar det som om inte alla kvinnor och män ser och hör eller vill de kanske hellre blunda? Pressen har haft sin alldeles egna agenda under de senaste åren och har ett stort ansvar för det kvinnohat och feministhat som de har uppmuntrat, snarare än stävjat, i sina kommentarsfält. Det handlar om det gamla vanliga – att tysta kvinnor och främst kvinnorörelsen, med de mest odemokratiska metoder.

 3. En sak som jag tycker är mycket anmärkningsvärt är att regeringens jämnställdshetspolitik utformas med hjälp avtvå f d polisinspektörer Hillevi Engström och Anti Avsan."Nu har kvinnor och barn inget skydd. Anti Avsan (M) har, tillsammans med sina lobbyistvänner i den ‘socialkonservativa’ papparättsrörelsen, lyckats disciplinera rättsväsendet att anamma en ”teori” som avvisats av både amerikanska familjedomstolar och American Psychiatric Association som kvasivetenskap. En teori som kriminaliserar brottsoffer och legaliserar våld och övergrepp mot kvinnor och barn.Följden: Fler kvinnor som inte blir trodda när de söker samhällets skydd mot gärningsmän som de på goda grunder är livrädda för."Anti Avsans historia känner många insatta till. Papparättsrörelsens sjuka agenda har fått ett språkrör ända in i regeringen. (PAS)Inte så konstigt att rättsäkerheten för kvinnor/barn snart är obefintlig.Hur hamnade Anti Avsan i riksdagen är en fråga som Fredrik Reinfeldt måste besvara.Frågetecknen kring denna riksdagsman måste rätas ut.

 4. Ja, tyvärr hör jag ibland kollegor, som häromdagen, lätt ironiskt och med ett hånflin säga att vi måste väl ut och demonstrera den 8:e samtidigt tillhör vi de sk lågavlönade i samhället och befinner oss i ett sk typiskt kvinnoyrke som överhuvudtaget inte värderas efter den kompetens och kunskap som finns, just för att vi är kvinnor och alltid har stått tillbaka lönemässigt. En del verkar tro att det bara handlar om vem som städar hemma. För dessa kvinnor som är så invanda i könsrollerna och hemmablinda behöver man rada upp argument efter argument innan de ser hur det ligger till. Och ja, det är tyvärr också väldigt bekvämt att blunda, har man det någorlunda bra hemma så ligger det kanske nära till hands för en del. Men, lite väl ofta om man har ögon och öron öppna ser man sprickorna i fasaden och då kommer deras egentliga tankar fram om hur snedfördelat det är både hemma och i arbetslivet. Tyvärr stannar det ofta där och allt återgår till det vanliga.

 5. Håller med om att Anti Avsan och denne kriminelle mans förvånansvärt snabba klättring på karriärsstegen inom Moderaterna, borde granskas närmare.Anledningen till att man sätter den här typen av personer att utreda just den här typen av frågor, är naturligtvis att man redan har en färdig agenda. Det gäller bara att hitta personer som är beredda att driva den. Vi ser samma sak i domstolarna, där "rätt" domare och åklagare tillsätts i de fall där man har bestämt sig för en viss utgång, redan i förväg.

 6. Bella: ja, det är ju fullständigt obegripligt hur vissa kvinnor liksom bara finner sig i att de är lågavlönade? De röstar inte ens på ett feministiskt parti, som driver frågan om deras usla löner, hårdare än alla andra frågor. Vill dessa kvinnor inte ha högre lön, undrar man..? Eller tror de att de antifeministiska manspartierna är intresserade av att höja deras löner?Jag tror också att det kan handla om någon slags "hemmablindhet" där kvinnor inte ser sin egen situation eller vågar de kanske inte se på den med öppna, klara ögon? Jag känner kvinnor som inte vågar/vill rösta på något annat, än det deras män väljer att rösta på. Jämställdheten börjar i de heterosexuella hemmen och utan självständiga kvinnor där, kommer vi inte långt. Tidiga feminister menar ju också att detta, förhållandevis nya sätt att sätta bo, också är ett sätt att behålla den manliga kontrollen över varje enskild kvinna.

 7. Att mest kvinnor tar ut föräldraledigheten kan ju bero på att de inte vill dela den jämställt utan av egoistiska skäl tar allt själva.

 8. Med detta påstående menar du att det i själva verket kan vara så att de stackars männen/papporna blir fullständigt överkörda av sina dominanta kvinnor och inte har ett knyst att säga till om, vare sig när det gäller sin föräldrarledighet eller vab?

 9. Män bör väl kunna låta bli att utse sig till offer för kvinnor och hävda sin rätt att vara föräldrarlediga med sina barn, inte minst för att framställa sig själva som lika engagerade föräldrar som kvinnor?

 10. Anonym: Om det var så, att kvinnor egoistiskt är dem som bestämmer över föräldrarledigheten, borde inte då män kämpa för att lagstadga männens rätt att vara hemma med barnen? Din teori går ju inte riktigt ihop med att kvinnor vill ge männen fler pappamånader, medan männen inte vill ha fler pappamånader. Dessutom brukar det vara så att när män som grupp vill att lagar ska ändras, så blir det så. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de flesta män inte vill stanna hemma med barnen? Och så konstigt är kanske inte det, eftersom dygnet runt arbetet som barn och hushåll innebär dessutom gör det svårare att senare tjäna pengar.

 11. Ja, var är alla kvinnor som ställer krav? Många är hjärntvättade till att tro att ojämställdheten är normal, att kvinnor vill ha det så här och att allt ont som händer kvinnor är "enstaka företeelser" eller "händer någon annanstans, långt borta". Å andra sidan MÅSTE fler kvinnor sluta vara rädda för att gå emot strömmen, faktiskt vakna upp och se hur världen ser ut. Det går fruktansvärt fort åt det sämre nu, och det räcker inte med att rycka på axlarna och säga "men jag har det bra" längre.

 12. MA: låt oss hoppas att folket inte sover i nästa val, som herr Reinfeldt menar att svenska folket gör. Han måste ha syftat på när det, enligt honom själv, sovande folket röstade fram honom och hans parti;)

 13. AG: ja, det gäller att kvinnor vaknar upp ur sina dvalor, inte minst för sina egna barns och framför allt sina döttrars skull. I vilket samhälle och framtid kommer dagens småflickor att tvingas leva i, med den här utvecklingen? Kvinnor MÅSTE börja organisera sig och samarbeta. Ingen kan göra allt men alla kan göra nåt.

 14. Nu är det ju inte så enkelt som att könskampen uppslukar allt och alla utan man måste väga in ett antal övriga faktorer för att kunna skapa sig en världsbild. Jag tror på något sätt att klasskamp är en mera fundamental företeelse i den meningen även om jag kan se att det finns goda argument för att hävda att könskampen går före. Och glöm inte att det finns, alltid har funnits och alltid kommer att finnas en etnisk kamp och att vi människor har lätt för att känna oss trygga bland de som åtminstone på något sätt liknar oss.Jag förstår m a o din ståndpunkt mycket väl, NBT, men om du tror på en stor övergripande kvinnorörelse kommer du att bli besviken. Jag tror på SMÅ framsteg, såväl i Sverige som i Afghanistan och att dessa kommer med tiden, förr eller senare, men givetvis alldeles för långsamt.PS. Vad tycker du förresten om kvotering till bolagsstyrelser, så att diverse kvinnliga tidigare Handelsstudenter kan öka sin makt och sitt inflytande på bekostnad av manliga dito ? Och hur ser du på kvinnlig tronföljd ?

 15. Ver: jag benämner inte kampen för kvinnors lika mänskliga rättigheter som "könskrig" eller "könskamp". Jag ser bara ett ständigt pågående krig och det är det manliga kriget mot kvinnan som är ett nutida, såväl som historiskt "fenomen". Ständigt pågående, sas.Det du kallar "könskampen" är naturligtvis inte något som uppslukar alla och envar. Om det vore så, skulle världen se helt annorlunda ut. Långt ifrån alla kvinnor på jorden, tillåts dessutom att göra sina röster hörda vilket givetvis försvårar för kampen för kvinnors mänskliga rättigheter ytterligare och det är ju också det som är meningen. För mig går kön och klass hand i hand. Det är kvinnor som är den fattigaste gruppen på jorden, den minst utbildade och den grupp som år 2013 fortfarande slavhandlas med osv osv.Vi människor känner oss trygga och säkra med människor som liknar oss, jag instämmer. Det gäller inte bara etnisk tillhörighet utan också kön, på så sätt att män generellt känner sig mer "hemma" i manliga sällskap än kvinnliga. För kvinnor, som har tvingats leva i en manligt skapad värld, tror jag det är lättare att anpassa sig till båda grupper, eller kvinnor har rättare sagt inte haft några andra val än att anpassa sig. När män äger och driver de flesta företag, tidningar, bokförlag, livsmedelsbutiker, filminstitut, klädkedjor osv så blir det näst intill omöjligt för kvinnor att gynna andra kvinnor. Så bibehålls den manliga ekonomiska makten.En övergripande kvinnorörelse är ingen omöjlig tanke, på något sätt alls. Den finns ju redan i form av olika föreningar och organisationer och feminister som organiserar sig på olika sätt, runt om i världen. Själv är jag inte en kvinna som tror på "ett steg i taget", även om det är så kvinnors frigörelse hittills har sett ut. Jag anser att det är lika bra att slå till med storsläggan, när man ändå är igång. Jag tycker att det är för jäkligt att man ens skall behöva diskutera kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser men om det är det som krävs för att få in fler kvinnor i maktens korridorer så må det vara hänt. Inte heller ser jag att detta är ett sätt för kvinnor att ta sig fram "på bekostnad" av män. Jag ser överrepresentationen av gruppen män, ofta lägre utbildade än kvinnor, som ännu ett resultat av hur män har tagit sig fram på bekostnad av kvinnor. Jag känner mig glad över att Sverige har säkrat den kvinnliga tronföljden för en ganska lång tid framöver, i och med prinsessan Estelles födelse. Det var länge sedan. Jag är däremot ganska säker på att man nu återigen och än mer påstridigt kommer att börja debattera frågan om drottninghusets vara eller icke vara.

 16. Tack för ett långt svar ! Jag tror som sagt var på klasskamp, könskamp och etnisk kamp (vad det sistnämnda än innebär) nu och för all framtid. Jag tror som sagt var på små, kanske omärkliga framsteg inom dessa områden. Däremot är jag utvecklingspessimist i så måtto att jag tror att miljöfrågorna i förlängningen kommer att leda till allas vår död.Det här med likhet är f ö rätt intressant. Det handlar inte alls om fullständig likhet utan bara att vi på något sätt skall känna igen oss i andra. Ett typfall är väl boendet där rika bor på ett ställe, fattiga på ett annat och den trista vita medelklassen (som du och jag) bor med våra likar. Ett intressant exempel vad gäller just boendesegregation är väl att den faktiskt kan grundas på helt andra faktorer än pengar. Ta t ex "Gay community" i San Fransisco !F ö undrar jag om du verkligen hade tänkt betitta Sveland m fl på torsdag i Kulturhuset. Du behöver inte ge ett ärligt svar …

 17. Jag ser ingen anledning till att krypa fram när det gäller mänskliga rättigheter? Varför skulle vi behöva ta det långsamt? För att de som är mer priviligierade inte skall känna att det går för fort fram för dem och för att de skall hinna vänja sig vid tanken på att förlora sin odemokratiskt tillskanskade makt? Nej, det är bara att köra på – det behövs en rejäl revolution nu, utan pardon!Visst samlas ofta likasinnade och bor på ett och samma ställe. Frågan är då varför inte kvinnor har ett eget land eller egna små samhällen att leva i? Hur kommer det sig att män samlas med sina likasinnade när de själva känner för det, tex i maktens korridorer där de utestänger kvinnor, men samtidigt vill beblanda sig med kvinnor (de andra) på det privata planet, dvs bo ihop med kvinnor?Jag kan inte tala om för hela världen var jag tänker befinna mig från en minut från en annan, Ver. Då skulle jag riskera att bli nedslagen, våldtagen och kanske till och med mördad av antifeministiska män som hatar mig och min blogg.

 18. Jag misstänker att jag inte kommer att våga ge mig dit och det beror att jag på goda grunder misstänker att några av de mest militanta feministerna inte kommer att se mig som "en av dem" utan kanske som en infiltratör från andra sidan. Och vem vet vad de skulle kunna göra mot/med dig. Kanske driva en påle genom mitt hjärta och skära av mina genitalier ? Jag är inte riktigt beredd att ta den risken.http://kulturhuset.stockholm.se/-/Kalender/2013/Litteratur/Release-me/Release-me-Hat–karlek/Programmet finns i alla fall enligt ovan. Vad gäller Goran Vojnovic läste jag härförleden på någon av kultursidorna lite grand om hans nya bok. Det intressanta med romanen är att den utspelar sig i Slovenien och en grundingrediens är "rasismen" från slovenernas sida gentemot de andra folkgrupper som finns i landet, alltså bosnier, serber, kroater och kanske ännu flera. För dig och mig ser kanske alla f d jugoslaver likadana ut men för dem gör härkomsten skillnad.Det här ansluter ju på något sätt väldigt väl till min världsbild, där klasskamp, könskamp och etnisk kamp är fundamentala beståndsdelar, svåra att bortse från och medförande motsättningar som är svåra att överbrygga. Klassresor går ju att göra åt båda hållen men om din etnicitet inte värderas högt nog kanske du måste flytta till något ställe där "dina egna" är i majoritet. Jag tror att de här känslorna sitter mycket djupare inom oss än vad vi vill medge ens för oss själva. Och allra värsta fallet är förmodligen en nation där det innanför gränserna ryms 2 ungefär lika starka folkslag. Säg Rwanda, det räcker !Jag är medveten om dina prioriteringar och jag har full respekt för dem. Men jag tror att du är naiv om du tror att "alla kvinnor" skulle gå samman. Jag tror faktiskt att klasstillhörigheten och de känslor denna ger är den starkaste ingrediensen av de kryddor som skapar vår identitet. Men jag är starkt imponerad av din hängivenhet och kamplust även om jag tror att du i det långa loppet kommer att bli besviken av att den inte leder ända fram.

 19. Jag tror att det finns risk för att de har tagit Scum-manifestet på allvar och helt enkelt skär av det som brukar kallas "manlighet" på dig, Ver;). Pålen är liksom inte tillräcklig för att göra ordentlig skada.Jag känner en hel del jugoslaver och det du säger stämmer, i alla fall till viss del men många är också trötta på den inbördes "rasismen".Jag har inte sagt att ALLA kvinnor kommer att gå samman. Vad jag säger är att många kvinnor redan HAR gått samman, världen över och att jag tror att fler kvinnor kommer att göra det i framtiden. Det kommer förmodligen att ta tid och jag tror inte att jag ens lever när vi ser resultatet av detta, så det finns ingen överhängande risk för att jag kommer inte att bli "besviken". Tack ändå för din omtanke, Ver;) Så länge jag lever på jorden, kommer jag i alla fall att dra mitt strå till stacken, på alla sätt jag kan.Jag tror att rasism och krig är en främst manlig företeelse. Det är män som hatar andra män från andra kulturer och världsdelar/länder. Män ser män som ett hot, helt enkelt så pass att de till och med bombar ihjäl varandra och varandras landsmän/kvinnor/barn. Jag tror att en mer kvinnodominerad värld kommer att förändra synsättet på många olika sätt – synen på våra medmänniskor på jorden, på jordens alla djur, på religioner, på krig och fred osv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s