Månggifte

Som ni säkert vet, föreslog Centerpartiet för inte så länge sedan, att tillåta månggifte i Sverige. Det är inget nytt. Under årens lopp, har frågan om månggifte (polygami) tagits upp till debatt med jämna mellanrum.

Vad är då polygami? Wiki:

”Polygami, månggifte, står i motsats till monogami, det vill säga äktenskap mellan två personer. Följande terminologi brukar användas för olika former av polygami:

  • Polygyni – en man är gift med flera kvinnor.
  • Polyandri – en kvinna är gift med flera män.
  • Polygynandri – flera män och kvinnor är gifta med varandra.”

Här skriver en journalist i Metro om månggiftets ”fördelar”:

”Men det är en icke genomtänkt fysisk reaktion när vi bestämt säger nej till polyamorösa äventyr. En gammal biologisk rest från tiden då det var viktigt att vara trogen för att säkra sin avkomma. Från en tid före preventivmedel då äktenskap var en viktig institution för att samhället skulle fungera.
Första paragrafen i äktenskapsbalken inleds så här: ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man.” Så mossigt i en tid av HBT, skilsmässor och curlingföräldrars vedermödor! Låt folk gifta sig med varandra oavsett kön och antal. Vem stör sig på det förutom några präster i byn-långt-borta?”


Jag anser för det första att äktenskap mellan man och kvinna, inte alls har varit ”en viktig institution för att samhället skulle fungera”. Möjligen var äktenskapet mellan man och kvinna viktigt ur ett enbart manligt och ofta manligt religiöst samhällsperspektiv förr i tiden, alltså för de män som då hade den enväldiga och beslutande makten över både kvinnors och mäns privata liv och hur dåtida maktmän ansåg att kvinnor och män skulle leva sina liv och med vem. Varför dessa maktmän ansåg att det krävdes äktenskap mellan man och kvinna för att ”samhället överhuvudtaget skulle fungera”, vet jag inte? Skulle samhället ha slutat att fungera om kvinnor och män inte ingick äktenskap med varandra? Det är både en lögn och en grov överdrift.

Jag anser för det andra, att äktenskapet bör avskaffas helt och hållet. Det finns andra sätt att lösa frågor som kan uppstå om tex barnens och/eller sambos arvsrätt.

”Och, om vi vågar vara ärliga, ur ett heteroperspektiv funkar det väl ungefär så här: Män vill ha kvinnor. Kvinnor vill ha barn. Kvinnor föder för lite barn och skjuter upp barnafödande för karriär och att leva livet så som män har gjort i alla tider. Lite mer polygami skulle lösa problemet på nolltid, inte bara själva barnskapandet, det skulle också ge kvinnor avlastning när det gäller omsorg om barnen. Det är en sant feministisk tanke.
Dessutom har begreppet seriemonogam slagit igenom stort på relationsmarknaden, vilket inte är så konstigt när hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa. ”Sanktionerad otrohet” är också ett växande globalt fenomen, där många resonerar som så att öppna relationer, där man gemensamt kommer överens om vad som är okej att göra, är det enda sättet att bevara en längre relation.”

”Män vill ha kvinnor” men kvinnor vill inte ha män? ”Kvinnor vill ha barn” men det vill inte män…?

Makthavarna ser det förstås som ett problem att, som det framställs i artikeln, ”kvinnor” skjuter upp barnafödandet. Är det inte i själva verket föräldrarna, dvs både män och kvinnor som skjuter upp det? För att hålla befolkningen intakt så krävs det, enligt makthavarnas beräkningar, att varje kvinna föder i genomsnitt minst 2,1 barn.

Självfallet ser vi också att många män och kvinnor har stora problem i sina äktenskap med att hålla sina löften till varandra om trohet och kärlek ”i nöd och lust tills döden skiljer dem åt”. 

Journalisten fortsätter med att kalla polygami en ”sann feministisk tanke”, vilket det inte är.  Feminister är för att människor skall få välja själva, med vem/vilka de vill leva sina liv eller om de vill leva ensamma och att detta inte är en fråga för makthavarna att lägga sig i, annat än att stifta fungerande lagar om arvsrätt osv. De allra flesta feminister anser istället att äktenskapet är förlegat och onödigt.

Jag förmodar att Metros journalist i sitt resonemang föreställer sig en man som lever i äktenskap med flera kvinnor när hon säger: 

”Lite mer polygami skulle lösa problemet på nolltid, inte bara själva barnskapandet, det skulle också ge kvinnor avlastning när det gäller omsorg om barnen.”

Flera kvinnor under samma tak, skulle ge dessa kvinnor ”avlastning när det gäller omsorgen om barnen”? Frågan är då vad kvinnorna skall ha mannen till..? Troligen menar journalisten att mannen skall jobba och försörja kvinnorna som han har gift sig med, som om hon menar att kvinnor fortfarande, än idag skall tvingas dela hem med en man, för att överhuvudtaget överleva?

Varför utgår man alltid ifrån ett manligt perspektiv i dessa frågor? Varför inte göra som många kvinnor/väninnor redan har gjort, dvs skapat egna icke-lesbiska ”kvinnohem” där tex två eller flera väninnor jobbar, delar hem med varandra och alltså hjälper varandra med både ekonomi, hushållsarbete och barnomsorg? VAD skulle göra en man nödvändig i ett sådant hem? Regelbundet heterosex:D?

Förr i tiden propagerade män för kärnfamiljen och äktenskapet, där en man och en kvinna tvingades leva ihop med gemensam avkomma, med biologisters resonemang kring: ”hur gör djur?”. Idag gör biologister samma sak fast tvärtom – man hänvisar till ”hur gör djur” när man vill propagera för månggifte. Om det, kan ni läsa här i en skrift av Kerstin Berminge, forskare och filosofie doktor i vetenskapsteori.

”Från Darwins dagar till en bit in på 1970–talet var det självklart för alla biologister att människor var monogama och av naturen ämnade att leva i kärnfamiljer.

De tidiga etologerna utgick från att det fanns en naturlag som bestämde hur och varför kärnfamiljesystemen uppstått under evolutionens gång och att samma naturlag omfattade alla arter som var monogama. Man studerade olika arter för att förstå hur en naturlig familj skulle fungera. ”
 

Den för somliga män, kanske för de flesta – vad vet jag, angenäma tanken att männen är polygama av naturen, medan kvinnor däremot är monogama och att män därför borde tillåtas att hålla sig med flera hustrur har framförts av flera forskare.


Nu är det dock nästan säkert, om vi får tro biologisterna, att män är polygama av naturen. Kvinnor är däremot fortfarande varelser som av naturen skapats att vilja bli försörjda och som av naturen är underordna de män som de råkar komma att tillhöra. Nu ska vi kvinnor dessutom tydligen lära oss inse att vi måste dela våra män och försörjare med andra kvinnor därför att naturen har skapat männen att vilja ha många kvinnor. Vi kvinnor må vara vad vi vill, polygama eller monogama, det är ändå männen som bestämmer och männens preferenser som naturen gynnar. Männen har ju alltid varit evolutionens, och tidigare Guds, favoritkön, skapelsens krona.
 

Som sagt, med hjälp av sociobiologin kan man bevisa vad som helst! Mest verkar man vilja bevisa att somliga mäns önskedrömmar avspeglar naturlagarna.

Sociobiologer och evolutionspsykologer förespråkar alltså i praktiken, och nu alltmer öppet, att även män i Västvärlden bör få hålla flera lagliga hustrur, av evolutionshistoriska och biologiska skäl. Detta förefaller vara den vetenskapliga legitimeringen av just det samhälle man nu håller på att organisera fram.

När nu somliga forskare på fullt allvar föreslår manligt månggifte som det naturliga systemet för oss människor och hävdar att det är det humanaste systemet, i synnerhet för kvinnor och barn, handlar det inte längre om att kasta oss tillbaka till 1800-talet, utan till Europeisk förkristen tid.

I detta framtida ”biologiskt naturliga” fria och oreglerade konkurrenssamhälle kommer allt färre män att tjäna tillräckligt för att försörja fler än sig själva medan en liten grupp män skulle kunna försörja 100 fruar, eller fler om de så skulle önska. Vad blir då naturligare, i detta framtida nyliberala och individualistiska lyckorike, än att hävda att månggifte är ett bra och acceptabelt system. Det skulle, kunde fler män hävda, precis som både Sommer och Wright föreslår, dels stämma bättre med vår biologiska natur dels ge möjligheter för fler kvinnor att leva anständigt och slippa svälta. I ett samhälle med individuell ”frihet” vore det dessutom odemokratiskt att reglera antalet tillåtna fruar. Man finner det ju inte rimligt att reglera antalet ägda bilar.

Annonser

8 thoughts on “Månggifte

  1. "Jag anser för det andra, att äktenskapet bör avskaffas helt och hållet. Det finns andra sätt att lösa frågor som kan uppstå om tex barnens och/eller sambos arvsrätt."Och jag menar för att det öppnar upp för religiösa grupper att själva definiera vad som är ett äktenskap och lämnar framförallt kvinnor skyddslösa. Om saten slutar att säga vad som gäller i etta område så får de religiösa ännu ett område där deras lagar är dem som gäller.Förutom det så gillar folk att kunna lagligt bli ett. att samhället ser på dem som en enhet. Varför inte låta sker vara för en gångs skull? Låt dem som vill vara sambos vara det och dem som vill gifta sig få göra det?

  2. Du får nog utveckla det här om du har tid och lust, Hmm, för jag förstår inte vad du menar med att "kvinnor lämnas skyddslösa" utan äktenskap med män eller att "religiösa grupper får definiera", som jag antar att du menar, vilken sorts äktenskap som kvinnor skall ingå med män?Vilket scenario tänker du dig? Kan du ge exempel?

  3. Det är väl på tiden att skilja äktenskapet från en juridisk överenskommelse. Äktenskapet är en religiös rit, det får väl de religiösa pyssla med om de vill men det ska inte ha någon juridisk giltighet. Däremot borde det finnas möjlighet att ingå ett juridiskt avtal som reglerar arv, vårdnad om barnen osv (som det är nu ärver inte sambor varandra och om en av dem dör får inte den andre föräldern ensam vårdnad om barnen). Vilka som väljer att ingå denna juridiska överenskommelse är väl upp till var och en. det skulle fungera som ett sorts testamente, alltså. Jag är inte insatt i familjejuridik så egentligen kanske jag inte ska tycka så mycket. I alla fall så är det nuvarande systemet förlegat och värdelöst.Juristerna får väl utbildas i jämställdhet och genus först innan de filar på det nya förslaget…Vad de som påstår att det minsann är inskrivet i mänsklighetens grundlag att det ska vara si eller så tycker får vi väl bortse ifrån. Som man ropar får man svar, som det heter. Drar mig till minnes ett naturprogram jag såg för något år sedan. Det handlade just om att biologerna har fått omvärdera sin syn på hur vi människor har sett på djuren och deras beteende. De tog upp lejonen som exempel. Den gängse bilden av en lejonflock har ju varit att hannen har en flock med honor, som ett sorts harem (och vilka är det som glatt och gärna har tolkat det så?) men i själva verket har det visat sig vara tvärtom – det är honorna som håller sig med en hane.

  4. Bra beskrivet, Calle – "äktenskapet är en religiös rit". Det är exakt vad det är och en gång i tiden var äktenskapet ett tvång, för både kvinnor och män. Visst går det att skriva bindande avtal mellan parter som vill bo ihop om tex arvsrätt osv, som håller juridiskt. Det gör ju tex kompanjoner som äger ett företag tillsammans. Det finns många lögner som har florerat i då- och nutid när män har velat "bevisa" sina teser om kvinnor, tex det du nämner om lejonen. Visst stämmer det att det är honorna som håller sig med en hane och att varje hanne byts ut efter ett par år i honornas flock. Många andra däggdjurs-honor träffar bara hannar när det är dags att skaffa nya ungar och efter parning så ses de aldrig mer. Som man ropar får man svar, som sagt..Jag tror att det grundläggande felet som maktmän gör, när de tar sig rätten att bestämma hur människans familjer skall se ut, är att de inte klarar av att se kvinnor och män som olika individer. Man förutsätter, som nu, att varje kvinna skall klumpas ihop med en man och vice versa och inte bara propagerar hårt för det, utan anpassar lagstiftningen till vad man har kommit fram till. Kvinnor ses på som bihang till mannen och tvärtom.När de talar om polygami så gör de detsamma. De har ju inte för ögonen att tex en kvinna skall gifta sig med flera män, utan tanken är naturligtvis det omvända – en man och flera kvinnor. Nu frångår man alltså sina tidigare teser, med hänvisning till djurriket om monogami och menar att man tidigare har haft fel. Monogami passar inte män och man menar att det istället är naturligt för män att ligga med många olika kvinnor. Oavsett – var kommer äktenskap och samboskap in i bilden? Om män är biologiskt skapade att ligga med olika och många kvinnor – varför skall de bo ihop med bara en eller ett par kvinnor? De kan ju bo ensamma och ligga med vilka kvinnor de vill? Precis som jag gör? Jag vill inte ha sex med bara EN man för resten av mitt liv och därför bor jag ensam och har sex med män, om och när jag vill. Sex innebär ju inte att jag måste dela tak med eller gifta mig med de män jag ligger med.

  5. Det finns ju kulturer där män och kvinnor lever åtskilda, i olika hus. Är inte det ett exempel på det du skriver om? Kvinnor lever med kvinnor och tar in män när det behövs. Egentligen är det bara i reproduktivt syfte vi behöver män, i övrigt räcker det med en pall och en schysst hammarborr :)Vad gäller juridiska avtal så tror jag det är svårt att få till något idag som liknar äktenskapet, i alla fall vad gäller vårdnaden om barn, men det kan väl inte vara så svårt att ordna. Det är ju redan ett problem i/med regnbågsfamiljer antar så det är hög tid.Ett stort problem är när de som har makten (männen) inte tar reda på hur de som de bestämmer över (kvinnor och barn) egentligen vill ha det och rättar sig efter det.

  6. Jo, så ser det ju ofta ut i djurriket om vi nu skall jämföra oss med djuren, dvs att honor och ungar lever tillsammans och hannar bara används i reproduktivt syfte. Om våra hus och samhället hade byggts och anpassats efter kvinnor, så hade vi kvinnor inte behövt några pallar;). Håller med om att det största problemet i världen för kvinnor, är att män som har tillskanskat sig makten och utestängt kvinnor, aldrig tar hänsyn till kvinnors egen vilja. Istället stiftar män lagar som gynnar dem själva på kvinnors bekostnad och som inte alls gynnar kvinnors självständighet, frihet eller ens mänskliga rättigheter. Män som alltså tror sig ha rätten att tolka åt och bestämma över kvinnors liv och hälsa. Ibland tänker jag att män tror att de har rätt att äga hela världen, ser sig själva som jordklotets "chefer" eller varför inte slavdrivare och att kvinnor är mäns undersåtar, "anställda" eller slavar, som män förväntar sig skall arbeta för män och göra som män säger åt dem att göra. Män som leker "chefer" i både stor skala (maktmän) och män som leker "chefer" i liten skala (i kvinnors och barns hem).

  7. En fördel med äktenskap måste väl vara att man säkert vet vad som händer med tillgångarna när det förr eller senare upplöses, kanske i samband med dödens intåg …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s