Manspartier mot kvinnors abort

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna har nu ifrågasatts för sin kvinnosyn av RFSU:s Kristina Ljungros, eftersom han bl.a vill inskränka kvinnors rätt till abort. Aftonbocken kallar det att han blir ”attackerad” för sin kvinnosyn också av Maria Arnholm (FP). Maria Arnholm, jämställdhetsministern, vinner lätt som en plätt, debatten mot Jimmie.

”Enligt Arnholm förmedlar partiet en gammeldags uppfattning där man bland annat vill inskränka rätten till fri abort.
– Jag vill sätta fingret på den kvinnosyn partiet har. Flera som har byggt upp Sverigedemokraterna kallar kvinnor för horor och afrikaner för apor, säger hon i programmet.
Jimmie Åkesson kallade uttalandet ”groteskt”.
– Det är ren nonsens, säger han när Aftonbladet träffar honom,,”

”Jimmie Åkesson anser att det är ett problem att feminister vill styra människors vardag i detalj.
– Jag kallar mig inte feminist. Jag tror på jämställdhet och lika rättigheter, säger han i programmet.
På frågan om varför partiet vill begränsa fri abort till 12:e veckan menar han att det handlar om en ”harmonisering” med andra länder.
Något som Maria Arnholm starkt vänder sig emot.
– Det oroar mig att du och dina partivänner vill återgå till en politik som vi har lämnat, säger hon i programmet.”


Antifeministen Jimmie Åkessons uttalande är mycket intressant. Han påstår alltså att ”feminister vill styra människors vardag i detalj” men han får inga följd-frågor på vad han egentligen menar med detta påstående? Med anledning av att ämnet handlar om kvinnors rätt till abort, får jag förmoda att han egentligen menar att feminister, kvinnor, vill styra kvinnors vardag i detalj och att han tycker att det är galet att kvinnor skall styra över kvinnors livs-villkor? Antifeministiska män gör det bättre, anser Jimmie Åkesson?

Det är förvånande, att ett antifeministiskt och utpräglat mansparti med en manlig partiledare, anser sig ha rätt att ha åsikter och synpunkter på kvinnors abort-rätt överhuvudtaget, anser jag? Varför lägger sig Jimmie och hans brödraskap i kvinnors abort-rätt? Vad vet han och andra män om kvinnor som blir ofrivilligt befruktade av män, ofrivilligt gravida och därför tvingas till abort? Det är knappast något som dessa män själva har erfarenhet av? Jimmie vänder sig alltså emot att kvinnor vill styra, som han påstår, kvinnors/människors vardag i detalj men han har inga problem med att han som man och företrädare för ett antifeministiskt mansparti, vill styra kvinnors liv i detalj åt kvinnor? Så absurt?

Jimmie får i detta läge naturligtvis skicka fram en av de få kvinnor som han har lyckats värva till sitt antifeministiska mansparti, Paula Bieler, i ett försök att framstå som mer trovärdig när han uttalar sig i kvinno-frågor:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-ar-extremt-nar-det-galler-aborter_8133638.svdPaula Bieler (SD)

Paula Bieler säger, i ett försök att förklara det antifeministiska manspartiets syn på kvinnors aborträtt:

”I stället för att problematisera att det årligen sker mellan 35 000 till 40 000 aborter i Sverige väljer de att se ingreppet endast som en rättighet för kvinnor där varje begränsning är kvinnofientlig.”

”Så länge abort endast presenteras som kvinnans rätt till sin kropp och ett ingrepp utan komplikationer riskerar vi ett samhälle där abort, av vissa, också jämställs med ett preventivmedel.”

Jag anser först och främst, att män och manspartier inte skall lägga sig i kvinnofrågor. Det är kvinnor som skall ha vetorätt i frågor, som bara angår kvinnor och inte män. Manspartier som Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna skall inte lägga sig i kvinnofrågor som kvinnors aborträtt överhuvudtaget, utan istället låta kvinnor ensamma, debattera kvinnors aborträtt, om vi kvinnor nu tycker att det finns ett behov av det.

Snarare bör de antifeministiska manspartierna, om de nu anser att kvinnor som gör abort är ett samhällsproblem, fokusera på män och utbilda, inte bara sig själva utan också svenska män i sexualkunskap. Då hade nämligen alla män begripit, att kvinnor inte bara ”blir” gravida mot sin vilja, utan att det är män som befruktar kvinnor mot kvinnors vilja, då de hämningslöst och utan tanke på konsekvenserna, sprutar sin sperma i kvinnors kroppar. Kvinnor som har utsatts för den här typen av ansvarslösa män, skall givetvis ha rätt till en andra utväg.

Så länge samhället inte tar tag i alla de män som uppenbarligen inte klarar av att ta ansvar för sin egen sexualitet, riskerar vi ett samhälle där män ser kvinnors abort som ett preventivmedel för sig själva och manlig utlösning som kvinnors ansvar.

Annonser

46 thoughts on “Manspartier mot kvinnors abort

 1. Om jag kommer ihåg rätt så blir problemet med inga aborter efter vecka 12 att man inte har hunnit med att säkerhteställa om barnet är helt frisk än. Men om man lämnar det som en möjlighet till att få abort även efter vecka 12 men att man inte utan någon anledning i övrigt har för att göra abort så ser jag inga problem med att sänka gränsen. Jag kan även tänka mig att man kan göra undantag om barnet har kommit till under tvång och man är ung. Är man äldre så har man kunskapen att ta dagenefterpillret om något hemskt händer.Tiderna förändras från det vi satte gränserna förr och utvecklingen har hunnit ifatt nu med både när vi räddar liv och hur vi kan skydda oss i efterhand. Det som gör att jag möjligen tvekar på att sänka tidsgränsen är att man emotionellt ska hinna få tid att fatta ett rationellt beslut.

 2. "Jag anser först och främst, att män och manspartier inte skall lägga sig i kvinnofrågor."Anser du även att endast de som jobbar på finansmarknaden ska ha rätt att tycka till om reglerna för finansmarknaden? Jag hoppas du inser hur absurt detta vore. Sen kan jag tycka att från en principiell synvinkel så står väl de som vill ha en 12-veckors gräns och de som vill ha en 18-veckors gräns på samma sida, det moraliska ställningstagandet verkar vara detsamma: en tidig abort är oproblematisk för det finns ännu ingen person som dödas av aborten, en sen abort är däremot problematisk eftersom fostret då är tillräckligt utvecklat för att ha en rätt till liv.

 3. Det här är en fråga om människor och mänskliga rättigheter. Inte en fråga om "finansmarknaden". Det är absurt av dig att ens göra jämförelsen.Jag anser alltså att frågor som bara angår kvinnor, skall debatteras av uteslutande kvinnor. Om kvinnor i Sverige (och utomlands) ser problem med sena aborter, så skall de driva frågan men det gör de inte. Det är främst män i de antifeministiska partierna i Sverige samt organiserade, ofta religiösa män i föreningar som tex MRO som driver denna fråga åt kvinnor. Det ser likadant ut i resten av världen.Det är ungefär som om Feministiskt Initiativ skulle driva frågan om huruvida män egentligen skall få prostata-undersöka sig. Det är absurt.Vi vet ockaå att män som är abortmotståndare inte nöjer sig med inskränkt abort. Det är bara första steget som sedan kommer att utökas till totalförbud mot abort och i vissa fall, totalförbud även mot preventivmedel.

 4. Nu är ju Jimmie Åkessons främsta anledning att sänka gränsen, att minska själva abortantalet. Han talar alltså inte om någon exakt tidpunkt då ett fostret anses ha blivit människa.Som Ljungros skriver:"Studier visar att abortlagstiftningen inte inverkar på hur många oönskade graviditeter som avbryts.""Men Sverigedemokraternas abortpolitik grundar sig inte i ett verkligt intresse för att minska de oönskade graviditeterna, utan kort och gott på en sak – att kvinnor ska förlora makten över sina egna kroppar och själva besluta om att avsluta en oönskad graviditet. En argumentation som känns igen från andra högerextrema partier runt om i Europa."Jimmie uppger som orsak till att han lägger sig i kvinnors aborträtt att han vill att vi skall "harmonisera" med övriga Europa. Det finns fortfarande länder i Europa som har totalförbud mot kvinnors aborter. Se också mitt svar till Anonom nedan, angående att frågan inte ens hade debatterats om det inte var en majoritet män som drev den åt kvinnor.

 5. Jag vill tillägga: preventivt arbete är vad som krävs för den som ser kvinnors aborter som ett samhällsproblem. Mäns utlösning är inte kvinnors ansvar, alltså bör man satsa på sexualutbildning för män, så att de förstår att det får allvarliga konsekvenser för kvinnor och samhället, när de sprutar sin sperma i kvinnor som inte vill bli gravida.

 6. NBT: Nu var väl inte mina tankar utifrån hur Jimmi resonerar och vilka skäl han anger utan rent allmänt var jag ställer mig i frågan tidsgränsen. Och jag som kvinna börjar tycka att 18 v är sent med tanke på den teknik och kunskap vi har idag om inte särskilda skäl föreligger.(Och jag är ändå en av dem som tycker att vi borde bli färre människor på vår planet 😉 )

 7. Hmm: det handlar om att män som påstår att de vill minska antalet aborter. Det är utgångspunkten. Hur gör man det? Man arbetar preventivt med att se till så att män inte befruktar kvinnor mot kvinnors vilja. Om kvinnor ändå har gjorts gravida av sexuellt ansvarslösa män, så skall de ha rätt till en andra utväg. Det handlar alltså inte om någon tidsgräns för dessa män. Män som är abortmotståndare ser till att inte befrukta kvinnor mot deras vilja och de bör informera och lära andra män att göra likadant. Lätt som en plätt;)Jag tycker också att vi bör bli färre människor på jorden.

 8. Dessutom borde män som påstår sig vara måna om andra människoliv, fokusera på det faktum att mäns våld mot kvinnor, motsvarar en "förintelse" vart annat till vart tredje år i världen. Men det skiter de ju i.

 9. I grunden handlar det naturligtvis om män som är livrädda inför faktumet att kvinnor ensamma styr reproduktionen, dvs hela mänskligheten.Vi kvinnor har ju faktiskt all makt över den, vilket män är mycket medvetna om och de är naturligtvis också rädda för "hämnd". Vill kvinnor tex minska antalet män i världen, så gör vi bara precis som män har gjort i tex Asien – aborterar utefter kön.

 10. Om man tittar på abortstatistiken så sker 79% av alla aborter före utgången av vecka 9, ca 14% av aborterna sker mellan vecka 9-11 och 7% sker efter vecka 12.Av aborterna som sker efter vecka 12 finns de sena aborterna som sker pga skador hos fostret, sjukdom eller svåra sociala skäl hos modern.Statistiken visar tydligt på att de flesta aborter sker mycket tidigt dessutom är det ingen skillnad på foster som inte är livsdugliga oavsett om de aborteras i vecka 9 eller i vecka 14.Finns inget skäl att fler oönskade barn ska födas än de som redan föds oönskade och i många fall omhändertas för samhällsvård redan under tidiga år.Vem är det tänkt ska ta hand om oönskade barn om föräldrar inte har möjlighet att avbryta oönskad graviditet, det är det ingen som kan ge ett bra svar på förutom det dumma svaret att det finns många som gärna vill adoptera, sker ca 1000 adoptioner per år så det skulle bli ett enormt överskott på icke önskade barn.

 11. Anomym 08:37Jag tackar dig för att du tog dig tid att posta mycket värdefull info i min blogg!Jag undrar också vem som skall ta hand om alla oönskade barn? Eftersom det är främst män som driver frågan, världen över, om att inskränka/förbjuda kvinnors abort, så får vi väl anta att män som är abortmotståndare, också anser att mannen som har befruktat kvinnan mot hennes vilja skall bli tvingad till att ta hand om barnet?Kanske skall mannen också, om kvinnans hälsa skadas på något sätt av en ofrivilliga graviditeten eller under den ofrivilliga förlossningen, bli skadeståndsskyldig för vad han har ställt till med för kvinnan;)?

 12. Du menar att vi skall anse, att även spermier är påbörjade liv och att män därför måste sluta onanera? Det måste ju vara barnamord att spola ned sperma, dvs blivande foster i toaletten eller låta dem självdö på lakanet?

 13. Du behöver nog inte oroa dig för alla oönskade barn. Nu köper ju alla barnlängtande barnlösa sina barn från utlandet. De skulle nog uppskatta ett inhemskt (billigare) tillskott.”…inskränka kvinnors rätt till abort.”? Vi har ju inte helt fri abort, eller hur? Så den rätten är väl redan inskränkt i så fall.Har män ingen rätt att ha åsikter om aborter? Du måste väl inse att det är en märklig ståndpunkt. Har kvinnan ensam rätt att avgöra om en man ska få barn eller inte? Att hon har sista ordet om hon vill föda eller ej är en sak, men man får väl hoppas att de blivande föräldrarna kan resonera om saken och att bådas intressen väger in.Och vem fan blir ofrivilligt befruktad i dag? Våldtäkt är den enda situationen jag ser. Och vem vill hindra en våldtagen att få abort?Om du inte anser att män får lägga sig i ”kvinnofrågor”, anser du då att det finns ”mansfrågor” som kvinnor inte får lägga sig i?

 14. Dessutom om du nu anser att kvinnan har absolut rätt till sin egen kropp (som jag anser att alla vuxna, kvinnor som män har), då måste du väl tycka att hon har rätt att prostituera sig?

 15. Anna:Att gå från 18 v till 12 v är en inskränkning.Det verkar som om du också behöver lite sexualupplysning, Anna?"Har kvinnan ensam rätt att avgöra om en man ska få barn eller inte?"Det är naturligtvis bara mannen som kan avgöra om han vill bli pappa. Om han vill försäkra sig om att inte bli det, så får han antingen låta bli att ligga med kvinnor eller också får han se till att skydda kvinnan från sin utlösning, genom att använda kondom eller om han vågar chansa – dra ut i tid för att inte lägga utlösningen i kvinnans kropp. Det är hur enkelt som helst för män att låta bli att bli pappor mot sin vilja."Och vem fan blir ofrivilligt befruktad i dag?"Alla kvinnor som gör abort, har blivit befruktade av en man, mot sin vilja."Och vem vill hindra en våldtagen att få abort?"Väldigt många män som är abortmotståndare vill hindra våldtagna att göra abort och till och med flickor, barn som utsatts för våldtäkt av sina fäder. Se länk i texten i inlägget, om den nya abortlagen i North Dakota.Anti-abortlobbyn i USA vill dessutom kasta kvinnor som får missfall i fängelse, om de har utsatt sig själva och fostret för "risker", som tex skidåkning och liknande."anser du då att det finns ”mansfrågor” som kvinnor inte får lägga sig i?"Se min kommentar ovan om mäns prostata-undersökningar.

 16. Nej, Anna. Jag tycker att kvinnor har ett alldeles för högt värde för att nedlåta sig till och utsätta sig själva, sina kroppar och hälsa för de risker och skador som ofta drabbar de kvinnor som prostituerar sig för män.En kvinnas kropp skall inte användas som ett runkobjekt för torskar, torskars privata spermaavlopp.

 17. Jag är alltså motståndare till all form av handel med människors kroppar, vare sig det gäller torskar som köper kroppar, organhandel eller surrogatmödraskap.

 18. Menar du på fullt allvar att bara kvinnor ska få debattera aborter? Ska män som yttrar sig i frågan spärras in eller räcker det med böter? Den extrema feminismens fula ansikte visar sig. Eller också menar du inte vad du skriver.Sen verkar du tycka att en graviditet enbart är mannens ansvar, eller tror du att alla aborter handlar om våldtäktsoffer? Kanske någon procent av aborterna har med våldtäkt att göra. Fr

 19. Det är alltså så att det totala antalet adoptioner i Sverige är 1000 st, tror du på fullt allvar att det finns ca 25 000 barnlösa föräldrar som vill adoptera barn varje år har då räknat bort de aborter som sker pga skador, de graviditeter som skulle avslutats med missfall och den andel som ändå tar till sig den oönskade graviditeten.1 av 3 graviditeter avslutas med abort, vill du att 1 av 3 barn ska födas oönskat?

 20. Fr: jag undrar om du ens har läst inlägget och mina kommentarer till det, innan du öppnar ölinkastet?"Menar du på fullt allvar att bara kvinnor ska få debattera aborter?"Javisst! Jag förstår inte vad män har med kvinnors aborter att göra? Vet du kanske varför det främst är män som debatterar kvinnors aborter och vill inskränka/förbjuda dem? "Den extrema feminismens fula ansikte visar sig."Du har fel och du projicerar. Den extrema antifeminismens fula ansikte visar sig när män vill lägga sig i frågor som bara angår kvinnor och inte män. Som sagt, du kanske kan förklara hur alla dessa män kan anse sig veta någonting om hur det är att ligga med män, bli ofrivilligt befruktad, gå igenom graviditet, förlossning eller abort och dessutom, för resten av sitt liv, ta ansvar för en annan liten människa? Vad vet män om detta och vad har som sagt män med kvinnors aborter att göra?"Sen verkar du tycka att en graviditet enbart är mannens ansvar"Det är mannen som oftast vill penetrera, för det är skönast för honom. En kvinna får sällan orgasm genom själva penetrationen. Män uttalar ofta att de inte vill "käka kola med papper". Män tycker att det är skönast om de får spruta sin sperma fritt i kvinnans kropp. Om han inte vill riskera att bli pappa, göra kvinnan gravid och dessutom är motståndare till kvinnors aborter, så bör han ägna sig åt annat sex än penetrationssex, käka kolan med papper på eller lägga sin utlösning någon annanstans än i kvinnans kropp.Utan mäns sperma in i kvinnokroppen, blir det nämligen inga barn, ingen graviditet.

 21. Nu handlade det här väl ändå om Sverige? Var hittar du opinionen mot aborter för våldtagna här.Så alla som gör abort har blivit befruktade mot sin vilja? Det tycks som om de är i behov av sexualupplysning snarare än jag. En man som inte vill bli pappa använder kondom. En kvinna som inte vill bli mamma använder kondom för kvinnor, p-piller, pessar m.m. Inte sant? "Det är naturligtvis bara mannen som kan avgöra om han vill bli pappa." Ja, han kan avgöra att han VILL bli pappa, men det är kvinnan som avgör om han FÅR bli det. Inte sant?Redan det faktum att vi inte har helt fri abort är väl den största inskränkningen? Om stoppet sätts vid 18 eller 12 veckor är det bara en justering av en inskränkning som redan finns. Hur gör vi när foster födda i vecka 18 kan överleva?Är det jag som är Anton?

 22. Vilka andra faror som kvinnor utsätter sina kroppar för vill du förbjuda? Alkohol? Överätning? Knark?Får en mans kropp användas som onaniobjekt av en kvinna? (Räck upp handen alla som begått den synden.)Jag förmodar att du inte säljer din tid. Lever du på bidrag?

 23. Nu fattar jag. Jag är lite trög ibland. Du tror att jag är man. Ja, jäklar! Tala om att ha fördomar. Vi är faktiskt några kvinnliga liberaler som anser att även kvinnor är myndiga personer vuxna nog att bestämma över sig själva och sina kroppar.

 24. Anti-abortlobbyn har en gemensam agenda. Läs mer om MRO och Ja till livet. Det här är naturligtvis bara ett sätt för män att väcka debatten och ofta är målet att helt förbjuda kvinnors aborter och hos vissa av de mest rabiata männen – förbjuda även preventivmedel."Så alla som gör abort har blivit befruktade mot sin vilja?"Ja? Om de inte hade blivit befruktade mot sin vilja så hade de väl inte gjort abort, eller hur? Jag är alltså helt övertygad om att det är du, Anna som behöver sexualupplysning."Ja, han kan avgöra att han VILL bli pappa"Exakt. Ändå ser vi många män som beklagar sig över att ha blivit pappor "mot sin vilja"? Hur kommer det sig?"men det är kvinnan som avgör om han FÅR bli det. Inte sant?"Naturligtvis. Män kan ju inte bli gravida. "Om stoppet sätts vid 18 eller 12 veckor är det bara en justering av en inskränkning som redan finns."Det är en inskränkning av kvinnors aborträtt, ja. Varför är det främst män som önskar inskränka kvinnors rätt till abort, tror du?

 25. Jag anser att det krävs förbud mot saker i samhället, ja. Jag vill inte leva i laglöshet. Människor som skadar både sig själva och andra måste hållas efter och tas omhand. Det gäller tex knarkare, alkoholmissbrukare, prostituerade, köperunkare och människor som riskerar att dö av fetma eller svält. En man som vill ge en kvinna oralsex är fri att göra det. En kvinna som vill göra detsamma för en man, är fri att göra det. Frivilligheten försvinner när pengar blandas in.

 26. "Vi är faktiskt några kvinnliga liberaler som anser att även kvinnor är myndiga personer vuxna nog att bestämma över sig själva och sina kroppar"Jag tolkar det som att du vill ha helt fria aborter för kvinnor, då? Dessa skall inte regleras i lag, alls?

 27. Dessutom måste jag tillägga, så att du verkligen förstår vad jag menar, nämligen att gränsen måste dras vid handel med människors kroppar. Det är alltså inte jämförbart med tex skador som drabbar feta – de handlar inte med andras kroppar och riskerar inte att skada någon annan än sig själv.För övrigt anser jag att köperunkarna, dvs torskarna är fullt kapabla att ta hand om sin egen sexualitet.

 28. Män ska hålla reda på sina spermier. Det är allt.Det är kvinnor som ska bestämma om de vill tvingas bli mödrar eller ej.Att "Anna" (ähum) blandar in pengar dvs den historiska fruktansvärda handeln med kvinnors kroppar säger mest om Anton, jag menar "Anna".Att se på kvinnor som livmödrar eller slidor ligger snubblande nära – som vanligt. Hora eller madonna – den vanliga dikotomin.

 29. Nej, det vill jag inte. Det skulle nog vara alltför obehagligt för sjukvårdspersonalen. Det är ju därför gränsen bör höjas. I den ena salen görs abort och i den andra kämpar man för att rädda ett lika gammalt foster.Målet är största möjliga autonomi, men livet är inte svart eller vitt, antingen eller. Om man tror på skadereducering är kriminalisering av allt oönskat beteende inte rätt väg. Vi bör erbjuda hjälp, inte moralisera.

 30. Nu blir jag förvirrad Anna?Du säger att du vill att kvinnor skall vara vuxna nog att bestämma helt över sina egna kroppar men du anser ändå att alla dessa, ofta religiösa män som är abortmotståndare skall få debattera och lagändra aborträtten för kvinnor?Jag förstår inte riktigt logiken?

 31. Jag håller med, Shedlight. Vi ser hur män ansvarsbefrias för sin sexualitet, på fler områden än aborter. Det är dags att tala allvar om heterosexet, hur det går till och vem som är ansvarig för vad. Utan män som skvätte sperma omkring sig och alltså tog fullt ansvar för sin egen sexualitet, så skulle vi tex inte ha några aborter. "Anna" säger sig vara "liberal" och med det menar hon att kvinnor skall få prostituera sig för män, men eftersom det redan är lagligt så vet jag inte riktigt vad hon syftar på eller hur hon kom in på köperunkare öht? Du kanske kan svara på det, Anna?

 32. Ytterligare en fördomsfull "ljusspridare". Du är helt övertygad om att kvinnor tänker på ett visst sätt och män på ett annat.Män ska hålla reda på sina spermier. Ser du kvinnor som barn? Kan inte vi hålla reda på våra ägg? Pengar är alltid inblandade när vi byter tjänster eller varor. De flesta av oss säljer våra kroppar varje dag – för att få en lön.

 33. Anna: du verkar ha svårt att svara på raka frågor och ägnar dig mest åt att bombardera mig med frågor, utan att argumentera för din egen åsikt?"Män ska hålla reda på sina spermier. Ser du kvinnor som barn? Kan inte vi hålla reda på våra ägg?"Det står allt mer klart att du är i behov av sexualupplysning, Anna. Om män höll reda på sina spermier, så skulle det inte finnas några aborter, pga att inga kvinnor då skulle bli befruktade av män, mot sin vilja. Mäns utlösning har bara med manlig sexualitet att göra, den har ingenting med kvinnors sexualitet att göra. Kvinnor behöver inte mäns sperma och i de flesta fall inte heller mäns penisar i våra kroppar för att få orgasm. Det är män som vill penetrera och det är män som tycker att det är skönt att få spruta sin sperma i kvinnor. Du kanske skall svara på frågan om du tror att prostitution är olagligt i landet, Anna?

 34. Anna: personangrepp mot mig och andra läsare publiceras inte. Om du vill fortsätta debatten här så får du lägga av med ditt tramsande och börja svara på frågor.

 35. Så jag ska i fängelse nu för att jag diskuterat denna fråga? Men vad har du själv med andra kvinnors aborter att göra? Om det är en privatsak varför angår det dig? Vi kanske hamnar i samma fängelse (olika fängelser för kvinnor och män verkar ju diskriminerande)?Fr

 36. Fr: varför för du en så tramsig debatt? Varför inte svara på mina frågor som en vuxen man? På vilket sätt har du eller alla andra män i politiken och anti-abortlobbyn med kvinnors aborter att göra?

 37. "Anna" verkar inte greppa skillnaden att sexualiteten idag utgår från mannens utlösning och att kvinnan ( och just det – barn=flickor) inte ska ta ansvar för det patriarkala tolkningsföreträdet. Kvinnor gör inte sig själva gravida. Det kanske är en nyhet för "Annor"? Håller med nbt, det behövs massor sexualundervisning.Oroande dåligt kunskaper och att man ändå uttalar sig i sexualrelaterade frågor.Sedan sprids dessa myter om aborter som görs sent. Det är oftast icke livsdugliga foster och de görs på ett sätt som är skonsamt för kvinnor nu. Det är skillnaden som SD har utnyttjat maximalt. De som smutskastar invandrare för dålig kvinnosyn men själva förvägrar kvinnor skonsam abort. Hycklare.

 38. Det är du som är tramsig eller förstår du inte att du själv sätter tonen när du kommer med saker som "ölinkastet". Hade det varit motsvarande från mig så hade du skrikit om härskartekniker.Jag tar det en gång till: Enligt dig får inte Tomas diskutera att Eva ska göra abort, men tydligen får Anna det? Yttrandefrihet och jämlikhet i samma argument.

 39. Anonym 09:21 Nej, det är faktiskt du som tramsar dig om att du "ska i fängelse", blaha, blaha.Eftersom du tydligen tycker att det är normalt för män i politiken och anti-abortlobbyn att driva kvinnors aborträtt och inskränka/förbjuda den, så tycker jag att du kan förklara för mig varför du och dessa män tycker att ni har med saken att göra? Har ni varit kvinnor i tidigare liv? Legat med män, blivit ofrivlligt gravida och gjort abort? Upplevt vilket ansvar det är att vara mamma? Förklara gärna.

 40. Vem har ifrågasatt "Annas" kvinnlighet? Vad det nu är.Det är dock ingen nyhet att kvinnohat hukar bakom kjolar. Det gäller abort, det gäller våldtäkt och det gäller betald våldtäkt=prostitution.

 41. Nej, Anna verkar tyvärr inte ha greppat mycket. Hon tror att kvinnor kan "hålla reda på sina ägg" som om det vore lätt som en plätt, jämfört med män som, enligt Anna, har mycket större svårigheter att hålla reda på sin utlösning, ahahah!Sexualiteten är ett område som inte alls har hängt med i jämställdhetsdebatten. Jag håller med, Shedlight – kvinnlig sexualitet ses på med "the male gaze", även den. Ett patriarkalt synsätt, utefter mannens önskningar. Män vill penetrera kvinnors kroppar, utan kondom för det är "skönast" för män och vill helst inte behöva "dra ur" i tid utan spruta sin sperma fritt i kvinnor.Kvinnlig sexualitet och sexuell njutning är inte alls beroende av penis penetration, det är en myt som män har spridit genom tiderna och i synnerhet i sin manliga porr de senaste decennierna. Kvinnlig sexualitet och njutning är definitivt inte beroende av en mans utlösning i kvinnans kropp – sprutet i kvinnans kropp är till enbart för mannen. Sperma in i kvinnokroppen är istället orsak till mycket lidande och besvär för kvinnor och kvinnors kroppar, till och med död (livmoderhalscancer, könssjukdomar, hiv). Förutom alla andra underlivsbesvär som vestibulit, svampinfektioner, obalans i slidans ph-värde osv, osv.Detta patriarkala synsätt på kvinnlig sexualitet är naturligtvis en framgångssaga för män. De gör all sin penetration och sperma till något "gemensamt" med kvinnor och till och med lägger ansvaret för sin sexualitet och utlösning på kvinnor att ta hand om. Kvinnor riskerar sina liv och sin hälsa med p-piller (blodproppar, ökad risk för bröstcancer mm) för att män skall kunna njuta riktigt ordentligt av sin sexualitet. Kvinnor får sedan skulden om p-pillrena eller andra p-medel (de flesta skapade för henne) inte lyckas skydda henne mot mannens sperma och han alltså har gjort henne gravid mot hennes vilja. När hon då vill ha ytterligare en chans att ta sig ur knipan som hans sperma har orsakat henne, så sätter män i många delar av världen stopp. Hon får inte göra abort, då åker hon i fängelse. Här i Sverige sitter män inom politiken och anti-abortlobbyn och tror att de enväldigt kan besluta i frågan om kvinnors abort, utan kvinnors egen talan. Om bara kvinnor drev frågan, skulle vi nämligen inte ha någon abort-debatt. Dessa mäns mål är naturligtvis detsamma som anti-abortlobbyns i tex USA och politikerna där, dvs totalförbud mot kvinnors aborter. Vilka tror de att de är?

 42. Jag hittade denna lilla käcka film där män får pröva på hur det är att föda barn. Dom är inte så tuffa då. :-Dhttp://www.youtube.com/watch?v=A44oEcmDn1cSjälvklart ska männen ge fullständigt fan i kvinnors kroppar. Dom får bara ta del när kvinnor vill och säger JA.

 43. Hahah! Nej, män är inte så tuffa som de vill utge sig för att vara. Vi har väl alla sett en sjuk karl;)?Vet inte var jag läste detta men "om män kunde bli gravida så skulle det finnas "drive-in" till abortklinikerna.":)Alla de här männen i anti-abortlobbyn och politiken som vill begränsa aborträtten för kvinnor, ska hålla käften. Det är ingenting som angår dem och det är ingenting som de har erfarenhet.

 44. Hahah! Nej, män är inte så tuffa som de vill utge sig för att vara. Vi har väl alla sett en sjuk karl;)?Vet inte var jag läste detta men "om män kunde bli gravida så skulle det finnas "drive-in" till abortklinikerna.":)Alla de här männen i anti-abortlobbyn och politiken som vill begränsa aborträtten för kvinnor, ska hålla käften. Det är ingenting som angår dem och det är ingenting som de har erfarenhet av.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s