Varför skall män anförtros några barn?

Jag måste erkänna en sak. Som feminist, har jag alltid haft utgångspunkten att pappor och män kanske inte ÄR, men KAN BLI lika bra på att ta hand om barn, ansvara för och förstå barn, som mammor/kvinnor generellt är. Jag har kommit på andra tankar nu och börjar alltmer instämma i Erik Rodenborgs inställning till faderskap respektive moderskap. Erik säger:

”Bandet mellan barn och mor är för det mesta starkare än bandet mellan barn och far. Det är möjligt att det kommer att ändras någon gång, kanske till och med innan månen blir en grön ost. Men jag är tveksam. Havandeskap och amning – plus det faktum att kvinnor i hundratusentals år har skolats mer än män i att ta hand om barn, ett socialt arv som är svårt att bryta på något århundrade, är faktorer som även har en djupgående psykologisk påverkan.

På så sätt har vi ett komplex av sociala och biologiska faktorer där det är svårt att veta var det ena slutar och det andra börjar. Detta komplex bör förstås bearbetas på olika sätt – men inte genom att aggressiva papparättare i allians med ett patriarkalt juridiskt system som trakasserar kvinnor och barn, och tvingar sig på barn som inte vill ha med dem att göra.”

Och:

”I detta samhälle saknas empati för barn.”

”I grunden anser jag inte att några minuters avlande i sig bör leda till några rättigheter alls. ”Faderskap” bör avskaffas som juridisk kategori.

Naturligtvis bör en man som lever tillsammans med en kvinna delta i vårdnaden om de barn som hon har fött. Men det finns i sig inga anledningar till att han mot barnets och kvinnans vilja får några ”rättigheter” efter att relationen har avbrutits.

I matrilinjära samhällen hade ”fäder” inte någon sådan rätt. Etnografiska studier visar att sådana samhällen oftast var mer harmoniska än patrilinjära. Och att i synnerhet barnen hade en starkare ställning.

Vi bör studera barnens ställning hos exempelvis trobriander, irokeser, hopi-indianer och andra matrilinjära samhällen. Och lära oss något av detta.

Fadersrättens införande var enligt Friedrich Engels kvinnokönets världshistoriska nederlag. Jag skulle vilja tillägga att det också var ett nederlag för barnen.

Om vi ska få ett mänskligt samhälle för barn, kvinnor och män måste fadersrätten avskaffas. Och med den de perversa principer som ger åratal av makt över barns väl och ve till någon bara för att han under några sekunders sädesuttömning har ”avlat” detta barn.”

Vi vet idag, att ”fadersrätten” som vi ser den, är en social norm skapad av män vid makten, främst under 1900-talet. Då skapade maktmän och manliga politiker ett sätt att leva som de valde att kalla kärnfamiljen”, dvs familjer som var tänkt att bestå utav en kvinna och en man och deras gemensamma barn. Detta sätt att leva var förstås förödande för många kvinnor och barn på den tiden, dvs främst under första halvan av 1900-talet. 

Att som kvinna bli intvingad i samma hem som en maktfullkomlig man, utan möjlighet att kunna försörja sig själv och sina barn, att kunna bli lagligen våldtagen och misshandlad av mannen, utan tillgång till preventivmedel och abort, utan daghem, kvinnojourer, mödravård, föräldrarpenning och utan, eller med mycket små möjligheter att kunna ta sig därifrån, var förstås som att leva i en mardröm, ett rent helvete för många kvinnor och barn. Tyvärr finns det många män vid makten och inom politiken än idag, som romantiserar detta historiska sätt att leva, som vill tillbaka till den här tiden och återskapa detta livsfarliga tvångs-samhälle för kvinnor och barn – nämligen de konservativa och ”traditionella” partierna inom högern samt Sverigedemokraterna.

Med det sagt, vill jag återkomma till det som Erik säger om att: ”i detta samhälle saknas empati för barn”. Jag skulle vilja säga att: i denna mans-värld saknas empati och förståelse för barn och då syftar jag inte på att kvinnor som grupp i världen, saknar empati och förståelse för barn. Det är nämligen inte kvinnor och mammor som grupp som:

använder småpojkar som soldater i sina krig och skickar ut dem på minfälten till en säker död.

 våldtar barn, dvs små pojkar och flickor mot betalning, för att tillfredsställa sin sexuella störning, på barn-bordeller runt om i världen.

våldtar sina EGNA söner och döttrar, för att tillfredsställa sin sexuella störning och dessutom låter sina manliga vänner/bekanta göra detsamma.

våldtar spädbarns små kroppar för att tillfredsställa sin sexualitet och i tron att våldtäkter mot spädbarn ”botar” eller ”skyddar” män från sjukdomar som hiv och aids.

har bestämt att vissa barn skall bortaborteras (flickor) till förmån för andra barn (pojkar).

ingår ”äktenskap” med små barn med allt vad det innebär, inte minst barn-våldtäkterna och kanske till och med barn-graviditeterna, som ”ingår” i  barnens påtvingade ”äktenskap” med vuxna män.

fotograferar och filmar sina våldtäkter mot små pojkar och flickor och sprider dessa filmer och bilder till, nästan ofattbart många likasinnade pedofila män, världen över.

har bestämt att barn skall könsstympas och omskäras.

 onanerar till och blir sexuellt upphetsade av pedofil-porr.

misshandlar, våldtar, trakasserar och terroriserar sina egna barn, barnens andra förälder och kanske till och med barnens husdjur i barns egna hem, där de skall kunna känna sig trygga och älskade.

anser att pojkar måste fostras till ”män” och att flickor måste fostras till ”kvinnor”. Annars….

vurmar politiskt för att barn skall kunna ”ges bort” eller säljas av sina mödrar till främmande människor, ofta ensamstående män eller gay-par i världen, enkom för att tillfredsställa männens önskan och längtan om ett barn. Så kallat surrogatmödraskap.

vill påverka barn i tidig ålder hur de skall leva sina liv, hur de skall ha sex och med vem.

har sett till att barn har blivit totalt beroende av en man, en ”far” i många delar av världen, för att ens kunna få mat och vatten på bordet, dvs överleva.

kan välja om de vill vara mammor eller sjappa från ansvaret, som pappor och män kan och som pappor och män alltför ofta gör.

kan välja om de vill vara mammalediga eller vabba när barnen är sjuka.

handlar med barn likt slavar och använder barn som billig arbetskraft, som ”anställda” i mäns industier och företag världen över.

använder barn i ”snuff-filmer” där barn inte bara våldtas, utan också mördas framför filmkameran.

säljer knark till barn.

styr politiken i mans-världens alla länder, som är det enda som kan sätta stopp för allt hemskt och fruktansvärt som barn utsätts för, av en överväldigande majoritet män och pappor i vår värld.

Sett till ovanstående, kan jag tyvärr inte dra någon annan slutsats än att många, många män och pappor i vår värld inte förstår sig på barn, inte förstår vad barn är, inte förstår att barn är barn och inte vuxna kvinnor och män och att många män inte förstår hur barn skall behandlas och tas omhand av vuxna, på bästa sätt.

Sett till ovanstående, kan jag tyvärr inte dra någon annan slutsats än att många, många män och pappor i vår värld, i första hand tänker på sig själva, sitt eget nöje och sitt eget välbefinnande, framför barns bästa.

Sett till ovanstående, kan jag tyvärr inte dra någon annan slutsats än att många, många män och pappor behandlar sina egna och andras barn lika illa, lika skrämmande respektlöst, empatilöst och hatiskt som många, många män behandlar kvinnor i vår värld.

Sett till ovanstående kan jag bara instämma i vad Erik säger, dvs att fadersrätten måste avskaffas. Sett till ovanstående vill jag annars gärna att män och pappor förklarar för mig, varför män och pappor i världen, skall anförtros några barn överhuvudtaget?

Män kanske kan förklara hur kvinnor och barn skall kunna se skillnad på de män som vill kvinnor och barn väl och de män som inte vill det? För säkerhets skull, är det nog bäst tänker jag, att kvinnor och mammor tar hand om barnen, åtminstone tills gruppen män i världen har bevisat att de klarar av att tänka på någon annan än sig själv och bevisat att de klarar av att ta ansvar, inte bara för sig själva och sina egna handlingar, utan också att de klarar av att ta ansvar för sina medmänniskor på jorden.

 

Annonser

131 thoughts on “Varför skall män anförtros några barn?

 1. Ja, du kan få ett exempel – min man, som inte bara tar och tagit LIKA mycket ansvar för barn och hem som mig – utan också i perioder MER ansvar, eftersom jag bl a studerat både utomlands och genomfört praktik på annan ort..

 2. Jag tror att vissa här har missuppfattat vad jag (och Erik) talar om. Vi talar inte om att avskaffa pappor eller män i barns hem – vi talar om att mammor, vid separation, skall ha vårdnaden om och bestämmanderätten över barnen. JAG talar även om att en man i ett barns och kvinnas hem, alltid innebär en risk för dem båda, eftersom ingen kan se på en man, om han är en familjeterrorist, kvinnomisshandlare, pedofil eller våldtäktsman. De barn och kvinnor som råkar ut för sådana män, skall inte tvingas av samhället, att ha dem i sina liv, bara för att han en gång har fått utlösning. Det finns alltså ingen anledning att avskaffa fars dag, jag gratulerar själv pappa på fars dag:)

 3. micro: självklart utgör män en risk för både barn och kvinnor, både i och utanför deras hem. Inser man inte det, så måste man vara idiot?Jag undrar om du ens har förstått vad jag talar om? Jag talar alltså om att inga män, vid separation, skall kunna driva vårdnadstvist om barnen – de skall inte ha den juridiska rätten. Jag tolkar det som att du inte ens har förstått detta, då du dillar om någon manlig sambo osv? Nej, micro – det har framgått att du inte blundar lika lätt för det du kallar mammors "omsorgsbrist", "vanvård" osv som för pappors och mäns våld, sexuella våld, vanvård och omsorgsbrist i familjerna. Jag undrar varför du gör skillnad på förälder och förälder?

 4. Mammor som inte tar ut föräldraledighet kan vi alltså diskvalificera .. du vet väl att sådana finns?Nej, män och kvinnor har inte samma biologiska funktion eftersom män vare sig kan amma eller bära barn. De känslomässiga band som uppstår i detta är dock moderns – inte barnets. Barnet skapar sina band med de personer som finns i dess tillvaro och närhet. Att du tror att man kan mäta känslor, eller att det man ger ett barn skall mätas i minuter och dagar och inte i vilket engagemang, närhet, omsorg och ansvar som ges tillskriver jag att du själv faktiskt inte har barn – och därmed saknar erfarenhet av vad som faktiskt är viktigt i ett barns liv.Skulle det handla om dagar och minuter så vore de som borde ha vårdnaden och beslutanderätten många gånger vara dagis – i synnerhet om vi talar om ensamstående förvärvsarbetande föräldrar – eftersom dagis ofta är den plats där barnen spenderar sin mesta vakna tid.Och nej – statistiskt kan man inte dra slutsatser utifrån kön, statistiskt är det alltid en risk att överlåta vård och beslutanderätt i händerna på olämpliga föräldrar, oavsett förälderns kön. Statistiskt är det förhållandevis tryggt att överlåta vård och beslutanderätt på lämpliga föräldrar – oavsett förälderns kön.Det du talar om i dina inlägg är dessutom inte huruvida en pappa är lämplig eller inte i förhållande till barnet – utan du betraktar barn som ägodelar till kvinnan, ägodelar som kvinnan skall en fri förfoganderätt över. En mycket skrämmande syn på barn.

 5. Det är ju ditt synsätt, din orättvisa bedömning av föräldrar pga kön, som har gjort att barn lider alla helvetes kval idag, när pappor som är mördare, pedofiler, kriminella, drogmissbrukare osv får vårdnaden om dem, medan en skötsam mamma bara får umgängesrätt med kontaktperson, då hon eller hennes barn har vägrat umgänge med sådana pappor (PAS).

 6. Nu börjar du bli patetisk. "Dagis skall ha vårdnaden om barnen", "det finns mammor som inte är mammalediga", blah, blah. Herregud, alltså?En moder har en inbyggd känsla för sitt barn – ja. Jag instämmer. Det har inte en man som har sprutat sperma i nån sekund. Det finns väldigt många män som inte har någon känsla för barn alls, som inte förstår barn osv, vilket jag säger i inlägget. Jag betraktar inte barn som någons "ägodel" men barn MÅSTE naturligtvis ha en vuxen som sköter om barnet, annars överlever inte barn. Mamman är den naturliga vårdnadshavaren och skall därför ha alla juridiska rättigheter till barnet vid separation, så länge hon inte är olämplig.

 7. För övrigt måste du vara medveten om de pappor som driver vt, som ser barn (och deras mammor) som sina ägodelar, micro? För att inte tala om de män och pappor som använder barn som ägodelar/saker, vilka jag som sagt, beskriver i inlägget?Män ser inte bara på kvinnor som ägodelar, världen över – det som drabbar kvinnor, drabbar även barnen. Barn skall definitivt inte vara mäns ägodelar.

 8. micro: det finns nog ingen av läsarna här som tror att du, som du försöker framställa dig själv, är helt omedveten om att få, väldigt få pappor/män delar halva ansvaret för barn och hem med kvinnor/mammor? Eller är du omedveten om detta? Är det det du vill göra gällande, dvs att du på allvar tror att det är så det fungerar i heterohemmen?

 9. Mormor? Vem har talat om att mormor skall ta hand om barnen eller ha rätt till dem…? Visa mig var det står för någonstans.Jämför du snickar-arbete och barn, alltså? På vilket sätt har dessa med varandra att göra? Jag förstår inte alls?Varken Erik eller jag hävdar att du skall bli av med dina barn, pga att deras mamma är död. Fatta detta nu.Inte heller blir normalt funtade män "straffade" så fort någon talar om världsproblemet i alla länder, kulturer och samhällen, dvs alla män som begår våld och sexuellt våld mot kvinnor och barn, i och utanför hetero-hemmen. Det är inte "normala" män det är mest synd om i det läget, förstås. Sitt inte och tyck synd om er själva – det är fruktansvärt patetiskt.

 10. Jag försöker inte framställa mig själv som omedveten om någonting – det är du som försöker få det att framstå som om det när man inte sväljer din radikala och ganska verklighetsfrämmande bild av män.Det är många män som axlar halva ansvaret för hem och barn, det finns också många män som axlar större delen eller hela ansvaret för hem och barn .. oavsett om de tar ut sina föräldradagar eller inte.I majoriteten av familjer är det kvinnan som axlar huvudansvaret – men det är stor skillnad på att inte utgöra majoritet och att vara "väldigt få".Tror att det fungerar i heterohemmen??? Jag vill nog påstå att min erfarenhet av hur heterohem med barn fungerar nog är långt större än dig – både givet att jag själv i många år levt i ett, och att jag inte har en lika svart-vit syn som dig. Dessutom efterfrågades ETT exempel – jag gav som svar på det ETT exempel

 11. Det är svårt att se varför det skulle vara bättre för barn att betraktas som mammans ägodelar faktiskt.Barn är inte ägodelar.Och nej – det är inte alls så att det kvinnan drabbas av drabbas barnen av. Sluta försöka göra dem till en och samma individ med samma uppfattning och perspektiv.När föräldrar inte klarar att se till barnens bästa så drabbas barnen – alldeles oavsett om det är mannen eller kvinnan som brister. När barn ses och behandlas som ägodelar eller en förlängning av den vuxne så drabbas barnen – alldeles oavsett om det är kvinnan eller mannen som har denna skeva syn på sina barn.Mäns känslor är du nog inte skickad att uttala om dig faktiskt – givet att du inte tycks se män som individer eller ens mänskliga – utan enbart som objekt för dig att förakta.

 12. Men du anser ju att alla män – oavsett deras handlingar skall behandlas som brottslingar, olämpliga, potentiella faror osv..Så hur kan du anse att män inte – oavsett – skall ta åt sig av det du skriver?Du har ju inga som helst nyanser när du fördömer män och förespråkar lösningar som går ut över alla män och alla barn – oavsett deras situation.

 13. Jag gör inte skillnad på föräldrar – det är du som gör det.Jag försvarar inte heller människor som begår övergrepp eller brott mot barn – det är du som gör det.Jag försvarar barns rätt till sina föräldrar så länge föräldrarna inte skadar sina barn och kan tillgodose barnens behov i olika delar.

 14. Jo, du gör skillnad på föräldrar precis som Socialtjänsten gör. De ger vårdnaden till pappor, trots att de inte har tagit samma ansvar för sina barn som mammorna, trots att de till och med har mördat sina barns mammor, misshandlat och våldtagit dem och barnen. En kvinna/mamma skulle aldrig få vårdnaden om barn under sådana omständigheter. Du sitter dessutom här och förnekar och jag kan den leken – "leka-som-om-ingenting-existerar", dvs du vill framhålla pappor som lika bra presterande föräldrar, trots att det INTE ÄR SÅ. Varför, micro?

 15. micro: jag har aldrig påstått att män skall straffas för något de inte har gjort sig skyldiga till. Nu hittar du på igen. Som jag har skrivit ett antal tusen ggr nu – vid separation skall kvinnan/mamman ha bestämmanderätt över sina barn. På så sätt löser vi väldigt många av de problemen som vi ser idag med barn som tvingas umgås med män som de är rädda för och inte vill umgås med och tom män som förgriper sig på dem och förstör hela deras liv. Vi löser också allting som skattebetalarna får bekosta när pappor driver vt om barn. Vi löser barns boende och vi löser barns trygghet och vi löser socialtjänstens problem med vårdnadsfrågorna.

 16. Jag förstår att det är lätt för dig att betrakta barn som mäns ägodelar, micro. De flesta av oss ser snarare fördelarna för samhället och barnen, om mammorna som av naturen är skapade till att sköta om barn, också får vara deras vårdnadshavare, utan mäns inblandning. Jag gör inte mammor och barn till en gemensam individ – jag konstaterar fakta. Det som drabbar kvinnor i vår värld, drabbar också barnen. "Det" är män.Väldigt många män i världen, har inga känslor för barn. Du ser bevis för det i mitt inlägg. Det är fakta. Återigen – det är FAKTA. Kvinnor/mammor som grupp, skulle inte komma på tanken att behandla barn så illa som många män och pappor gör.

 17. micro: du försöker framställa dig själv som om du inte vet om att det är mammor som har, och alltid har haft, det övergripande ansvaret över barnen. Jag vet inte varför du vill utmåla dig som så okunnig – det kan du bara svara på själv. Det är alltså det vanliga i heterofamiljer att papporna inte deltar i barnens liv och hemmet, inte ens tillnärmelsevis lika mycket som mammor gör. Men jag tänker inte debattera självklarheter, fakta och statistik med dig längre. Det börjar bli löjligt. Det är ditt problem att du framstår som en idiot när du vill bortförklara, inte bara saker som vi alla ser, utan också det vi VET via statistik.

 18. "Det är alltså det vanliga i heterofamiljer att papporna inte deltar i barnens liv och hemmet, inte ens tillnärmelsevis lika mycket som mammor gör."Du anklagar micro och säger att hon framstår som en idiot. Jag undrar jag vem som framstår som det egentligen. Micro är uppenbarligen en mor och vet hur det är att leva i heterofamilj med barn. Jag är far och vet precis som micro hur det är. När du skaffat dig barn och har den erfarenheten Noboytoy då kan du möjligen ha rätten att kalla någon mor eller far för idiot vad gäller hur heterofamiljer med barn lever. All heder i världen till dig micro som står för din feministiska åsikt men samtidigt också ser och respekterar oss män.Vet du Noboytoy. Alla de saker du nämner att män gör de har jag aldrig ens varit i närheten att göra. Jag vet att respektera kvinnor som mina jämlikar. Jag känner mig grymt förolämpad av det du skriver precis som de flesta män skulle vara om de läste detta. Börja kämpa för kvinnors rättigheter istället för att sprida manshat. Då kommer du att få den respekt som varje SANN feminist bör få.Allas lika värde

 19. Ja, hon FRAMSTÅR som en idiot men jag vet att hon inte är det. Micro VET förstås, precis som jag och alla andra, att pappor inte tar sitt ansvar för barn och hem, som mammor gör. Jag vet inte varför hon vill utmåla sig själv på det sättet.Jag håller inte med om att vi som inte har barn, inte vet vad vi talar om. Jag tror att det är tvärtom, nämligen att micro själv har söner och, som hon påstår, en man som har deltagit i arbetet med hemmet och barnen lika mycket, till och med MER än hon själv, som är "färgad" av bl.a sitt moderskap och äktenskap. Hon är inte neutral eftersom hon själv har söner och inte gillar att sådana som jag beskriver hur verkligheten ser ut. Jag tror alltså att det finns risk för de som själva har barn, och i synnerhet söner, att beskyddarinstinkten kommer fram, trots att ingen har anklagat micros söner för att vara våldsverkare, barnvåldtäktsmän, kvinnomisshandlare eller för att inte göra sin del av arbetet med hem och barn. Föräldrar blir ofta väldigt upprörda på så sätt, eftersom irrationella känslor sätts i spel, vilket det inte gör på oss som själva inte har barn. Vi relaterar inte till någonting annat än fakta och statistik och vad vi VET. Vi lägger inte in personliga erfarenheter i det vi säger.Ja, all heder till micro för att hon "respekterar" män. Det är verkligen vad som behövs från kvinnor i denna värld….Jag har inte anklagat dig eller någon man här, för att göra det som jag skriver i inlägget att många män gör – det finns män över hela världen som gör sådana hemska saker mot barn. Jag talar inte om dig antar jag, så du behöver inte ta åt dig eller bli ledsen i ögat. Inte heller behöver du känna dig förolämpad så länge du inte behandlar barn på detta omänskliga sätt. Jag kämpar för kvinnors och barns mänskliga rättigheter min vän, men det inbegriper rätten för kvinnor och barn att slippa utsättas för mäns våld, sexualslavhandel, misshandel, tortyr, diskriminering osv. För att komma åt detta manliga världsproblem så måste vi tala öppet om det och inte tystna pga att en man som du kan känna dig lite "förolämpad" över vad andra män gör. Du måste ställa dig över sånt, som man och sluta tycka synd om dig själv i sammanhanget. Det är INTE synd om dig, inte alls. Det är synd om alla kvinnor och barn som drabbas av de män som jag beskriver. Ta ditt ansvar som en man, räta för in i h-vete på ryggen och ställ dig på kvinnor och barns sida om du nu är för "allas lika värde".

 20. Debattörerna borde komma överens om att ni inte är överens, fast utifrån sett är ni påfallande eniga om kärnfrågorna: mammor är den mest naturliga vårdnadshavaren första åren av barns liv, ingen förövare ska få träffa sitt barn utan skydd, män är överrepresenterade när det gäller brott mot kvinnor och barn, förövare ska inte tillåtas tvista om barn.GF

 21. Jag kommer att skriva mer. Tro mig 🙂 Tänkte bara skriva ett kort svar på en sak du sa först. Jag vet att du inte känner mig Noboytoy men hade du gjort det hade du inte behövt komma med: "Ta ditt ansvar som en man, räta för in i h-vete på ryggen och ställ dig på kvinnor och barns sida om du nu är för "allas lika värde" Jag har i hela mitt liv stått på "den svagares" sida i samhället. Nu ser inte jag kvinnor som de svagare men du borde förstå vad jag menar.Jag högaktar Micro för vad hon säger här och att hon inte viker en tum. I grund och botten är jag övertygad om att ni har samma syn men jag är rädd för att du drivs mer av hat. Förhoppningsvis har jag fel.

 22. Ja, jag är fullständigt övertygad om att det finns många män som "högaktar" micro. Det vet hon också. Men det har inte med mig att göra eller vad jag försöker säga.Du är själv ett bevis på det jag talar om i inlägget, dvs män som är oförmögna att se utanför sig själva, som känner sig "kränkta", "förolämpade", tycker synd om sig själva OCH – gör det till och med på barns bekostnad. Det är INTE synd om dig! Fakta är att jag skriver ett inlägg om män som våldtar barn, runkar av sig till och med i spädbarn, sina EGNA och andras barn, köper barn på barnbordeller i världen, skickar ut småpojkar i sina krig, misshandlar barn och deras mammor i heterofamiljerna, våldtar barn och deras mammor i heterofamiljerna och DU kallar det att JAG "drivs av hat"?? Är du inte riktigt klok? Hur kommer det sig, att du inte förfasas över fakta, hur barn tvingas leva i Sverige (och världen) pga män? Skäms du inte ihjäl över dig själv när du istället sitter och tycker synd om dig själv och andra män? Det är INTE synd om dig och andra män, få in det i hjärnan nu!

 23. Anonym 2013-09-26 08:53Du skrev"I grund och botten är jag övertygad om att ni har samma syn "Mitt svar:Nej, i denna fråga står jag och NBT långt ifrån varandra. Jag anser inte att människor skall ses utifrån sitt kön utan utifrån sina handlingar – det gäller både män/pappor och kvinnor/mammor.

 24. Holy cow! Du noboytoy jag tycker inte det minsta synd om mig själv. Lika bra att säga det direkt så jag besparar dig dina utläggningar om det. Jag känner mig förolämpad å alla mäns vägnar. Jag är en stor motståndare till det sjuka epitetet Kollektiv skuld. Världshistoriens sjukaste och mest felaktiga "teori". Om så 90% av männen eller kvinnorna gör något felaktigt så har inte de kvarvarande någon som helst skuld i det. Om de procenten engagerar sig är det kanonbra men om inte har de lik förbannat ingen som helst kollektiv skuld.Det är inte det minsta synd om mig noboytoy. Men jag köper aldrig att oskyldiga ska få skit vad drägg gör. ALDRIG

 25. micro: i en perfekt och jämlik värld, ser vi inte på människor utefter vare sig kön, sexualitet eller etnisk tillhörighet. Vi lever inte i den världen.

 26. Om du "känner dig förolämpad" över vad andra män gör mot barn, så får du tag i de männen istället för att sitta här och tycka synd om dig själv, på barns bekostnad. Du är en vuxen man.

 27. Tänk så trevlig man kan vara när man äger en blogg. Jag försöker hålla en normal samtalston men det klarar tydligen inte bloggägaren.Tyvärr verkar du ha svårt att läsa trots att jag förklarat för dig flera gånger nu. JAG KÄNNER MIG INTE FÖROLÄMPAD. Men när oskyldiga ska få en släng av sleven av vad äckliga sketmän gör då är det en förolämpning. För femtiotolfte gången JAG TYCKER INTE ETT SKIT SYND OM MIG SJÄLV. Varför ska jag göra det. Jag har aldrig våldtagit varken kvinnor eller barn eller gjort något av det andra du dragit upp.i den här länken. Lyssnar du överhuvudtaget på vad jag skriver? Ja Noboytoy jag är en vuxen man. Jag går inte runt och kallar medmänniskor för tönt och säger att jag känner förakt för dem.Micro: Jag vet att ni står långt ifrån varandra i den här frågan. Tack och lov. Jag pratade om grundtanken överhuvudtaget. Du och jag verkar stå närmre varandra känns det som.

 28. Varför tror du att jag bryr mig om du tycker att jag är "trevlig" eller ej? Beter du dig som en idiot så får du skylla dig själv och då har jag ingen anledning att "vara trevlig" mot dig. Jag känner förakt för vuxna män, i synnerhet pappor, som sitter och känner sig "förolämpade" över hur illa män beter sig mot kvinnor och barn och som väljer att sitta i min blogg och gnälla över hur synd det är om dem. Du skrev att du känner dig förolämpad när jag skriver om män som våldtar barn, skickar ut barn i sina krig osv. Det finns på pränt så det kan du inte backa från nu. Det är säkert en komplimang för micro, att hon och du har något gemesamt;)

 29. Du väljer att plocka som du vill och pussla ihop. Ok det är din blogg och därför lägger jag ned det här. För läskunniga borde det dock stå mycket klart vad jag menade. Om inte så har jag förklarat det flertalet gånger efteråt. För att göra det mycket enkelt. Kalle, Andreas, Sverker och Claes går i klass 9A. En kväll går Claes och Sverker ut och våldtar en kvinna. Andreas och Kalle är inte närvarande och har inte en susning om vad de andra hittar på. Dagen efter grips de två avvarterna av män. Ingen normal människa lägger då skuld på Andreas och Kalle bara för att de är män och går i samma klass. När människor gör det reagerar jag och anser att Kalle och Andreas har förolämpats. Inte svårare än så. Kollektiv skuld bör avskaffas om något. Däremot är det ett enormt lyft om Kalle och Andreas efter detta väljer att stå upp mot all sån skit men det är inte deras skyldighet.Ser du! Jag fortsätter att bete mig vuxet och pratar lugnt och sansat.Vet du Noboytoy jag vet ingenting om Micro. Jag vet utifrån det jag läst här att ni två verkar ha haft roligt ihop här. Förhoppningsvis kan ni fortsätta ha det trots starka meningsskiljaktigheter i det här ämnet. Men varför ska ett ämne avgöra sånt.Det jag beundrade henne för var att hon stod upp för sin sunda åsikt och dessutom utan att bli otrevlig. Hon verkar vara en sund feminist som jag ser det som drivs av kampen för lika rättighet och jämlikhet. Hon drivs inte av manshat. Det där är det enda jag vet om henne och det hon drivs av drivs även jag av. Det är det vi har gemensamt ser du.Nej du om du är trevlig eller ej är väl din sak men din kommentar där du sa "du är en vuxen man". Ja du jag beter mig vuxet och använder mig inte av massa fula ord när ordförrådet tryter. Det är det jag tycker alla borde klara på en blogg. Vuxet beteende vet du

 30. Som sagt, Anonym – det finns på pränt. Mina läsare är inga analfabeter heller;)Jag tänker inte diskutera med dig, varför du tycker synd om dig själv och "känner dig förolämpad" över vad andra män gör och dessutom försöker skylla detta på mig, genom att gnälla i din gigantiska offerkofta i min blogg. Vi tror att vi alla har förstått att du är en stor beundrare av micro. Grattis micro,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s