Sexuell läggning

Sexualitet. Vad är sexualitet? I dessa dagar kan man verkligen börja undra vad uttrycket ”ha sex” egentligen innebär?

Våldtäkt = ”ha sex”
Köpe-runk (torskhandel) = ”ha sex”
Barnvåldtäkt = ”ha sex”
Djur-våldtäkt = ”ha sex”

Enligt vem? Hur blev det så här? Vem bestämde det och utifrån vems/vilkas ”sexuella” preferens?


Sexualitetens område har i alla tider varit tämligen outforskat. Den forskning som har bedrivits historiskt sett, har främst bedrivits av män och det har visat sig, att mycket av den manliga forskningen har varit både konstruerad, mörkad och till och med förljugen. 

I nutid talar forskningen om tre olika ”sexuella läggningar” – heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. A-sexuella människor propagerar för att deras sexuella ”ointresse”, också skall klassas som en ”sexuell läggning”. Så vad innebär dessa, så kallade ”sexuella läggningar” samt asexualitet? Vi går till Wikipedia för att se hur människor där, tolkar orden:

Homosexualitet:
”Homosexualitet kan syfta på sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, sexuellt beteende mellan organismer av samma kön eller en sexuell preferens för en organism av samma kön.”

Homosexualitet innebär alltså att en människa känner ”sexuell attraktion” eller ”kärlek” till andra människor av samma kön.

Bisexualitet:
”Bisexualitet är en sexuell läggning där personen känner sexuell och emotionell dragning till personer av båda könen.”

Bisexualitet innebär alltså, att en människa kan känna ”sexuell och känslomässig” dragning till andra människor av både samma och motsatt kön.

Asexualitet:
”En asexuell person är en människa som inte känner sexuell attraktion till någon eller som har lågt eller frånvarande intresse att ha sex. Asexualitet kan beskrivas som en typ av sexuell läggning, eller avsaknad av sexuell läggning.”

Asexualitet innebär alltså, att en människa inte känner sig ”sexuellt attraherad” av eller sexuellt dragen till andra människor överhuvudtaget och asexuella har heller inget intresse av att tillfredsställa sin egen (icke-) sexualitet. Här har man ”glömt” att berätta, att asexuella människor ändå kan känna både ”kärlek” och vara ”kära” i andra människor – de vill bara inte ha sex med dem.

Heterosexualitet (ordet var tidigare en benämning för bisexualitet):
”Heterosexualitet är en sexuell läggning där personen uteslutande eller huvudsakligen känner attraktion till personer av det motsatta könet.”

Heterosexualitet innebär alltså, att en människa känner ”attraktion”, främst till människor av motsatt kön.

Notera här, att i Wikipedias sammanfattande beskrivning av ordet ”heterosexualitet”, nämns ingenting om någon ”sexuell dragning”, ”sexuell lust” eller ”sexuell attraktion” till motsatt kön. Heterosexualitet beskrivs kort och gott, bara som en ”attraktion” till motsatt kön. Men är det något vi har lärt oss, så är det ju att heterosexualitet, om något och nästan uteslutande, handlar om sexuell lust till motsatt kön. Längre ned i texten, under ”historik” framgår det dock att:

”En annan användning av ordet var som en benämning för en extrem form av sexuell dragning till människor av annat kön. Ordet kunde också vara benämning på alla former av sexuella handlingar mellan personer av olika kön som inte var barnaalstrande.”

Den rätta beskrivningen av ordet ”heterosexualitet” är alltså:
Heterosexualitet innebär, att en människa känner en (extrem) form av sexuell dragning till människor av motsatt kön.

RFSL beskriver ordet heterosexualitet så här:
”Heterosexualitet är när man blir kär i eller kåt på någon av ett annat kön.”

När ”visste” man att man var heterosexuell? Hur och när, kom man fram till det?


Notera hur man blandar ihop ”kärlek och känslor” i alla de tre, för närvarande rådande ”sexuella läggningarna” men inte i asexualitet. Om en man känner ”kärlek” till en annan man men inte har sex med honom så skulle han ändå kunna vara homosexuell? Så konstigt? Om en kvinna känner ”kärlek” eller är ”känslomässigt dragen” till både en man och en kvinna, men inte har sex med någon av dem så skulle hon ändå kunna vara bisexuell? Det låter ju jättekonstigt? 

Kanske är jag homosexuell då, eftersom jag känner kärlek till min mamma?:D
 
Jag brukar alltid säga, att kärlek inte har någonting med ens sexualitet att göra och vice versa så jag förstår inte varför man alltid blandar ihop detta? Det råder förstås delade meningar om det men handen på hjärtat – hur många av oss har inte känt ”kärlek” till människor utan att ha haft sex med dem eller känt ”sexuell lust” till dem, och hur många av oss har inte haft sex med människor eller känt ”sexuell lust” till dem, utan att känna någon som helst ”kärlek” till dem? 
 
Hur många av oss har inte ”haft sex” utan att vare sig känna ”sexuell lust” eller ”kärlek” till personen i fråga….?


De tre, för närvarande rådande ”sexuella läggningarna” (homo, hetero och bi) har en gemensam nämnare – sexualiteten riktas utåt, dvs mot andra människor. De här personerna, har alltså en önskan om att dela sin sexualitet med en annan människa av motsatt och/eller samma kön. Kanske är det därför, som asexualitet inte ingår i de ”sexuella läggningarna”? En asexuell människa vill ju inte dela sin (icke-) sexualitet med någon annan människa och är inte heller intresserad av att delta i någon annan människas sexualitet. Asexualitet beskrivs ju också som ”avsaknad” av sexuell läggning.

”Asexualitet kan beskrivas som en typ av sexuell läggning, eller avsaknad av sexuell läggning.”

Så vad är definitionen av ”sexuell läggning” enligt Wikipedia?

”Sexuell läggning syftar i Sverige oftast på en persons sexuella orientering i fråga om partnerns kön.”

Själva förutsättningen för att en människa ens skall kunna ha en ”sexuell läggning”, verkar alltså vara att man delar sin sexualitet med någon annan människa (partner), dvs ”har sex” med någon? Men då undrar man ju –  alla människor som tillfredsställer sin egen sexualitet men som inte har lust att dela den med någon och som inte heller har lust att delta i/tillfredsställa någon annan människas sexualitet? Alla de människorna som bara onanerar och är nöjda med det – har de alltså ingen ”sexuell läggning” alls? Anses de ens ha någon sexualitet?

Wiki:
Sexualitet är de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller.”

NE:
sexualitet (ytterst av latin se´xus ‘kön’), i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll). Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation.”

könscykel, periodisk förändring av könsorgan och beteende kopplat till fortplantning.”

könsroll, inom zoologin hanens respektive honans insatser i samband med fortplantningen, alltifrån de beteenden som föregår parning eller parbildning till avkomlingarnas oberoende av föräldrarna.”

Jag blir inte mycket klokare? Jag tänker – hur många människor finns det egentligen därute, som alltså anses inte ha någon sexuell läggning alls och knappt ens en egen sexualitet, eftersom de inte försöker fortplanta sig och inte vill ”ha sex” med andra? Alla kvinnor och män i så kallade ”vita äktenskap”, som alltså innebär att de inte delar sin respektive sexualitet med varandra, dvs som inte ”har sex” med varandra men som ändå onanerar var för sig? Alla människor som bara onanerar, dvs som bara ”har sex” med sig själva och vill ha det så? Det måste ju vara en ganska stor grupp människor i världen, som anses inte ha någon ”sexuell läggning” alls? Varför har man skapat föreställningen att, för att en människa ens skall anses vara en sexuell varelse, så måste människan rikta sin sexualitet ”mot” någon annan människa, dvs delta i andras sexualitet och/eller dela sin egen sexualitet med andra?

Enligt vem? Hur blev det så här? Vem bestämde det och utifrån vems/vilkas ”sexuella” preferens?


Själv brukar jag säga (och de flesta feminister instämmer) att människans sexualitet är biologisk men även socialt konstruerad. Biologisk – på så sätt att sexualiteten är var och ens egen (som en klok kvinna beskrev det en gång). Sexualitet är inte lika med – ”ha sex med andra människor” utan sexualiteten ”bor” i var och en av oss och är alla människors eget ansvar. Socialt konstruerad – på så sätt att hur, och med vem/vilket kön vi eventuellt väljer (eller inte väljer eller har varit tvungna att välja) att dela vår sexualitet – är föränderligt och har alltid varit föränderligt. Vårt sexuella beteende är, och har alltid varit, till stor del skapat/konstruerat genom ”samhällets” normer/förbud/tvång/propaganda.

Till alla er därute som liksom jag, tydligen är helt i avsaknad av någon ”sexuell läggning” (?) men som inte är asexuella, utan helt enkelt bara föredrar att tillfredsställa er egen sexualitet, som gillar bäst att ha sex bara med er själva, som inte känner någon ”sexuell lust” till andra människor oavsett kön, som inte blir ”kåta” på andra människor eller som inte har lust att tillfredsställa/delta i, andra människors sexualitet – det finns i alla fall en benämning för oss fastän vi anses inte vara ”sexuellt lagda” – vi är ”autosexuella”.

”As a sexual preference, autosexuality refers to people who choose to have sex with themselves (that is, they prefer to masturbate rather than having interpersonal sex).”
 
Till alla er därute som undrar hur jag och alla andra miljoner autosexuella människor ”kan leva utan sex”….
 
Det gör vi inte.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s