Antifeminismens ideologi

Antifeminism:

”Begreppet antifeminism syftar till motstånd mot feminism. Kritik mot feminismen som antifeminister fört fram rör bland annat att de anser att feminismen inte främjar jämställdhet, är antiintellektuell och frihetsfientlig. Kritik har också framförts av flera antifeminister som anser att feminismen syftar till att nå högre status för kvinnor än män. ”

Antifeminismens hela ideologi går alltså ut på att vara emot kvinnorörelsen. Antifeminister är motståndare till att kvinnor (och män) organiserar sig i kvinnorörelsen. Antifeminister är förstås även motståndare till att kvinnor (och män) organiserar sig politiskt, i Sveriges genom tiderna första och enda renodlade feministiska parti – Feministiskt Initiativ.

Detta motstånd kallar antifeminister för, att de bedriver ”jämställdhet” mellan könen.

De flesta antifeminister är av manligt kön men det händer att vi även ser antifeministiska kvinnor som pushas fram i den antifeministiska rörelsen. Det är kvinnor, som alltså påstår sig vara motståndare till att kvinnor och män organiserar sig för att driva feministiska frågor, dvs som verkar för jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan människor och inte minst – verkar för kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

Antifeministers ”kritik” mot kvinnorörelsen består bl.a av att hävda att kvinnorörelsen är ”anti-intellektuell” och enkelt uttryckt innebär detta ord att feminister, enligt antifeministisk ideologi, saknar förstånd. Hur ”intellektuella” antifeministerna själva och deras antifeministiska rörelse framstår, bl.a när de yppar den här typen av ”kritik” mot kvinnorörelsen och alla feminister runt om i världen, låter jag var och en bedöma. 😉

I vår nuvarande värld, där män som grupp har och alltid har haft högre status än kvinnor som grupp, som t.ex att män innehar (läs: har tillskanskat sig) all den politiska, privata, ekonomiska och samhälleliga makten i världen, menar den antifeministiska ideologin att det blir ”orättvist” för män, om kvinnor i framtiden skulle nå högre eller lika hög status som män. Antifeminister ser alltså inga problem med att män som grupp, i nutid och dåtid har och har haft, all samhällelig och världslig makt (det är inte orättvist mot kvinnor) utan problemet med ojämställdheten i världen mellan könen, uppstår enligt antifeministisk ideologi, först då jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås eller då kvinnor byter plats med män (dvs når högre status än män) och då blir det plötsligt ”orättvist” mot män.

Den antifeministiska ideologin menar alltså, att så länge som män har högre status än kvinnor så är det ”jämställt” men om kvinnor når högre/lika hög status och får mer/lika mycket makt som män så blir det ”ojämställt”.

Antifeminismens kritik mot kvinnorörelsen innebär också, att antifeminster anser att kvinnorörelsen är emot människors ”frihet”. Ofta syftar antifeminister här på att de tycker att män fritt skall få köpe-runka (köpa ”sex”) av kvinnor (och barn) och att män fritt skall få påtvinga kvinnor (och barn) sin manliga sexualitet på diverse olika sätt. Antifeministers ”argument” om feministers påstådda ”frihets-fientlighet”, innebär också att antifeminister tror att feminister t.ex vill förbjuda hetero-kvinnor att ligga med män, att feminister vill förbjuda hemmafruar i hetero-hemmen, att feminister vill förbjuda hetero-kvinnor att sminka sig, raka sig under armarna eller att feminister vill förbjuda hetero-kvinnor att baka kakor. 

Antifeminister syn på ”jämställdhet” mellan könen är att män fritt skall få utöva sin sexualitet mot kvinnor och barn samt att kvinnor måste anpassa sina utseenden efter manliga önskemål.

Antifeminister är ofta motståndare till att kvinnorörelsen vill utvidga och främja hetero-pappors roll i föräldrarskapet, t.ex genom att verka för att hetero-pappor skall ta ut mer föräldrarledighet samt stanna hemma mer med sina barn när barnen är sjuka. Antifeminister är, med tanke på denna inställning, förvånansvärt positiva till faderskap i övrigt och menar t.ex att pappor och män är ”livsviktiga” för barn. Antifeminister menar till och med att barnen kan bli ”sjuka”, ”alkoholiserade”, ”råka ut för fler trafikolyckor” eller bli ”kriminella” om inte deras hetero-pappor bor under samma tak som barnens mammor.

Antifeminister menar att skilsmässor mellan heterosexuella par borde förbjudas eller åtminstone ”förebyggas”. Hur detta rimmar med antifeministers tankar om alla människors ”frihet” är för mig och många andra människor, en gåta?

Detta är ”jämställdhet” för antifeminister.

Antifeminismens ideologi går ut på att hävda ”manlighet” i förhållande till ”kvinnlighet”. En man är inte ”manlig” om en kvinna inte beter sig ”kvinnligt”, enligt den antifeministiska läran. Antifeminister menar att ”män måste få vara män” och att ”kvinnor måste få vara kvinnor” men det är antifeminismen som vill sätta upp reglerna för vad ”manlighet” och ”kvinnlighet” skall vara. Antifeminister vill t.ex styra pojkar och flickors lek och menar att man måste förbjuda pojkar att leka med dockor och förbjuda flickor att leka med bilar. Det har i vissa fall till och med gått så långt, att antifeminister hotar och trakasserar personal på så kallade ”genus-dagis”. Antifeminister menar också att kvinnor måste sminka sig, raka sina ben och sina armhålor för att framstå som ”kvinnliga” inför antifeministiska män. 

Allt detta tvång, är alltså vad antifeministisk ideologi vill kalla ”frihet och jämställdhet mellan könen”.

Antifeminister vill även hävda att män är hetero-familjens ”beskyddare, försörjare och lärare”. I själva verket visar statistik, att det är kvinnor som tar det mesta av det ekonomiska och sociala ansvaret för barnen, när hetero-par bildar familj. Det är alltså kvinnor som är barnens huvudförsörjare och barnens främsta sociala trygghet. Statistik visar även att det är kvinnor i hetero-familjerna som är ”beskyddarna” eftersom det är i främst hetero-familjer, där män ingår, som manligt våld och sexuellt våld mot både barn, kvinnor och husdjur begås. Vad antifeminister menar, att män skulle kunna ”lära ut” till kvinnor och barn i hetero-familjerna, vet jag inte…? Att falskt utmåla män som hetero-familjens ”beskyddare, försörjare och lärare” samt att verka för att föräldrarskap skall vara valfritt för män då de har valt att bli pappor, är lika med ”jämställhet” för antifeminister.

Antifemininismens ideologi vill mena att män som grupp har gjort sig ”förtjänta” av högre löner än kvinnor, trots att kvinnor som grupp har högre utbildning än män som grupp. Antifeminister tycker att det är ”orättvist” att överbetalda män skall avstå löneförhöjningar till förmån för underbetalda kvinnor.

Mäns högre löner, är ”äkta jämställdhet”, menar antifeminister.

Antifeminister uttrycker ofta att de ”naturligvis” är motståndare till manligt sexuellt våld, våld och förtryck mot kvinnor (och barn) MEN –  antifeminister uttrycker sällan eller rättare sagt aldrig, sympati för barn och kvinnor som offer för manligt våld och sexuellt våld. Istället ser vi antifeminister som skyller manligt sexuellt våld på kvinnor och barn och inte sällan anklagar kvinnor och barn för att ”ljuga på män” och ”falskanmäla” män för sexuella brott och våldsbrott. Antifeminister tror att kvinnor och barn anmäler män för t.ex våldtäkt för att ”hämnas” på män.

I många andra fall ser vi att antifeminister helt enkelt har en annan uppfattning om vad manligt sexuellt våld mot kvinnor och barn ÄR. Många antifeminister menar att manligt sexuellt våld mot kvinnor och barn helt enkelt inte existerar och anledningen till detta, är att antifeminister tror att våldtäktsmän och barnvåldtäktsmän helt enkelt inte ”förstod att de våldtog. Antifeminister kallar ofta manligt sexuellt våld mot kvinnor och barn för ”sex” och ”sexuellt umgänge” och begriper inte, att en våldtäktsman eller barnvåldtäktsman inte kan avgöra om en kvinna (eller ett barn) har blivit våldtagen av honom. Antifeminister utgår ifrån, att om en misstänkt våldtäktsman säger att han hade ”sex” med sitt våldtäktsoffer, så hade också våldtäktsofffret ”sex” med sin förövare. Antifeminister förstår alltså inte ens att kvinnor själva, är de enda som kan och skall avgöra om de hade ”frivilligt sex” eller blev våldtagna av en man – detta är något som misstänkta våldtäktsmän omöjligt kan veta. Ingen man kan uttala sig om en kvinnas vilja men detta är ”jämställdhet” för antifeminister.

Antifeminister förstår ofta inte heller att barn är små barn, oförmögna att skydda sig själva från vuxna mäns sexualitet och att vuxna män, av den anledningen, inte får rikta sin manliga sexualitet mot barn, dvs runka av sig i små barn-kroppar eller kräva av barn, att tillfredställa manlig sexualitet åt män. Detta antifeministiska synsätt hänger ihop med att antifeminister anser att manlig sexualitet aldrig kan skada kvinnor och barn eftersom det bara är ”lite skönt sex” för män. Själva vill män absolut inte bli utsatta för påtvingad manlig sexualitet, vare sig på gator, torg eller i sina hem eller under sin barndom. Antifeminister menar alltså att manlig sexualitet bara kan skada män som ofrivilligt utsätts för den (då blir män våldtagna) men att kvinnor och barn aldrig kan skadas av manlig sexualitet för då är det bara ”sex” för våldtäktsoffren, allt enligt antifeministisk ideologi.

Detta kallar antifeminister för ”jämställdhet” mellan könen.

Antifeminismen lobbar även för att inskränka kvinnors aborträtt och detta är, enligt antifeministisk ideologi, bara ännu ett bevis för att antifeminister främjar ”jämställdhet” mellan könen samt verkar för att ”beskydda” kvinnor och se till kvinnors bästa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

17 thoughts on “Antifeminismens ideologi

 1. Åh så bra skrivet. Efter alla ”diskussioner” jag haft med de här männen kan jag bara säga att det här stämmer till punkt och pricka. Skulle inte bli ett dugg ledsen om alla anti-feministiska män bara försvann poof ut i yttre rymden typ. Världen skulle bli en mycket bättre plats för alla kvinnor och barn.

  • WDF: Både du och jag har ju hängt med ett bra tag i debatten kring antifeminism så vi kan väl rabbla den antifeministiska ideologin i sömnen vid det här laget? 🙂

   Antifeministiska män är definitivt inte bra för, eller ”beskyddare” av kvinnors och barns mänskliga rättigheter. De kallar sig ”maskulinister” och verkar alltså bara för manliga intressen, även då dessa strider mot kvinnors och barns bästa.

 2. i varje mening radar du upp det många av oss vet och har sett och/eller upplevt i livet tillsammans med män i hemmet, på arbetsplatsen, på krogen osv. Det är skrämmande att inte fler får upp ögonen och ser hur det verkligen är. Jag delar. jag måste verkligen det här också och jag hoppas att många, många läser och tar till sig.

  • LB: Ja, jag instämmer. Detta handlar inte om ”enstaka män” – de här männen och deras åsikter finns överallt.
   Du får jättegärna dela och sprida vidare, min vän.

 3. Jag brukade tro att det var enstaka misslyckade knäppskallar som det mest var synd om som var antifeminister. Men det stämmer inte alls. De är ofta framgångsrika och mäktiga och sen jag insåg det är jag lite mer rädd.

  • honungsbi: Framför allt finns de antifemininistiska männen i ganska stort antal i världen och de har makt, precis som du skriver. Det är anledningen till att många kvinnor i världen idag, inte får/kan leva som fria människor på sin egen planet. 😦

 4. Bra!
  Ju mer fokus som sätts på dessa könsrasister och kvinnohatare desto bättre.
  De har ju tex jobbat bra för för att ”få” media att skriva ”sex” när det handlar om våld.

  • Anna G: Ja, jag har ju gett massor av exempel här i bloggen på hur media beskriver mäns sexualbrott mot kvinnor och barn som t.ex ”sex”, ”hade sex med dotter”, ”sex-träff” osv. Det mesta kommer från TT eftersom de oftast sätter rubrikerna. De som jobbar på TT är alltså idioter.

 5. En trådstart på Familjeliv som heter ”Feminismen förtrycker mäns sexualitet ”börjar så här.

  ”Som man vill jag ofta ha sex. Jag fantiserar om det, är alltid på och tittar gärna på kvinnan som en sexig kropp med ett vackert ansikte. Att vilja ha sex med snygga brudar är en självklarhet för mig, men sex är inte detsamma som kärlek.

  Om jag idag som man uttrycker att en stor del av kvinnans värde ligger i hennes sexiga kropp, så blir jag direkt nedtryckt av feministmaffian som förklarar att min ”kvinnosyn” (dvs mina åsikter) är rutten. OK. Jag tycker deras åsikter är ruttna.

  Det har idag skapats ett socialt grupptryck på män att vi inte får yttra vår sexualitet så starkt att det kan göra kvinnan obekväm eller sårad. Om vi tittar efter andra, yngre tjejer och sedan fantiserar om dem är vi svin. Om vi gör slut när kvinnan blivit gammal och ful är vi usla. Och tycker vi att kvinnan lämpar sig bäst för att ta hand om barnen är vi mansgrisar.”

  • q: Jag uppskattar ärliga män, framför män som försöker framställa sig som något de inte är. Den här mannen är ärlig när han beskriver sin syn på sin manliga sexualitet och sin syn på kvinnor, som han bl.a vill utöva sin manliga sexualiet mot. Han är långt ifrån ensam om sin åsikt, vilket innebär att han är ärligare än många andra män.

   Däremot är han inte ärlig när han skriver att vi feminister eller någon annan ”förtrycker” hans manliga sexualitet. Det är förstås inget ”förtryck” mot män, om de inte får rikta sin manliga sexualitet mot andra människor hur som helst. Han skulle förmodligen inte själv vilja att andra män, gay-män, yttrar sin sexualitet mot honom, så starkt att han blir obekväm, förbannad eller får sin kroppsliga integritet kränkt.

   Sannolikt är att den här mannen inte är lika ärlig i sina möten IRL med kvinnor. Om alla män vore det – skulle många kvinnor tacka nej till att ha med män att göra.

  • q: Han skriver också:

   ”Som man blir man snabbt van vid att det i princip alltid är kvinnan som bestämmer när sexet ska ske, eftersom hon inte vill alls lika ofta. Dessutom ska det ofta ske på hennes villkor som hon känner sig trygg och bekväm med. För män är det mer pang på, knulla skiten ur bruden med den sexiga kroppen.”

   Den här mannen tror alltså på fullaste allvar att han har rätt att bestämma över kvinnors kroppar. Han menar att det är för jävligt, att kvinnor själva skall få bestämma om/när deras män får runka av sig i kvinnornas kroppar. Han ser kvinnors underliv som en rättighet för honom att runka av sig i. Inte heller förstår han, att det såklart är kvinnor och inte män som avgör vad män får och inte får göra mot kvinnors kroppar. Återigen kan man dra paralleller med gaysex. Han skulle inte tycka att det var särskilt kul, om gaymän hade inställningen att det var för jävligt om heteromän skulle bestämma själva, när gaymän fick ha sex med dem. Tänk om gaymän såg på andra mäns kroppar på samma sätt som heteromän ser på kvinnors kroppar?

 6. Pingback: Antifeminismens ideologi, del 2 | NoBoyToy

 7. Hej NoBoyToy och alla andra som läser och skriver på din blogg. Häromdagen kom ett alltför välkänt krav in i den begynnande valrörelsen.Ovanligt enfaldigt ställningstagande av den annars vettige Daniel Suhonen när han i en radiodebatt med Gudrun Schyman påstod att en röst på F! i valet är bortkastad. Samma sak har t ex Göran Greider hävdat i Etc. nyligen.
  Som vanligt är jämställdhetsfrågorna bortskyfflade när det handlar om maktkamp inför val. På samma sätt resonerades det för ca 100 år sedan om kvinnlig rösträtt. Kvinnornas rätt till valdeltagande var inte så viktigt och kunde vänta.
  Suhonen borde förstå att med F! i Riksdagen skulle framför allt de progressiva alternativen stärkas. I stället för att uppmana F! att inte ställa upp i valet utan att taktikrösta på de rödgröna borde han uppmana feminister i dessa partier att rösta på F! inte minst bland socialdemokraterna som antagligen ändå kommer att få in ett större antal riksdagsledamoter än i förra valet.

  ”Daniel Suhonen sa att med tanke på Fi:s valresultat i de två riksdagsvalen riksdagsvalen (knappt 0,7 procent 2006 och 0,4 procent 2010) finns det en stor risk att partiet hamnar utanför riksdagen även i år. Han ser hellre då att väljarna taktikröstar för att få till stånd ett maktskifte. Fi:s partiledare Gudrun Schyman kallade det för en ”konstig historiesyn”.
  – Vi har ju utvecklat demokratin med nya partier hela tiden. Ett lysande exempel är ju Miljöpartiet som tog sig in i parlamentet med en dimension som de då existerande partierna inte förmådde att omfatta, det vi i dag kallas för hållbarhet.
  Här menar Schyman att Fi kan bidra med en ny politisk dimension av jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.”

  Lyssna på debatten via länken nedan. Schyman är fly f-b och omöjlig att stoppa.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5838254

  • Jeanna: Tack för länken! Jag har inte hunnit lyssna ännu men jag förutsätter att Daniel Suhonen även uppmanade svenska folket att inte rösta på övriga småpartier, av ”taktikskäl”, t.ex Piratpartiet? Samma uppmaning gav väl även Göran Greider? Eller är det enbart Feminstiskt Initiativ, av alla ”småpartier” som folket uppmanas att inte rösta på, av ”taktikskäl”? Jag minns inte heller att diverse mediakåta snubbar uppmanade folket att inte rösta på Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet av ”taktikskäl”, då det begav sig för dem?

   Jag instämmer med Schyman om att Daniel levererar en märklig historiesyn. Om vi har inställningen att tidigare ”dåliga” valresultat skulle vara en anledning att inte rösta på uppstickande småpartier, så kommer vi aldrig att få in nytt friskt blod inom politiken. Då får vi dras med de gamla stötarna i all evighet, i syfte att uppnå ”maktskifte” åt antingen vänster eller höger. Rödgrönt eller blåbrunt, som jag brukar säga. 😉

   Nu måste jag lyssna på debatten mellan Schyman och Daniel – tack för både en intressant länk och kommentar, Jeanna!

 8. Pingback: Snövit och de sju männen | NoBoyToy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s