Svensk Rättstillämpning, del 1

Jag fick ett mail för ett par månader sedan, innehållande en bilagd sammanställning över mäns sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor och barn och en rad exempel på hur svenskt rättsväsende har valt att inte behandla kvinnors och barns anmälningar om brott, som de utsatts för av män. Dokumentet kommer från en yrkesverksam person inom rättsväsendet och är på hela 148 sidor.

Jag har funderat över, om jag skall skriva allmänt om detta med mina egna ord, eller om jag helt enkelt bara skall citera rakt upp och ned från dokumentet. Jag har nu bestämt mig för det senare men kommer inte att publicera namn på vare sig brottsoffer, förövare (byts ut till andra namn) eller målnummer som refereras till i sammanställningen och jag publicerar förstås endast utvalda delar, av de totalt 148 sidorna.

Jag ber om ursäkt för att kopieringen av dokumentet till bloggen, gör att textformatet ser lite konstigt ut. Detta inlägg blir den första delen i en blogg-kategori som jag kallar ”Svensk Rättstillämpning”:

1. Våldtäkt (Fistfuckingdomen, Jönköpings tingsrätt) – friande dom

2. Våldtäkt (Fistfuckingdomen, Göta hovrätt) – friande dom

Man förde in sin hand i kvinnas underliv. Kvinnan befann sig i hjälplöst tillstånd. Kvinnan började störtblöda och var minuter från att förblöda till döds. Mannen trodde, enligt egen utsaga, att hon ”hade fått mens” och lämnade henne. Personer i anslutande rum kallade dock på hjälp, vilket räddar kvinnans liv. Mannen döms endast för normal våldtäkt och får ”ett straffvärde något överstigande minimistraffet” för brottet våldtäkt av normalgraden.

Ur tingsrättsdomen (vars skrivningar sen inte ifrågasätts i hovrätten):

”Enligt tingsrättens bedömning är i vilken mån Håkan utifrån sin föreställning haft någon form av uppsåt till de uppkomna skadorna av avgörande betydelse för rubriceringsfrågan och här avses främst svårighetsgraden av skadan och att den varit livshotande.”

”Det har inte framkommit att Håkan, som enligt egen uppgift var förtjust i offret skulle haft något motiv till att skada Annelie på ett livshotande sätt.”

”Däremot anser tingsrätten inte att det har framkommit något som talar för att Håkan förstod eller insåg att det var möjligt att hans fingermanipulation av Annelies slida, skulle kunna ge upphov till ett livshotande tillstånd hos henne.”

”Det kan heller inte uteslutas och är inte närmare klarlagt om det är a-typiska förhållanden i Annelies underliv som har bidragit till att skadan blev så allvarlig som den faktiskt blev.”

Annelie hade svårt att sitta flera veckor efter men det kan alltså berott på hennes fysik snarare än Håkans grova våld, tror domstolen. I rättegången tilläts också ett negativ karaktärsvittne trots att dessa inte ska användas i svenskt rättväsende.

3. Våldtäkt (Hyttdomen) – friande dom

Kvinnan lämnar upprört hytten utan kläder på underkroppen och kallar på hjälp. Mannen fälls i tingsrätten men frias i hovrätten

Kalmar Tingsrätt – våldtäkt, fängelse 2 år. Göta hovrätt – friande dom.

”Klart är att både (tilltalad) och målsäganden (offret) vid tiden för den påstådda gärningen var kraftigt berusade.”

”Målsäganden har samtidigt varit kraftigt berusad och vissa uppgifter som hon lämnat har visat sig vara inte korrekta. Detta förtar hennes tillförlitlighet.”

Den tilltalades (förövarens) berusning påverkar inte tillförlitligheten hos honom. Inget sägs om detta i domskälen.

”Det kan således inte uteslutas att de sexuella kontakterna mellan (tilltalad) och målsäganden inleddes innan målsäganden somnade eller att (tilltalad) inte var medveten om att målsäganden befann sig i ett hjälplöst tillstånd.”

”Hovrätten finner att det finns för många oklarheter för att åtalet ska kunna vinna bifall.”

Den tilltalade behöver således inte vara medveten om att kvinnan befann sig i ett hjälplöst tillstånd (sömn). Den tilltalade kan också utnyttja ett hjälplöst tillstånd (sömn) om handlingen är inledd innan kvinnan somnade enligt hovrättens resonemang.

I avgörandet har hovrättsrådet Hans Träff, f.d. lagmannen Lars Annerén, t.f. hovrättsassessorn Marcus Hallsten (referent) samt nämndemännen Monica Johansson och Åke Nilsson deltagit.

En nämndeman är skiljaktig och vill fastställa tingsrättens fällande dom.

Åke Nilsson är skiljaktig och anför att det inte framstår som trovärdigt, att Anders inte kommer ihåg någonting om händelsen och han delar tingsrättens bedömning i allt. Åke Nilsson menar att Kalmar Tingsrätts dom därför skall fastställas.

Domare Lars Annerén (f 1943 dvs 70 år och pensionerad domare, ej ordinarie domare) (även Göta hovrätt B XXXX-XX friande dom våldtäkt mot barn & Kalmar tingsrätt B XXX-X friar polis från tjänstefel som ej tagit upp kvinnas anmälan)

4 män och 1 kvinna dömer i Göta hovrätt.

4. Våldtäkt (Flaskdomen) – friande dom

Flickan våldtogs med flaska. Rätten ansåg att hon höll ihop benen av blygsel. Målsägande (flickan) är 16 år.

Flickan höll ihop benen då en av de tilltalade tog upp en glasflaska.

Den tilltalade särade på hennes ben och förde in flaskan i hennes underliv .

Den tilltalade menar att:

”Han ville egentligen inte ha sex med A, men han blev upphetsad av hennes sätt att försöka förföra honom.”

En annan tilltalad menar att:

”A gjorde tecken åt honom att komma in i rummet. A sa inte uttryckligen att hon ville ha sex med honom, men hennes kroppsspråk visade att så var fallet.”

En tredje tilltalad menar att:

”Han upplevde det som att A ville ha sex med dem alla tre.” och att ”A sa att hon ville ha den” (flaskan), varpå S. förde in den i hennes underliv.”

”Det kan inte heller sägas att någon av de tilltalade framstått som lögnaktig vid de förhör som hållits med dem eller att deras respektive uppgifter kan uppfattas som direkt konstruerade.”

Av förundersökningsprotokollet framgår dock att den tilltalade som använt flaskan, i första förhöret förnekat att en flaska alls användes.

Umeå tingsrätt godtar således att uppgifter ändras av de tilltalade, utan att trovärdigheten/tillförlitligheten påverkas samt idén om flickan som är omättligt kåt och frestar de tilltalade.

”En sådan bedömning skulle då grundas på att A, efter den inledande sexuella samvaron, visserligen hållit samman sina ben före det att flaskan fördes in i hennes underliv, men att det inte med nödvändighet av de tilltalade måste ha uppfattats som ett uttryck för bristande samtycke från hennes sida, utan möjligen som ett tecken på blygsel eller inledande tvekan.”

”Personer som är invecklade i sexuella aktiviteter med varandra gör ju naturligen saker med varandras kroppar på ett spontant sätt utan att fråga om den som berörs av det samtycker eller inte.”

”Därtill kommer att A under händelseförloppet inte heller givit något verbalt uttryck för bristande samtycke.”

Efter att först utförligt ha gett uttryck för ett ”sådant möjligt scenario” kommer sen det som tingsrätten lägger till grund för bedömningen.

Nämligen att:

”händelseförloppet utvecklat sig på ytterligare ett tänkbart sätt, nämligen på det sätt som de tilltalade berättat om i denna del, dvs, att A samtyckt till det inträffade och att hon gett uttryck för det.”

”Eftersom de tilltalades respektive berättelser i denna del – låt vara att de framstått som mindre rimliga och sannolika än A:s berättelse – likväl inte kan anses så osannolika att det kan anses uteslutet att händelseförloppet utvecklat sig på det sätt som de berättat om, så råder ett rimligt tvivel beträffande Stefans och Fredriks skuld och de ska därför inte dömas för våldtäkt respektive medhjälp till våldtäkt.”

Det som tingsrätten slutligen bedömer är alltså att de tilltalades version om flickan som ville ha sex med dem och frestade dem, inte är så osannolik och orimlig, att de ska dömas för våldtäkt respektive medhjälp till våldtäkt.

Åtalet ogillas och tingsrätten friar de tilltalade.

”Vid bedömningen av om så ska ske får då inledningsvis konstateras, att det inte finns något som tyder på att den blödning och de smärtor hos A som penetreringen med flaskan medfört, orsakats av att Stefan fört flaskan in och ut i A:s underliv med överdriven kraft, utan allt tyder på att de sagda effekterna uppkommit till följd av att en del av den aluminiumfolie som omger den övre delen av halsen på en vinflaska funnits kvar på den urdruckna vinflaskan och en kant av folien orsakat en sårskada i A:s underliv.”

Detta är ren spekulation av Umeå tingsrätt, eftersom flaskan inte är återfunnen och har undersökts!

Ur förundersökningsprotokollet:

”Flaskor har sökts i hela lägenheten utan att någon hittats.”

En av de tilltalade filmar målsägande vilket också förekommer i flera andra våldtäktsfall.

”Åtalspåståendet går emellertid ut på att Isak filmat under det skede av händelseförloppet då den aktuella flaskan användes. Utredningen visar dock att han gjort så under ett annat skede av händelseförloppet och han kan då inte dömas enligt åtalet i denna del heller.”

Att ”Isak” filmat målsäganden ”under ett annat skede av händelseförloppet” problematiseras inte alls av tingsrätten.

Domaren Olof Johnson försvarar domen i media:

”Rätten har även haft att bedöma de åtalades påstående om att flickan ”varit med på det”, säger domare Olof Johnson.”

”- Övervägande skäl talar för att hon inte varit med på det men det räcker inte fram till att det är styrkt utom varje rimligt tvivel. Det når inte upp till beviskraven i ett brottmål. Det är så vi har resonerat. Han säger också att det kan vara så att ”hon har någon sorts undergivenhet” och när den här flaskan kommer fram är det inte vad hon tänkt men hon låter dem göra det här.”

Advokat Fredrik Björk (som försvarade den som stod åtalad för våldtäkt) anser i media att:

”- En mycket välformulerad och välanalyserad dom”

”- Min främsta invändning har hela tiden varit att man i utredningen intar någon form av moraliserande hållning kring vad som hände”

Advokat Fredrik Björk presenterade i samband med rättegången:

”ett utdrag från ett familjebetonat diskussionsforum på Internet, där kvinnor (? )beskriver vilka sexredskap de brukar använda sig av”

”- Det var de mest fantastiska sakerna. Det var flaskor, hårborstar, gurkor och fjärrkontroller”, hävdade advokat Fredrik Björk.

År 2013 använder alltså försvarsadvokater utdrag från Internets ”familjebetonade diskussionsforum” i rättsprocesserna!

 

 

 

Annonser

9 thoughts on “Svensk Rättstillämpning, del 1

 1. Allvarligt talat, det är fel i huvudet på män som tror att en 16 -årig tjej vill ha en flaska uppkörd i underlivet! Det måste vara fel på dessa människor, det måste fattas någon gen, en liten kromosom eller så är deras hjärnor totalt uppruttna! Jag blir så äcklad, så arg att jag sitter och frustar av ilska över dessa inkompetent kalhyggen som dömer och tror sig veta. Jag bevittnade som tonåring en liknande händelse, där några killar roade sig med en kraftigt berusad tjej och ja de idioterna hade också en flaska men den tjejen blev åtminstone inte skadad fysiskt. Psykiskt vet jag inte men killarna, trodde som alltför många gör, att det bara är att ta för sig och utsätta tjejer för vad som helst.
  Vilka tjejer skulle göra samma sak? Förgripa sig på en kraftig berusad kille, köra upp en flaska i hans anus så han började blöda? Om hans lilla rumphål drog ihop sig så var det säkert av blygsel för tjejerna var ju klart medvetna om att det han längtade efter var ju att få en flaska uppkörd.

  Bra att du lägger ut eländet. Det måste spridas.

  • Ann: Män inom rättsväsendet, är precis lika okunniga om kvinnlig anatomi och kvinnlig sexualitet som andra män. Se bara på advokat Fredrik Björk som använder sig av ”utdrag” som han hittat på internet under rättegångar, där ”kvinnor” påstår att de kör upp både fjärrkontroller och flaskor i sina underliv i syfte att onanera.

   En kan nästan tro att Fredrik Björk har bett sina snoppvänner inför rättegången, att skriva den här typen av kommentarer på ”familjeforum” för att han skall kunna presentera denna, sin mycket oseriösa ”bevisning” i domstolen. I annat fall kan en ställa frågan hur Fredik kan veta, att det verkligen är kvinnor som har skrivit kommentarerna på ”familjeforumet”? Ha ha ha! Det finns så många korkade män, att det nästan är skrämmande och andra män köper deras rövarhistorier utan att blinka.

   Män gör sin manliga sexualitet till kvinnlig sexualitet. Män gör sin egen sexualitet gemensam med kvinnors sexualitet. Därav lever många män i vanföreställningen att kvinnor onanerar genom att föra upp föremål i slidan. Män kan inte förstå, varför kvinnor inte skulle göra detta eftersom män gillar att föra in sina penisar i kvinnors underliv = det gillar kvinnor också och då gör kvinnor likadant när de onanerar, allt enligt manlig ”logik”.

   Vi kvinnor vet, att kvinnor stimulerar klitoris och inte slidan när vi onanerar.

   Om du är förbannad redan nu, Ann så vänta – det kommer mera. Mycket mera.

 2. Hur vet den här kvinnoföraktsosande adisen att det inte är män som skriver om sina fantasier på nätet och låtsas vara kvinnor? Det är jävla dumt så man blir förbannad .
  Även OM det var fantasier betyder inte det att det har NGT. med VERKLIGHETEN att görå.

  • Anna G: Jag vet inte varför advokat Fredrik Björk tror sig veta vem som skriver kommentarer på nätet och om det är kvinnor eller män bakom nicken? Vi vet ju, vid det här laget, att det inte är alls ovanligt att män använder sig av kvinnliga nick när de tex vill göra gällande att kvinnor ”gillar att få 27 cm snopp, hårt i analen” och liknande manliga vanföreställningar.

 3. Förresten vad är en a-typisk kvinna??
  Kan en inte maila å fråga rätten om det? Dom måste ju veta eftersom dom använder ordet.

  • Anna G: Jag vet inte…? Det är väl bäst att vi kvinnor frågar de här männen inom rättsväsendet vad de egentligen vet om kvinnor? 😉
   Män utger sig ofta för att veta mer om kvinnors kroppar och sexualitet, än vad kvinnor själva vet.

 4. Jag får ont i magen när jag läser detta. Det blir snart som i Indien m.fl. länder.

  Det sitter våldtäktsmän och pedofiler i våra domstolar som tycker att kvinnor och flickor bara är lite blyga eller att en våldtäktsman trodde att den kvinna han våldtog och skadade bara var mens när hon blödde och stack!?

  Rättsväsende läser lagboken som fan läser bibeln. Domstolar som vädrat morgonluft genom den ultraliberala regering vi har. Politiker som tittar bort och Beatrice Ask som bara jamar och Reinfeldt som är så uttråkad på allt och knappt orkar prata och tycker att vanligt folk är idioter.

  Och dom fyra killar som våldtog en minderårig och menade att hon var blyg och inget annat så killarna tvingade henne. Dessa jävla killar vars föräldrar stöttade dessa stackars söner. Föräldrarna borde få fängelse för detta kan ju knappast få dessa killar att hålla igen på nästa fest. Tjejer får skylla sig själva om dom blir våldtagna var föräldrarnas budskap, typ.

  Det går ju för fasiken att rabbla sida upp och sida ner i dessa dåd som jag anser att rättsväsendet bidrar med då domarna är lika med noll eller väldigt låga.

  Kvinnan som kastade en tårta i nyllet på Jimmie Åkesson fick två månader!? Då kan man verkligen börja undra över sakernas tillstånd.

  Består rättsväsendet till största delen antifeminister, kvinnohatare och fascister? Det är en fråga man ställa sig efter den utveckling som har skett under dom sista åren.

  • SQE: Du kan inte få ont i magen ännu, min vän. Jag har 148 sidor med den här typen av rättsfall som jag kommer att fortsätta att publicera i bloggen. 😦

   Det är uppenbart att svenska män är sexuella analfabeter. Alternativet är att de gör sig dumma och att rättsväsendets män, helt enkelt är oerhört ointelligenta.

   Vad gäller Ask och Reinfeldt så är de förstås medvetna om hur det ser ut för kvinnor och barn i rättsväsendet, när de faller offer för män. Rättsväsendet är ingen självgående apparat – hela rättsväsendet styrs uppifrån precis som alla andra myndigheter.

   Kvinnor åtalas och döms däremot för minsta lilla och hårda straff får de dessutom. Tex kvinnan som kastade en tårta i ansiktet på rasisten Jimmie Åkesson, alla kvinnor som står åtalade för att i nödvärn ha försvarat sig mot mäns våld, mot pappors sexualla övergrepp mot deras barn, för ”falsk tillvitelse” och liknande.

   Åsikten att flickan var ”blyg” var inget försvar som killarna själva hävdade – de fick hjälp av domstolen. Domstolarna sitter alltså och ”resonerar”, fabulerar och spekulerar för att finna minsta lilla ”försvar” för åtalade sexualbrottslingar (där kvinnor och barn är offer.)

 5. Pingback: Svensk Rättstillämpning, del 2 | NoBoyToy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s