Svensk Rättstillämpning, del 4

Del 1-3 av kategorin Svensk Rättstillämpning finner ni här (eller under ”kategorier” i bloggen:

https://noboytoy.wordpress.com/category/svensk-rattstillampning/

26. Våldtäkt mot barn (DNA-domen) – friande dom, Västmanlands Tingsrätt

Bygger på idén om det förslagna offret – i det här fallet ett barn. Målsägande/flickan är 16 år och tilltalad 35 år. Målsägande var familjehemsplacerad hos tilltalad (i beroendeställning). Sperma från tilltalad/flickans foster-pappa hittades i vaginalprov från flickan samt på en matta.

Enligt flickan berättade foster-pappan att han skulle sätta in pengar på hennes konto och köpa en mobil om hon inte berättade om hans sexuella övergrepp för någon samt att hon skulle få problem om hon berättade.

Foster-pappan berättade för en samtalskontakt att han hade erektionsproblem. Han hade varit på polisförhör och var orolig för att han hade masturberat och fått utlösning på toaletten samt torkat av sin sperma på ett papper som skulle kunna användas emot honom om det hamnat på lakan eller kläder.

Anmärkning: Är det en vanlig oro?

Västmanslands Tingsrätt menar att foster-pappans uppgifter fått stöd av övrig utredning och att bedömningen ska utgå från hans uppgifter.

”Dessa uppgifter ger utrymme för att det kan vara praktiskt möjligt att DNA spår från honom överförts på målsäganden på annat sätt än genom sexuellt umgänge.”

Offret/flickan problematiseras.

Foster-pappan lämnas oproblematiserad trots att han och hans fru t ex lämnat negativa uppgifter om målsägande (flickan som de alltså fick ersättning för att vårda och ta hand om på bästa sätt) till socialtjänsten efter polisanmälan.

Tingsrätten väger in att målsäganden tidigare anmält att hon utsatts för våldtäkt vid tre tillfällen.

Tingsrätten friar foster-pappan trots DNA-bevisning i form av spermarester i flickans underliv och på en matta.

Vuxna släktingar vittnar mot ett barn.

…”han uppgivit om sina erektionsproblem samt att han ”tränat” i badrummet den aktuell dagen och trott sig ha lämnat ett papper med sperma efter sig… /mannens/ uppgifter måste därför godtas.”

Domen bygger på:

Idén om det förslagna offret och förövaren lämnas oproblemtiserad trots att han EFTER att flickan polisanmält smutskastar genom att lämna negativa uppgifter om flickan till socialtjänsten, vilket kan styrkas av journalutdrag som åberopats av åklagaren.

En nämndeman (man) är skiljaktig och vill fälla till ansvar.

Västmanlands tingsrätt 2013-03-20 mål nr B XXXX-XX

27. Våldtäkt mot barn – friande dom Svea Hovrätt

Två flickor 7 och 9 år gamla berättar var för sig om sexuella övergrepp. Domarna anser att den ena flickan berättar ”motvilligt” och den andra är ”odetaljerad”. Mannen däremot är trovärdig när han säger att han är oskyldig trots att han dessutom döms för barnpornografibrott. Svea hovrätt bortser från kunskap om samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp på barn.

”När det gäller förhören med målsägande A, som vid tidpunkten för förhören var sju år, konstaterar hovrätten att hon inte spontant utan endast motvilligt vill berätta om händelserna och att hon snabbt vill avsluta förhören eller i vart fall byta samtalsämne.”

”Det är också påfallande att målsägande A så snart hon tillfrågas om något känsligt vill ha en paus. Hon har inte i någon större utsträckning lämnat en fri berättelse om vad som skulle ha hänt utan har i princip endast svarat på frågor från förhörsledaren. Dessa förhållanden försvårar värderingen av målsägande A:s uppgifter.”

”Hon har vidare, i fråga om påståendet att Sven skulle ha fört in sin penis i hennes mun, i det första förhöret (förundersökningsprotokollet s. 8) uppgivit ”Har han sagt att jag ska sätta mig på knä och suga på hans snopp.” Hon har emellertid aldrig uttryckligen förklarat att hon faktiskt sugit på Svens penis, trots att förhörsledaren vid flera tillfällen givit henne möjligheter att förklara närmare.”

”Sammanfattningsvis anser hovrätten att målsägande A:s uppgifter är ospecifika, oklara, detaljfattiga och i vissa delar motsägelsefulla. Förhören har inte heller hållits på ett förutsättningslöst sätt, utan förhörsledaren synes ha utgått ifrån uppgifter som erhållits från målsägande A:s mor vid anmälningstillfället.”

”Av vad som nu sagts kan hovrätten konstatera att målsäganden A:s uppgifter inte är så alltigenom trovärdiga och tillförlitliga att det redan genom det hon berättat kan anses bevisat att Sven gjort sig skyldig till brott mot henne.”

Svens förklaring om att målsägande B använt ordet ”knulla” framstår inte som orimlig enligt Svea hovrätt.

”När det gäller målsägande B (den andra flickan), som vid tidpunkten för förhören var drygt nio år, har hon berättat om ett tillfälle när Sven sagt ordet ”knulla” och att hon uppfattat det som ett förslag från hans sida om sexuellt umgänge. Sven har i och för sig tillstått att han vid något tillfälle använt ordet i målsägande B:s närvaro, men att det skett i syfte att klargöra för henne att han inte accepterade att hon använde sådana ord i hans barns närvaro, eftersom han kände till att hon tidigare använt det ordet. Svens förklaring framstår inte som orimlig. Under sådana förhållanden är det inte ställt utom rimligt tvivel att Sven gjort sig skyldig till brott. Även i denna del ska således åtalet ogillas.”

”Sammanfattningsvis ska alltså Sven endast dömas för barnpornografibrott och vapenbrott, ringa brott.”

Ur tingsrättens dom om barnpornografin i Svens dator:

”I datorn har återfunnits bilder och filmer med barnpornografiskt innehåll. Det har rört sig om 121 bilder (kopior undantaget), samt 30 filmer (kopior undantaget).”

”Polisen har tidigare gjort bedömningen att en del av detta material avsett särskilt unga barn eller barn som utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.”

”De filmer som framgår av sammanställningen har exempelvis haft benämningar som ”5y full penetration” och ”10 yo & 11 yo russian girls fucking dad”.”

”Tingsrätten dömer Sven för sexuellt ofredande av Målsägande B, eftersom tingsrätten finner utrett att Sven frågat henne om hon skulle ”stanna och knulla”, vid ett tillfälle när hon var hemma i hans bostad.”

”I målet har framkommit att målsäganden vid ett tillfälle berättat för sin mamma och styvpappa att Sven då nyss bett henne stanna i hans lägenhet och frågat henne om hon ville knulla. Målsäganden har hörts av polis mer än ett år efter händelsen och har då bara berättat att han sagt ordet knulla till henne. Hennes mamma och styvpappa har dock hörts och berättat att hon, när hon berättade första gången, sa att Sven Johansson frågat henne om hon skulle stanna kvar och knulla.”

”De har berättat att de först hade sett att hon mådde dåligt över något och uppmanade henne att berätta, och att de sedan ändå valde att ifrågasätta hennes berättelse så att hon till slut backade från att det skulle ha hänt. De har berättat att man sedan valde att göra anmälan när händelserna med målsägande A kommit fram och man förstod att det som dottern först berättat varit riktigt.”

”Sven har bekräftat att han sagt ordet knulla till Målsägande B, men förklarat detta med att han en gång stoppat henne på väg ut från pojkarnas sovrum eftersom han ville säga till henne att han visste att hon sagt ordet knulla till sin bror, och att han inte ville veta av något sådant hemma hos dem.”

Ett hovrättsråd och en nämndeman (två kvinnor) är skiljaktiga avseende våldtäkt mot barn och vill fastställa tingsrättens dom (våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, vapenbrott fängelse 3 år).

Svea hovrätt 2013-02-22 mål nr B XXX-XX

28. Sexuellt övergrepp mot barn – friande dom

Den stödbevisning som tidigare krävts av brottsoffer och som stött brottsoffrets utsaga anses inte längre utgöra stödbevisning. Ett mönster som kan ses i flera domar.

Göta hovrätt, friande dom. Ändrar tingsrättens fällande dom, fängelse 8 månader.

”det finns skäl som talar för att målsäganden har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp”

”Den stödbevisning i form av vittnesberättelser som förekommit i målet har i allt väsentligt grundat sina uttalanden på uppgifter de fått från målsäganden.”

”Dessa omständigheter gör att det inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att K.F. har genomfört en sexuell handling med målsägande”

Barnet har först berättat om övergrepp men ändrar sig efter att mannen släppts ur häkte och kan ha påverkat henne. Det bortser rätten från. Istället blir flickan misstänkliggjord för att hon ändrat sin berättelse. Mannen frias.

”I de två första förhören lämnade målsäganden sammanhängande och förhållandevis detaljerade uppgifter om vad Kristian skulle ha utsatt henne för. I de två senaste förhören har hon inte vidhållit sina tidigare lämnade uppgifter för att avslutningsvis helt förneka att Kristian skulle ha berört henne sexuellt. Hon har således lämnat två helt motstridiga uppgifter om vad hon skulle ha varit med om. Redan detta medför att målsägandens uppgifter måste bedömas med stor försiktighet. Vid bedömningen måste målsägandens lämnade berättelser i alla de fyra förhören som hållits med henne beaktas.”

”Den förklaring som målsäganden har lämnat till varför hon har ändrat sina uppgifter är emellertid inte sådan att den kan lämnas utan avseende.”

Den tilltalade vidgår att han sovit bredvid flickan:

”Han lade sig bredvid henne i soffan för att sova. Soffan är ganska smal så han var tvungen att lägga sig på ett visst sätt för att inte ramla ur.”

Han vidgår också att hans beröring kan ha uppfattats som erotiskt samt att flickan berättat om beröringen som obehaglig:

”En beröring från hans sida kan av målsägande B ha uppfattats som något erotiskt, även om det inte var menat så. Det kan ha varit fråga om en klapp på ryggen eller något sådant som hon har uppfattat som något erotiskt. Hon var kanske mellan dröm och verklighet och gjorde därför en felaktig tolkning av beröringen. Efteråt har målsägande B berättat att hon upplevde beröring och närhet som obehaglig.”

”Han hade inte någon sexuell avsikt om han i sömnen råkade vidröra målsägande B på ett sätt som hon sedan upplevde som obehagligt. Det har hänt att han i sömnen har vidrört sin fru på ett sätt som kan uppfattas som en sexuell invit.”

Den tilltalade mannen uppger i tilläggsförhör att flickan tycker om att skriva fiktiva berättelser (vad nu det skulle ha för relevans i ett sexualbrottsmål). Det är vanligt förekommande att sexualbrottsförövare vill smutskasta brottsoffren och menar att de ”fantiserat”/”hittat på” övergreppen.

”Kristian har uppgett att målsäganden tycker om att skriva fiktiva berättelser.”

I hovrätten har 5 män dömt, dessutom 2 f.d. domare dvs ej ordinarie domare.

I avgörandet har deltagit f.d. lagmannen Lars Annerén, f.d. hovrättsrådet Klas Mogren (referent), tf. hovrättsassessorn Malcolm Pettersson samt nämndemännen Stellan Werneskog och Inge Nyberg deltagit.

Domare Lars Annerén (f 1943 dvs 70 år och pensionerad domare, ej ordinarie domare) (även Göta hovrätt B XXXX-XX friande dom våldtäkt & Kalmar tingsrätt 2013-12-16 mål nr B XXX-XX friar polis från tjänstefel som ej tagit upp kvinnas anmälan)

Göta hovrätt 2013-04-19 mål nr B XXXX-XX

Annonser

2 thoughts on “Svensk Rättstillämpning, del 4

  1. Det är bara att konstatera att rättsväsendet skyddar män. Då kan man tycka till och hitta på vad som helst. Juridik är inget annat än ett tyckande och en jävla massa fördomar staplade på varandra. Varför ska vi betala domares skyhöga löner om de INTE skyddar kvinnor och barn? Sparka ut dom.

    • Jenny: Misstänkt kriminella män kommer undan med de mest osannolika ”förklaringar” och ”argument” i rättsväsendet då de står anklagade för brott mot kvinnor och barn. En får förmoda att manliga advokater, domare och poliser är mer ointelligenta än andra eller också leker de i sandlådan på bekostnad av kvinnor och barn, enkom för att visa sin makt eller göra sig lustiga?

      Det finns många patetiska, barnsliga och tramsiga karlar där ute i världen. Fy bövelen så oattraktivt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s