Svensk Rättstillämpning, del 5

Del 1-4 finner ni här:
https://noboytoy.wordpress.com/category/svensk-rattstillampning/

30. Våldtäkt mot barn (två syskon utsatta av sin pappa) – friande dom, Skaraborgs Tingsrätt

”Vittnena har beskrivit hur i synnerhet Molly i allmänna ordalag berättat hur hennes pappa förgripit sig på henne.”

”Vittnenas uppgifter går dessutom inte längre än att de ger en bild av trasiga familjeförhållanden som kantats av bråk och visst våld men ger inget närmare besked om de enskilda händelserna.”

”Till detta kommer att Cecilia i sitt vittnesmål gett uttryck för att hon inte oreserverat sätter tilltro till vad Molly berättat medan Ann-Chatrine och framför allt Emmas vittnesmål präglas av en motvilja mot Anton (pappan) som inte enbart har sin grund i det som Molly och Helena berättat för dem.”

”Mot Cecilia, Charlottes, Ann-Chatrines och Emmas uppgifter ska dessutom ställas Gunnars vittnesmål om att Molly under tiden på högstadiet fungerade normalt i skolan utan att det märktes att hon hade blivit utsatt för övergrepp, vilket legat nära till hands om hennes far hade förgripit sig sexuellt på henne.”

”Vid påstådd brottslighet av det slag de här är fråga om…”

”En samlad bedömning av vad som sålunda förekommit leder till slutsatsen att det finns starka skäl som talar för att Molly och Helena utsatts för de sexuella övergrepp som åklagaren påstått. Emellertid kan inte Antons (pappans) uppgifter som har visst stöd av vad Cecilia sagt lämnas helt utan avseende. Detta och avsaknaden av stödbevisning i förening med den stora vagheten i fråga om tidsangivelser leder emellertid till slutsatsen att det inte kan anses ställt utom varje rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. Följaktligen ska mot honom förd talan om ansvar och skadestånd lämnas utan bifall.”

Skaraborgs tingsrätt röjer namnet på målsägandena och menar att flickornas intresse väger ”lättare” än det allmänna intresset av en utförlig dom i målet!

En utförlig dom har inget som helst samband med att målsägandens identitet är sekretessbelagd! Tingsrätten menar att flickorna lider ett ”begränsat men” av att deras identiteter röjs!

”…framstår det inte som motiverat att i domen hemlighålla målsägandenas och vittnenas identiteter, varvid det begränsade men som de hörda personerna och då främst målsägandena, som nu är 17 respektiove 15 år gamla, kan antas lida genom deras namn blir offentliga får anses väga lättare än det allmänna intresset av en utförlig dom i målet.”

Lars Friman (f 1946) ”frifräsaren” har dömt.

Skaraborgs tingsrätt 2010-10-15 mål nr B XXXX-XX

31. Våldtäkt mot barn – friande dom, Jönköpings Tingsrätt

Målsägande är en pojke 13 år.

Jönköpings tingsrätt ger sig här in i ett resonemang om torr avföring och förstoppning samt menar att pojkens skador kan ha uppstått såsom vid skateboardåkning!

”När det gäller den anala sårbildningen så kan den ha orsakats av penetration eller försök till penetration. Sprickorna i analslemhinnan kan, enligt samma läkare, ha uppkommit vid passage av torr avföring som har stått länge i ändtarmen till exempel vid uttalad förstoppning.”

”Även om A inte har sagt att han varit förstoppad och hans mamma sagt att sonen aldrig varit det, så kan det enligt tingsrättens bedömning, inte helt uteslutas.”

”De blåmärken som A uppvisat samt övriga hudskador kan ha uppkommit i annat sammanhang, exempelvis i samband med lek och idrott, såsom vid skateboardåkning.”

Jönköpings tingsrätt 2013-05-17 mål nr B XXX-X

32. Våldtäkt mot barn bedöms som sexuellt utnyttjande av barn, Hovrätten Västra Sverige och Alingsås Tingsrätt

Flicka 13/14 år och man 29/30 år då övergreppen begicks.

Hovrätten ändrar Alingsås Tingsrätts dom och ogillar åtalet för våldtäkt mot barn och dömer istället för sexuellt utnyttjande av barn.

”Vid det andra tillfället hade de samlag. Målsäganden var då 14 år och 8 månader. Båda tog initiativ till mötet, som föregicks av viss planering. Johans hustru arbetade och målsäganden hade kommit med en nödlögn till sina föräldrar. Det som skedde var frivilligt och ömsesidigt. Omständigheterna vid brottet är därför mindre allvarliga och gärningen ska därför bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. Tingsrättens dom i den delen ska därför ändras.”

Straffmätningen utgår från ett förövarperspektiv. Att mannen förlorar sin anställning beaktas vid straffmätningen.

”Att Johan kommer att förlora sin lärartjänst och inte kan räkna med att i framtiden fortsätta som lärare ska beaktas vid straffmätningen.”

Även skadeståndet sänks med hänvisning till att övergreppen ägde rum i nära anslutning till varandra och var en följd av varandra!

”Med denna utgång i målet ska skadeståndet för kränkning sättas ned till skäliga 40 000 kr.. Hovrätten har då beaktat att de båda gärningarna ägde rum i nära anslutning till varandra och att det andra tillfället var en följd av det första.”

Hovrättens dom är en deldom. Trots det bortser hovrätten från misstankar/åtal om barnpornografibrott.

Ur tingsrättsdomen

: ”Johan har berättat om en närmast tvångsmässig användning av barnpornografi och han medger de faktiska omständigheterna kring nu aktuell misstanke om brott.”

Johan döms senare för grovt barnpornografibrott (Alingsås tingsrätt 2013-09-04 mål nr B XXXX-XX).

Hovrätten för Västra Sverige 2013-02-28 mål nr B XXXX-XX

33. Våldtäkt mot barn – friande dom

Hovrätten för Västra Sverige, friande dom, ändrar tingsrättens fällande dom.

Tilltalad (48 år) har erkänt att han förgripit sig sexuellt på flickan, men sedan tagit tillbaka sitt erkännande.

Mannen uppger att han hört röster vid såväl erkännandet som återtagandet samt att han mådde dåligt vilket bekräftas av journaler

Mannen uppger att han tror att han förgripit sig på flickan flera gånger,

”vilket inte stämmer överens med de uppgifter som målsäganden lämnat under förhöret vid tingsrätten”

Mannens uppgifter jämförs med flickans och då de skiljer sig läggs det flickan till last.

Flickans tidigare kontakt med BUP läggs flickan till last.

Att flickan mår dåligt argumenteras till flickans nackdel.

Att den tilltalade mår dåligt/hör röster ses som ansvarsbefriande.

Två nämndemän (en kvinna och en man) är skiljaktiga och vill döma till ansvar för våldtäkt mot barn:

”I målet har målsäganden klart kunnat redogöra för avgörande detaljer som är hänförliga till åtalet och uppgifterna i de olika polisförhören innebär inte en sådan diskrepans att målsägandens utsaga inte skulle vara trovärdig och tillförlitlig.

Vi menar att det under vilka omständigheter som helst, med beaktande av en längre förfluten tid, kan vara svårt att exakt ange datum och andra omständigheter som i det vardagliga släckts ut ur minnet.”

”Utredningen ger vidare stöd för att målsäganden under polisförhöret den 26 juni 2013 fått utstå ett kraftfullt språk av förhörsledaren, vilket skall ses i ljuset av målsägandens ålder och personliga förhållanden i övrigt samt utifrån saken som ska avhandlas i målet.”

”Därtill skall då läggas de uppgifter Sonny lämnat då han självmant överlämnat sig till polisen för angivande av brott och medgett de faktiska omständigheterna. Vi delar tingsrättens bedömning såvitt avser Sonnys trovärdighet avseende återtagandet av dennes uppgifter.”

Hovrätten för Västra Sverige mål nr B XXXX-XX

 

 

 

 

Annonser

5 thoughts on “Svensk Rättstillämpning, del 5

 1. Jag vet inte hur du tänker men jag tror inte att antifeminister är de som inte vill döma olika skyldiga förövare. Tvärtom så står du och antifeministerna på samma sida mot krafter som knappt, inte vill döma ut några straff alls. De flesta kommer från vänstern p.g.a att de ofta har iden att ägande inte är viktigt.

  • Emil: Min blogg kryllar av uttalanden från antifeminister, som tydligt visar att vilket förhållningssätt de har till mäns våldtäkt mot barn och mäns våldtäkt mot kvinnor. Hela kommentarsfälten hos Pelle Billing, Pär Ström och liknande antifeministiska mans-puckon kryllar av män som anser att kvinnor och barn inte kan bli våldtagna av män. Antifeministen Henrik Sundholm med bloggen Tenebrism har jag också skrivit om och vad han tycker om mäns våldtäkt mot barn, finns också att läsa om i min blogg. Warren Farrell, antifeministen från Papparättsrörelsen (Fathers Rights Movement) har jag också skrivit om, liksom Richard Gardner från samma ”organisation” och de anser båda, att pappor lagligen skall få runka av sig i sina barn. Antifeminister vill också att män lagligen skall kunna betala för att runka av sig i kvinnor och barn i torsk-handeln och vill inför statliga bordeller.

   Jag står definitivt inte på samma sida som antifeministerna när det gäller mäns sexualbrott mot kvinnor och barn. Jag tar det som en förolämpning, att du ens försöker påstå att jag står på samma sida som dem. De verkar för att sänka den sexuella myndighetsåldern, de vill legalisera incest, de anser att barn inte tar skada av att pappa eller en annan vuxen man runkar av sig i barnens små kroppar, de vill legalisera torsk-handeln och de försvarar aldrig kvinnor som har blivit våldtagna av män – de hänger ut dessa våldtagna kvinnor istället. Kolla vilken antifeministisk blogg som helst och läs mer under kategorin ”antifeminism” och ”papparättsrörelsen” i min blogg. Jag är övertygad om att detta kommer att få dig att se annorlunda på antifeminismen.

 2. Självklart finns det många korkade antifeminister, men jag tror inte alla är lika korkade att de vill att barn ska bli våldtagna osv.

  Jag märker att du har ganska bra mental kapacitet. Det som kännetecknar både yttersta vänstern och yttersta högern är att de inte har så bra mental kapacitet i genomsnitt.

  Ryssar under Sovjettiden var i ganska dåligt skick. T.ex så våldtog de Tyska kvinnor i systematiskt efter andra värdskriget medans USA hade dödsstraff på de som våldtog en Tysk kvinna.

  En person på yttersta vänsterkanten (högerkanten) tycker ofta att personer inte äger något och det inbegriper att de inte äger sina egna kroppar. Så RF och AFA är nog inte mycket att ha i den feministiska kampen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s