Hjärntvätt

Jag har skrivit en del om Patriarkatets Hjärntvätt i bloggen och då främst fokuserat på hur kvinnor hjärntvättas, i och av Patriarkatet. Självklart blir även barn och framför allt män hjärntvättade i och av Patriarkatet. 

Att män och makt-män tar till de mest odemokratiska metoder, i syfte att ”normalisera” vissa beteenden hos oss människor är inget nytt. Inte heller är hjärntvätt av befolkningen något nytt, även om själva ordet låter hur flummigt som helst och som något som vi alla tror, bara existerar i märkliga sekter eller i andra länder.

Jag tänkte nu fokusera på den dagliga hjärntvätt som många män utsätter kvinnor för och till min hjälp har jag hittat en sajt där man mycket väl beskriver hur manliga, oftast heterosexuella familje-terrorister, dvs manliga kvinno- och barnmisshandlare hjärntvättar sina offer på olika sätt. Jag är säker på att många kvinnor, även de som säger sig aldrig ha blivit utsatta för fysiskt våld av sina manliga så kallade ”kärlekar”, känner igen sig i denna verbala misshandel som syftar till att hjärntvätta och kontrollera kvinnor. Självklart kan denna verbala misshandel och hjärntvätt också utövas av kvinnors bröder, pappor, söner, manliga arbetskamrater/chefer eller av män inom olika samhällsinstanser som bemöter kvinnor, t.ex manliga poliser, domare inom rättsväsendet, psykologer, läkare, lärare, manliga affärsbiträden etc. Jag är övertygad om att även män kommer att känna igen sitt eget beteende när de läser detta och förhoppningsvis få sig en tankeställare.

http://www.varningstecken.n.nu/uttryck-av-verbal-misshandel

1. Withholding – Hålla tillbaka

Misshandlaren delar inte med sig av sina tankar, känslor, upplevelser och planer. Han beter sig kallt och distansierat. Han kan bestraffa partnern med långvarig tystnad om han upplever att hon gjort något fel. Han beter sig likgiltigt och visar inget större intresse av att lyssna på partnern eller besvara hennes försök att engagera honom i en konversation.

Man bemöter misshandlarens tystnad bäst genom att t ex högt konstatera att ”jag känner mig väldigt uttråkad i ditt sällskap”. Därefter går man, och blir borta så länge man vill eller kan.

2. Countering – Kontra

Misshandlaren argumenterar ständigt emot kvinnans tankar, känslor, åsikter och upplevelser utan att samtidigt berätta vad han själv tycker och tänker. Genom att kontra förnekar misshandlaren partnerns upplevelse av verkligheten.

Om misshandlaren ständigt kontrar dina uttalanden, säg klart och tydligt ”Lägg av”, eller ”Sluta med det där!”. Försök inte att ytterligare förklara vad du menar, eller att förstå vad han menar. Han beter sig irrationellt, och det finns ingenting att förstå i det han kontrar med, annat än att han gör det som ett sätt att kontrollera dig. Gå hellre därifrån. Ge dig inte in i en diskussion med misshandlaren.

3. Discounting – Förminskande

Kvinnans verklighet och upplevelser blir förminskade av misshandlaren. Det hon berättar om sig själv och hur hon upplever saker och ting inte har något värde för misshandlaren. Om partnern försöker berätta för misshandlaren att hon blir ledsen när han skämtar på hennes bekostnad kan hon få höra: ”Du är överkänslig” eller ”Du saknar sinne för humor”. Andra vanliga uttalanden som nedvärderar kvinnans negativa och subjektiva upplevelser är: ”Du gör en alldeles för stor grej av det här”, ”Du blåser upp allting”, ”Du tar saker för allvarligt”, ”Du försöker bara starta ett gräl” eller ”Du vill bara gnälla”. Dessa uttalanden är alla exempel på verbal misshandel eftersom de nedvärderar partnerns subjektiva upplevelser och påpekar att det är något fel med henne och hennes sätt att uppleva verkligheten.

Ge dig inte in i en diskussion med misshandlaren där du försöker få honom att förstå hur viktiga saker och ting är för dig, eller där du försöker förklara att du inte alls tar saker för allvarligt. Det är just det han vill att du ska göra. Säg istället helt enkelt ”Sluta med det där” eller ”Jag vill inte höra den sortens prat från dig”. Misshandlaren vill inte ta ansvar för det han säger och gör, men denna respons visar att du inte tar ansvar för hans uttalanden, eftersom de ju ligger på honom.

4. Verbal misshandel förklädd som skämt

Misshandlaren skämtar med partnern på hennes bekostnad. Skämten angriper ofta hennes ömma punkter och är inte roliga, men ger misshandlaren en känsla av makt och triumf. Skämten kan komma när paret är i enrum, men också inför andra människor vilket gör upplevelsen än mer kränkande för kvinnan. Om hon säger att hon inte tycker skämtet var roligt kan hon få höra att hon inte har någon humor, att hon tar allting för allvarligt. Misshandlaren kan även skrämma partnern på olika sätt och sedan skratta som om det hela var ett skämt.

Förklara inte varför du inte tycker det var roligt, och undvik att hamna i ett försvar som går ut på att du visst har humor. Ingen annan har rätt att definiera din humor. Säg istället: ”Nu när du sade sådär, fick det dig att känna dig mer viktig?” Gå sedan därifrån. Ge dig inte in i en diskussion om skämtet, eller din förmåga till humor.

5. Blockera och avleda

Misshandlaren kontrollerar själva relationen och kvinnan genom att vägra diskutera vissa saker. Han kan undanhålla offret viktig information eller bestämma vad som är tillåtet att prata om i relationen. Konflikter kan på så sätt aldrig få en lösning. Misshandlaren kan avleda genom att byta ämne, eller genom att meddela att det inte finns mer att säga, även om partnern vill fortsätta prata om något som berör henne. Misshandlaren kan, samtidigt som han blockerar, nedvärdera kvinnan som person med uttalanden som: ” Vem bad om din åsikt?”, ”Det där är alldeles för komplicerat för dig att ens förstå”, ”Du tror att du vet allt”, ”Varifrån fick du den där idiotiska tanken?”.

Om du blir blockerad eller avledd när du exempelvis behöver information om något, ge dig inte. Upprepa frågan igen. Om du inte får ett svar när du ber om ett, innebär det att dina gränser överträds. Du har rätt att få ett svar när du ber om ett. Ge dig inte in i en diskussion där du bemöter påståenden som misshandlaren samtidigt slänger ur sig. Håll fast vid din fråga.

6. Anklagelser och skuldbeläggande

Misshandlaren anklagar ofta partnern för saker som går fel, oavsett vad som egentligen har hänt och vad som orsakat händelsen. Han kan spela på hennes skuldkänslor på olika sätt. Han kan projicera sin egen ilska, irritation eller osäkerhet på sin partner. Om något försvinner därhemma är det hennes fel. Om maten bränns vid är det hennes fel. Om barnet trillar är det hennes fel. Misshandlaren kan vara outtröttlig i sina anklagelser. Kvinnan kan ibland få be om ursäkt för saker som hon egentligen inte har någon skuld i. Ibland kan det vara enda sättet för henne att bli lämnad ifred.

Om du t ex får höra att du bara försöker starta ett gräl, att du fantiserar ihop saker, att du förvrider sanningen, att du gör fel, att du bara försöker få sista ordet, att du tänker fel, att du ber om det, att du tror att du vet allt osv – så blir du verbalt misshandlad. Säg då bara ”Sluta med det där”. Misshandlaren försöker ta sig in i ditt huvud på detta sätt, och han ljuger ihop en historia om dig och dina ”motiv” till ditt beteende; denna historia försöker han sedan få dig att tro på, som om han vet vad du tänker och känner bättre än du gör. DET GÖR HAN INTE.

7. Kritik och fördömande

Misshandlaren kritiserar kvinnan regelbundet. Om hon protesterar mot hans kritik, kan han ofta tala om att han bara försöker hjälpa henne, eller att han bara ville ge ett tips för att underlätta för henne. En överdriven hjälpsamhet kan vara maskerad kritik, eftersom den ger budskapet att kvinnan inte klarar av saker på egen hand. Kritiken kan även uttryckas i samvaron med andra, och där gestaltas i anekdoter som fokuserar på partnerns brister och misstag. Uttalanden som är negativa och börjar med ”Du är…” är ofta fördömande och kritiska, och därmed uttryck av verbal misshandel. ”Problemet med dig är…”, ”Du är galen”, ”Du tål inte ett skämt”, ”Du är aldrig nöjd” är alla exempel på verbal misshandel.

Detta är lögner om dig, och ingen annan människa har rätt att definiera dig negativt. Säg då bara: ”Hör du dig själv?”, ”Sluta döma mig!”, ”Sluta upp med att kritisera mig!”, ”Jag accepterar inte att du säger såhär om mig”, eller ”Det där har inte du med att göra”. Gå sedan därifrån, och fortsätt inte diskussionen.

8. Trivialiserande

När man trivialiserar säger man på ett eller annat sätt att vad den andra har sagt, uttryckt eller åstadkommit är obetydligt. Det kan vara svårt att se trivialiserandet för vad det är, eftersom det många gånger uttrycks i en vänlig, oskyldig och uppriktig ton. En misshandlare som trivialiserar kan få kvinnan att känna sig förvirrad och deprimerad. Hon kanske tror att hon inte fått mannen att förstå hur mycket hennes intressen, hjärtefrågor eller arbete betyder för henne. Han kanske knappt säger något när hon berättar att hon lyckats bra med något på jobbet, men avbryter henne för att ge henne komplimanger för att hon städat innan han kom hem.

Misshandlaren försöker på detta sätt få dig att känna att det som betyder något för dig i ditt liv, inte har något värde. Svara honom såhär: ” Jag känner mig inte stöttad av dig när du säger sådär”, eller ”Jag skulle helst inte vilja höra det där från dig”. Håll fast vid det som betyder något för dig, och kom ihåg att det absolut har ett värde. Misshandlaren vill få dig att överge sådant som är värdefullt för just dig, eftersom det gör dig svagare och mer mottaglig för hans kontroll.

9. Underminerande

Mannen som underminerar sin partner har ofta redan misshandlat henne på andra sätt. Kvinnan har därför en lägre självkänsla och är mer sårbar och öppen för vad som nu sker. När mannen underminerar dämpar han kvinnans intresse och entusiasm med olika kommentarer. Om hon vill gå en speciell kurs på fritiden kanske han säger ”Vad är poängen med det egentligen?”. Om hon har en idé om något hon vill förverkliga kanske han säger ”Det där kommer du aldrig att klara”. Han kan också sabotera för henne genom att aktivt avbryta hennes konversationer med andra människor, störa henne gång på gång när hon talar i telefon eller på andra sätt hindra hennes aktiviteter eller umgänge.

10. Hot

Mannen kontrollerar kvinnan genom hot. Han kan säga ”Om vi skiljer oss så får du aldrig mer se dina barn”. ”Om du inte gör som jag vill kommer jag att bli väldigt arg”. ”Om du inte gör som jag vill så kommer du få ångra det.” Eller ”Om du… så kommer jag att…”

Om du blir hotad med fysiskt våld är det ett stort varningstecken på att fysiskt våld är på väg att bli en verklighet i relationen, något som kan bli farligt för dig och för eventuella barn i familjen. Se till att få stöd och hjälp utifrån så fort som möjligt. Vänta inte för att se om det kommer att bli värre, utan skaffa hjälp och ta hoten på allvar.

11. Fula ord

Fula ord och fraser är verbal misshandel, och det är kanske just detta som de flesta av oss automatiskt förknippar med verbal misshandel. Alla elaka, fula, nedsättande samt vulgära ord är verbal misshandel. Mannen kan kalla kvinna för ”hora”, han kan säga att hon är fet, korkad, lat, dum, äcklig och så vidare. Han kan även ge henne ett smeknamn som är mer kränkande än rart.

12. Att glömma

Den verbala misshandeln samt olika former av dess manipulation förnekas av misshandlaren. Han kan förneka att en viss händelse helt och hållet har hänt, eller hävda att kvinnan överdriver. För partnern kan det bli mycket frustrerande och förvirrande, eftersom hon faktiskt minns att en viss händelse har ägt rum. Misshandlaren kan även ”glömma” att meddela en, för kvinnan, viktig information. Han kanske informerar alla andra förutom sin partner om ändrade planer. Alla kan vi glömma någon enstaka gång, men att ständigt ”glömma” olika slags upplysningar är ett manipulativt medel att få kontroll över kvinnan. ”Glömskan” kan förstöra för henne på olika sätt och kan få henne framstå som vimsig, irrationell och kanske pinsam.

Tro inte på misshandlaren när han förnekar att en händelse har ägt rum. Om du tror honom, kan du hamna i en långvarig och tärande diskussion där du försöker övertyga honom om att det faktiskt har hänt. Han vet att det har hänt, men hans förnekande ger honom kontroll och makt och hjälper honom att inte känna skuldkänslor över saker han själv gjort mot dig.

13. Crazymaking

Mannen kan förneka att en händelse har ägt rum. Han kan medvetet ändra på saker i hemmet eller iscensätta hela händelseförlopp som han sedan förnekar. Detta är ett mycket manipulativt, men för misshandlaren effektivt, sätt att få kontroll över kvinnan. Kvinnan kan uppleva det som om hon sakta håller på att förlora förståndet, eftersom mannen lugnt och självsäkert hävdar att det kvinnan har upplevt eller iakttagit aldrig har hänt. Om kvinnan vid det här stadiet har börjat bli isolerad från familj och vänner, blir det ännu svårare för henne att lita till sina egna upplevelser. Den enda hon har att lita till är sig själv och mannen, och eftersom crazymaking, och verbal misshandel i stort, tar ifrån henne hennes förmåga att lita till det hon upplever, kan det tyckas som om mannen är den logiska, sansade och intelligenta av dem två. Kvinnan kan dra slutsatsen att mannen måste ha rätt i det han säger. Mannen kan exempelvis flirta öppet med en annan kvinna inför partnern. Därefter förnekar han händelsen och menar att partnern är kontrollerande och sjukligt svartsjuk, vilket leder till att partnern till slut får be om ursäkt för sin ”svartsjuka”. Crazymaking bryter ner en människa och orsakar förvirring, frustration, smärta, isolering och skam. Ett exempel på crazymaking är det som skildras i den engelska pjäsen ”Gas light” från 1938. Mannen i pjäsen vill driva sin hustru till vansinne och gör det genom att ständigt ändra på belysningen i hemmet, något han medvetet förnekar för henne. Uttrycket gaslighting kommer från denna pjäs, och syftar alltså på hur man kan kontrollera en människa att förlora förståndet med manipulation av detta slag. Misshandlaren får kvinnan att tro på det som inte är sant, minnas det som inte har hänt och förneka det som har hänt.

14. Ge order

En del misshandlare har en vana att ge sin partner order för att därigenom kontrollera henne. Han tar sig rätten att bestämma över sin partner, som om hon inte är en egen människa, utan mer en förlängning av honom själv. Exempel på hur en order kan låta är: ” Städa upp det där.” ”Du får inte gå ut nu.” ”Du kan inte ha på dig det där.”

15. Förneka

Misshandlaren förnekar att han någonsin misshandlat sin partner verbalt, känslomässigt eller fysiskt. Han använder sig kanske av crazymaking (se ovan). Han kan säga att han älskar sin partner och aldrig någonsin skulle kunna skada henne. Allt detta är förnekelse, för det är misshandel, han har skadat sin partner och det han gör är inte tecken på kärlek. Exempel på förnekande påstående: ”Du hittar på alltihop.” ”Det där har aldrig hänt.” ”Du blir upprörd över ingenting.” ”Du måste vara galen.” Medan partnern vet att: Hon hittar inte på någonting. Det där har visst hänt. Hon blir inte alls upprörd över ”ingenting”. Hon är inte galen. Med tiden kan det bli allt svårare för kvinnan att se förnekelsen för vad den är. Hon övertar mannens bild av henne och har en diffus känsla av att hon kanske är galen, att hon kanske överdriver, att hon kanske inte talar sanning. Mannens ”sanning” präglar förhållandet alltmer. Den verbala misshandlaren är ofta kyligt lugn och sansad. Han tycks vara logisk och intelligent. Misshandlarens uttalanden om partnern ges ofta tyngd av henne eftersom hon tänker att han känner henne så väl. Dessa omständigheter gör det svårt för kvinnan att behålla sitt eget perspektiv och sin egen tillit till sig själv. Misshandlaren kan vara outtröttlig i att mata kvinnan med sin version av ”sanningen” om förhållandet och om kvinnan.

16. Raseriutbrott

Misshandlaren kan få oväntade raseriutbrott, under vilka han kritiserar och skyller på partnern. Efteråt ber han aldrig om ursäkt för dessa utbrott, som kan te sig skrämmande och oförklarliga. Det finns inget kvinnan kan göra för att förhindra ett utbrott, men hon kan komma att tro det och följaktligen ändra eller anpassa sitt beteende. Denna form av ilska bryter ner partnern, som lever i en ständig visshet om att ett utbrott kan komma, ofta när hon minst anar det. Samtidigt kanske hon inte är medveten om hur mycket utbrotten faktiskt påverkar henne. Hon upplever smärta och förvirring och lever med dessa känslor. Varje utbrott rubbar henne ur balans. Kanske blir hon konstant på sin vakt. Detta kan hon vara omedveten om, men stressen påverkar henne psykiskt och kanske också fysiskt.

Eftersom du inte har orsakat dessa utbrott, ska du heller inte behöva försvara dig eller förklara dig. Du kan dock behöva skydda dig.

Du kan heller inte förhindra att dessa utbrott sker genom att bete dig på ett visst sätt. Du kanske tänker att du kan förhindra ilskan genom att tala lugnare, tala tystare, göra som han vill, vara mer stöttande, söt, prydlig, generös och punktlig, osv. Ingenting du gör kommer att förebygga eller förhindra raseriutbrotten, eftersom de inte orsakas av dig på något som helst sätt. De orsakas av misshandlarens egen ilska och inre spänning, hans behov att ha makt och kontroll över dig, hans attityder och värderingar. De har inte med dig att göra, men de drabbar dig.

FYSISKT VÅLD

Om mannen slår sönder föremål, sparkar   eller slår i väggen, håller fast kvinnan mot hennes vilja, låser in henne i ett rum, kör skrämmande fort med bilen under ett gräl, hotar att bli våldsam, höjer näven mot kvinnan som om han är på väg att slå, kastar saker mot henne eller knuffar henne, har han redan använt sig av fysiskt våld för att kontrollera henne. Alla dessa ovanstående handlingar ingår alltså i det som är fysiskt våld. Dessa handlingar skrämmer kvinnan och är ett sätt för mannen att kontrollera henne. Om mannen slår sönder föremål väljer han alltid saker som tillhör kvinnan och som betyder mycket för henne. Han ger sig inte på sina egna saker. Vandaliseringen ger budskapet: ”Se vad jag kan göra. Det kan bli du nästa gång.” Han kan också på olika sätt hindra henne från att sova på nätterna, som ett sätt att bryta ner henne.

Om mannen så mycket som slagit kvinnan en enda gång är relationen våldsam. Det kommer inte bli bättre, och kommer med all sannolikhet att hända igen. Man bör inte räkna med att man själv skulle vara ett undantagsfall. Det finns inga undantag.

 

 

 

 

 

 

Annonser

5 thoughts on “Hjärntvätt

 1. Jo då, mycket känns igen och inte minst de delar som ”drabbar” barnen, dvs delar de utan att tänka efter faktiskt tar efter, som att förminska, trivialisera, skuldbelägga, kontra, fördöma och nonchalera. Det är något många inte tänker på, detta att mannens agerande påverkar barnen otroligt mycket.
  Har ens man alla dessa ”tjusiga” egenskaper kan du som mamma ge dig tusan på att så småningom återfinna en hel del av dem hos dina barn. Det går igen och är mycket svårt att bli av med. Några av dessa männen fortsätter också med sina sjuka tilltag efter relationens upphörande.

  • fotopoet: Visst är det så. Det här beteendet överförs män emellan, från pappa till son osv och jag har till och med sett kvinnor som lever med manliga hjärntvättare, som själva gör försök att hjärntvätta andra kvinnor. Beteendet apas efter. Jag brukar säga att många kvinnor blir knäppa i huvudet av att leva ihop med män och det är inte så konstigt egentligen… Frustrationen tar kvinnor ofta ut på andra kvinnor eftersom de inte vågar ta ut den på den som gör dem frustrerade och deprimerade, dvs deras manliga ”kärlek”.

   Jag känner igen alla de här punkterna i mina heteroförhållanden genom åren. Jag har insett att det inte går att ändra på de här männen – det gäller att hålla sig borta ifrån dem annars riskerar man både sin psykiska och fysiska hälsa och hela sin livskvalitet. Jag ser heller ingen anledning att lägga ned värdefull tid av mitt liv på att försöka få dessa män att lära om.

   Det kallas (hetero-) ”kärlek” men tyvärr – det finns inget kärleksfullt i det här beteendet. En man som har som syfte och till och med njuter av, ”trimuferar” av att såra en och skada hela ens person, vill göra om en och sänka en, känner inte kärlek. Han drivs av hat och förakt. Makt och kontroll är hans enda syfte.

 2. Amen! till alltihopa! 🙂
  Den som straffar med tysthet och som aldrig ger några komplimanger har jag varit ihop med. Han kunde säga korkade saker som t.ex. när han helt plötsligt blev intresserad av damfotboll och jag frågade varför och svaret blev att det var kul när brösten gungade…. Öhhhhh!! Hans pappa var precis likadan tyst som i graven när han var sur.

 3. Pingback: Ensamhet avgörande för välmående | NoBoyToy

 4. Pingback: Jag har aldrig träffat några individer som tycker mer synd om sig själva än anti-feministiska män | When darkness falls

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s