Professor Per Johansson….

…. har givits tillfälle att göra sin manliga och antifeministiska stämma hörd i SVD och att han tycker att:

”Feminism är inte lika med jämställdhet.”

Det är ungefär samma sak som att säga att: ”Anti-rasism är inte lika med jämlikhet.”

Tycker professorn kanske, att den gamla unkna antifeminismen, patriarkatet och mans-väldet som vi alla har tvingats leva i under hundratals år, är lika med jämställdhet? Om feminism inte är jämställdhet och antifeminism/patriarkat/mansvälde inte heller är det – vad är då jämställdhet för professorn?

”Att som feministerna ensidigt fokusera på utfall där kvinnor missgynnas kan inte långsiktigt vara bra för ett välfungerande och jämställt samhälle, skriver Per Johansson, professor vid Uppsala universitet.”

Tänk om professorn överförde detta, sitt ”icke-tänkande” på diskriminering och förtryck mot olika människogrupper i världen?:

”Att som svartas motståndsrörelse i Sydafrika och Amerika, ensidigt fokusera på utfall där svarta missgynnas, kan inte långsiktigt vara bra för ett välfungerande och jämlikt samhälle…?”

Underförstått – de svarta människorna som behandlades som avskum av vita människor, borde ha tänkt lite mer på de vita människorna som eventuellt också kunde missgynnas av svarta i samhället, tycker professorn? Annars tolkar professorn de svartas protester mot förtrycket, som att svarta människor inte alls ville ha jämlikhet mellan svarta och vita?

”Att som judars motståndsrörelse i Nazi-Tyskland, ensidigt fokusera på utfall där judar missgynnas, kan inte långsiktigt vara bra….”

Judars motståndsrörelse borde faktiskt ha tänkt lite mer på hur nazisterna eventuellt kunde missgynnas i samhället av judar också, tycker professor Per? Då hade judarna kanske blivit lite bättre behandlade av nazisterna och deras motståndsrörelse blivit lyssnad på?

”Att som homosexuella människor, ensidigt fokusera på utfall där homosexuella missgynnas, kan inte långsiktigt vara bra…”

Homosexuella människor måste faktiskt fokusera på, hur heterosexuella människor eventuellt kan missgynnas i samhället, tycker professorn? Annars kan vi tolka detta som att homosexuella människor inte alls verkar för alla människors rätt till sin egen sexualitet? 

Kvinnor (feminister) måste faktiskt fokusera på, hur män eventuellt skulle kunna missgynnas av kvinnor i samhället, tycker professorn. Annars tolkar han det som att kvinnor och feminister inte alls vill ha jämställdhet mellan kvinnor och män.

”Som exempel på detta kan man konstatera att det ofta glöms bort att kvinnor i många avseenden lyckas bättre än män. Exempelvis, lever de längre, de har bättre betyg, utbildar sig mer, och har lägre kriminalitet.”

Professorn har, som så många andra antifeministiska män, mycket dålig koll på vad feminism är men ändå har han självförtroende och ego nog, att ta han till orda i ämnet i en av landets största tidningar. Det som professorn och andra män har så svårt att få in i sina trånga, manliga, slutna, antifeministiska hjärnor är, att det inte är kvinnor som sätter i system att diskriminera och förtrycka män, som män gör mot kvinnor. Det är alltså inte kvinnor som orsakar att män lever kortare tid än kvinnor. Det är inte kvinnor som är orsak till att män har sämre betyg än kvinnor. Det är inte kvinnor som skapar kvinnliga strukturer/system som är menat att sätta krokben för män. Det är inte kvinnor som hindrar män att utbilda sig (som män gjorde mot kvinnor förr i tiden) och det är inte kvinnor som gör män till brottslingar.

Däremot är det män och manliga strukturer i världen som har satt och sätter, i system att frånta kvinnor (och barn) deras mänskliga rättigheter på olika sätt. Det är män som fortfarande ser till att kvinnor inte får utbilda sig i många delar av världen. Det är män som skapar lagar och tolkar befintliga lagar felaktigt och som ser till att män fritt kan våldta kvinnor och barn, i heterosexuella äktenskap och i pedofila äktenskap där barn tvingas gifta sig med pedofila män och där kvinnor tvingas gifta sig med män. Det är män som begår sexuellt våld mot kvinnor och barn och det är män som begår våld mot kvinnor, barn och andra män i världen. Det är män som med sitt manliga ägande i världens företag, ser till att kvinnor lönediskrimineras. Det är män som vill skapa lagar för att hindra kvinnor att göra abort då de har befruktats av en man, mot sin vilja. Det är män som är orsak till att kvinnor och barn inte kan röra sig fritt ute i samhället. Etc, etc.

”För ensamstående män med cancer är risken att dö fyra gånger så hög jämfört med för en ensamstående kvinna. En tolkning av resultaten är att kvinnor i genomsnitt söker vård tidigare än män och att de därför har högre chans att överleva.”

Det är förstås inte kvinnor, feminister, ett kvinnligt uformat system eller kvinnliga strukturer/kvinnlig enväldig makt i samhället som hindrar män från att söka vård på sjukhus – det är mäns eget fel om de inte går till doktorn när de är sjuka. Professorns förvirrade resonemang, går att jämföra med att vi feminister skulle skylla män för att vi kvinnor måste stå ut med menstruation eller för att vi har fått lungcancer när vi har rökt tobak. Vi feminister skyller inte män för att kvinnor har mens, för att kvinnor röker tobak och får lungcancer eller för att kvinnor dör, pga att de inte söker vård för sina livshotande sjukdomar. Förstås.

”Pojkar har sämre betyg än flickor och dessutom är män underrepresenterade i högre utbildning.”

Samma sak här – på vilket sätt kan professorn göra kvinnor och feminister ansvariga för att pojkar har sämre betyg än flickor och att män inte söker sig till/inte kommer in på högre utbildningar? Menar professorn att han tror att det finns något slags matriarkat, ett kvinno-välde i världen som diskriminerar pojkar och män så att de får sämre betyg än flickor och inte söker sig till högre utbildningar?

”Av naturlig anledning är detta ingen fråga på Fi:s agenda, men ett parti med jämställdhetsambitioner borde kunna lyfta även denna och liknande frågor.”

Det finns ingen anledning för feminister/kvinnor att syna eventuella kvinnliga strukturer i samhället som skulle sätta krokben för pojkar och män – de finns nämligen inte. Kvinnor är inte heller ökända (som män) för att använda sig av den typen av odemokratiska metoder för att ”vinna” över män – vi anser oss klara oss bra på egna meriter vilket män uppenbarligen alltid har haft svårt för. Vi ser också att pojkar och män klarar sig mycket bra i samhället. Trots att män som grupp, har lägre utbildning än kvinnor som grupp, har män både bättre löner och livsinkomster än kvinnor:

”En kvinna tjänar drygt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sitt arbetsliv. Om man räknar upp lönerna till heltid tjänar snittkvinnan fortfarande 2,1 miljoner mindre än genomsnittsmannen.”

Dessutom, vilket män som professor Per ofta missar i sina manliga och antifeministiska ”analyser”, lever vi alla i en värld som styrs och ägs av män och där män ser till att gynna sig själva på kvinnors bekostnad. Vilken hjälp skulle lilla Feministiskt Initiativ kunna erbjuda pojkar och män i Sverige, som de inte redan har i överflöd i sitt antifeministiska Brödraskap/Patriarkat? Män sitter på den ekonomiska makten, den politiska makten, den massmediala makten och den sociala makten även i Sverige, om nu någon skulle kunna ha missat detta, så hur det kommer sig att män tycker sig behöva hjälp av maktlösa och fattiga kvinnor och feminister, vet jag inte? 😉

Professorn menar nog på fullaste allvar, att de svarta människorna i Sydafrika som behandlades som djur av vita människor, borde ha lagt ned mer tid och resurser på att syna om det eventuellt fanns någon svart människa som diskriminerade en vit människa också? Som om inte de vita människorna redan hade/har tillräckligt med resurser och makt att själva kunna göra detta? Som om de vita människorna ens var i närheten av, att uppleva samma förtryck och diskriminering som de svarta? De svarta människorna behandlades som djur av vita, i en struktur skapad av vita men de svarta borde ha fokuserat på, när de gjorde uppror mot förtrycket mot dem, att en vit människa faktiskt också kunde vara diskriminerad, då hen inte sökte till högre utbildningar? En vit och sjuk människa kunde faktiskt vara diskriminerad i sitt eget skapade samhälle av en svart människa, då en vit människa inte sökte vård i tid och därför avled?

🙂 🙂

”Utifrån Socialstyrelsens inläggningsregister kan man dock konstatera att män utsätts för våld är ungefär fyra gånger så ofta som kvinnor och att våldet mot män är minst lika allvarligt som mot kvinnor. Min tro är att det finns en föreställning eller norm att kvinnor är offer för omständigheter utanför deras kontroll medan män är i stånd att klara sig själva och därför är våldet mot män inte värt att skildra.”

Återigen, professorn – det är inte kvinnor som utsätter män för våld och sexuellt våld – det är andra män som gör det. Hur det kommer sig, att män sällan vill tala om eller skildra det manliga våldet och sexuella våldet, får professorn fråga män om. Vi feminister har skildrat och belyst manligt våld under en mycket, mycket lång tid men precis som professorn här, upptäckt att det finns en ovilja bland män att både tala om, uppmärksamma och göra något åt det manliga våldet och det manliga sexuella våldet i världen.

”För ett jämställt samhälle måste vi därför sluta sätta likhetstecken mellan feminism och jämställdhet. Vi måste också sluta stirra oss blinda på små skillnader i genomsnitt mellan grupper. Inom varje grupp ryms mycket stor heterogenitet. Att till exempel utifrån skillnader i genomsnittlig makt och lön definiera en grupps överordning är problematiskt eftersom det inom samma grupp som definieras som överordnad finns individer med väldigt liten makt över sitt liv.”

Vi feminister och kvinnor måste ingenting och definitivt inte, på den här typen av manlig antifeministisk, osaklig och okunnig begäran. Vi feminister avgör förstås själva, vad vi vill jobba mot/med inom kvinnorörelsen och eftersom män som professor Per inte är insatt i vårt arbete, kan han naturligtvis inte bestämma vad vi skall prioritera och inte, med våra knappa resurser inom kvinnorörelsen.

Professor Per är bara ytterligare ett exempel på varför feminismen är så viktig och han är också ett typexempel på de där mycket okunniga, antifeministiska männen som vill lägga näsan i blöt och försöka styra kvinnorörelsen åt kvinnor. Antifeminismens ideologi går endast ut på att motarbeta kvinnorörelsen. Vi feminister har granskat och synliggjort ojämställdheten mellan kvinnor och män under hundratals år och vi har gedigen och mycket omfattande forskning och statistik samt verkligheten bakom oss, som styrker vårt påstående att kvinnor – på grund av män, mans-styret, mans-väldet, Patriarkatet, könsmaktsordningen och det massiva manliga antifeministiska motståndet mot kvinnor och kvinnors frihet – inte ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som män i världen, att uforma sina egna liv. Feminism är lika med jämställdhet och det hela kan illustreras på ett mycket enkelt sätt så att även antifeministiska män med både hög och låg utbildning kan hänga med:

 
Hur gör vi för att jämna ut vågskålen ovan? Jo, antingen fyller vi på i den ena skålen eller också tar vi bort ur den andra skålen för att skapa balans, dvs jämställdhet. Det funkar liksom inte att fylla på lite i den ena skålen och samtidigt lägga till i den andra skålen, för då kommer ojämställdheten och ojämlikheten att fortgå, vare sig det gäller ojämställdheten mellan kvinnor och män eller ojämlikheten mellan olika människo-grupper i världen.

De borgerliga partierna, Alliansen, gillar den här obalanserade vågskålen, dvs de anser att ojämlikheten, ojämställdheten och klass-skillnaden mellan människor måste bestå och bevaras. Alliansen anser att samhället skall styras och ägas av en ”elit”, i vilken de tycker att de själva ingår, medan resten av befolkningen skall jobba in till elitens välfärd/lyx. ”Eliten” skall ges tillgång till god sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, a-kassa, sjuk-kassa och utbildning och de skall ha råd att betala för den. Resten av befolkningen skall inte få tillgång till den här typen av välfärd, om de inte själva kan skapa samma ekonomiska förutsättningar som ”eliten”, att kunna köpa sig välfärd.

Alliansen, högern, vill alltså inte ha jämlikhet mellan människor. Den här antifeministiska och borgerliga ideologin bygger på, att om vi har 10 liter vatten så skall dessa inte fördelas så  jämnt som möjligt bland världens befolkning. Två liter skall ges till 90 % av befolkningen att dela på och resten, 8 liter, skall tillfalla den så kallade ”eliten”. Det här borgerliga synsättet bygger på idén och vanföreställningen om, att vissa människor skulle ha mer rätt till jordens tillgångar och resurser, än andra.

Gudrun Schyman, en av Sveriges i särklass skickligaste politiker, sade en gång att ”alla vill inte ha jämställdhet”. Det stämmer – män har aldrig verkat för jämställdhet mellan kvinnor och män – snarare har män alltid motverkat jämställdhet och kvinnorörelsen så länge som kvinnorörelsen har funnits (i flera hundra år, alltså). Den här antifeministiska professorn Per, gör detsamma och det är vad hela hans artikel går ut på. Han vill ”kritisera” kvinnorörelsen/feminismen utan att ha en aning om vad vi gör och verkar för och som många andra antifeministiska män, vill han tolka åt kvinnor och peka med sin manliga näve, åt hela världens kvinnorörelse i syfte att få oss att springa i hans ledband och i den riktning som han anser, lämpar sig bäst för kvinnor och feminister.

Professorn tror om sig själv, att kunna ”styra” hela kvinnorörelsens arbete åt feminister, detta utan att ens ha satt sig in i vad feminism är och vad vi feminister gör. Varför inte bara luta er tillbaka alla män, fortsätta att styra världen med era antifeministiska manliga nävar och hjärnor och låta oss i kvinnorörelsen sköta vår egen business? Varför detta ständiga manliga behov av att lägga sig i vad kvinnor gör, prata skit om kvinnor och feminister, smutskasta, mordhota, motarbeta och trakassera kvinnor och feminister på de mest patetiska sätt? Är ni så rädda för kvinnorörelsen, trots all makt som ni män faktiskt sitter på i världen?

Snacka om gigantiskt mans-ego, professor Per från Uppsala Universitet. Kvinnorörelsen behöver inte ”styras upp” av män – vi är mycket välorganiserade, välutbildade och välinformerade och har stenkoll på, vad vi måste prioritera och inte i vårt arbete.

Så…? Var fan fick du luft ifrån, lille man?

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

34 thoughts on “Professor Per Johansson….

  • kommunalarbetare: Män verkar ofta ha inställningen att deras blotta ordbajs skall räcka för att övertyga folk. Tänka, verkar de inte anse sig behöva göra, innan de öppnar sina öl-inkast? Inte ens professorer, som vi ser här. Ha ha ha! Män är ju för roliga, egentligen?

 1. He he men ärligt så är jag dödstrött på män och vad de ställer till med. Blir nästan spyfärdig och skrev för en stund sedan ett inlägg om frånvarande pappors påverkan på barnen.Tyvärr något jag fått erfara och upptäcka under det senaste året.

  • kommunalarbetare: Ja, män kan få en att bli ordentligt spyfärdig men oftast måste jag säga, att jag skrattar högt åt deras bravader. De är så patetiska, som små barn som tror att de kan lura mamma att de inte hade för avsikt att ta några kakor, trots att de står med båda händerna och gräver frenetiskt i kak-burken. 😉

   Jag brukar ju alltid säga att de dummaste människorna, är de som inbillar sig och utgår ifrån, att alla andra är dummare än de själva. Det passar in på män.

   Jag har skrivit en del om frånvarande pappor och mans-samhällets pappa-fjäsk så nu måste jag in till dig och kolla vad du skriver i ämnet.

 2. Du är klok som en uggla, NBT. Själv blir jag förbannad för att en så uppenbart korkad karl har lyckats fuska åt sig en professur – en offentlig tjänst! – som Sveriges kvinnor solidariskt är med och finansierar. Ingen med så låg intelligensnivå borde avlönas av skattemedel. Det är pinsamt. Han bör omgående entledigas innan han förstör för mycket. Sverige har definitivt ingen nytta och heller ingen glädje av ett sånt stolpskott.

  • Monica: Haha – så rätt! Det är för jäkligt att skattebetalarna måste vara med och betala för den här typen av korkskallars utbildning – den gör ju uppenbarligen ingen nytta ändå. 😉

   Lika illa är det att en av de största tidningarna i landet, ständigt släpper fram såna här icke-tänkande män med fina titlar, vars enda syfte är att prata skit om kvinnorörelsen och kvinnor.

 3. Det är synd att de stora tidningarna numera verkar ha slutat att länka till blogginlägg – det skulle nog vara nyttigt och bra om SvD:s läsare fick ta del av ditt inlägg!

  • Erik: Ja, det är synd. Man borde ha behållit twingly-länkarna och stängt kommentarsfälten helt och hållet, tycker jag. Men, men även mina och andras länkar via twingly har ju mystiskt försvunnit genom åren, precis som våra kommentarer under Interaktiv Säkerhets censur. 😦

 4. Det är en njutning att läsa vad du skriver och hur du fullständigt plockar isär Professor Balthazars ”argument”. Män framställer sig själva ofta så patetiskt okunniga och oinsatta i vad de talar om att jag knappt kan begripa hur nån kan låta sig luras att tro att de vet vad de pratar om. Helt vanvettigt.

  • WDF: Haha, jag tänkte också på Balthazar när jag skrev inlägget. Minns du melodin?
   Balt. Balthazar. Balt. Bahlthazar. Balthazaaaaar…. Balthazaaaar…. Balthazaaaar….
   😉

   Ja, det är faktiskt riktigt pinsamt hur män gör bort sig inför allmänheten på detta sätt, men till professor Per Johanssons försvar, får vi väl säga att han bara är professor inom nåt med ekonomi (om jag inte minns fel?). Han är alltså inte professor i feminism, genusvetenskap eller jämställdhet, vilket ju är uppenbart så att säga.. 😉

   Hans ego måste vara enormt när han går ut i media och talar om något som han så uppenbart inte begriper alls. Det är ungefär som om jag skulle skriva en artikel om hur jag tror att en motor fungerar.

   • Jaadå, jag minns melodin som om det vore i går 🙂

    Eller hur? Det hade ju bara varit löjeväckande, men att män uttalar sig om kvinnor och vad som är bäst för dem när det gäller alltifrån aborter, orgasmer och förlossningar till hur de ska skriva sina blogginlägg, bedriva sin kamp och svara män som är otrevliga mot dem – det ses som fullständigt adekvat och rimligt.

    Män tror sig vara experter på allt utan att ens behöva sätta sig in i problematiken de uttalar sig om.

   • WDF: Det är det där kända manliga tolkningsföreträdet som män inbillar sig att de har över kvinnor. Män tror att de vet bättre än kvinnor om kvinnors kroppar, sexualitet, vilja, önskningar, arbetsliv, familjeliv, moderskap osv, osv. Hur fick män detta enormt uppblåsta ego? Män vet inte ett skit om kvinnors livsvillkor eller vill de mena, att de har varit kvinnor i tidigare liv, kanske? 😉

   • Det är asjobbigt när man flyttar i ett nytt land, att inte kunna prata eller förklara sin åsikt. Men tänk gud kan jag uppskatta en välskriven, spirited artikeln!

   • Savy Boxer: Jag förstår att det måste vara hur jobbigt som helst att inte hitta de ord man söker, på ett främmande språk. Jag vet hur det är när jag åker utomlands och skall försöka göra mig förstådd. Det brukar bli en konstig blandning av engelska, svenska, tyska och spanska. 😉

    Tack för dina vänliga ord, min vän! ❤

 5. Hej!
  Tyvärr är jag inte tillräcklig bra på svenska, men när vi såg artikeln på lördag jag var tvungen att förklara den usual jävligt #feministsdonthatemen grej till män runt mig. Om det ha varit skrivit på franska, då kunde jag hade argumenterat ordentlig.
  Tack NoBoyToy för orden som jag saknas!

  • Savy Boxer: Ja, det är mycket vanligt att vi kvinnor måste förklara allting mycket tydligt för män. 😉
   Tack för din kommentar, Savy Boxer! Det gör ingenting att du inte är så bra på svenska för jag är inte så bra på franska heller. 😉

  • Savy Boxer: Haha! Ja, jag tror faktiskt också att jag skulle kunna förklara bättre hur en motor fungerar, än vad professorn kan förklara jämställdhet och feminism. Motorer är ju inte så komplicerade. 😉

 6. Per Ström f´låt Johansson var intervjuad i p1morgon. Den här typen av korkade antifeministmän har fått uppmärksamhet i 150 år samtidigt som våldet mot kvinnor fortsätter och fortsätter….
  Det är ta mig fan inte klokt. Män kan skriva vilka dumheter som helst och komma med radio!!
  Han var lika korkad i radio som i skrift förresten. Tyckte synd om män…men visste ”inget” om feminism. Idiot. Tydligen kan idioter blir professorer. Det var ju intressant.
  Agnes Vold pratade i sitt sommar hur professorer bla i Uppsala har försökt stoppa kvinnor i alla år.
  Undrar om Per Ström f´låt Johansson hörde på det?

  Förresten är det problem att komma in på din blogg från mobiler och det gäller en del feministbloggar. Slump eller inte, jag vet vad jag tror.

  • Janna: Jaså? Har Pär Ström bytt efternamn? Haha – det hade jag också gjort om jag var honom. 😉
   Det är annars ganska vanligt att män som har begått brott, byter sina efternamn till något -sson-namn för att de skall bli svårare att spåra. Jag känner till flera män inom papparättsrörelsen som har gjort det.

   Ja, mäns våld och sexuella våld mot kvinnor och barn fortsätter och – ökar. Pedofil-pornografin har fullständigt exploderat världen över, för att underdriva. Under tiden sitter män, inte bara i Sverige utan även utomlands (samma feminist/kvinno-hat där) och anser sig vara ”diskriminerade” av kvinnor, när män inte söker läkarvård i tid. Eller tycker män att de blir förtryckta av kvinnor när det konstaterats att män blir alkoholister i högre utsträckning än kvinnor. Du söte gud, vad det är synd om män?

   Det förvånar mig inte ett dugg om det är svårt att komma in på feministbloggar. Det är ingen hemlighet att kvinnor/feminister censureras grovt på internet. Ett enda företag (mansägt) sköter i princip all moderering/censur på nätet i Sverige och Norden, dvs bloggar, bilder, videos, kommentarsfält mm – Interaktiv Säkerhet (tror att de har bytt namn nu). Detta företag startades ungefär samtidigt som Alliansen kom till makten och genast fick de ta över modereringen för i princip hela det svenska och nordiska nätet.

   Jag har själv fått uppleva denna censur. Vad vet vi om hur google styr sökningar, hur Interaktiv Säkerhet väljer vilka åsikter som skall släppas fram osv, osv? Inte ett smack och därför fick jag nästan krupp när jag läste att man funderar på att börja med e-röstning.

   Ell

 7. Du är helt, helt fantastisk! Det är dock pinsamt att någon så korkad som Per Johansson har kunnat bli professor. Då krävs det inte mycket…

  • Erika: Nja, så väldigt fantastisk är jag inte men dina ord värmer ändå, Erika – tack snälla! 🙂
   Professor Per är utomordentligt korkad, vilket får mig att ifrågasätta om hans titel verkligen stämmer? Vad vet vi – han kan ju lika gärna vara en ny Refat El Sayed som alltså blåste en väldig massa män inom näringslivet, då han bluffade om att han var doktor i… kemi, tror jag att det var. 😉

   • Du är ju det (helt fantastisk:). Ska ta mig samman (och mina lexikon) för att läsa dina andra texter. Den här kunde jag dela med min svensk sambo, han fattade på en gång allt som var fel med SvD debatt rubrik!

   • Savy: Google translate är inte alltid så bra, som du skriver. Ibland blir översättningen nästan helt obegriplig.
    Det bästa är ju såklart att träna, om en vill lära sig ett nytt språk – övning ger färdighet. Det är underbart att du vill ta del av svensk politik. Det är synd att inte alla kvinnor tänker som du.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s