Bögpest eller hetero-pest?

Många människor, även jag, brukar tänka på hiv och aids som någonting som bara (oftast) drabbar homosexuella män. Det är också den bilden som vi har blivit matade med ända sedan 1980-talet, då de första fallen av hiv/aids uppmärksammades. Man kallade det ”bög-pesten”. Samtidigt som vi har föreställningen om hiv/aids, som något som sprids främst via sexuella kontakter män emellan, vet vi att Afrika är värst drabbat av epidemin.

Och då kan en ju kanske fundera på – finns det så många bögar där nere i Afrika? 😉

Jag tänkte, pga dessa ”missförstånd”, ”föreställningar” eller vad man nu vill kalla det, presentera lite fakta om hiv/aids-spridningen i världen. De flesta människor idag, är medvetna om att viruset sprids enbart via kroppsvätskor som t.ex sperma och blod och inte via ”luften”, så att säga. Jag kommer därför inte att gå in närmare på, hur smittan sprids eftersom jag utgår ifrån att folk redan känner till att smittan sprids främst via sexuella kontakter människor emellan.

”Hälften av alla hivsmittade i Sverige håller sin sjukdom hemlig.”

”I världen idag är det är det något fler kvinnor än män som är hivpositiva. De som har svårast att skydda sig är de som saknar kunskap, makt och resurser. Att verka för att kvinnor får kunskap och möjligheter att undvika hivinfektion för sig själva och sina barn är nödvändigt. Eftersom antalet kvinnor som är hivpatienter ökar, deltar också fler i studier.”

 ”2011 rapporterades 465 fall. Det är en minskning jämfört med 2010 då 491 fall rapporterades (siffran är korrigerad), men antalet ligger på samma nivå som det genomsnittliga antalet under föregående femårsperiod. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003. Under 1990-talet rapporterades i genomsnitt 280 fall per år. Sedan 2003 har det i medeltal rapporterats 440 fall per år. Av fallen var 293 män (63 procent) och 171 kvinnor.

Av samtliga rapporterade fall 2011 var 256 (55 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, 106 (23 procent) genom sex mellan män, 22 (5 procent) utlandsfödda barn hade smittats via modern i samband med förlossning, 14 (3 procent) via injektionsmissbruk, 5 (1 procent) var utlandssmittade via blod eller blodprodukt. För 8 fall (2 procent) uppgavs annan smittväg och för resterande 53 fall (11 procent) saknas uppgift om smittväg.”

Hiv sprids fortfarande som en löpeld. Drygt 33 miljoner människor lever med hiv idag och det är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Sedan det första aidsfallet diagnostiserades 1981 har totalt över 25 miljoner människor i världen avlidit av sjukdomen.

Hiv och aids är ett stort globalt problem. En majoritet av de hiv-positiva lever i utvecklingsländer, där resurserna för behandling är mycket begränsade. Cirka 95 procent av de nysmittade rapporteras just från dessa länder och nästan hälften är kvinnor. Viruset betraktas inte längre som något som huvudsakligen förekommer bland homosexuella män, utan den dominerande smittvägen är heterosexuella samlag.

Antalet kvinnor som har hiv har ökat markant i hela världen och år 2007 beräknas närmare 15,4 miljoner kvinnor vara hivpositiva. I Afrika söder om Sahara är 60 procent av alla vuxna med hiv kvinnor. Att kvinnor drabbas i lika stor utsträckning som män leder till att många barn smittas av sina mödrar redan vid födseln eller när de ammas.

Många länder med hittills relativt liten spridning står inför betydande nationella hiv-epidemier. Den snabbaste smittspridningen ses i Östasien, Östeuropa och Centralasien. En del står på tröskeln till epidemisk spridning av hiv och andra har redan klivit över tröskeln, till exempel delar av Sydostasien. Indien har en stor epidemi med beräknade 2,5 miljoner smittade, även om det är något färre än vad som tidigare uppskattats. Under de senaste åren har risken för spridning av hiv i länder som Kina och Ryssland aktualiserats. Enligt FN är Ukrainas hivepidemi den värsta i Europa.”

Två miljoner människor dör varje år i sjukdomen, och ungefär 7 000 smittas varje dag i världen. Enligt FN-programmet UNAIDS vet omkring hälften av alla som bär på viruset inte om att de är smittade. Bara en bråkdel av alla smittade är homosexuella män.”

”Varje dag upptäcks 100 nya fall av hiv-smittade i Ryssland, och trenden pekar på att alltfler unga kvinnor drabbas, skriver Moscow Times. Av Rysslands 415.000 Aids-sjuka idag är 135.000, eller 32 procent, kvinnor.

Endast afrikanska länder och Moldavien har procentuellt högre antal. I Moskva har antalet hiv-smittade kvinnor redan passerat männen. Av huvudstadens 28.000 smittade i januari 2008 var över hälften kvinnor, en ökning med 14 procent sen förra året. En majoritet av dessa är i tjugoårsåldern, många i övrigt friska och arbetsamma, och fick beskedet om sjukdomen i samband med annan läkarundersökning.

Om trenden fortsätter tyder mycket på att fem till 15 miljoner ryssar kommer dö av Aids under de kommande 20 åren.”

”Antalet kvinnor som smittats med hiv har ökat i alla delar av världen de senaste åren. Den snabba spridningen hos kvinnor har flera orsaker. Kvinnor i många delar av världen har inte möjlighet att skydda sig mot sexuell överföring av hiv på grund av maktstrukturer. Sexuellt våld är omfattande både inom hemmets väggar och i samband med väpnade konflikter. Kvinnor har många gånger inte makten att förhandla om kondomanvändning vare sig inom äktenskapet eller utanför. Dessa faktorer tillsammans med kvinnans biologiska mottaglighet för den typen av sexuellt överförbara sjukdomar leder till att ökningen blir kraftig. Spridningen av hiv hos kvinnor har varit snabbast i Asien; andelen hivpositiva kvinnor har ökat med 56 % i Asien och 48 % i Östeuropa och Centralasien sedan 2002. Men situationen förblir värst för unga kvinnor i södra Afrika där 76 % av de hivsmittade i åldersgruppen 15-24 år är kvinnor.”

Antalet hivpositiva i Sverige uppskattas till 5 000 personer. Den förväntade utvecklingen är en fortsatt svag ökning i Sverige. Den globala hivepidemin beräknas alltjämt påverka den svenska hivsituationen starkt. I dagsläget är hälften av landets nydiagnostiserade migranter från länder med flera hivinfekterade än i Sverige. Åtta av tio bedöms ha smittats heterosexuellt. Antalet hivpositiva är störst bland heterosexuella, men andelen hivpositiva i förhållande till populationens storlek är fortsatt högst bland homo- och bisexuella män och praktiskt taget obefintlig bland homosexuella kvinnor. 

Antalet personer som är bosatta i Sverige men smittats vid vistelser utomlands ligger utomordentligt stabilt kring 45 fall per år. 80 % av fallen är heterosexuella och 20 % homosexuella. Många av fallen utgörs av svenska män som smittats i Asien och det dominerande landet är Thailand. ”

”Smittskyddsinstitutet har funnit att heterosexuella män är överrepresenterade bland dem som får hiv- och aids-diagnoserna samtidigt – alltså som har utvecklat sjukdomen utan att veta att de var smittade.

– Det oroar oss, för vad som kan stå bakom är ett mörkertal hos heterosexuella män som inte har testat sig för hiv, säger läkaren Pasi Penttinen, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

En potentiell kommande risk för Sverige är det faktum att aids nu brer ut sig mycket snabbt i Baltikum och Ryssland. Där är det främst bland sprutnarkomaner som smittan sprids – men många försörjer ju sitt drogberoende med prostitution, medan sexturismen till Estland är utbredd liksom ”import” av prostituerade.”

”Både i gruppen män som har sex med män och bland injektionsmissbrukare minskar antalet HIV-smittade bland de yngre. Motsvarande minskning ses dock inte bland heterosexuellt smittade.

Heterosexuellt smittade. Fler män än kvinnor födda i Sverige är smittade heterosexuellt. Det beror på att fler män än kvinnor smittats utomlands. Män löper därmed den »dubbla« risken av att smittas både i Sverige och utomlands. Kvinnor dominerar däremot bland de som smittats i Sverige. Fördelningen av smittland är för män Sverige 26 procent, övriga Europa 7 procent, Asien 33 procent och Afrika 25 procent; för kvinnor Sverige 61 procent, övriga Europa 18 procent, Asien 3 procent och Afrika 10 procent.”

”Det är viktigt att beslutsfattare har goda kunskaper om hur olika epidemin ser ut i skilda delar av världen, och även inom ett land. I södra och östra Afrika överförs hiv främst i heterosexuella relationer, men vissa grupper i samhället är mer utsatta än andra, till exempel unga kvinnor. Män som har sex med män är också en grupp som är svår att nå i länder där homosexualitet är tabu.”

”I hela världen är många miljoner kvinnor är infekterade med HIV. Tre fjärdedelar av dessa har fått viruset genom heterosexuella förhållanden. I USA ökar antalet nya AIDS-diagnoser allra mest bland kvinnorna. Forskare har funnit att bakteriefloran i slidan kan påverka både mängden och överlevnaden hos HIV virus. En italiensk forskargrupp har rapporterat att en abnorm bakteriflora i slidan, orsakad av exempelvis infektioner med candidasvampen eller bakteriell vaginit, stämmer med ökad mängd HIV-virus i slidans sekret hos HIV-positiva kvinnor.”

 Vem var det som kom på, att kalla hiv/aids-smittan för ”bögpest”…..? 

Mitt råd till heterosexuella kvinnor – KRÄV ALLTID KONDOM vid vaginalt, oralt och FRAMFÖR ALLT om ni tänker ha ANALT sex med en man. 

52 thoughts on “Bögpest eller hetero-pest?

 1. Tack för värdefull faktaupplysning, No BoyToy!

  Har länge reagerat på att det var något som inte stämde i den information vi fick om Aids, det då gängse namnet på sjukdomen, från början och som inte tydligt korrigerades i diskussioner och rapporter under 80-och 90-talen.

  Det finns många exempel på misslyckade, vilseledande, ofta könsrelaterade benämningar på såväl fysiska som psykiska sjukdomar/problematik historien igenom. Just nu kommer jag inte på mer än några liknande, men i det här sammanhanget alltför triviala exempel att ta upp.

  Återkommer gärna med ett av mina ”paradexempel”.

  • Jeanna: Vassego! 🙂
   Visst figurerar det en hel del vilseledande information och ofta är den könsrelaterad, precis som du skriver. Särskilt kvinnor, måste ifrågasätta den information som vi matas med. Varför skulle tex hiv/aids spridas, bara mellan män som har analsex med varandra? Varför inte också mellan män och kvinnor som har analsex med varandra? Det finns ju ingen som helst logik bakom, att tro att man-man skulle vara särskilt utsatta för viruset. Möjligen endast pga högriskbeteende, men annars finns ju ingen som helst logik bakom det hela. Summan av kardemumman är ju, som vi ser här, att det är främst heterosexuella människor som sprider olika virus sins emellan. Klamydia, gonorré, hiv/aids, svamp osv, osv.

   Det är svårt att få svar på hur viruset har uppstått. Det finns teorier om att viruset har överförts från apa till människa och att det är därför, som Afrika är värst drabbat.

   Återkom gärna med ett ”paradexempel”! 🙂

   • Tack för all denna värdefulla info NoBoyToy! Av allt att döma ser det ju faktiskt ut som om det kommit att betraktas som en ”bisak” att även kvinnor och heterosexuella drabbas av av hiv /aids.

   • Gunilla: Vassego! 🙂
    Det betraktas som en bisak men det är inte med sanningen överensstämmande som vi ser. Vi skall också komma ihåg, att det finns en anledning till att man uppfinner en tampong åt kvinnor som skall skydda dem mot hiv/aids. Att manssamhället lägger pengar på den typen av forskning, kan vi tolka som att problemet med hiv-spridningen till den kvinnliga befolkningen i världen, ses som ett allvarligt och förmodligen, ökande problem.

 2. Om jag inte vore så finkänslig skulle jag kunna citera en lustig liten slogan
  hämtad från en numera avliden (inte i aids) person. Den innehåller ett phult
  ord och ett rim och ger 0 träffar på Google ! Just det senare gör att jag helt
  enkelt inte törs föra valspråket vidare. Det finns gränser för vad man vill ta
  ansvar för …

 3. Jag säger som Jeanna, tack för alla värdefulla faktaupplysningar! Och inte bara i det här inlägget – hela din blogg är ett uppslagsverk. Du gör ett fantastiskt och enormt jobb. Jag önskar att din blogg skulle bli lika uppmärksammad som de ”stora” feministernas.

  Kram ❤

  • WDF: Oj, vilka fina ord! Tack snälla. ❤ *lite generad*
   Som alltid slänger jag tillbaka till dig – dito! 🙂

   Nja, jag vet inte om jag vill bli sådär uppmärksammad som de stora feminist-bloggarna. Jag trivs ganska bra med att ha en blogg i min storleksklass men visst önskar jag samtidigt att fler fick ta del av det jag skriver. Svårt att välja där.. Kramar i tusental tillbaka till dig!

   • Äh, det är inget att bli generad över! Du förtjänar berömmet du får, många gånger om!

    Jag förstår det där med att inte vilja ha den uppmärksamheten för det innebär ju mycket mer arbete med moderering osv. Men jag önskar ändå att fler fick veta vad som faktiskt pågår. Folk i allmänhet verkar ha en sån naiv inställning till myndigheter o d. Som om allt de gör, skriver och beslutar skulle vara med allmänhetens bästa för ögonen. Det ser vi ju bevis för dagligen att de inte har.

   • WDF: Du är så gooooooo! Puss!
    Ja, det blir en väldig massa mer arbete med större bloggar. Jag vill inte ha ett kommentarsfält som är fritt för kreti och pleti att trolla i. Det innebär att det tar en massa tid att moderera, om min blogg (mot all förmodan) skulle bli bauta-stor. 😉

    Jag har försökt att varva de lite mer ”tråkiga” inläggen om politik, myndigheternas agerande osv med lite mer lättsamma inlägg. Jag inser att min blogg inte lockar alla åldrar. Vissa tycker att det är trist att läsa en massa text, utan bilder och andra tycker att det är deprimerande att få insikt i, hur illa ställt det är i samhället. Dock – jag vet att det finns även yngre tjejer (och killar) som läser min blogg och jag känner att jag, som lite men inte mycket (ha ha) äldre, vill informera dem. Jag önskar att jag själv hade haft fler äldre kvinnliga förebilder med feministiska åsikter, då jag växte upp. Som kunde ha varnat mig och fått mig att förstå varför vissa saker är som de är osv.

    Jag tycker att vi som har livserfarenhet, feministiskt kunnande osv, har fått en utmärkt plattform att kunna agera som förebilder för både unga tjejer och killar – internet. På så sätt är din, min och alla andra feministiska bloggar värda GULD. Som jag skrev tidigare – vi kvinnor har fått en chans att göra våra röster hörda och vi har en chans att skriva ned vår egen historia, för alla att ta del av. Den chansen måste vi utnyttja. Det är också anledningen till att vi ser så många upprörda män – de är inte vana vid att kvinnor breder ut sig på det här sättet och det går inte att tysta kvinnor på nätet, på samma sätt som män ofta gör IRL. Så – vi måste kämpa på för våra flickor och pojkar därute som skall skapa sig en värld där frihet, fred, demokrati och medmänsklighet får råda.

 4. Alkoholism brukar kallas för en demokratisk sjukdom eftersom den slår mot alla kön och samhällsklasser lika mycket. Aids och hiv verkar enl ovan redovisade siffror gå åt samma håll, från att på 80-talet varit en sjukdom som slog mest mot manliga homosexuella. Jag skrev ”de flesta”. Kanske en rättning till ”många” är på sin plats.

  • emil: Ok, då hänger jag med. 😉
   Ja, hiv/aids slog kanske hårdast mot homosexuella i Sverige på 80-talet. Det är ju i alla fall den bilden vi har men jag vet inte hur statistiken såg ut på den tiden. I övriga världen ser det ju inte alls ut så – där sprids smittan främst via sexuella kontakter mellan man-kvinna, dvs bland heterosexuella människor.

   Min mammas gubbes syster dog i aids på 80-90-talet någon gång, men den officiella versionen var att hon hade ”fått cancer”. Hon hade jobbat i Afrika för någon hjälporganisation i många år och där träffat en man som hon inledde en relation med. Han var vit, BTW och det var han som smittade henne med hiv.

   • Aj fn. Var inget bra. En gammal klasskamrat (ja- parallellklass för att vara korrekt) som fick HIV för ngra år sen. Men han är fortfarande ”alive and kickin’. Det finns numera bra grejer i väst (Sverige) så han är ganska cool med sin HIV idag faktisk. En fd arbetskamrat med hiv också. Det är ganska skönt att det blir mindre och mindre smygande med sjukdomen idag än för bara 10 år sedan. Jag har inte sett något dömande av någon. Mest- ”å-fan. Skit också” Det är väl som the big C idag- Shit happens och inget blame game. Man kan försöka minska risken för vissa sjukdomar med upplysning mm, men ibland ligger det utom varje enskilds individs kontroll vad man drabbas av. Men kan ju inte skydda sig mot allt jämt. Då är det till att leva som en Bubble Boy, och hur kul är det…

   • Emil: Jag tänker genast på Andreas Lundstedt. Han har ju levt med hiv i ett antal år och är lika alive and kicking som din vän. Bromsmedicinerna fungerar utmärkt.

    Man kan förstås inte skydda sig från allt, t.ex andra människor som gör inbrott i din bil, klubbar ned dig på stan osv. Dock – att skydda sig från könssjukdomar, hiv och aids och för hetero-kvinnor, diverse andra underlivsbesvär som tex svampinfektioner, klarar även heterosexuella människor av, bara genom att använda kondom. Kondom är på så sätt ett fantastiskt preventivmedel.

 5. Visst har du rätt i det. Men även där kan man ju inte skydda sig helt.. menar om man är i ett förhållande ngra år och partnern har varit med ngn annan. Min poäng är bara att mycket kan vi kontrollera, men ibland ligger vissa saker bortom ens kontroll. Vi är i denna fråga på samma blad gällande skydd. Men shit happens ibland. Ha en bra dag nu! Ps- jo-Andreas verkar vara ganska lugn med viruset, också….

  • emil: Även heteropar som har en längre relation kan använda kondom isf p-piller, spiral eller liknande. Jag vet att det är en hemsk tanke för många män men så är det faktiskt. 😉
   Ett ex och jag var ihop i två år (ungefär, kommer inte riktigt ihåg) men han använde alltid kondom eftersom jag vägrar att äta p-piller och inte heller kunde använda vare sig p-stav eller spiral. Jo, jag försökte eftersom jag levde i föreställningen att det var jättejobbigt för honom att använda kondom men han fick helt enkelt finna sig i det och det gjorde han också.

 6. Som sagt- jag fattar precis vad menar. Alla kan alltid använda kondom i alla lägen undantaget om man försöker skaffa kids. Då händer ju inte så mycket med barnafixandet. Tror vi förstår varandra utmärkt och är på samma plan i denna fråga till 100%. Känns som jag kör med hårklyverier nu. 😀

  • emil: Nej det är klart att det kan ställa till med problem att använda kondom om kvinnan vill bli med barn. 🙂
   Jag tror att vi fattar vad den andra menar, haha. Vi lämnar ämnet.

 7. Och jag vet inte någon kille som tycker det är en hemsk tanke… Nu har ju jag inte haft för vana att ligga med killar- typ 0ggr- så jag vet ju inte vad som sägs när det väl är ”dags”. Det överlåter jag på det motsatta könet och bögar svara på hur de är gällande skydd när partnern för stunden väl skall till… Nog om detta för mig. Skall jobba vidare…

  • emil: Killar brukar säga att man åtminstone måste testa allt inom sex EN gång. Det gäller dock inte killar. De är inte så sexuellt frisinnade att de vågar testa att ligga med samma kön. Det är lite synd, för det är ofta en upplevelse som inte liknar något annat, att ligga med en man. 😉

   Å andra sidan – killar behöver inte gå till praktiskt handling, sas. Det räcker för många män, att föreställa sig tanken att en annan vrålkåt man vill stoppa snoppen i stjärten på dem. Behandla alltså tjejer i sängen som ni själva skulle vilja bli behandlade av en kåt man, som vill stoppa snoppen i stjärten på er. 😉 Om ni tänker denna tanke så fort ni har sex med en tjej, så kommer ni per automatik att bli bättre i sängen. Promise.

   Jobba på du så hörs vi en annan dag. 🙂

 8. Det är viktigt att sprida fakta om hiv.
  Det är ju också är INTE alls ”demokratiskt” eftersom kvinnor pga manligt sexuellt tolkningsföretträde är mer drabbade. Och spädbarn!
  Män sprider sjukdomen och kvinnor och barn drabbas pga manlig sexuell supremati. Det är f-n INTE demokratiskt!
  Som om det inte var nog är det flickor och kvinnor som våldtas systematiskt alltså i prostitution som är allra värst drabbade av denna sjukdom och får minst hjälp utan bara lämnas att dö.
  Och som det inte var nog så använder sexindustrin hiv för att promota sexköp. Tex Amnesty och FN ställer upp under ”hivbekämpnings” flagg för att män fritt ska ha tillgång till sexuellt utlopp i prostitution.
  Så som vanligt förlorar kvinnor och flickor dubbelt på en sjukdom som fr a män sprider.

  • Anna G: Bra input! Håller med. Hetero-kvinnor har lättare för att smittas av män än tvärtom, då heterosexet nästan alltid förväntas avslutas med att mannen lägger sin sperma i kvinnans kropp. Detta manliga sätt att ha sex bland heteropar, orsakar en hel del könsliga problem för kvinnor som tex könssjukdomar och andra vaginala besvär/ohälsa.

   Precis som du skriver, drabbas många kvinnor också av manligt sexuellt våld vilket gör att de inte själva har valt att utsätta sig för risken med hiv.

   För det tredje har vi den manliga torskhandeln och det är ju samma sak där – torskar som sprider smitta till kvinnor och andra män över hela världen.

   Jag glömde ju bort själva anledningen till att jag skrev detta inlägg!! Anledningen är att man nu har uppfunnit en ”tampong” för kvinnor som tros kunna skydda dem från hiv.
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19380297.ab

   ”Amerikanska forskare tror att en upplösbar tampong ska kunna skydda kvinnor mot hiv. Majoriteten av kvinnor med hiv smittas vid heterosexuellt samlag. Det finns kondomer utvecklade för kvinnor, men generellt kan det vara svårt för kvinnor att själva skydda sig. Nu har forskare vid University of Washington kommit på ett tygliknande material som löser upp sig när det kommer i kontakt med fukt.”

   Hetero-kvinnor skall alltid ”skyddas” på diverse olika sätt från manlig sperma och det är kvinnors kroppar som det experimenteras med, för att kunna göra det. Allt för att hetero-män skall få så härligt skönt och ansvarsbefriat sex som möjligt och slippa käka kola med papper.

   • Urk! >:O

    Jag mår illa när jag läser om den där tampongen. Nu får männen banne mig använda det utmärkta skydd som finns tillgängligt – uppfunnet redan på 30-talet eller t om för 2000 år sedan enligt historieskrivarna.

    Sverige är inte dåligt heller i sammanhanget:

    ”360 år gammal kondom ställs ut”
    En av världens äldsta kondomer är svensk. Just nu (Detta var 2006, min anm.) ställs den ut i ett museum i österrikiska Tyrolen tillsammans med 250 andra antika sexföremål. Kondomen som hittades i Lund tillverkades av grisinälvor runt år 1640. I manualen som hittades med kondomen, skriven på latin, rekommenderas användaren att stoppa ner den i varm mjölk före användning för att undvika sjukdomar.

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10944010.ab

   • Jeanna: Ja, kvinnor borde ställa krav och skydda sig själva och sin hälsa. Ingen kondom – inget sex. Mäns sexuella nöje skall inte gå före kvinnors fysiska/sexuella hälsa.

    Tack för informationen om kondomens historia, Jeanna! Gris-inälvor? Måste vara lika med ister?

    Tillägg: Nej nu skrev jag fel. Ister är ju för sjutton gris-fett. Jag menar ju gris-tarmar. Vad kallas gristarmar med ett annat ord…?

  • Så enl ditt resonemang Anna har det gått från att vara en okej bögsjuldom till att bli värsta ”vita heterosexuella mannens” fel ( för att ta den gängse standarden i den feministiska debbatens ordval)? Håller dock med om att det är sjukt det som nbt länkar till i ab’s artickel. Och att,spädbarn skall vara mer drabbade än män som du skriver är bara okunnigt och fånigt. Det är ju lögn. Men jag kanske tolkar det du skriver fel. Om du menar att barn drabbas överhuvudtaget är förjävligt. I vilken mån Ich av vad som helst. Barns skall vara friska och få vara barn. Men nu drabbas barn av vuxnas misstag/ fel alltid. Men de drabbas inte oftare än vuxna män av hiv. Korrigera gärna om jag har helt fel. Det är absolut på sin plats.

   • emil: Jag tror att Anna G menar, att många spädbarn och barn drabbas, då de smittas av sin hivpositiva mamma vid födseln eller vid amning. I Afrika är våldtäkt mot kvinnor och barn vardagsmat och smittan mycket utbredd, vilket innebär att de kvinnorna, mammorna och spädbarnen/barnen, är oskyldigt drabbade. Ja – det är alltså mannens ”fel” i de fallen.

 9. ebbe carlsson dog i aids och var en av de första som gick ut med det till allmänheten (92)

  läste om bordellhärvan – slutade där

   • Jacob Dahlin, en annan känd person, från TV. Men skillnaden är att dessa kända och berömda killar/män hade kraft/vågade gå ut med sin sjukdom – de flesta andra okända kvinnor dolde den, eller fick felaktig/ingen diagnos.

   • Jeanna: Javisst – Jacob Dahlin också! Har vi sett någon kvinna öht gå ut i media och tala om sin hivsmitta?

   • Som alla minns, så var det faktiskt SIXTEN HERRGÅRD (innan dess
    mest känd som klädguru) som gav sjukdomen ett ansikte i Sverige.
    Herrgård är bl a känd för att ha lanserat unisexdräkten redan 1967 !

    Såg f ö dokumentären om Ebbe i SvT för några veckor sedan och
    förvandlingen från frisk till sjuk (och folkkär !) var ju oerhört tydlig.

   • Ver: Jag såg att du stavade fel men då jag inte är en besserwisser så lät jag dig komma undan med det, trots att du ofta själv agerar språkpolis här i kommentarsfältet. 😉
    Jag har googlat. Unisex-overall = onepiece. Jag har en sådan! 🙂

 10. Minns hysterin angående HIV under åttiotalet och hur rädda folk i allmänhet var för att ens vara nära en HIV-smittad person. Men jag minns också samtalen jag hade med min bror på den tiden och hur jag insåg att det förmodligen var ganska många killar som hade sex utan skydd. Min bor erkände öppet att han aldrig hade kondom och jag tappade hakan inför denna dumhet. Dels lade han över allt ansvar på tjejen men han struntade också i vilka ev sjukdomar han själv kunde sprida eller drabbas av. Jag tror att det var ganska vanligt på den tiden. Hur det är nu vet jag inte… men med tanke på hur killar och män agerar i dagens samhälle skulle det inte förvåna mig om det är precis likadant.

  • kommunalarbetare: Jag har ju en lillebror och jag kan säga att det fungerar precis likadant idag. Ungdomar idag pippar som kaniner och drar på sig den ena efter den andra könssjukdomen. De verkar inte skämmas heller – det är liksom helt normalt för dem att bli stamkunder på std-mottagningarna. 🙂
   Killar tycker inte att penetrationssex är skönt med kondom på snorren.

   Inte hjälper det att skälla på brorsan heller. Jag har sagt till honom att han får skylla sig själv. 😦

 11. Gristarmar som används att fyllas brukar helt enkelt gå under benämningen korvskinn, NoBoyToy! ”Doppa i varm mjölk” var orden! 😉

  • Jeanna: Jag har för mig, att det finns ett annat ord för ”korvskinnet”? Mamma och pappa gjorde alltid korv när jag var liten och jag har för mig att de använde sig av nåt speciellt uttryck för gristarmen. Men, men jag kan ha fel….

   Javisst passade det både homofober och det patriarkala samhället bra, att ”bögarna” drabbades. När hiv/aids i själva verket snarare är en hetero-pest. Det kändes kanske bra att utmåla det som en bögpest så att inte kvinnor skulle bli för rädda för att ligga med män? 😉

   Man lägger fortfarande ansvaret för spridningen på kvinnor. Shedlight skrev om detta i något inlägg som handlade om torsk-handeln i Göteborg. Jag minns inte exakt hur resonemanget gick, men det var ju typ synd om torskarna som ”blev smittade” av de utländska kvinnorna, som med all sannolikhet tvångsprostituerats/traffickerats i bl.a Göteborg. Haha, män är makalöst duktiga på att skylla ifrån sig och också göra gemensam sak med kvinnor.

   Doppa gris-tarmen i varm mjölk, trä den på snorren och stoppa upp den i kvinnans vagina. Blä.

   • Angående korvskinnet av gristarmar: Googlade litet och fick fram Fjälster (ibland stavat fjölster) på Wikipedia.

    Kan det vara det uttrycket du sökte?

   • Hej!
    Det var väl detta inlägg du menade:
    http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/01/19/4406348-kvinna-smittad-av-torsk-som-smittar-vidare/
    ”Det blir liksom synd om mannen och kvinnan blir skurken, fast det är hon som är offret. Som vanligt utmålas kvinnan som den skyldige. Men det är inte ett dugg synd om torsken: det är han som är smittkällan.”

    Precis det du skriver om i inlägget så lägger det patriarkala samhället skulden överallt UTOM på den heterosexuella mannen för att upprätthålla hans rätt till ”sex”.

   • Shedlight: Kul att höra ifrån dig igen! 🙂
    Jag letade efter detta, ditt inlägg men kunde inte hitta det, så tack för att du tog dig tid att posta länken!
    Jag instämmer förstås i, att det viktigaste för manssamhället verkar vara att bevara mannens ”rätt” till ”sex” i kvinnors kroppar (och i vissa fall barns kroppar). Att manlig sexualitet de facto skadar skrämmande många kvinnors (och barns) fysiska och psykiska hälsa, vill inte manssamhället tala klarspråk om. Manssamhället fokuserar på förebyggande åtgärder för kvinnor, istället för att ta tag i och problematisera roten till det onda – manlig sexualitet. Manssamhället gör detsamma med mäns våld i hetero-familjerna.

 12. Sixten Herrgård m fl män som kom ut med sin sjukdom betydde mycket för att Sverige skulle få en någorlunda nyanserad syn på sjukdomen – men kvinnorna lämnades därhän i det sammnhanget, sorgligt nog. Inga ikoner där inte.

  Dessa ”bekännelser” från manliga kändisar passade alltså in i det patriarkala samhället: ”Heterosex och trohet är det säkraste sättet att slippa bli smittad.”

  ”Trohetskravet” riktade sig dock mest till kvinnorna. Till och med förekom ”argumenten” – om inga kvinnor ställer upp på utomäktenskapliga förbindelser, så har de (av naturen?) polygama männen ingen att gå till i smyg.”

  Man (OBS!) lade alltså hela ansvaret för smittspridning på kvinnorna..

 13. Ville bara lägga till mitt inlägg ovan att detta mer eller mindre uttalade skuldbeläggande, dvs ”kvinnornas ansvar för smittspridningen av HIV genom t ex otrohet eller s k lössläppthet” inte bara passar i en patriarkal struktur rent allmänt – det är också ett flagrant exempel på i det här fallet svensk hederskultur med kontroll av den kvinnliga sexualiteten.

 14. Den person som nu skulle reflektera och säga att aids är relaterat till homomappen är korkad i huvudet.

 15. frisk till sjuk och folkkär – ja precis -underlig är hela ebbe carlsson historien-

  kan givetvis inte komma på en kvinna som varit tidigt ansikte för ………..”bögpest”…………
  tbh nästa person jag kommer och tänka på är .. var det michael jordan? något sportproffs iaf—

  jag vet inte varför ebbe får mig att tänka på bormann,
  men iaf ! ^^

  • o3: Ebbe Carlsson var en lustig figur. Jag såg dokumentären om honom för ett tag sedan. Ganska skrämmande hur denne bokhandlare kunde få så oerhört mycket makt.
   Nej, jag kommer inte heller på någon kvinna som har gått ut offentligt med att hon har drabbats av heteropesten? 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s