Antifeminismen är lika med borgerligheten/högern

Jag och andra feminister brukar ju tala om antifeminism, en ideologi som är MOT feminism, MOT jämställdet och jämlikhet mellan människor i världen. Genast tänker vi på de där typiska ökända antifeministiska stollarna på nätet, men antifeminismen är i grunden borgerlighet. Borgerlighet, ”högern” (Alliansen) skulle jag enklast beskriva som ”de konservativa” =  de gammalmodiga och de som verkar för ett klassamhälle där människor inte är jämlika och inte har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De borgerliga är alltså emot allt som feminism och Feministiskt Initiativ står för och verkar för. 

Alliansen verkar för företagande, kapitalism och marknadsekonomi. De anser att samhället skall styras av privata aktörer, företagare, dvs näringslivet istället för staten. Alliansen verkar för att staten skall dra tillbaka åtaganden gentemot befolkningen som berör vår välfärd, exempelvis sjukvård, utbildning, a-kassa etc. Som ni säkert är medvetna om, har Alliansen från 2006 då de intog makten, sålt ut offentliga tillgångar (statligt ägda företag, dvs medborgarnas, våra gemensamt ägda företag) till privata aktörer, alltså till olika företagare, ofta till underpris.

Ni känner väl till boken ”Hatet” av Maria Sveland som jag skrev om här. Jag citerar från boken och mitt inlägg:

Timbro som länge bedrivit ett antifeministiskt korståg var inte sena att ta chansen. De skickade en bok till Tiina (Rosenberg, Fi) med titeln ”Och världen skälvde”. Där fanns ett följebrev där det stod:

”Hej Tiina! Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra försvinner. En situation som förmodligen inte är helt obekant.”

”Då bestämde jag mig för att lämna Fi. Jag pallade inte längre, det blev för obehagligt.”

Vad är då Timbro för något? Svar: Tankesmedjan Timbro är, enkelt uttryckt, en borgerlig intresseorganisation. 

Många av er känner nog igen namnen på många av de personer som är, eller har varit verksamma inom det borgerliga Timbro. Antifeministen Roland Poirier Martinsson, är en av dessa personer som jag har skrivit om i bloggen. Han har bl.a varit med i tv-debatt mot Gudrun Schyman, där han propagerade MOT feminism/jämställdhet. Roland är katolik och har skrivit många artiklar i diverse tidningar, bl.a SVT Debatt om sin antifeministiska och borgerliga ideologi = ”mot feminism”. En av de mest kända artiklarna i feminist-kretsar skulle jag gissa är den i Newsmill, där Roland uppmanade kvinnor att vara mäns hemmafruar. Roland är konservativ, gammalmodig och tycker att kvinnor skall leva som kvinnor tvingades leva, på 1950-talet. Roland startade och drev det borgerliga Timbro Medieinstitut och han har varit kolumnist i flera olika tidningar i landet.

Roland Poirier Martinsson

Ett annat kanske känt namn för er, är antifeministen Rebecca Weidmo Uvell. Hon har tagit för vana att, som tex krönikör i AB och i SVT Debatt (SVT Opinion), skriva artiklar om antifeminism, dvs artiklar mot feminism/jämställdhet och gå till attack mot feminister på bl.a twitter. Hon påstod sig t.ex ha ”granskat” Feministiskt Initiativs partiprogram men det visade sig att Rebecca måste ha grava problem med läsförståelsen, alternativt dålig syn för så här svarade Gudrun Schyman på Rebeccas så kallade ”kritik” mot Fi:s partiprogram:

”När jag läser hennes artikel undrar jag om hon själv verkligen gjort det, alltså läst Fi:s politiska dokument? De lösryckta citaten tyder på att det i så fall är en synnerligen slarvig läsning.”

Rebecca Weidmo Uvell

Vad har då Rebecca Weidmo Uvell, med Timbro att göra? Jo, Rebecca är gift med moderaten Markus Uvell som är VD för Timbro.

Markus Uvell, VD Timbro

 Från den borgerliga intresseorganisationen Timbros hemsida:
Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Vår verksamhet involverar betydligt fler än oss som är anställda på Timbro, merparten av arbetet utförs av personer i vårt nätverk som anlitas för enskilda uppdrag. För närvarande driver vi projekt på områdena Välfärd, Miljö, tillväxt & konsumtion, Integration, Borgerlighetens framtid, Kultur, Folkkapitalism samt Bistånd & global utveckling. Inom ramen för Timbro Medieinstitut driver vi också mediegranskning och mediekritik.

Timbro publicerar varje år ett 20-talet böcker och ett 40-tal rapporter samt arrangerar drygt 100 seminarier och andra större möten. Flera av våra medarbetare är flitigt anlitade som kommentatorer och debattörer i olika medier. Vi har cirka 20 anställda och omsätter ungefär 35 miljoner kronor per år.

När Timbro grundades 1978 var det ett slags motaktion mot ett allt för vänsterdominerat samhällsklimat. Sedan dess har klimatet förändrats, men inte vårt uppdrag. Sedan 2003 finansieras Timbros verksamhet av Stiftelsen Fritt Näringsliv.”

Timbro finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Utöver bokförsäljning är Timbros enda intäktskälla anslag från Stiftelsens kapital.

Stiftelsen Fritt Näringsliv:

”Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades 2003 av Svenskt Näringsliv tillsammans med Näringslivets Fond (Näfo). Syftet var att skapa en hållfast bas för opinionsarbete för marknadsekonomi och fri företagsamhet.

Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv till trehundra miljoner kronor och Näfo hela sitt kapital om ca tjugo miljoner kronor. Samtidigt upphörde det årliga anslaget från Svenskt Näringsliv till Näfo, vilket uppgick till ca trettio miljoner kronor om året inkl moms.”

Stiftelsen Fritt Näringsliv grundades 2003 av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Stiftelsen bedriver verksamhet huvudsakligen genom tankesmedjan Timbro, men också genom tankesmedjorna Frivärld och Reforminstitutet samt genom investeringar i ett antal externa opinionsbildande projekt och verksamheter.”

Stiftelsen Fritt Näringsliv är en svensk marknadsliberal opinionsbildande stiftelse som 2003 ersatte föreningen Näringslivets fond som ägare av tankesmedjan Timbro. Stiftelsen stödjer också tidskriften Neo, forskningsinstitutet Ratio och Föreningen för upplysning om kommunismen. Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv till cirka 300 miljoner kronor för att trygga verksamhetens långsiktiga finansiering.

”Vid sitt sammanträde den 15 februari (2013 /NBT) beslutade Svenskt Näringslivs styrelse att tillföra Stiftelsen Fritt Näringsliv ett ytterligare kapital om 190 miljoner kronor.”

Syftet med kapitaltillskottet är att, tillsammans med Stiftelsens befintliga kapital, finansiera verksamheten fram till år 2023. Sammantaget innebär detta att Stiftelsen Fritt Näringsliv under de kommande 10 åren kommer att kunna bedriva en verksamhet av samma omfattning som under de 10 år som gått sedan Stiftelsen grundades.

Det borgerliga Timbro Medieinstitut

”Timbro Medieinstitut granskar medier. Vi lyfter fram perspektiv som saknas, vi undersöker mediers öppna källor och jämför dem med valda vinklar och vi för dialog med medier om nyhetsvärdering och medieetik.

Även medier är makthavare eftersom nyhetsförmedlingen har stor påverkan på vår uppfattning av hur samhället ser ut och uppmärksammar oss på problem som behöver åtgärdas. Medier har förmåga att åstadkomma förändring, exempelvis genom att påverka politiska beslut. Granskning av medier är därför också en väsentlig del av det öppna samhället.

Mediegranskning kan bidra till bättre nyhetsrapportering på flera sätt. När medier väljer ensidiga vinklar kan vi bredda perspektiven.”

”Timbro Medieinstitut är en av få organisationer som kontinuerligt bevakar nyhetsrapporteringen. De beskriver sina granskningar som sakliga och objektiva. Men Journalistens granskning av granskarnas granskare visar på flera allvarliga fel.”

– Av de svenska mediegranskarna är Timbro Medieinstitut det som tydligast bedriver något slags lobby- och kampanjverksamhet. De har uppenbart intensifierat sitt arbete, de är skickliga och oerhört målmedvetna, men jag kan inte tycka att någon av den kritik de riktat mot SVT är befogad, säger Ulf Johansson, ansvarig utgivare för Rapport och Aktuellt och programchef för riksnyheterna på SVT.

– Det är viktigt att medierna granskas och att det finns en mediedebatt, men Timbro borde vara tydligare med att det de sysslar med inte är mediekritik i någon allsidig mening. Det ser ut som journalistiska medie­granskningar men det är förtäckt lobbying. Man ska inte vifta bort dem, men man behöver inte hålla med om deras slutsatser.”

Timbros bluffrapport om vindkraft.

Svenskt Näringsliv

Från Svenskt Näringslivs hemsida:

”Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.”

”En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft. Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar. Svenskt Näringsliv och arbetsgivareförbunden värnar kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov.”

”Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 och har på några år etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 49 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda.”

Sveriges Television (SVT):

Sveriges Television Aktiebolag (SVT) är det företag som ansvarar för den allmännyttiga (public service) produktionen och utsändningen av television i Sverige. Verksamheten finansieras med en obligatorisk TV-avgift med brittiska BBC som förebild. Företaget ägs av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, som också utser företagets styrelse. Sedan 1 juli 2009 är SVT medlem i Svenskt Näringsliv.”

”Sveriges Television är ett av de så kallade public service-bolagen, vilka inkluderar även Sveriges Radio, Utbildningsradion, Radiotjänst i Kiruna och Sveriges Radio Förvaltnings AB.”

Visste ni att Sveriges Television inte får sända vad de vill på teve och radio längre, utan att först få regeringens godkännande ?

”I och med att public service-bolagen finansierar sina verksamheter med TV-avgift är de visserligen inte beroende av annonsintäkter och skulle rent teoretiskt kunna bortse ifrån affärsmässiga argument som högsta möjliga tittarsiffror och därvid agera mer obundet, undgå risk för minskad bredd i utbudet etc. Den som vill finansiera sina sändningar via TV-avgifter är dock beroende av tillstånd från regeringen för sina sändningar (2010:696), medan den som valt att finansiera sina sändningar på annat sätt kan bedriva sin verksamhet helt oberoende av regeringens omedelbara godkännande.

– ”Det är över huvud taget högst tveksamt att göra en politisk förhandsprövning av vad oberoende public service går ut med. De borgerliga bör hålla fingrarna borta från public service, säger Berit Högman (S), ordförande i kulturutskottet i riksdagen, i ett pressmeddelande.”

SVT:s styrelse tillsätts av dess moderbolag Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR vars ledamöter i sin tur utses av regeringen .”

Sveriges Television blev ett eget bolag 1979 när den borgerliga regeringen omorganiserade den allmännyttiga radion och TV:n. Socialdemokraterna motsatte sig detta” men har sedan inte drivit frågan om att företagen ska slås samman igen.”

”SVT:s styrelseordförande utses av Sveriges regering, något som ibland kritiseras. Även övriga styrelsemedlemmar utses indirekt av regeringen genom Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR.”

”Men hur många av landets licensbetalare vet om att de med sin licensavgift är med och finansierar arbetsgivar- och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv? (samt därmed den borgerliga, högerns, intresseorganisation Timbro? /NBT)

Är det ett problem att en arbetsgivare är med i en arbetsgivarorganisation? Nej. Men Svenskt Näringsliv, tidigare SAF, är inte bara en företagar- och arbetsgivarorganisation.

Det är framför allt Sveriges kanske mäktigaste opinionsbildare, som varje år satsar hundratals miljoner kronor på opinionsbildning och som varit med och finansierat tankesmedjan Timbro – spindeln i nätet i näringslivets opinionsbildningsapparat.

Vi betalar licens för en oberoende public service i allmänhetens tjänst. Våra licenspengar ska inte gå till att finansiera en organisation som står för det rakt motsatta. Det hotar demokratin. Om vi inte vill vakna upp i ett nytt Berlusconiland bör SR, SVT och UR lämna Svenskt Näringsliv omgående!”

KREAB

Kreab är en svensk PR-byrå inriktad på strategisk kommunikation. Kreab grundades 1970 som Kreativ Information AB i Stockholm av Jan-Erik Ander, Peje Emilsson och Peder Olin, alla med bakgrund inom Moderaterna. Företaget är verksamt inom områdena finansiell kommunikation, företagskommunikation och public affairs/samhällskontakter och har ca 350 medarbetare och kontor i 25 länder. 

Kreab har ibland uppmärksammats för att flera ledande personer med kopplingar till Moderata samlingspartiet är eller har varit verksamma inom företaget, bland annat Carl Bildt som tidigare var styrelseordförande.

Företaget Diagraf, med verksamhet inom informationsmaterial, etablerades 1982 av Kreab, men uppgick i Kreab 2001.

Demoskop grundades av Kreab på 1980-talet.

Frågan är…? Hur stor är sannolikheten för att högerns, dvs borgarnas intresseorganisationer Timbro och Svenskt Näringsliv, är inblandade även i det bolag som modererar/censurerar/opinionsbildar i princip hela internet i Sverige och Norden, dvs Interaktiv Säkerhet? Interaktiv Säkerhet AB bildades samma år som högern, de borgerliga, dvs Alliansen kom till makten.

Interaktiv Säkerhet, som nu har bytt namn till Interactive Security International AB

Interaktiv Säkerhet är det företag som modererar de flesta nationella tidningars kommentarsfält i Sverige (och i Norden/NBT), men även Sveriges television, Sveriges radio, och TV4 anlitar dem. Omkring 40 anställda hanterar mellan 5,000 och 10,000 kommentarer varje dag efter en tvådagarskurs om lagar och mediaetik. Både SVT och tidningarna Ångermanland allehanda och Örnsköldsviks allehanda har reagerat på att Interaktiv säkerhet har modererat bort läsarkommentarer med kritik som kunde vara obekväm för företagen. Företaget bildades 2006.

Jag skrev om Interaktiv Säkerhet här, här och här.

Interaktiv Säkerhet i Varberg modererar, i princip, Sveriges samtliga medier, bloggar och forum på internet, tex: GP, DN, AB, Expressen, SVD, TV4, Dagens Industri, Dalarnas Tidningar, Sydsvenskan, Newsmill, Sveriges Radio, Kamratposten, Familjeliv, Hamsterpaj, Twingly, Bröllopstorget, Bilddagboken, Mötesplatsen, Lunarstorm, Sveriges Radio med flera, med flera. De kontrollerar också annonser, bloggar, bilder och filmer. Dessutom modererar Interaktiv Säkerhet både norska, danska och finska medier, tex norska VG Nett, TV2 och norska Motesplassen.”

Ser ni någon röd tråd här? Ser ni något problem här? Förstår ni hur allting hänger ihop nu? 

 

 

 

 

 

 

Annonser

20 thoughts on “Antifeminismen är lika med borgerligheten/högern

 1. Bra gräv! Och bra info!
  Det är sådant här som mainstreammedia skulle skriva om men numera finns den viktigaste infon på bloggar och sociala medier. Media skriver bara om bantning och diverse ointressanta anekdoter.
  Det här inlägget skakar om hela SVT-kolossen och en förstår varför de inte ville visa Stefan Jarls ”Godheten”.

  • Anna G: Kul att du uppskattar inlägget! 🙂

   Problemet är ju att även tidningarna, massmedia lever till stor del på näringslivet, alltså företagen som bl.a betalar för annonser i tidningarna. Utöver detta, för borgerliga Timbro som också representerar näringslivet, ”dialog” med massmedia och till och med, med enskilda journalister (utövar påtryckningar) om hur de tycker att nyhetsrapporteringen skall bedrivas. Hur opartisk blir då nyhetsrapporteringen i massmedia, kan en undra?

   Hur många är vi inte (inte bara feminister) som har blivit censurerade och/eller avstängda av Interaktiv Säkerhet, från att kommentera i nät-tidningarna? SVT Debatt, AB, SVD, Newsmill. Både jag, Shedlight och Suspicio har dessutom haft upprepade problem med att länka via Twingly och vi är inte ensamma om det.

   SVT skall vi inte bara tala om! Här sitter svenska folket och betalar tv-licens som går till Svenskt Näringsliv och vidare till borgerliga Timbro. Timbro, som sedan i sin tur använder pengarna till att ”föra dialog” med SVT och andra medier, om hur de tycker att medias rapportering till folket skall ske. Som om inte detta är störande nog, måste SVT få sitt radio- och tv-utbud förhandsgranskat av regeringen innan de får sända vad som helst! ”Ring P1” som borde heta ”P1 ringer upp” istället, eftersom SR måste förhöra lyssnarna om deras åsikter innan de får prata i radio.

   Här i bloggen har vi ju också reagerat kraftigt på vissa av SVT:s program, t.ex tramsiga Belinda Olssons program om ”feminism” och Uppdrag Gransknings förfärande vinklade program om incestpappan Erik. Jag reagerade även ikväll över SVT:s utfrågning av Gustav Fridolin från Miljöpartiet, när jag jämförde med utfrågningen av både Reinfeldt och Hägglund. Reinfeldt kom mycket lätt undan och hans inbjudna moderat-publik tilläts applådera under programmet. Hägglund kom också ganska lätt undan (hans KD-publik applåderade inte under programmet) men Fridolin blev ordentligt hårt ansatt och grillad ikväll. Min respekt för Fridolin ökade rejält och jag insåg att han är otroligt skärpt och påläst. En sådan tuff utfrågning hade Reinfeldt aldrig klarat av. Det skall bli intressant att följa de andra utfrågningarna och ännu mer intressant att följa Belinda Olssons och Janne Josefssons nya gemensamma program ”inför valet”.

   Det är inte alls svårt att förstå varför SVT tycker att Godheten är alltför politiskt ”riktad” för folket. Sanningen är att SVT tycker att den är riktad åt ”fel” politiskt håll. 😦

 2. Men herreguuud vilket arbete du har lagt ner här azzå! Detta jäkla Timbro har jag avskytt länge som är djupt blå till färgen. Dom fick mycket utrymme i SVT förut. Och ”Interaktiv Säkerhet” blir inga kommentarer överhuvudtaget godkända om en kritiserar t.ex. Israel. Yle, finsk TV modereras allt mycket strikt. SvD likadant. Det är ingen idé att kommentera något längre utan jag tar det till bloggen istället.

  Nej, jag sa upp licensen när det var OK med datorn och jag tittar ändå så lite på TV. TV:n åkte in i förrådet. SVT kör med så mycket smygreklam så att jag tappar hakan ibland. Bara på fredagsmorgnarna med all reklam för Systembolaget.

  ”Interaktiv Säkerhet” censurerar nästan allt känns det som och yttrandefriheten får sig en knäck med skitföretaget där alla verkar vara Sverigedemokrater eller från SvP. Snaran dras åt från alla håll numera, det går sakta men säkert. Om det är någon jag avskyr så är det Roland Poirier Martinsson! Jag tycker att han är otäck.

  Alla dessa byråer är inget annat är lobbygrupper för näringslivet som hjärntvättar politiker.

  Det här inlägget ska sparas ner och läsas mycket noggrant och bra att ha! 🙂

  • SQE: Vi är flera som har insett att det inte är någon som helst idé att kommentera i nättidningarna eller andra forum. Det gäller som sagt inte bara oss med feministiska åsikter. Jag har under en längre tid funderat över de plötsliga (förhållandevis) och kraftiga högervindarna som blåser över Norden och hela Europa. Jag har också funderat mycket över den uppenbara åsiktsstyrningen/censuren i sociala medier och hur fruktansvärt osaklig och rent av löjlig ”informationen” är, i många fall. Den har överskridit gränsen till absurt många gånger.

   Timbro och Svenskt Näringsliv är extremt resursstarka borgerliga lobbygrupper som ”påverkar” eller ”hjärntvättar” som du skriver, både tidningar, tv, radio och därmed hela svenska folket. Jag är dessutom mer eller mindre övertygad om, att Timbro även påverkar och/eller har samarbete med Interaktiv Säkerhet. Det skulle innebära att borgarna påverkar nästan hela internet i Sverige och en stor del av internet i Norden också. Vad mer ”påverkar” de? Uppenbarligen en av landets största pr-byråer som verkar även internationellt och vad mer? Google…? Det finns ju liksom inga gränser för vad man kan åstadkomma med så mycket makt, inflytande och pengar.

   Alliansen har enormt starka resurser bakom sig (näringslivet och en sjujäkla massa pengar) och det gör mig så stolt över Feministiskt Initiativ som har lyckats komma så långt på, i jämförelse, pyttepytte-små småsmulor.

   • Detta med Google har jag härjat över många gånger och det som är MYCKET intressant är att jag får olika resultat på samma sökord om jag använder den andra datorn. Dessutom filtreras ALLT genom NSA:s stora tratt och Google är medlem i AIPAC, USA:s mest aggressiva lobbygrupp där alla multinationella företag finns med. Likaså Facebook.

    Timbro och svenskt näringsliv kanske kan vara en svensk variant av AIPAC. Aggressiva, målmedvetna och har hur mycket pengar som helst. Och ”Interaktiv Säkerhet” finns helt säkert med i detta som stryper yttrandefriheten sakta men säkert. Därför är det bra med en egen blogg där en kan ta artiklarna dit och skriva om.

    Varje gång jag skriver något mycket kritiskt om USA så på stört kommer en hord an usa-flaggor som besökare. 🙂

    Det går en intressant dokumentär på SVT om hur USA gör för att stövla in i våra hem, ”Amerikas fördolda stater ”.

   • SQE: Jag har i mina efterforskningar fått veta att google ibland håller föreläsningar tillsammans med Svenskt Näringsliv. Det är nog ganska sannolikt att även Google Sverige är medlem i, eller åtminstone samarbetar med SN. Du minns ju google´s ”varningar” som skickades till mig i förra bloggen med hot om avstängning? Google kan censurera/blocka/styra sökmotorerna till de sajter som de vill, som de tex har gjort i Kina då makten ville undanhålla sin befolkning viss information.

    Tack för dina upplysningar om NSA mm samt tipset om dokumentären! 🙂

 3. Om alla kunde förstå hur tragiskt det här är och vad det leder till….vi är så styrda och det här och liknande var något som talades mycket om på 70-talet vilket fnissades bort av många.men tyvärr är det precis så här det ligger till och vi borde nog vara lite mer ängsliga än vad vi är.

  Det är viktig information. Mycket viktigare än vad de flesta vill inse.

  • kommunalarbetare: Ja, vi är styrda och påverkade av den borgerliga makten och många har fallit offer för dess propaganda. Folk måste börja fatta detta och inse att det inte gynnar oss ”vanliga” medborgare, av vilka de flesta av oss är vanliga löneslavar, oavsett hur mycket eller lite vi har i lön. De flesta människor i landet tillhör inte ”toppskiktet” och kommer heller aldrig att göra det men ändå röstar de på Alliansen, vars enda avsikt är att försämra för dem själva och alla oss andra samt hela samhället, på alla plan.

 4. Allt antifeministerna pratar om utmynnar alltid i slutändan att de vill få tillgång till sex, antingen genom subventionerade statliga bordeller, genom hemmafru som är beroende av mannen, importfru som är ännu mer beroende eller av kvinnor i allmänhet ska intressera sig för de osociala män som sitter på nätet och konspirerar och längtar tillbaka till ett då de tror de skulle ha varit överhuvud (i själva verket skulle de flesta varit gampojkar och bott i förädlrahemmet)

  • erik: Ja, i alla fall tillgång till sex MED KVINNOR. Tillgång till vår egen sexualitet, har ju vi alla så jag förstår inte riktigt dessa mäns problem? Varför tror de att de har ”behov” av att få utlösning i just kvinnors kroppar? Utlösning, orgasm kan de ju lätt fixa på egen hand, precis som vi kvinnor gör, så..?

   Den här påstådda ”manligheten” handlar om överordning, precis som du skriver. Utan överordning är män inte längre män, manliga och det skrämmer dessa män så, att de nästan är villiga att ta till vilka metoder som helst för att kunna fortsätta överordna sig.

 5. Pingback: Fi:s partiprogram – snabbfakta | NoBoyToy

 6. Tack, NoboyToy,
  läste din blogg med största intresse.Ska göra vad jag kan för att sprida denna grundliga, upplysande genomgång av några av de mer framträdande högerkrafterna i Sverige.

  • Jeanna: Ja, mitt inlägg om hur högerkrafterna verkar/agerar och vilken fantastisk draghjälp de har, borde läsas av alla. Det förklarar en hel del.

 7. Mycket snygg feminism du representerar när du kräver ansvar av mig för vad min MAKE gör på jobbet. Trodde vi lämnade det synsättet när vi fick kvinnlig rösträtt, men den lever tydligen kvar i viss typ av s k ”feminism”.

  Men i den världen jag där jag lever, där varje kvinna är sin egen person och inte sin makes bihang, tar jag gärna en debatt med dig om feminism vilken dag som helst. Bara att höra av sig. Eller du föredrar kanske att blogga anonymt, skydd av internet härliga anonyma bubbla där man kan skriva vilket skräp som helst utan att behöva ta ansvar?

  • Rebecca:
   Gör dig inte löjlig.
   Mitt inlägg handlar om hur borgerligheten skapar ”opinion” i landet via extremt resursstarka borgerliga intresseorganisationer som t.ex Timbro och Svenskt Näringsliv. Din moderate make Markus Uvell är VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro, har varit delägare i Kreab, vd för Demoskop samt innehaft någon slags chefsposition i Svenskt Näringsliv. Med mera, skall tilläggas. Han har alltså med inlägget att göra, i allra högsta grad. Du har med inlägget att göra, eftersom du är en av många borgerliga, moderata ”debattörer” och feministhatare som gapar och skriker över hela internet.

   Det faktum att du förvandlar detta till att jag skulle ”kräva ansvar av dig för vad din make gör på jobbet”, är väl bara ännu ett mycket förvirrat utspel från din sida, Rebecca?

   Du har hittat till min blogg och du är mer än välkommen att ta debatten om feminism med mig, när helst du känner för det. Shoot!

   Ja, jag föredrar att blogga anonymt, av flera skäl. Det verkar som om du har problem med det, Rebecca? På vilket sätt angår det dig, tycker du?

 8. Pingback: Antifeminismen är organiserad | NoBoyToy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s