Vem var det som gapade om att kvinnor och män i Sverige är jämställda medborgare?

Jag vet inte riktigt vad jag skall skriva om idag….

Jag läste det här, blev lite deprimerad, håglös och maktlösheten vräkte över mig som en tsunamin-våg:

https://feministfestivalenblog.wordpress.com/2015/03/14/polisens-kvinnosyn-del-6-varningar-skuldbelaggande-och-pahittade-valdtakter/

Det är inte det, att jag på något sätt är omedveten om att det går till så här inom polis och rättsväsende i både sexualbrotts-utredningar och i kvinnofridsbrotts-utredningar (tvärtom) men känslan av maktlöshet kommer alltid över mig, när jag inser att vi kvinnor/feminister jobbar som David mot Goliat med antingen knappa, eller inga resurser alls, till vårt förfogande. Vi är inte ensamma om detta i Sverige – samma ”utveckling” kan vi se i andra länder, t.ex i USA.

davidygoliat.jpg w=320&h=290

David mot Goliat

Jag vet att kvinnor som har utsatts för brott av män, videofilmas under polisförhör och att de misstänkta gärningsmännen inte gör det. Jag vet att misstänkta gärningsmäns, ofta mycket fantasifulla historier, inte ifrågasätts av polis och rättsväsende, åtminstone inte tillnärmelsevis lika hårt och idogt som kvinnliga brottsoffers och jag vet att polisen ofta inte ens bryr sig om att kalla t.ex misstänkta våldtäktsmän till förhör. Jag vet att kvinnliga våldtäktsoffer och kvinnor som har blivit misshandlade av män, ofta förhörs och fotograferas av manliga poliser (precis som kvinnor/flickor inom psykiatrin/sjukvården nekas kvinnlig experthjälp). Jag vet hur unga tjejer kan bli behandlade av manliga poliser i fylle-cellerna. Jag vet också hur illa och partiskt, svensk och utländsk massmedia rapporterar om brott som män utsätter kvinnor och barn för.

Jag vet också att den patriarkala polisen och rättsväsendet i Sverige och utomlands anser sig behöva ”markera” för kvinnor och flickor (skrämma dem) att de måste sluta upp med, vad polismän menar är, deras ”falska” våldtäktsanmälningar mot män, genom att döma kvinnor och flickor,  de manliga brottsoffren, i domstol för ”falsk tillvitelse”. Som t.ex den här 16-åriga flickan som dömdes till ungdomsvård:

https://feministfestivalenblog.wordpress.com/2014/06/26/flickan-anmalde-valdtakt-blev-istallet-sjalv-domd/

”Vid det följande förhöret framstår istället den 16-åriga flickan som en misstänkt i våldtäktsutredningen, förhöret präglas av misstro mot flickan och hon får återkommande frågan ”Vad har du att säga om det?”. Flickan informeras också om ”läget i utredningen” vad gäller ”alla de oklarheter som finns”.”

”Målsäganden har förhörts fem gånger i våldtäktsutredningen och under totalt 5 timmar och 33 minuter medan den sexualbrottsmisstänkte mannen förhörs vid tre tillfällen och under totalt 1 timma och 25 minuter. Flickan vidhåller sin berättelse genom dessa timmar, medan den misstänkte mannen ändrar sin berättelse under den dryga timme han förhörs.

”Förhören med mannen är bristfälliga, få frågor ställs och förhören präglas av godtagande.

Flickan får i det femte och sista polisförhöret i våldtäktsutredningen frågan om hon funderat över något gällande ärendet. Hon uppger då att hon tycker det är jobbigt med alla förhör och önskar att hon aldrig hade sagt något. Hon säger också att det sista (fjärde) förhöret ”då det skulle filmas efteråt var värst”.

Flickan får då frågan hur hon upplevt förhören och svarar att hon ”tycker det är för djävligt”. Att hon har denna upplevelse är ett underkännande till polis, ett kraftigt underbetyg. Forskning visar bl a att kvinnor möts av misstro och misstänkliggörande, att en kvinnoföraktande attityd slår igenom i förhör och att det är vanligt att ifrågasätta kvinnans karaktär och moral.”

All Cops Are Bastards

All Cops Are Bastards

Polis, rättsväsende och massmedia är bara några bevis på hur illa, olika samhällsinstanser/myndigheter, i både det svenska och utländska mans-samhället hanterar kvinnor och barn som råkar ut för våldsamma, livsfarliga och kriminella män. Svensk socialtjänst är ytterligare en myndighet som står på manliga förövares sida och som inte bryr sig om att skydda manliga offer, dvs kvinnor och barn, från livsfarliga män/pappor.

https://noboytoy.wordpress.com/category/svensk-rattstillampning/

https://noboytoy.wordpress.com/category/hur-gor-socialtjansten/

Idén om bl.a PAS, har pappor och män inom svensk papparättsrörelse hämtat från papparättsrörelsen (Father´s Rights Movement) i USA och lyckats sprida som en sanning på svenska socialkontor. Denna agenda för livsfarliga män/pappor mot mammor och deras barns säkerhet och trygghet, bedrivs nu på socialkontor och i domstolar, i flera olika EU-länder och i t.ex Australien. Att under främst 1900-talet ge män ”fadersrätt” över kvinnors barn, har visat sig utnyttjas till max av både män och mans-samhället, på kvinnors och barns bekostnad. Den, av män, skapade ”fadersrätten” har visat sig vara fullständigt livsfarlig för barnen och deras mammor och det är uppenbart att män inte klarar av detta ansvar som ålagts dem.

Fadersrätten måste därför avskaffas, enligt min mening. Män skall inte inte ges några som helst juridiska rättigheter till kvinnors barn. Mammor skall ha all bestämmanderätt över det som skapas i, föds ur och närs av deras kroppar, dvs deras barn. Män skall ha noll, zero, null att säga till om när det gäller barnen.

Vi vet också att det går snabbt för svenska myndigheter och politiker, att åtgärda vad de kallar ”ojämställdhet” som de anser drabbar svenska män, medan det uppenbarligen kommer att ta dem ytterligare hundratals år, att åtgärda äkta ojämställdhet som drabbar kvinnor, som t.ex kvinnors utsatthet för manligt våld, kvinnors utsatthet för manligt sexuellt våld, mammors försörjningsbörda/ansvarsbörda över barnen, kvinnors lägre löner, kvinnors under-representation inom näringslivet, bolagsstyrelser och andra maktpositioner i samhället, kvinnors/flickors utsatthet för manlig sexism och manlig sexistisk reklam i mans-samhället, diskrimineringen av kvinnor och flickor hos polis och rättsväsende, med mera, med mera.

https://noboytoy.wordpress.com/2014/03/01/delat-barnbidrag-2014/

https://noboytoy.wordpress.com/2013/01/25/manlig-klagan-ger-resultat/

”Mäns och pappors högljudda klagan över den ”ojämställdhet” som de anser drabbar män i manssamhället har gett snabba resultat:

* Gemensam vårdnad om barnen. Det har blivit oerhört svårt att få enskild vårdnad om barnen idag, även i de fall där barnen utsätts för våld och/eller sexuella övergrepp av den ena föräldern, oftast pappan.

* Delat barnbidrag för pappor

* Slopad värnplikt för män

* Sänkt fordonsförsäkringspremie för män och höjd försäkringspremie för kvinnor

* Utredning har påbörjats kring att legalisera surrogatmödraskap i Sverige för att homosexuella och ensamstående män också skall kunna bli pappor. Manssamhället tänker sig helt enkelt att mammor skall ge bort, alternativt sälja sina barn till män för att råda bot på dessa mäns ”barnlöshet” åt dem.”

Vem var det som gapade falskt om att kvinnor och män är jämställda medborgare i Sverige, med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i mans-samhället…?

 

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s