Hur kvinnor och deras barn förtrycks och fråntas makten över sina egna kroppar och liv i Sverige, år 2015

Jag återkopplar till detta inlägg:

https://noboytoy.wordpress.com/2015/03/17/patriarkatet-och-det-manliga-hatet-mot-kvinnan-forgor-manskligheten-och-hela-var-planet/

Två läsare har givit sina respektive synpunkter på hur ojämställdheten mellan kvinnor och män och mäns hat mot kvinnor och barn i världen, kan lösas. En av dem, menar att:

”100 % utav den politiska makten – samt därigenom all övrig makt tillikt – bör ligga hos kvinnan, allena kvinnan bör ha politiska, ekonomiska, juridiska, rättigheter, och endast hon beslutar, fördelar, styr, samhället åt det håll hon önskar, utifrån sina egna synvinklar och viljor.”

Den andra menar att:

”Min vision har alltid varit ett liv och samhälle där det kvinnliga värderas och får komma till sin rätt i lika hög grad som det traditionellt manliga positiva värdena. De negativa bör vi göra oss av med. Även kvinnor har ju anammat attityder, behagsjuka, underkastelse, opportunism i vissa fall och behöver kasta av oss detta och bli de människor vi har potentialen att vara fullt ut.”

Jag å min sida, menar att det primära för att lösa ojämställdheten, den snedfördelade makten, de snedfördelade resurserna och för att få ett slut på det groteska, manliga hatet och våldet mot kvinnor och barn i världen, är att jordens makthavare och medborgare börjar behandla och se på kvinnor och män som separata, självständiga individer och inte som en ”gemensam enhet”, ”familjen”, som görs totalt beroende av varandra, oftast genom diverse politiska åtgärder/tvång.

Som vi alla vet, är det alltid Kvinnan och hennes barn som patriarkatet (mans-väldet) har gjort beroende av en man/män för sin överlevnad och den här typen av ”familjepolitik” har skapat beroende och maktlöshet hos kvinnor och deras barn.

Majoriteten av jordens befolkning, kvinnor och barn, har gjorts beroende av och därmed också ställts maktlösa inför minoriteten, dvs män.

Vi vet hur detta görs, i de mer extrema och brutala mans-diktaturerna i världen. Där har manliga makthavare helt fråntagit Kvinnan rätten att själv bestämma över sin ekonomi, sexualitet och reproduktion/moderskap, genom t.ex heterosexuellt äktenskapstvång, genom att förbjuda kvinnor att arbeta och studera, genom att tvinga kvinnor till att dela sin sexualitet med män, genom total ”fadersrätt” över kvinnors barn, genom förbud mot preventivmedel och abort etc, etc. De här mans-diktaturerna i världen, har tagit sig rätten att frånta kvinnor makten över sig själva, sina egna barn, sin ekonomi och sin sexualitet.

Jag tänkte, innan jag går vidare med hur ojämställdheten mellan kvinnor och män i världen kan lösas, ge exempel på hur makthavarna i Sverige använder sig av de tre olika politiska och sociala metoderna för att förtrycka Kvinnan och bevara den manliga makten/patriarkatet.

Reproduktivt/fadersrätt

Fadersrätt:

I vår egen del av världen, har makthavarna fråntagit mammor makten över deras egna barn, då fadersrätten väger tyngre än modersrätten. En mor i Sverige har ingen makt över det som har skapats i, fötts ur och ammats av hennes kropp, dvs hennes egna barn – OM hon har uppgivit en man som far till hennes barn.

Makthavare i Sverige har nämligen inga som helst problem med att separera barn från deras mammor och överlåta vårdnaden om barnen till män, för resten av barnens liv. Dvs, inte ens i de fall då mannen/pappan misstänks för att begå våld och/eller sexuellt våld mot barnen eller deras mammor, inte ens då mannen/pappan är drogmissbrukare eller sitter i fängelse och inte ens då barnen själva uttrycker att de vill bo hos sina mammor, inte vill träffa mannen/pappan och är rädda för honom.

Varje kvinna i Sverige, måste ha detta i åtanke innan hon beslutar sig för att uppge en man som far till hennes barn.

Som kvinna och mor, har du ingen som helst makt över de barn som har skapats i din kropp, fötts ur din kropp och ammats av din kropp – OM du har uppgett en man som far till dina barn. Detta låter kanske helt sjukt men dessvärre är det sant. Om mannen vill ta dina barn ifrån dig så har han all laglig rätt och all hjälp från samhället/makthavarna/myndigheterna/rättsväsendet, att göra det och du och dina barn har inte en chans att stå upp mot mannen och alla de svenska myndigheter som nästan alltid står på mannens/pappans sida.

Kvinnors aborträtt:

I Sverige har makthavarna även kvinnors aborträtt uppe till diskussion”. De vill inskränka kvinnors aborträtt, anpassa den till övriga länders lagstiftning utan att ens tillfråga kvinnor själva om saken och därmed frånta kvinnor makten, att själva bestämma över sina kroppar och moderskap.

Surrogatmödraskap:

Det lobbas också för att mammor i Sverige lagligen skall kunna ge bort i gåva, alternativt kunna sälja sina barn till ”barnlösa” par, som på senare tid uppges ha ”ställt krav” på surrogatmödrar i det svenska samhället. Det är främst homosexuella män och ensamstående män som önskar köpa och/eller få barn i gåva av mödrar, eftersom män av naturen inte kan bli gravida eller föda barn.

Ekonomiskt

I vår egen del av världen, har makthavarna gjort kvinnor ekonomiskt beroende av män, dels genom att betala kvinnor sämre löner än män och dels genom att skapa ett ekonomiskt beroende till män, då kvinnor väljer att skaffa barn. Få kvinnor i Sverige skulle ha råd att skaffa barn utan en mans inkomst och i vårt land sitter konservativa, sociala normer om att ”barn MÅSTE ha en pappa” hårt i både kvinnor, män och barn. Detta trots att få kvinnor, män och barn kan förklara vad män/pappor, i egenskap av främste vårdnadshavare/makthavare över kvinnors barn, egentligen GÖR för barnen, som ingen annan utomstående vuxen skulle kunna göra. Detta trots att ett flertal studier samt statistik visar att barn ofta mår bättre, om de får växa upp i familjer utan män samt att män i familjerna, dramatiskt ökar risken för barnen, deras mödrar, syskon och husdjur att utsättas för våld och sexuellt våld av mannen.

Få män vill vara föräldralediga, få män vill vabba när barnen är sjuka, få män vill ta på sig halva ansvaret för omsorgen/vårdnaden om barnen, få män vill betala för de barn som de, av makthavarna, har givits total makt över och få män har barnen som högsta prioritet i sina liv. Tvärtemot mammor alltså.

Här kan listan göras lång, eftersom kvinnors och mammors ofta sämre ekonomi och de och deras barns beroende av manlig inkomst, skapar många andra hinder på vägen för kvinnor/mammor och deras barn.

Kvinnor i Sverige har inte samma möjlighet att överleva och kunna försörja sig själva och sina barn utan en man, som män har att överleva och kunna försörja sig själva utan en kvinna.

Sexuellt

Heterosexualitet som norm:

I vårt land, har makthavarna lyckligtvis avskaffat tidigare lagar som tvingade kvinnor och män att dela sin respektive sexualitet med varandra, så kallad tvingad heterosexualitet samt heterosexuellt äktenskapstvång. Konservativa, gammalmodiga, sociala normer och föreställningar om hur människor skall utöva sin sexualitet och hur människor skall leva och bo, lever dock kvar i allra högsta grad.

Inte sällan utsätts icke-heterosexuella för skam- och skuldbeläggning och till och med för våld av heterosexuella, i syfte att ”få” dem, tvinga dem till, att rätta sig i det heterosexuella ledet (hetero-normen).

I vårt land och i många andra länder i världen bedriver makthavarna dessutom en mycket, mycket hård heterosexuell propaganda gentemot befolkningen i tv, tidningar, i filmer, i manlig porr, på internet etc, etc. Få heterosexuella människor ser sin heterosexualitet som något som de själva har valt – det har snarare förutsatts (propagerats för) av omgivningen och samhället, redan vid födseln, att alla människor skall vara och ÄR heterosexuella. Få heterosexuella kan dock svara på frågan, när de egentligen upptäckte och hur de kom fram till, att de är heterosexuella samt vilka andra alternativ de har prövat. Detta gäller framför allt kvinnor.

Vi vet nämligen att en majoritet ”heterosexuella” kvinnor tycker att hetero-sex med män är sexuellt otillfredsställande för dem och de ser ofta sex med män som ett nödvändigt ont,  ofta ett tvång i deras liv. Heterosexuella kvinnor drabbas dessutom ofta av diverse, både psykiska och fysiska sjukdomar/besvär/åkommor, pga deras sexuella aktiviteter med män. Heterosexuella kvinnor måste skydda sig mot ofrivillig graviditet och ofta gör de det, genom att använda olika hormonpreparat, t.ex p-piller som har visat sig vara skadligt för kvinnor och t.ex öka risken för bröstcancer, förutom risken för andra fysiska sjukdomar, t.ex könssjukdomar, hiv/aids och livmoderhalscancer. Heterosexuella kvinnor lyckas inte heller alltid skydda sig mot manlig befruktning och tvingas därför till att göra abort.

Svensk sexualbrottslagstiftning:

I Sverige har vi lagar som säger att män inte får tvinga sin manliga sexualitet på kvinnor och barn (våldta dem) men makthavare, domstolar och polis ignorerar och nonchalerar lagstiftningen och av den anledningen, är det i princip riskfritt för svenska män att begå sexualbrott mot kvinnor och barn. Få, väldigt få män i Sverige, blir dömda för sexualbrott (95-97% frias helt) som de har begått mot kvinnor och barn. Makthavarna och rättsväsendet har nämligen skapat en bild av att män inte begår våldtäkt mot kvinnor och barn – det är istället kvinnor och barn som ljuger om att män har våldtagit dem. Av den anledningen, påstår man, dömer man nästan inga män för sexualbrott mot kvinnor och barn.

Makthavare/lagstiftare har dessutom gjort ett tillägg i sexualbrottslagstiftningen om uppsåt saknas, vilket betyder att makthavare, polis och domstolar anser att kvinnor inte har blivit våldtagna av män, om männen inte själva ”förstod” att de våldtog, dvs om våldtäktsmännen ”saknade uppsåt”. Om mannen inte ”förstod” att han våldtog kvinnan, har kvinnan inte heller blivit våldtagen, enligt svenskt rättsväsende och svenska lagstiftare.

Makthavare i Sverige har fråntagit kvinnor och barn makten över sina egna kroppar och sexualitet och istället överlämnat den makten åt män. Män i Sverige kan, år 2015, i princip fritt våldta kvinnor och barn, eftersom risken för dem att straffas för sina brott i svenskt rättsväsende är extremt, EXTREMT liten.

Prostitution, sexköpslagslagen och bordeller åt män:

Män i olika samhällspositioner i Sverige samt den så kallade ”sex-industrin”, bedriver för närvarande en hård och intensiv lobby-kampanj, för att avskaffa den svenska sexköpslagen, i syfte att göra mäns (torskars) köpe-runk i prostituerade kvinnor (och barn) lagligt för män.

Man lobbar även för att det skall upprättas lagliga bordeller åt män i Sverige, där män kan köpa prostituerade kvinnor, att runka av sig i mot betalning.

Sammanfattning:

Ovanstående är ett endast ett par exempel på hur kvinnor fråntas makten över sina egna liv, sin ekonomi, sexualitet och reproduktion i Sverige år 2015. När den manliga ekonomiska makten över Kvinnan försvagades under främst 1960-talet då feminismen och kvinnorörelsen var stark och då Kvinnan gavs möjlighet till arbete, egen-försörjning, barnomsorg, p-piller osv, verkade patriarkatet snabbt för att istället förstärka den manliga makten över Kvinnan sexuellt (bl.a släpptes den manliga porren fri och hela samhället kom att bli fullständigt över-heterosexualiserat) samt genom att förstärka ”fadersrätten” över Kvinnans barn.

Det är så, de tre olika patriarkala förtryckar-metoderna verkar mot Kvinnan, överallt i världen. Dessa tre olika metoder, som män och patriarkatet alltid har använt sig av, för att frånta kvinnor samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män har i samhället, tillämpas alltså fortfarande i det svenska samhället i allra högsta grad, precis som i övriga delar av världen. Hur synligt och hur brutalt metoderna tillämpas av patriarkatet/mans-väldet mot kvinnor och deras barn, varierar dock från land till land men strukturerna är desamma som Gudrun brukar säga. 😉

Glöm bara inte bort att strukturer och fördelning av makt och resurser i världen är föränderligt åt både bra och dåligt håll, så att säga. Det innebär att jämställdhet och jämlikhet alltid kan gå bakåt men också framåt. Tro inte för ett ögonblick, att du som svensk kvinna för alltid är skyddad från extrema mans-diktaturer och brutal patriarkal makt, bara för att maktmännen som bestämmer över dig och beslutar om dig och dina eventuella barns liv, är födda i Sverige.

Det finns nämligen ingen biologisk, fysisk skillnad mellan män i Sverige och män i Saudiarabien.

Annonser

38 thoughts on “Hur kvinnor och deras barn förtrycks och fråntas makten över sina egna kroppar och liv i Sverige, år 2015

 1. WOW! NBT. Bugar mig så pannan slår i marken. Tack för att du benar ut,strukturerar och tydliggör de här grymma destruktiva förtryckarmekanismerna som skadar allt levande på jorden. Den här skriver jag ut, delar, har lust att göra flygblad av och dela ut som feministiskt traktat som ett annat Jehovas vittne. VI kanske ska försöka starta upp en ny gudinnekult och propagera för matriarkatet after all.

  • Flora T: Du behöver inte buga inför mig, syster. Det är jag som skall buga och tacka för att du läser och sprider mina ord. ❤
   Roligt att du tycker att jag har tydliggjort mycket i inlägget, särskilt eftersom jag själv tycker att jag bara fick med en bråkdel av allt jag ville säga. 😦

  • ”VI kanske ska försöka starta upp en ny gudinnekult och propagera för matriarkatet after all.”

   Det tycker jag sannerligen, för precis som NBT skriver så föreligger ingen skillnad emellan svenska män samt saudiska sådana, och så länge mannen har delaktighet i de politiska samt sociala strukturerna så finns svängningsmöjligheter när han utökar sitt förtryck gentemot kvinnan. Det bästa sättet att förhindra detta är att avskala all makt för honom, låta kvinnan äga samt styra allt.

   Gudinnekulten är ett bra medel, särledes eftersom många av oss redan ser er som sådana, gudinnor, varför vi till fullo innerligt önskar överlåta all makt i era händer, med inga möjligheter att ta den tillbaka.

   • Kvinnodyrkare: Det finns ingen biologisk, genetisk eller fysisk skillnad mellan män i Saudiarabien och män i Sverige – nej. Enligt min mening är skillnaden mellan groteska kvinnohatare i tex Saudiarabien och svenska män, hur mycket kvinnlig och feministisk kunskap männen har lyckats ta till sig samt deras inställning till demokrati, folkstyre. Det råder inget folkstyre, demokrati, när en minoritet av jordens befolkning (män) styr hela jordklotet, helt på eget bevåg.

    Jag ser naturligtvis ett problem med manliga ”svängningsmöjligheter”, precis som du. Män, i alla fall som de är fostrade idag, har en tendens att vilja testa gränser, utöva och erövra makt med fysiskt och sexuellt våld och det verkar faktiskt inte finnas några som helst gränser, för vad män kan hitta på för att skada kvinnor och barn, bibehålla makten över kvinnor, ekonomi och barn samt allas vår planet.

    Det är, och har alltid varit svårt för kvinnor och feminister, att hålla koll på vad män gör och vilken skada de ställer till med. Ofta upptäcks allting när skadan redan är skedd eftersom män också är mycket bra på, att dölja sina förehavanden inför omgivningen.

    Jordklotet är som en gigantisk heterofamilj, på många sätt. 😉 Mannen i familjen (maktmännen på jorden) smusslar, bedrar, ljuger, mörkar, förstör, skadar, är maktfullkomlig, roffar åt sig 80-90& av familjens (jordens) inkomster och låter kvinnor slava och utföra det mesta av arbetet åt honom.

  • Erik: Tack för länken! Jag lägger till den i inlägget och förutsätter att det är okej med dig.
   Som jag har sagt tidigare, är det du som har öppnat mina ögon i frågan om föräldraskap och fadersrätt. Jag tvekade länge i denna fråga för som feminist, förväntas jag lobba för pappors ökade deltagande i barnens omvårdnad/omsorg, vilket jag aldrig lyckades få ihop någon riktig logik kring. Tack vara dig och dina kloka tankar och ord, har jag nu fått insikt och det är jag dig evigt tacksam för.

  • Vill också tacka dig Erik för din väldigt intressanta och inspirerande blogg. Tack vare den hade jag en trevlig lördag förra helgen och njöt av hela miniserien ”The mists of Avalon”, vilket lördagsgodis för en anglofil som jag. 🙂

 2. Vad gäller fäder så har jag både erfarenheten, drömmen och visionen av ”den gode fadern”. Jag hade en sådan far men jag brukar alltid säga att det nog berodde på att min far var uppfostrad i ett matriarkat bestående av storasyster, mor och den tidigt döde faderns ogifta fastrar.

  Min far hade närmast ”Kvinnodyrkares” inställning till hur samhället bäst skulle styras och höll kvinnan högre än män rent generellt. Då min mor led av grav psykisk sjukdom fick min far vara både mor och far till mig, den enda dottern och det lyckades han väldigt bra med då han i sig införlivade både väldigt goda ”traditionellt kvinnliga” egenskaper, som intuition och stor förmåga till att ge förutseende omsorg samtidigt som han hade de goda ”manliga”. Därför har genustänket alltid fallit sig väldigt självklart för mig.

  Jag har alltså i mitt eget liv upplevt hur ett gott faderskap kan se ut och hade aldrig velat vara utan detta. Därför unnar jag fler barn och fler fäder den glädjen, tryggheten och gemenskapen.

  Paradoxalt nog ledde denna goda fadersfostran mig att bli en smula omisstänksam mot män. Jag trodde helt enkelt de skulle vara som min far och blev ett lätt byte för den som bara låtsades omsorg ,kärlek., jämställdhet och ansvarstagande. 😦

  Men jag vill inte ge upp hoppet om fäderna och männen Min far och andra män jag lärt känna är beviset för mig att det inte är biologiskt programmerat i mannens kropp och själv att vara en skitstövel. Det är ett personligt val, underlättat av en sjuk ordning som skadar all, inklusive de män som upprätthåller det-nämligen patriarkatet!

  • Flora T: Jo, även jag är uppvuxen med en sådan styvpappa (eller plast-pappa som mormor kallade honom). Det har varit en fördel för mig som flicka, naturligtvis. Pappa är den som alltid har haft förtroende för mig, litat på min kompetens och förmågor. Han sade en gång – ”Om du hade varit man, NBT så hade du varit statsminister vid det här laget”. Haha! Han tycker också att jag skall bege mig till Bryssel och sätta snopparna på plats. 😉

   Dock – det du och jag har upplevt är inte typiska manliga förmågor eller typiska manliga egenskaper. Detta är män som har varit män nog, att ta till sig kvinnlig kunskap, kvinnliga egenskaper och kvinnlig barnkunskap. Det krävs alltså inte en man för att kunna tillföra detta till barnen – de här egenskaperna finns redan hos de allra flesta kvinnor.

   Ja, risken är ju att en inbillar sig att ALLA män är som ens egen pappa och särskilt om han är ”bra”. Om han är dålig så inbillar vi oss istället att ALLA män inte är lika dåliga som pappa. 😉

   Jag har ingenting emot män i barns liv. Det jag vill avskaffa är mäns juridiska rättigheter till kvinnors barn. Huruvida mammor sedan väljer att involvera män i sina barns liv, är upp till dem men Kvinnan skall ha ensam beslutanderätt (så länge hon inte är direkt olämplig) över det som´bildas och kommer ur hennes egen kropp, dvs hennes barn.

   • När en säger det reagerar folk som att en avskaffat socialtjänstlagen 🙂

    Eller att oavsett är det aldrig värt risken att chansa med barns berättelser utan ge dem allt stöd i sina vittnesmål om övergrepp de kommer aldrig från ingenstans och det är ganska lätt att göra sig bilder av barns liv från deras vittnesmål om detta i de flesta fall ^^

    tyvärr sker det 2much övergrepp i barnomhändertagnings … grejen ofta är arbetet att få situationer som aldrig kommer att fungera önskvärt att fungera ? hjälpligt

    och givetvis utesluta upprepade abusers tillträde till människor, barn, kvinnor osv

    pojken har aspergers normalgradigt och berättar för skolan ? tror jag det var, om att pappan skall ha slagit honom på armen. I utredningen som görs, och redan är igång, något som modern motsatt sig (!), skilda föräldrar, rätt nyligen då … komplicerad skiljsmässa; a i hela utredningen då framkommer det uppenbara: pojken är mobbad, våldsamt, och det blir glasklart att föräldrarna vet detta, jag konfronterar pappan som säger att pojken måste lära sig den hårda vägen ? Gubben har tidigare erkänt att han slagit sin lågstadieåldern, både är i denna ålder för övrigt, och detta är då lillebrodern. på armen med en kniv, ”snärtat”? och att han och den äldre sonen hamnat i handgemäng ? jag tror i det här fallet att pappan är orimlig på en massa sätt mot sina söner, disconnected är bara förnamnet, vilket citatet ovan helt ger uttryck för, och att han tagit väldigt hårt i hans arm vid tillfället beskrivet, vilket jag kommer fram till att jag förstår iochmed vittnesmålet vilket tillfälle som syftas på och jag tycker pappan var orimlig Och hårdhänt vilket jag sade efteråt till honom jag visade mitt missnöje i situationen men jag kallar det inte ett slag? spelar det mig någon roll ? nej! men vad skall en då göra med den situationen? Mamman få hela vårdnaden? Båda har issues, som så ofta är – människor tenderar att vara en massa både och! Mamman bytte skola, bakom pappans rygg direkt när hon läste rapporten vilket volá löste massor av problematiken 😉 synd, det borde vara mobbarna som får avgå men han blev huvud högre så värt ändå xD ^^

    Målet med utredningen blir att lugna ner situationen kolla upp så att alla hemförhållanden förflyter lugnt och landat Givetvis. Jag tycker den här gubben är abusive på andra sätt mot sina barn men just våldet då som jag har fått beskrivet för mig och obserberat anser jag vara normalgradit om än icke ok frustrationsvåld icke i uppfostringssyfte
    tycker ”kommunikationen” och ”omvårdnaden” – lärandet, flytar Mkt sämre.

    något mindre komplicerad bild? jag ringde upp många tusen som tonåring min mor och jag blev under ett gräl mkt agressiva hon slog mig i huvudet med telefonen jag är verkligen inte oskyldig, direkt våldsam också faktiskt, knuffar osv och jag ser tillbaka på detta ögonblick i mitt liv med värme och inte sorg och ilska
    mycket humoristiskt, för mig 🙂

    Pax

   • o3: Jag tycker att många män är rent usla förebilder för både pojkar och flickor. Jag ser tyvärr många pappor som fostrar sina söner med mer eller mindre våld och till kvinnohatare. Jag ser många pappor som vaktar på sina döttrars vikt och utseende.

    För att ta min egen lillebror som exempel. Han är uppfostrad främst bland kvinnor – mamma, jag och min lillasyrra. Vem har lärt honom alla hans sämre egenskaper, som tex att vikt- och utseendemobba kvinnor, ”vräka ut sig” och högröstat ta stor plats i alla möjliga och omöjliga sammanhang, mansplaina, fälla sexistiska kommentarer om och till kvinnor och smita undan hushållsarbetet i hemmet? Svar: hans pappa och hans halvbröder. Möjligen kan mamma vara en bidragande orsak till att han smiter från hushållsarbetet men å andra sidan har han sett både sin pappa och sina bröder låta sina fruar och flickvänner serva dem med diverse hushållstjänster.

    Tyvärr tror jag också att en man i familjen, påverkar mamman/kvinnan till att uppfostra barnen på ett sätt som mamman kanske inte själv hade valt, om hon hade haft möjlighet att hävda sig inför mannen/pappan eller levt utan en man. Det är inte ovanligt att mammor låter män ta över och dominera hela familjen, helt enkelt för att de inte klarar att sätta sig upp mot mannen och det förklarar ju, i sin tur, varför vissa mammor blundar när deras barn utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sina fäder/styvfäder.

    Det finns mammor som alltid väljer män, framför sina egna barn, sitt eget kött och blod och framför den enda villkorslösa kärlek som de någonsin kommer att få uppleva i sina liv. Mäns ”kärlek” till kvinnor är sällan/aldrig villkorslös.

 3. jag citerar en grupp män, jag satt o dinglade med benen och observerade …
  ”gör det gör det gör det” (den almost utkomna b..b…bi…bBögen blir hetsad till att åka hem o ha trekant med ett par, tjejen är Inte där såklart) ja tänker: jag är så glad att jag inte är, en av dem.
  (de åkte, vad som helst kan ha hänt inte hänt alla fråga de sa massa saker, orka …)

  äre konstigt att mammor pysslar, vid otaliga vittnesmål om sketna kalsonger och oklippta naglar, tycker jag det är helt förståeligt att mammor i förfäran rår om sina vanvårdade barn när de kommer ifrån varannanveckasssytemet med halvpackad smutsig tvätt och de nya fina kläderna som bara hon köper is no where to be fucking seen och jag tänker inte berätta om individuella kvinnor här 2 many soo fuck you

  Nanna x svensklärarinna och briljant med ord skriver om mammamobbning:
  http://nogsamt.blogspot.se/2015/03/nanna-x-livet-med-perfekta-familjen.html

  vid bordet en sommar sådär vid sexsnåret sitter nåra gubbar puffar pipa alla kvinnor utom jag som glor på gubbarna reser sig upp börjar plocka ut och gör kaffe såklart
  vi har ju sett det här en miljard gånger denna gången säger min moster så här
  ”typiskt alla tjejer reser sig o gubbarna bara sitter utom o3 då; såklart…” snedvriden bild en har av folk (MIG!) xD), jag lovar. Jag hjälper gärna till, driver t.o.m 😉 men jag servar inga gubbar något jävla kaffe och jag är påträngande och ihärdig i min wordwall när jag vill vara med och låt oss fantisera – spela kort: en tjej vittnar otaliga gånger om hur hon inte får vara med och spela ett spel inte ens blir inbjuden utan skall laga maten är kanske mest ens där för de när gubbarna spelar och tjötar och super? äre inte lättare o säga ”stanna hemma” även om det givetvis också får Reaktioner. Reaktioner är inte hot, våld eller manipulationer utan stormensögas olika oljor.

  även syskon o deras relationer, föräldrar osv folk bara drar o pillar så alla skall leva upp till låtsasbilden av ska bör osv istället för vill kan redo
  jag tror att en stor anledning att män lyckas så långtgående i sin tortyr är att de saknar stolthet, de kan helt enkelt oftare tänka sig att göra mycket mycket vidrigare grejer, hm?

  ingen kärlek är villkorslös, det är en av de fiiina grejerna med den
  men vilkor och krav och hot osv är inte samma sak
  andra människor är inte klippdockor världen händer dig inte tvärt om osv

  • o3: Det där med att mammor får hem en väska full med smutskläder och barn som inte har tvättat håret eller duschat på en vecka, efter att barnen har varit hos sin andre ”förälder”, har en ju hört ett antal gånger.

   Kvinnor som servar män, brukar inte gilla andra kvinnor som INTE gör det. Jag vet inte om det kan handla om att de kvinnorna inte gillar när andra kvinnor vägrar att sänka sig till deras nivå? Samma sak med kvinnor som vägrar att ha sex med män och blir ifrågasatta av andra kvinnor som HAR det? 😉

 4. mer som en norm, ja

  hon ser mig som en ohjälpsam tjej, en rebell mot kvinnordningen? 😉

  jag gör inte politik av allting men jag är en åsna rör mig inte en tum utan maskrossaft!

 5. Oj! Det var mycket på en gång – hela scoopet liksom. Åtminstone nästan. Tankarna virvlar genom skallen av allt det man bollat fram och tillbaka över under ett halvsekel nu. Mitt livs stora ”uppenbarelse” att det inte var MIG det var fel på och hade missförstått allting utan tvärtom redan hade fattat rätt mycket, var när jag fick Elisabeths Hermodssons ”Rit o revolution” i händerna på 70-talet av en kille som, som jag polade med på den tiden och hade stort A i nästan allt. Och genom henne och Eva Moberg, som jag också alltid lyssnat till som en ovanligt klok kvinna, kom jag sen Elin Wägner på spåren. Och de senaste åren har jag fördjupat mig i hennes liv och verk. Kan inte nog rekommendera er andra att göra detsamma. Börja med hennes ”Väckarklocka” och ni kommer inte att bli besvikna, utan bara att vilja ha mer.

  Vad jag inte kan förlåta skolundervisningen på den tiden är att det inte yttrades ett enda ord om denna fantastiska kvinna, för det hade kunnat rädda mig från den depression som varade under hela gymnasietiden och några år därefter, fram tills dess jag drabbades av ”Rit och revolution”.

  Det litet kuriösa i sammanhanget, är att Elisabeth Hermodsson, som alltså utgör arvtagare till Elin Wägner, har gjort samma bildningsresa som jag genom att genomgå rytmiklärarutbildning på Dal Croze-seminariet, som från början utgjorde ett slags utlöpare till sådana reservat som skapats av alternativpedagogen Jaques Dal Croz, för högreståndsflickor i Schweiz, vars föräldrar hade råd att bekosta dem en sån radikal utbildning. Som i grunden var helt revolutionär; att kroppen måste vara med i all form av grundläggande inlärning och att musik=rörelse.

  Otroligt vilka fantastiska kvinnor vi har haft i detta land – med världsrykte dessutom- dessa tre E:n Elin Wägner, Elisabeth Hermodsson och Eva Moberg; dotter till Wilhelm himself. Och dom har ju i åratal försökt folkbilda om det som du NBT så förtjänstfullt försöker strukturera och göra en sammanfattning av. Om jag än kanske kan tycka att du hårdrar saker rätt långt. Men det kan ju vara till fördel om man vill måna extra om att vara tydlig

  Tycker det är en stor skam att inte deras livsverk hålles vid liv och diskuteras mer än vad som är fallet. Den feministiska diskussionen blir därför onödigt torftig. Och jag är helt med på noterna att de flesta inte ser hur problematiskt det kommit att bli, med pappornas inblandning i det hela på det sätt som du redogör för NBT. Den pappalag som infördes 1998 (eller var det 1999?) har inte implementerats på det sätt som utlovades genom att rättsvårdande myndigheter skulle genomgå ett kunskapslyft med avseende på vad som ska anses vara ”till barnets bästa”.

  Har dessutom privat personliga erfarenheter av att generöst dela med mig av mina mammamånader till mitt barns pappa och efter skilsmässa ha en gemensam vårdnad som jag bittert kommit att få ångra många gånger och tänkt att det bästa hade varit att jag aldrig låtit honom ha juridisk delaktighet i det hela öht. Mina erfarenheter av att söka stöd på socialen och hos familjerådgivare för att försöka konfrontera pappans alla oegentligheter var rent mardrömslikt overkliga. Och jag har ju sedan dess hört många många andra mammor berätta precis desamma; hur socialsekreterarna allihop låter sig charmas och duperas av deras barns mer eller mindre narscissistiskt personligetsstörda eller psykopatiska pappor.

  • Helheta: Ja, det är mycket på en gång men ändå inte allt. Du redogör för något annat mycket viktigt, nämligen för hur kvinnliga skapelser, kvinnliga verk och kvinnlig historia har gömts undan och/eller förnekats helt och hållet i vår patriarkala värld. Tack för det och tack för dina litterära tips!

   Även jag har haft tillfällen, främst i mitt yngre liv, då jag har trott att det varit något fel på mig. Det är lätt att en tror det, när en inte kan/vill anpassa sig till heteronorm och patriarkat. Idag är jag tacksam över min mammas skilsmässor i min barndom för de fick mig att inse att den där heterokärleken inte är beständig, snarare extremt belastande och kravfylld för kvinnor. Dessutom rent av deprimerande för mig, förutom att jag inte alls definierar hetero-sex och heteronorm som ”kärlek”. Bluffen var tidigt uppenbar för mig och det handlade bara om huruvida jag skulle göra våld på mig själv, spela med eller skapa mig ett eget liv. Jag valde det senare.

   Jag har årtalen någonstans i bloggen men som jag minns det i huvudet kom väl den första reformen 1994-1995 och sedan fick den väl revideras efter vissa påtryckningar 1998? Jag är osäker, men det är i alla fall någonstans under denna tid. Precis som du skriver, är det inte ”barnens bästa” som inblandade myndigheter och domstolar har i åtanke – det är pappors bästa.

   Länge tillhörde jag ”de troende”, dvs de som tror att Sveriges maktapparat skiljer sig från andra länder och att det manliga förtrycket och hatet mot kvinnor och barn, till stor del var utrotat i ”toppen” och att det som fanns kvar, var några enstaka utdöende dinosaurier av hankön som jag och andra kvinnor stötte på i vår vardag. Efter ett antal års studerande av internet, massmedia, våldtäktsdomar, vårdnadsdomar, politiska förslag etc, etc blev uppvaknandet – för att underdriva – brutalt. Ju mer jag rotar, desto mer skrämmande blir det hela.

   Det som skrämmer mig mest och som väcker mest ilska och hat, är hur svenska myndigheter medvetet misshandlar BARN i vårt land, när de tvingar barn till att bo hos, eller umgås med män som ingen, INGEN vuxen (inte ens män) skulle våga/vilja/kunna leva med eller umgås med. Pappor som är barnvåldtäktsmän, pedofiler, barnmisshandlare, kvinnomisshandlare, fängelseinterner, drogmissbrukare, djurplågare, psykiskt störda eller helt enkelt bara män som inte har knutit någon kontakt med och lärt känna sina barn eller har någon aning om hur de skall ta hand om barn.

   Socialsekreterarna gör, vad de blir tillsagda att göra av maktmännen i ”toppen” som i sin tur har bjudit in papparättsrörelsen till socialkontoren för att ”föreläsa” om en amerikansk pedofils teorier – PAS. Du är alltså långt ifrån den enda som har blivit utsatt för dessa hjärntvättade socialsekreterare men det vet du ju redan. Kvinnor/mammor som inte vill/kan berätta om vilken man som har befruktat dem (som vägrar uppge eller inte vet vem fadern är) utsätts också för rena rama förföljelser och trakasserier. It goes on and on and on….

  • Usch ja. Har själv suttit med som ”stödperson” i möte med familjerätten för att en hämndlysten pappa försökte HINDRA att modern till den den gravt intellektuellt och fysiskt funktionshindrade lille sonen INTE SKULLE FÅ AVLASTNING då sonen behövde ständigt tillsyn dygnet runt och höll på att helt gå under då hon samtidigt tog hand om flera minderåriga barn.

   Det var ju inte så att att han själv hade tänkt att vårda sonen. Han ville bara utnyttja den ”gemensamma vårdnaden” för att sabotera för mamman (och därmed sitt eget barn).

   Jag mådde illa över att denne sk”pappa” ens fick göra dessa krumbukter och belasta samhället med kostnader och trötta den hårt prövade mamman med dessa möten.

   Det hela slutade dock med att mamman fick ensam vårdnad och den hjälp hon så illa väl behövde så ibland segrar förnuftet faktiskt! 🙂

   • Flora T: Ännu en aspekt av det hela. Den gemensamma vårdnaden är obligatorisk idag vilket innebär att pappor kan motsätta sig tex behandling för barnen. Exempel på detta är den pappa som sköt ihjäl sina barns mamma framför ögonen på dem och sedan motsatte sig att barnen skulle få behandling för traumat som han utsatt dem för. Mördaren fick ju naturligtvis vårdnaden om barnen när mamman var död. Andra exempel är de barn som utsätts för våldtäkt av sina pappor – pappor kan hindra undersökning och terapi för sina barn, för att förhindra att sanningen om papporna kommer fram.

 6. Ja, du milde tid. När det blev dags för samtal på soc pga av ”samarbetssvårigheter” visade det sig att personen som ledde dessa samtal varit kollega till mitt ex och glatt deklarerade för mig hur mycket hon gillade honom. Fint och neutralt upplägg det där! Nu löste det sig iaf iom att barnen var så stora att det inte gick att tvinga de till någonting hur många samarbetssamtal vi än blev tvungna att genomlida. Det som aldrig berördes var det faktum att barnen inte fick det som tillkom dem ekonomiskt av sin ömme, ansvarsfulle fader (som tjänade 150 000 mer än jag per år) eftersom han inte ville bidra till deras försörjning med mer än 25% trots att ett av barnen dessutom hade särskilda behov och att jag samtidigt drabbats av en allvarlig sjukdom och trots detta tvingades jobba heltid för att vi inte skulle förlora vårt hem.. Detta som orsakade mycket bekymmer för mig och barnen var icke.problem för soc. Att barnen inte hade särskilt mycket lust att vistas hos sin far var det stora problemet. Jag gick dock aldrig med på att övertala eller tvinga dem. Jag har tagit den ekonomiska bestraffningen med högburet huvud men kommer aldrig att tiga om orättfärdigheten att det får gå till på det sättet vilket verkar vara en regel snarare än ett undantag.

  • Flora T: Alla kvinnor måste bli medvetna om hur det går till på socialkontoren, familjerätten, i ”par-terapi” och liknande instanser som verkar enbart för att ”bevara familjen” och ”fadersrätten”. Något ”barns bästa” finns inte. Det finns ingen som helst logik – det hela går ut på att mödrar görs ansvariga för att ”fixa” pappors dåliga relation till sina barn och man tvingar till och med barn till umgänge med och boende hos män, trots att barnen är livrädda för sina pappor och skadar dem. Man tvingar mammor till att tvinga iväg sina gråtande, hysteriska och skräckslagna barn till deras pappor, annars får de tiotusenstals kronor i böter/vite för VARJE uteblivet umgängestillfälle och DET ÄR FÖR JÄVLIGT!!!! Jag var själv ett barn som var livrädd för min bio-pappa så jag vet hur dessa barn känner sig. Det är som en mardröm som har blivit verklig, spöket under sängen och monstret i garderoben har blivit verklighet.

   Min biologiske pappa betalade inget underhåll för mig heller. Han hade inte råd med barn, påstods det så utan min mamma hade jag aldrig överlevt.

 7. Jag har med förfäran sett vad som händer i samhället idag och under nyfascisterna i Alliansen. Det blir farligare och farligare för kvinnor oavsett var dom befinner sig, i hemmet eller utanför hemmet.

  Sverige har blivit helt urgröpt och det gick med en väldig fart efter 2006 bl.a genom alla utförsäljningar av vården där främst kvinnor arbetar. Papporna har farit fram som bulldozers och på sina bloggar hatar dom kvinnor som beskrivs dom som äckliga, falska, ljuger och gud vet allt. Våra domstolar står definitivt på männens sida idag. En våldtäkt, vilket trams, typ och det ena fallet efter det andra läggs ner då mannen inte har förstått eller inte haft avsikt bl.a.bl.a. En domare tyckte till och med att i dessa tider när vi lever som gör får räkna med det ena eller det andra. Det handlade om någon kränkt pojkvän som hade lagt ut en samlagsfilm på nätet där kvinnan fick några tusenlappar i skadestånd mot vad hon hade begärt 127.000:- tror jag att det var.

  Det finns fascister/SD i våra domstolar idag som är kända för sin syn på kvinnor och invandrare. Vilken rättvisa blir det av det. Kvinnor mördas i parti och minut då männen är antingen svartsjuka eller inte står ut med att kvinnan inte tycker att äktenskapet är något att ha och HAN fattar ingenting och går bananas. Det visar också hur svag mannen är, hur känslomässigt omogen han är trots stora karlen. Kvinnor har all anledning att vara rädda för männen. Vi vet inte vilken man som är bra eller inte idag. Och mycket kan läggas på internet för där frodas dom och får pepp av andra avarter. Män som blir frustrerade av att dom är sexmissbrukare och klarar inte längre av ett vanligt sexliv. Dom är farliga då dom blir aggressiva. Våldsspel likadant som kryper ner i åldrarna och som följer med upp i vuxen ålder och då är hjärnan redan kaputt.

  När jag skilde mig var det ett jäkla gnöl i början och knytnäven i bordet men sen var det inte roligt längre att ha sonen så han schappade och hörde aldrig av sig. Han betalade inte heller utan jag var tvungen att sätta honom på bidragsförskott som det hette då och dom drog det från hans lön. Efter ett par år frågade sonen efter sin pappa och jag ringde upp honom och jag fick svar ungefär: ”varför ska jag ha kontakt med honom. Du valde att skiljas.” Lite svårt att förklara för den lille sonen och det gick ca tre år och sonen frågade igen och jag ringde upp exmaken och då vrålade han i telefonen:” Var i helvete har du fått tag på mitt telefonnummer!!!!???” och så slängde han på luren. Sonen hatade sin pappa efter det och sa många gånger att när jag blir stor ska leta reda på honom och ge honom en käftsmäll vilket aldrig genomfördes, tack och lov. Exmaken är mycket äldre än vad jag är så nu väntar sonen på att han ska dö för han är särkullbarn och ska ha sitt först. Så vi bevakar hans bortgång. :-}

  Och dessa stackars surrogatmammor. När denna familj skaffade sig ett barn till då kvinnan hade svårigheter att skaffa ett barn till p.g.a. reumatism då small proppskåpet. Surrogatmammor i Indien och andra länder i Asien vad har dom att sätta emot. Här är jag verkligen arg på dessa egotrippade, empatilösa människor som tycker att det är helt OK. Dom tänker inte en enda tanke på dessa kastlösa kvinnor när dom har lämnat Indien.

  http://squareeye.se/wordpress/2014/12/14/kvinnohandel-och-barnhandel-genom-surrogatmammor/

  • SQE: Det blev förstås värre för kvinnor och barn med ”de konservativa”, dvs alliansregeringen. De vill ju tillbaka till 1950-talet.

   Detta med att män så ihärdigt och barnsligt försöker mörka vad de håller på med inför kvinnor, ser vi också i heterofamiljerna. Maktmän vill få det att framstå som att män inte ALLS misshandlar och våldtar kvinnor och barn – det är kvinnors och barns fel för de ljuger. Det är inget fel på män, de behöver inte ändra på sig och de är precis lika ”kloka, rationella, beskyddande” som de alltid har utmålat sig för att vara. 😉

   Samma sak i heterofamiljerna när gubbarna har varit otrogna eller använder kvinnor som sex- och hushållsslavar – allt är kvinnors fel. Det är kvinnor som har ”för höga krav” på städningen, det är älskarinnans fel som ”lockade” mannen eller kvinnans fel som inte ville hjälpa mannen att tillfredsställa hans sexualitet etc etc. Alltså, den mentala nivån hos väldigt många män, inte minst maktmännen, verkar ligga på en fyra-årings? Det enda de är duktiga på är att vira in sitt osammanhängande, barnsliga och ologiska dravel med ”fina ord” och få andra människor att lyssna på dem. Som Hitler ungefär.

   Hoppas att din son får ärva lite pengar av den där så kallade ”pappan” i alla fall. Nåt skall han väl bidra med och göra för sitt barn, som jag brukar säga till brorsan vars pappa alltid har hållit sig undan, både ekonomiskt och känslomässigt.

   Jag tror att många män vill ingå i familjen kvinna-barn för att de skall få åka snålskjuts på mammans omvårdnad om barnen och bli som hennes lilla omhuldade ”extrabarn”. Fri tillgång till heterosex, är nog iofs den främsta anledningen.

   Jag instämmer helt och fullt – människohandeln med barn måste totalförbjudas! De här ”barnlösa” paren, homo- och heterosexuella, rättfärdigar sin människohandel med att de ”hjälper” mammor och barn från fattigdom. Vilken jävla bullshit! Då skulle de istället kunna ge ALLA pengarna i gåva till dessa stackars kvinnor och barn.

   BTW – tack, tack, tack för ditt inlägg om Bilderbergarna! Jag har grävt om dem ett tag nu.

 8. Hur har Homo Sapiens kulturella evolution kommit att byggas upp i grunden, om inte i huvudsak genom att mödrar traderat sitt kunskapsarv till sin avkomma och speciellt då döttrarna? Varför skulle den här utvecklingslinjen från schimpanserna (Pan Troglodytes), i vilket det är honorna som står för ledningsfunktionen vad gäller kultur – o redskapsutvecklingen i gruppen ha brutits genom androidernas / Homo sapiens uppkomst, på så sätt att den funktionen plötsligt skulle ha tagits över av hannarna / männen?

  I djurvärlden är det nästan uteslutande honorna som lär ungarna det de behöver kunna för att överleva. Så varför skulle inte Homo sapienshonorna kunna klara detsamma utan att hannarna lägger sig i?

  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009241

  • Helheta: Så sant som det var sagt! Homo sapiens honor sköter redan uppfostran och vården av ungarna. Många honor beskriver hannen, som har tvingat sig på hona och unge, som en fullvuxen extra-unge som förväntar sig mer omvårdnad av honan, än vad hennes egna ungar får.

 9. Suck NBT! Hur ofta har jag inte tänkt den tanken jag också. Precis så. Hur som helst finns det antropologiska data som stöder din idé att föräldraskap inte är ngt som kan beskrivas i specifikt ”faderliga” eller ”manliga” termer. Det finns bara ETT sätt att vårda avkomman på och det är det mänskliga. Och det kan kvinnor / mödrar redan. Fäder måste lära sig av mödrarna hur man mödrar barn. Annars gör de större skada än nytta.

  Ungefär så kan man nog hårddra det, utan att göra sig skyldig till alltför stora överdrifter.

  Och apropå det, vill jag återknyta till det jag anfört i mitt inlägg ovan om schimpanshonornas kulturbärande roll.

  Det var en av Elin Wägners många poänger, att det dyrbara kunskapsarv traderats från mor till dotter sen urminnes tider och varit viktigare än allt annat pgra sina fundamentalt livsuppehållande funktioner, en gång för alla hade brutits. Och att vi moderna kvinnor i mekaniseringens och industrialiseringens tidevarv (som ju är helt o hållet mannens verk) därför singlar omkring som ensliga nickedockor utan vare sig stolthet, auktoritet eller identitet.

  Och har blivit så bortkollrade i pallet att vi faktiskt TROR att vår räddning ligger i deras fantastiska historieskrivming, vetenskap och manicker o mojänger.

  Så typiskt att vi nu i början på 2000-talet lever i total glömska av Elin Wägner, och inte vet ett skit om henne och hennes livsverk; det som bestod i att hon satsade alla kort på att återuppväcka vår historia från de döda, för att skänka det liv igen åt efterkommande generationer.

  • Helheta: Du skriver vad jag tänker. 🙂
   Det samhälle som vi lever i är skapat av och för mannen. Vi kvinnor har på nåder fått hänga med som ett slags bihang i mannens alla bravader i historia och nutid, utan att någon man någonsin tänkt på vad kvinnor vill, vad kvinnors förutsättningar är och vad kvinnor mår bra av. Mannen har kört sitt race och som Solanas skrev – eftersom mannen inte har någon egentlig uppgift i samhället förutom avel – har han SKAPAT sig (onödiga) roller som tex president, statsminister, fader, älskare…

   Jag är mycket tveksam till att män skulle kunna lära sig att ”mödra” barn. Jag tror inte att det är mannens gebit, helt enkelt. Problemet är ju att kvinnor och deras barn, majoriteten av befolkningen, aldrig har setts på som självständiga varelser från mannen, som samhället har skyldighet att ta hand om, utefter deras EGNA förutsättningar och behov och inte utefter mannens förutsättningar och behov (av kvinnor).

   Mannen har skapat samhället, tärt på våra naturresurser, roffat åt sig på andras bekostnad (ffa kvinnors) och skapat en värld som snart inte går att leva i och ett ekonomiskt system som är på väg att kollapsa. Hur skall mannen göra nu för att ställa allt tillrätta? Går det ens? Jag befarar det värsta. Mannen har alltid varit lika med en vandrande katastrof. Han ställer hellre till med katastrof och kaos för alla, än erkänner att han har förlorat kontrollen, att han har gjort bort sig, att han inte är lika fantastisk som han har utmålat sig för att vara…

   Och det här känner vi ju igen från heterofamiljerna? Mannen styr, ställer, hjärntvättar och domderar och kvinnor får städa upp efter mannens vansinniga framfart och försöka reparera sig själva och sina barn. I mannens skapade samhälle, gör han likadant. Nu pågår tex en mans-kampanj som avser att framställa mannen som den rationelle, den nödvändige för kvinnor, barn och samhället – den som inte alls våldtar och misshandlar kvinnor och barn och han är så jävla feg, att han skyller på att kvinnor och barn ”ljuger”, om vad han gör mot dem.

   Den ”jämställde” svenske mannen verkar nu för att bibehålla kontrollen över kvinnan och hennes barn på hans socialkontor, i hans tidningar, på hans internet, på hans polisstationer och i hans domstolar. Mannen är patetisk och i själva verket är han inte riktigt klok. Som en av mina läsare skrev – mannen måste ha utvecklat en kollektiv narcissism/psykopati.

   Mannen har dessutom skapat ett separatistiskt samhälle/värld och störst framgång har mannen haft i att separera kvinnor och deras barn ifrån varandra – istället har han tvingat sitt eget sällskap på varje kvinna och barn. Kvinnor har inte längre någon riktig vänskap i sina liv, ingen trygghet, ingen lugn och ro, ingen sexualitet, inget riktigt moderskap eftersom kvinnan nu främst är sexobjekt för mannen och mannen styr och ställer över moderskapet med sitt ”faderskap”, ingen kärlek förutom den till barnen, eftersom det inte kan existera någon vänskap eller kärlek mellan två människor, där den ene ser sig själv som ”bättre än” och överordnad den andra.

   Kvinnor och barn ges inte en chans att komma undan mannen. Hela hans värld är uppbyggd på hans inbillade ”överordning” över kvinnor och barn och när den fallerar finns ingen ”manlighet” kvar.

 10. NBT skriver: ”Och det här känner vi ju igen från heterofamiljerna? Mannen styr, ställer, hjärntvättar och domderar och kvinnor får städa upp efter mannens vansinniga framfart och försöka reparera sig själva och sina barn.”

  Och det får mig att tänka på den där tjejen som ringde in till Ring P1 en gång för några år sedan nu och ställde frågan; ”Varför ska vi som bygger upp saker och ting göra det gratis, när de som sen river ner alltihop ska ha betalt för det.”

  För precis så kan ens liv i egenskap av lärare och mamma upplevas, när en blir vittne till vilka totalt annorlunda spelregler som gäller för livet och samhället i stort, gentemot dem som man som lärare haft som uppgift att bibringa barnen.

  Som allra tydligast har det blivit i de public service-forum i SVT:s och SR:s regi, i vilka jag och övriga lärare som nu liksom jag är uppe i pensionsåldern behandlas som kriminella extremister pgra vår feminism och tilltalas med nedsättande och förlöjligande tillmälen av dess högerextremistiska brutaldebattörer utan att modereratorerna ingriper.

  Inte ens efter upprepade påstötningar till dess ansvariga i ledningen har vi lyckats få ändringar till stånd utan det här har nu pågått obehindrat i åratal. Och när det sist hände och vi ånyo klagade med ett flertal mail, fick tillmälena ändå stå kvar i ett dygn Och efter mycket om och men beslöt sig dialogredaktören för att själv gå in och redigera i de höge herrarnas kommentarer, för att byta ut tillmälena mot ”andra”.

  Istället för att enkelt plocka bort kommentarerna på samma sätt som sker med våra, om vi ens säger så mycket som knyst eller ger litet välförtjänt tit for tat tillbaka för oförskämdheterna.

  Sen sitter de där alla med tvättad hals och beklagar sig över den råa ton som förstör debattklimatet på nätet och släpper fram de bruna. Och gnäller över att pojkarna inte fixar skolan och lägger skulden över på oss lärare för det.

  • Helheta: Du formulerar vad jag har tänkt länge. Kvinnor bygger upp och män raserar. Ungefär som en pojke och en flicka som bygger sandslott. Flickan bygger fina sandslott och pojken raserar och förstör dem för nöjes skull. Det är ofta likadant med relationer kvinnor emellan – det står nästan alltid en man bakom förstörda relationer mellan väninnor, systrar eller en mor och dotter. Kvinnorna inbillas att de har en ”konflikt” med varandra men nästan alltid är det en man som har startat det hela. Så medan kvinnorna kastar skit på varandra, springer mannen (upprorsmakaren) och gömmer sig och beskådar nöjd sitt verk.

   Vi ser många män beskriva samma fenomen när de har sexuella relationer med kvinnor. De beskriver tex sitt sprutande av sperma i ansiktet på kvinnor och analsex som att de har lyckats förstöra, förnedra och smutsa ned den FINARE kvinnan.

   Det hela handlar väl kanske om mannens behov av att känna sig ”manlig”. För att vara manlig måste han trycka ned, förnedra och skita ned Kvinnan i försök att känna sig ”bättre”, ”större” än henne. Bäst mår mannen om han också har lyckats få Kvinnan att må dåligt, känna sig nedvärderad, maktlös och förnedrad – hjärntvätt är mycket vanligt i heterorelationer. Jag tror att mäns våld och sexuella våld mot kvinnors barn kan handla om samma fenomen – att göra Kvinnan illa, förstöra allt som är viktigt för henne och vad är bättre än att ge sig på det hon älskar som mest och är viktigast i hennes liv, dvs hennes barn?

   Ring P1? Du menar: P1 ringer upp? 🙂
   http://noboytoy.blogspot.se/2012/03/interaktiv-sakerhet-styr-hela-internet.html

   SVT Debatt eller SVT Opinion som det väl heter nu, har under en längre tid censurerat kvinnor och feminister från kommentarsfälten. Detsamma med alla andra nättidningar, tex AB och SVD. Det är bara män som får höras i kommentarsfälten. Jag har haft kvinnor här i bloggen som sagt att de nu har gett upp att kommentera under artiklarna och själv gav jag upp när jag blev blockad från kommentering för några år sedan. Drevet och hatet mot kvinnor och feminister i kommentarsfälten i våra största tidningar, förbättrades något efter Breivik-morden då tidningarna gjorde om inloggningen till kommentarsfälten. Då hade jag och flera andra, klagat under en längre tid över det hemska kvinnohatet som män spred i landets största tidningar utan att någon av de ansvariga reagerat. Om du inte har läst det här inlägget (ang SVT) så tycker jag att du skall göra det:

   https://noboytoy.wordpress.com/2014/08/24/antifeminismen-ar-lika-med-borgerlighetenhogern/

   Drevet mot kvinnliga lärare har varit hemskt. Lärare görs ansvariga för allt och skolorna påstås vara ”feministiskt styrda”, vilket skulle göra att pojkar presterar sämre än flickor i skolan. 🙂 Som om pojkars sämre resultat skulle vara något nytt? Så har det ju nästan alltid sett ut. Det här handlar om män som vill styra, lägga sig i och ta makten över kvinnor och kvinnors arbete samt skapa hinder för kvinnlig gemenskap/organisation. Vi ser samma fenomen i det manliga drevet mot kvinnojourerna och drevet mot kvinnorörelsen. Samma sak när flickor/kvinnor nekas kvinnlig experthjälp inom tex psykiatrin då de blivit utsatta för mäns våld/sexuella våld eller när flickor/kvinnor bemöts av enbart manliga poliser.

   Själv begärde jag en kvinnlig läkare för några år sedan när jag fick plötsliga magkramper men blev mer eller mindre utskrattad/hånad och fick förklarat för mig att det inte gick att välja läkare utefter kön. Även i kvinnodominerade branscher, sitter det oftast en man på ”toppen”. Det hela handlar förmodligen om behovet av manlig kontroll över den kvinnliga befolkningen. Vi kvinnor skall hindras från att kunna ”påverka” varandra eller ”sätta griller i huvudet” på varandra, som män i heterofamiljer brukar uttrycka det när de inte gillar att deras fruar umgås med och får stöd av andra kvinnor. 😉

  • precis så, att alla offer skall nöjja sig med sitt högsta kall i livet: hjälpa andra offer –
   abbas money money 😉
   och om du skulle säga till apparaten att – nej jag vill inte arbeta med människor …
   shame on u


   enligt förövarna själva är avunden en stor drivkraft, i det här fallet tror jag dem.

   efter utöya .. omf, medborgare ”x” blogg var bi zz arr

   kvinnojourerna bildades eftersom staten inte kunde erbjuda trygghet,
   den som inte förstår kvinnojourernas historias position bör inte ha någon praktisk relevans.
   hela ”män är djur”-incidenten med är så banalt … är inte män djur?
   det är som ett samtal med högstadietjejerna jag gick med
   – vad är vi då?
   – något annat

   (lunarstorm äger yttrandefriheten! 😉 )

   för övrigt brändes det lite ”porrklubbar” i sverige på 90-talet?

   • o3: Eller var det på 70-80-talet som man brände mäns porrklubbar?

    Vagina-avund? 🙂

    Ingen i manssamhället orkade bry sig om de misshandlade, mordhotade och våldtagna kvinnorna och barnen i dåtida påtvingade heterohem så som vanligt, var det andra kvinnor som fick göra en insats för sina traumatiserade systrar och deras barn. Kvinnojourerna skapades.

 11. ps:
  ”Vi hör heller aldrig min generations män gråta över att de blev inkvoterade på realskolorna på 1950-talet, den skolform som var dåtidens första steg mot universiteten. När jag sökte in i realskolan som trettonåring, år 1957, blev jag mycket upprörd när jag fick veta att pojkarna kom in där på lägre betyg än vi flickor, att de alltså kvoterades in. Detta var en direkt och rak kvotering, inte den indirekta kvotering av män som består i att män väljer män och att de alltid lyckas trolla bort könsdiskriminerande utslagning av kompetenta kvinnor!”

  http://www.kebi.se/kvinnan/index.html

  • o3: Det stämmer. När kvinnor till slut fick manssamhällets tillstånd att söka till de högre skolorna, var de så överlägsna män att man var tvungen att sänka intagnings-kraven för män, för att inte skolorna skulle domineras helt av kvinnor. Män har alltid presterat sämre än kvinnor i skolan – det är inget nytt alls. Detta beror inte på manlig ointelligens påstår män, utan på att alla lärare genom alla tider, ger och har gett kvinnor bättre betyg, bara för att de är kvinnor. 🙂 🙂

 12. de rådde mansbrist på 50 talet! … Hur dumma kan män som grupp vara? de har en väldigt homogen läggning …
  http://www.socialist.nu/citat/feminism.htmlhttp://www.socialist.nu/citat/feminism.html
  – Det är Handelsgubbarna, de blir helt hysteriska – och de borde vara skräckslagna, det är helt korrekt uppfattat! Tänk om de skulle behöva ta sig in på grund av egna meriter och inte kvoteras in på grund av klass och kön!
  Liza Marklund
  http://www.socialist.nu/citat/konsmaktsordningen.html

  – jo män vill ju också ”gå omkring o ruva” …
  ¤
  värre än så! när en försökte använda resurserna i manssamhället visade det sig att det var livsfarligt för kvinnor och barn eftersom alla (mäns) myndig/befogenheter (cash) ansåg:

  ”papparätt”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s