Makthavare måste börja se på kvinnor och män som självständiga individer i samhället

Som jag skrev i tidigare inlägg, har maktmän i Sverige och utomlands ordnat så att mannen har givits makt över Kvinnan på tre olika politiska och sociala områden, dvs ekonomiskt, reproduktivt/fadersrätt och sexuellt. När mannen förlorar makt över Kvinnan på ett utav de här områdena, verkar patriarkatet (mans-väldet) för att återvinna mannens makt samt stärka hans makt över Kvinnan på de andra områdena.

Om svenska makthavare verkligen verkade för jämställdhet mellan kvinnor och män, hade de sett till att förstärka Kvinnans makt och försvaga mannens på de här tre områdena, istället för tvärtom.

Så – vad måste göras från makthavarnas håll för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män?

Först och främst måste man inse att kvinnor och män är separata och självständiga individer i samhället och inte något slags nödvändigt ”bihang” till varandra. Vad män gör, skall inte vara avhängigt av vad kvinnor gör och vice versa. Kvinnor skall inte sättas i ständig relation till män utan tvärtom ges möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället, i egenskap av sig själva, dvs som självständiga individer i samhället med sina egna unika förutsättningar.

Sluta upp med att, i bl.a politiken, blanda in kvinnor och män i varandras liv, ekonomi, sexualitet och föräldraskap! Män och kvinnor är självständiga individer, skall ses på och behandlas som totalt oberoende av varandra och inte som något slags jäkla yin och yang eller en enhetlig ”tvåsamhets-klump”! Långt ifrån ALLA kvinnor och män delar bostad, liv, ekonomi, sexualitet och barn med motsatt kön och de har heller ingen lust att börja göra det. De flesta medborgarna i Sverige är ensamboende – anpassa politiken och styrningen av samhället utefter att människor är självständiga individer och inte några slags siamesiska tvillingar av motsatt kön!

Ekonomi

En kvinna skall ha samma möjlighet att kunna försörja sig själv och sina barn, utan en man och med samma standard, som en man har att kunna försörja sig själv utan en kvinna. Ekonomiskt beroende av andra människor är inte lika med ”kärlek”. Detta är utgångspunkten.

Ensamstående mammor har inte ens hälften av heterofamiljers inkomster och inte heller hälften så mycket tid över som heterofamiljer har för barnen och hushållet (bara en inkomst och bara två händer) och måste därför kompenseras mycket, MYCKET generöst, i både tid och pengar och andra typer av förmåner, tex generösa banklån på boende och förtur i bostadsköer. Jag föreställer mig även någon form av bidrag åt ensamstående mammor för att de skall kunna anlita kvinnlig experthjälp, t.ex mormor, moster eller väninnor som extra hjälp och avlastning med barnen och hushållet.

Självklart måste också kvinnors löner höjas i samhället till (minst) mäns nivå och här gäller det snarare att ta till i överkant, eftersom kvinnor är de som har försörjningsansvar för barnen i samhället. Barnbidrag, generösa sådana, skall endast utgå till ensamstående mammor och är inte nödvändigt i heterofamiljer, eftersom de har två inkomster att leva på.

Fadersrätt

Fadersrätten måste avskaffas. En man skall inte ha laglig rätt att kunna separera och splittra barn från deras mor – det strider mot Moder Natur. Det som bildas i, föds ur och närs av en Kvinnas kropp, dvs hennes barn, tillhör inte män. De mammor som väljer att involvera män i sina barns liv, är fria att göra det men de männen skall inte ha några som helt juridiska rättigheter/makt över familjen mor-barn. Män är att betrakta som utomstående och deras nuvarande plats som främste ”vårdnadshavare” (fniss) över Kvinnans barn, kan enkelt och mycket bättre, fyllas av andra kvinnor som t.ex har släkt/blodsband till barnen, exempelvis moster eller mormor.

Män har tyvärr visat sig, inte vara det allra bästa stödet för mödrar och deras barn eftersom män inte själva har erfarenhet av graviditet, förlossning, vårdnad och omsorg om barn och inte heller har visat sig vara särskilt intresserade av barn eller av att sörja för dem. Män har dessutom visat sig, inte klara av att sätta sig själva och sina diverse ”behov” sist i heterofamiljen och prioritera barns behov först, som riktiga föräldrar/vårdnadshavare gör och måste göra.

Mannen är inte nödvändig i egenskap av sitt kön – inte på något sätt alls – i kvinnors och barns familjer. Snarare, bidrar en man i familjen till ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa bland övriga familjemedlemmar. Snarare, vore det bättre för både kvinnor och barn att helt utesluta mannen, avskaffa hans egen-skapade så kallade ”fadersrätt” och istället uppmuntra kvinnligt stöd och hjälp åt mödrar och barn.

Sexualitet

Skriv genast om den svenska sexualbrottslagstiftningen och lagparagrafen om ”uppsåt”. Att en man påstår att han inte ”förstod” att han våldtog en kvinna, innebär naturligtvis inte att kvinnan inte blev våldtagen av honom. Dessa manliga, absurda påståendena och vad man menar är brist på manligt förstånd, skall naturligtvis inte kunna fria män från straff i domstolarna för de brott som de har begått mot kvinnor.

Jag kan inte springa runt på stan och råna män och skylla på att jag inte ”förstod” att jag tog männens pengar och därmed slippa straff. Om jag inte ”förstod” att jag rånade mannen så blev han inte rånad av mig heller, enligt svensk lag? Det kan naturligtvis bara vara lagstiftande män som har kommit på något så jävla dumt och ointelligent.

You fucking retards…

Det kan också vara en bra idé att faktiskt straffa män i domstolarna för våldtäkt som de har begått mot kvinnor och barn, som avskräckande exempel så att säga. Ett litet tips – det är inte ett avskräckande exempel för män, att fria 95-100% män från sexualbrott som de har begått mot kvinnor och barn.

Lägg genast av med att försöka mörka och undanhålla heterosexuella kvinnor information, om vilka fysiska (och psykiska) risker de tar med sina kroppar och hälsa i samband med att de utövar sex med män. Sluta upp med att pusha heterokvinnor till att t.ex ställa upp på anal penetration, ha sex med män direkt efter förlossning, ha hetero-sex utan kondom, ha hetero-sex mot sin vilja eller uppmuntra dem till att låta sig misshandlas svårt av män under hetero-sex (BDSM). Listan kan göras lång.

Makthavare i Sverige skall inte offra kvinnors och flickors fysiska och psykiska hälsa, i syfte att hålla den manliga befolkningen glada, nöjda och sexuellt tillfredsställda. Det gäller på fler områden är hetero-sex. Mannen är inte den viktigaste samhälls-medborgaren och det är hög tid att flytta ned honom i hierarkin.

Ge kvinnor, världen över, den information som de behöver angående sina egna (och barnens) liv och hälsa, även när den informationen inte är fördelaktig för män och mäns förhållande till kvinnor och barn!

Sluta upp med den manliga, pinsamma och absurt fantasifulla heterosex-propagandan i mans-media och i den manliga porren. Om ni nödvändigtvis måste skildra heterosexualitet som något särdeles positivt och njutningsfullt för alla inblandade och pusha hetero-folk till ”mer sex”, ”bättre sex”, ”mer BDSM”, ”bolibompa-sex”, ”mer snabbisar” och liknande trams så kan ni ju pusha för alla typer av sexualitet, dvs även homo, bi, a- och auto-sexualitet? ”Mer bögsex”, ”mer onani”, ”mer lesbiskt sex” eller varför inte – ”mindre hetero-sex”???

Vi förstår alla vad detta går ut på men hur mycket ni än försöker framställa det så, så har kvinnor aldrig varit, och kommer aldrig att bli, lika intresserade av att ha sex med män, som män är av att ha sex med kvinnor. Det är ren biologi och det är meningslöst att försöka ändra på. Inse fakta – mannen är inte nödvändig för Kvinnans sexualitet. Inte ett dugg och inte alls. Tvärtom så upplever många kvinnor manlig sexualitet som extremt påträngande, hotfull, farlig och primitiv och hetero-sex som sexuellt otillfredsställande, förnedrande, fysiskt och psykiskt påfrestande och kravfyllt snarare än lustfyllt.

Summa kardemumma – kvinnor och män är självständiga individer. Mannen är inte nödvändig för Kvinnan, annat än för reproduktion och för de kvinnor som vill bli mammor. Makthavare måste börja behandla könen som individer och skapa bra förutsättningar för dem, var för sig och inte på bekostnad av varandra och definitivt inte skapa bra förutsättningar för mannen, på bekostnad av kvinnors och barns liv och hälsa.

Annonser

19 thoughts on “Makthavare måste börja se på kvinnor och män som självständiga individer i samhället

 1. angående det här med avskräckande exempel vill jag tillägga att rehabilitering, förvaring, ”social kontroll” – det är ju så att dessa brott faller under återfall kategorin, även om en skulle kunna påstå att det är något de också vill mörka ?

  • o3: Det är förstås vanligt att våldtäktsmän och barnvåldtäktsmän återfaller i brott och det gör mannen allt för att mörka.
   Det intressanta är att ”uppsåtet”, dvs att mannen för att kunna dömas för sexualbrott måste ha ”förstått” att han våldtog en kvinna, handlar om att mannen inte skall behöva visa respekt för kvinnor, respekt för deras kroppar eller deras kroppsliga integritet, inte behöva kontrollera att allt är okej med kvinnan, utan bara kunna ”köra på” som den dominante hanne han tror att han är.

   För vem, förutom kvinnan själv, VET om hon har haft frivilligt sex med en man eller blivit våldtagen av honom? Ingen. Det skall vara upp till kvinnan att avgöra men om det vore så i lagstiftningen, skulle det också innebära att varje man måste inta försiktighet när han har sex med kvinnor, visa respekt för henne och hennes kropp, försäkra sig om att kvinnan är med på noterna – annars finns risk för att han blir anmäld och dömd för våldtäkt. Så kan vi ju inte ha det i ett manssamhälle, dvs att mannen måste visa kvinnor och kvinnors kroppar respekt…?

   • Jag skall vara -lite- spekulativ och säga att så gott som alla obehandlade övergreppare återfaller i brott och att avskräckande exempel enligt forskningen inte biter
    det blir då oförklarligt hur de för våran övergreppsjuridiskapolitik !

    ja, i norge har de med behåll förändrat uppsåt och vi har smidigt övergått till ett system där uppsåt inte räknas inför häleri eller stöldgods
    De försöker ofta göra gällande hur viktig uppsåtsfilosofin i vår juridik är på ogrundade, kanske medvetet fördummande, libertinistiska sätt
    Som att det skulle finnas något som; liknar vållande till annans död, när det kommer till våldtäkt …

    Ja män skall ut ur kvinnohusen, lära sig veta hut och precis som du säger; att bete sig lönar sig,
    kanske inte med blommor; men en kan få en kopp nässelte

   • o3: Det är väl ganska självklart att många sexualbrottslingar återfaller i brott? Jag kan inte tänka mig annat men jag har också sett siffror på det någonstans.

    ”Uppsåtet” är ju så kvinnofientligt att man baxnar. Vilka jävla idioter det sitter i vårt rättsväsende, folk skulle bara veta….

   • Ja, oavsett om det kan tyckas självklart för den med självdistans och psykologisk mångfald, finns det även belägg i form av forskning.
    På ett sätt kan jag tyckas att det talas för mycket om offer och offer får komma för lite till tals.
    Att fokus bör riktas till offers analyser av dessa kriminella förövare.

    Jag har ryckt mitt hår runt debatten där sammtyckteslagstifningsfrågan för mig är att överskugga det faktum att det finns något fundamentalt fel i hela sättet att se på kvinnor (och barn, m.f), som mäns ägodelar(?!), och att uppsåtet här bara totalt bara bevisar Ointresset de visar för våra högljudda protester …

   • o3: Problemet är att mäns offer skuldbeläggs. Vi riktar fokus åt fel håll – den manliga tvärt-om-världen.

    Manssamhället skapar bilden av att mäns offer skall skämmas, när det i själva verket är män som skall skämmas. Män som våldtar skall ha skit för det och män som groomar barn skall ha skit för det. Det är inte våldtäktsoffer som är ”äckliga” när män har våldtagit dem – det är männen som är äckliga grisar. Det är inte unga flickor som skickar nakenbilder till vuxna män som är ”dumma” eller ”nymfomaner” – det är de vuxna männen, ofta gamla nog att vara tösernas pappor, som är ”dumma nymfomaner”, äckliga, vidriga och förkastliga män. Offer skall aldrig behöva skämmas för vad ont, män har gjort mot dem men tyvärr gör de ofta det. Offren skäms och är därför tysta om vad de har varit med om. De skäms pga att manssamhället har lärt dem, och oss andra, att skuldbelägga offren istället för männen som har skadat dem.

    Det behövs ingen samtyckeslagstiftning, om vi lär män att kvinnors kroppar tillhör kvinnor och inte män. Om varje kvinna blir betrodd med att själv kunna avgöra (vem skulle annars kunna göra det?) om hon hade frivilligt sex med en man eller blev våldtagen av honom så behövs ingen samtyckeslagstiftning. Då uppstår samtycke per automatik.

    ”Uppsåtet” är helt sinnessjukt – det finns inget annat sätt att beskriva detta manliga påfund.

   • Problemet är att det talas mycket mer om offer än förövare samtidigt som offers vittnesmål ogiltigförklaras med det för svensk politisks okända begreppet ”jäv”(!) och de hänger som idoldyrkare på var och ett av de få ord som kommer ur förövares faktiska läppar
    vittnesmål från offer duger utmärkt och att fortsätta se våra liv och analyser som häxbränningens gredelina gorilla bilar …
    varför talar offret i större sak än förövaren(!) hur …

    de tror ögonblicket, alltid, är Ögonblicket (beroende av adrenalin)
    därför är det nu domare i möglig peruk när lillsyster gråter för att …
    som att deras vänskap är en rättsprocess, där om ”inte alla” får sägas högt tre gånger enuckifieras de instant ?
    …s

    nej de blir gripna för att ha marcherat mot röd gube!


    ¤det är kanske så att offer skäms; om offers expertis betydde något,
    om människor förstod att förövare ses sannast ur vinkelirisen hos dem som var precis där; jag tror offer är rädda för att bli socialt brända på bål; vakumatiseras
    mycket mer än skäms. Varför skulle Vi skämmas?

   • o3: Jag tror också att offer ofta är tysta för att de förväntar sig att omgivningen skall vända på steken och ta förövaren i försvar. Den ende som skall skämmas, skammas och frysas ut socialt är förövaren. Men så funkar det inte i ett samhälle som styrs av könsmaktsordningen, där män har mer makt än kvinnor, har överordnat sig kvinnor och också SER på sig själva som överordnade kvinnor.

    Kvinnor i Sverige, har inte ens makt över sin egen vilja. En kvinna säger – jag ville inte ha sex med mannen. Domstolarna och våldtäktsmännen säger – jo, det ville du. De dömer till och med kvinnan för ”falsk tillvitelse” för att markera ordentligt för alla kvinnor, att det straffar sig att anmäla män för våldtäkt.

    Ett barn berättar om att pappa våldtar hen. Mamman anmäler. Domstolarna och barnvåldtäktsmännen säger – mammor och barn ”ljuger”. Vi låter barnet flytta till pappan på heltid för vi måste straffa mamman, för att hon ”ljuger” på pappan.

    Det här ser vi överallt i det svenska samhället, inte minst i patriarkala institutioner som tex polismyndigheten och domstolarna. Vi lever ju allihop i könsmaktsordningen och behandlar kvinnor och män utefter det. Många skammar kvinnor och barn som fallit offer för män och försvarar männen, med de mest absurda påhitt/fantasier. Det finns inga gränser alls, för vad folk kan hitta på, i syfte att skydda män och mäns dåliga/farliga beteende och samtidigt spotta på kvinnor och kvinnor som fallit offer för dåliga män. Så funkar det i ett patriarkat där mannen har makten, bestämmanderätten och tolkningsföreträdet.

   • Omgivningen vill inte se, höra eller tala om det –

    – och där barn inte har fullvärdiga mänskligarättigheter och medborgarskap.

    Där barn, även när de blivit vuxna, ”bara fantiserar”; om vuxnas vidriga övergrepp.
    +
    Moneytrail, någon? !


    Poliser och domstolar är pittar med patonger och var är lagbok 2000?

    Japp, placera skammen precis där där den hör hemma

    (min mamma frågade mig för en liten tid sedan om jag duschade så mycket för att jag kände mig smutsig. Jag skrattade och förutom att det var enda rummet i huset med nyckel, så försökte jag förklara för henne om värme och levande ljus och doften av lavendel. Hon log och sa: så det var mer en att vilja tillbaka till livmoderngrej. Typ <3)

   • o3: Inte ens kvinnor vill se, höra eller tala om ”det”. De säger: ”men usch, jag kan inte lyssna på sånt, jag far så illa”. Men vem skall då lyssna på barnen? Vem? Om inte ens barns mammor vill/orkar höra vad de har att berätta och inte ens när det är mammors egna män, barnens pappor, som har våldtagit deras barn? Jag tycker att det är ynkligt av kvinnor och jag förväntar mig mer av dem. Jag far också illa av att höra om vad barnrunkare har gjort mot barn men det min förbannade plikt att lyssna på barnen och lägga skulden där den hör hemma – hos förövarna.

    Livmodern är en trygg plats och vi skulle nog alla vilja tillbaka till den ibland. Du är inte smutsig förstås men det vet du ju redan. Vi vet alla vilka det är som är vidriga, smutsiga, äckliga jävla as.

   • expertisen; de som tvingats ”uppleva” dem på nära håll, observera dem i ”vilt” tillstånd …
    De med minst agenda, minst anledning att ljuga, mest att vinna på att de avslöjas bara,
    är deras otillfrågade och vakuumatiserade otaliga offer.


    en _ska_ känna på en massa sätt
    -medlidsamma förståsigpåare, smack
    … du blir behandlad som att du är galen, ljuger, till och med din röst beomyndigad,
    experterna Kinsey och Freud sa blaha %&%&%&% (alla spekulerar, några bestämmer att det är för att du en gång gick vilse i skogen)
    – i GT står det att du skall döda offren och förövarna.
    Alice Miller säger att det är; för att stoppa de rullande stenarna – ”-
    !!! vilken rullande jävla sten? Upprepningstvång: att du gör så som du gjorde.

    Enough now.

   • o3: Ja, varför skulle offer ljuga? Varje människa med lite sunt förnuft, förstår däremot att det finns all anledning för förövare att ljuga. De är fega små jävlar. Alltid. Ingen man vågar stå för vad illa han har gjort mot andra och ta ansvar för det.

   • m de e harald treutiger frågan
    – de brukar mantra något om uppmärksamhetssökande, vilket visar hur de ser kvinnor och barn, som djur oförmögna till medvetna mänskliga intrikata selektiva val och känslor

 2. Jag håller med totalt!
  Undrar hur mycket längre det kommer att pågå, det verkar ju faktiskt som om en stor del av svenska folket fått nog, i alla fall när det gäller våldtäktsdomar.

  • Anna: Har svenska folket fått nog av friande våldtäktsdomar? Det har jag inte märkt? I rättsväsendet har de definitivt inte fått nog. De dömer nästan inga våldtäktsmän eller barnvåldtäktsmän alls till straff, i vårt land. Det ser tyvärr lika illa ut i många andra länder i världen, inte minst USA men även i våra grannländer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s