Det kallas kärlek, del 1

Innan jag tog mig en liten blogg-paus, lovade jag att publicera några väl utvalda delar ur Carin Holmbergs bok (eller rättare sagt doktorsavhandling) ”Det kallas kärlek” (1993). Denna bok/avhandling skulle jag våga påstå, är välkänd i feministiska kretsar men boken är något som alla kvinnor och män borde ta sig tid att läsa. Avhandlingen bygger bl.a på intervjuer med heterosexuella, samboende par utan barn mellan 21 och 29 år och är minst lika aktuell nu som då. Hela boken känns som en röd tråd och är därför svår att korta ned så jag ber om ursäkt för att det blir mycket text att läsa för er. Läs den, om ni inte redan har gjort det!

”Genom att se på ”kvinnligt” och ”manligt” som ett förhållningssätt, där det mest framträdande draget är att kvinnor underordnar sig män och att män överordnar sig kvinnor, och genom att synliggöra den sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt, kan vi säga något om parförhållandet på ett generellt plan. Ett generellt drag i parförhållanden är att kvinnor är underordnade män och att män är överordnade kvinnor.”

”Det som är karakteristiskt för moderna par är att de anser att en hierarkisk ordning mellan könen är illegitim. Haavind menar att dagens parrelation genomgått en förändring där kvinnan och mannen säger sig vara jämställda, eller åtminstone, att de inte hindrar den andra/e att göra vad den vill.”

”Par som säger sig välja fritt väljer ändå så att könsspecifika mönster bildas. Man kan därför fråga sig om det s.k moderna paret vill något annat än vad s.k traditionella par velat och i vad deras jämställdhet ligger.”

”Det specifika bland dagens s.k moderna par är att kvinnan underordnar sig med hänvisning till mannens personliga egenskaper och inte med hänvisning till hans kön. Mannen uppfattar inte det kvinnan gör för honom som underordning utan snarare som uttryck för att hon värdesätter hans karaktärsdrag. På det viset döljs sambandet mellan deras respektive kön och under- och överordningen.”

”Det är, enligt Haavind, kvinnans uppgift att få den egna underordningen att framstå som något hon själv har valt.”

”Hon har ansvaret för att uppleva och framställa underordningen som önskad och eftersträvad och i överensstämmelse med hennes personliga egenskaper. Därigenom kommer mannens överordning inte att framstå som illegitim dominans, utan som de egenskaper som hon sätter särskilt värde på.”

”Enligt Bell och Newby är det i huvudsak kvinnan som identifierar sig med mannen. Denna identifiering upprätthåller under- och överordning i parförhållandet genom att kvinnan delvis övertar mannens definitioner av henne och/eller hans synsätt och värderingar. Mannens tolkningar av verkligheten och av kvinnan överensstämmer bättre med samhälleliga föreställningar än kvinnans. Mannen får därmed indirekt stöd av det omgivande samhällets föreställningar om kvinnor och män och deras respektive rättigheter och skyldigheter när han formulerar sina tolkningar av deras gemensamma liv, eller av henne.”

”Uppfattningen att man ska vara ett par, kvinna och man, är stark i Sverige idag. I vår tid är inte den könsliga arbetsdelningen grunden för parsamheten utan det är kärleken. Kärleksideologin får parförhållandet att kännas som ett eftersträvansvärt mål. Ibland kan det t o m vara en nödvändighet att leva i par.”

”Att vara två har blivit norm och att leva ensam är att avvika från det ”normala”. Å ena sidan är parrelationen en positivt laddad institution. Å andra sidan kan den framstå som ett socialt tvång eftersom parförhållandet likställs med det goda livet.

Han och hon lever i en samlevnadsform som ges positiva sanktioner från samhällets och statens sida. I den offentliga debatten diskuteras sambo och familj flitigt. De politiska partierna presenterar familjepolitiska program (dock verkar familjetypen ensamma mödrar med barn vara en familjeform som inte tilldrar sig något större politiskt intresse) och staten riktar lagar, regler och bidrag till familjen. Från statsmaktens sida verkar det önskvärt att vi lever i par. Det handlar inte om omsorg om medborgarna utan det finns en kontrollaspekt i att registrera människor som lever tillsammans. Det gäller så skilda områden som att möjliggöra samhällsplanering, upprätta offentlig statistik och att genomföra forskning. Massmedia översköljer oss med bilder av parsamhetens lycka. ”Cocooning”, dvs den lyckliga familjen bakom stängda dörrar, sägs bli nittiotalets trend, åtminstone i medelklassen.”

”Populärkulturen förmedlar föreställningar om hur respektive kön upplever parsamhet där kvinnor sätter relationen i centrum och män brottas med instängdheten i densamma. Paret ges olika föreställningar om vad det är att leva i par.”

I del två publicerar jag utdrag från intervjuerna med de heterosexuella paren som mer tydligt visar hur man och kvinna över- och underordnar sig varandra i relationen. Stay tuned!

 

 

Annonser

14 thoughts on “Det kallas kärlek, del 1

 1. Det låter inte omöjligt. 🙂

  Jag ser just nu på teorin som en risk för att mer skapa normer och förväntningar, på ett skeende som istället cementeras, något som inte behöver finnas. Det finns dessutom troligen vissa män som mer kan rida på den här teorin och slå sig på bröstet över att få känna sig ”överordnad” 🙂

  • CLA: Vilket ”skeende” tänker du på som du tror kan ”cementeras”? Hos kvinnor, menar du? Har ingen aning om vad du tänker på här, även om du och jag har haft diskussionen om könsmaktsordningen förr. 🙂

   Att män har överordnat sig kvinnor i världen, i vilket land vi än tittar, är ingen teori. Det är ett faktum.

   • Ok, trodde inte jag var så otydlig. 🙂 Ordet ”skeende” var ganska vagt men försökte återspegla det du citerar från Carin Holmbergs avhandling som bland annat nedan text:

    ”Det specifika bland dagens s.k moderna par är att kvinnan underordnar sig med hänvisning till mannens personliga egenskaper och inte med hänvisning till hans kön. Mannen uppfattar inte det kvinnan gör för honom som underordning utan snarare som uttryck för att hon värdesätter hans karaktärsdrag. På det viset döljs sambandet mellan deras respektive kön och under- och överordningen.”

    Jag som kvinna störs på teorier, som påstår att jag ingår i en grupp som sägs agera på olika sätt, eftersom jag ser mig själv som individ och inte ingående i ett kollektiv precis som du är unik är alla andra.

    Jag ifrågasätter inte att kvinnor har förtrycks historiskt och även gör det idag bland annat i Indien, där det är rent fruktansvärt med deras vidriga gruppvåldtäkter inkluderande barn.

    Det jag menar med ”cementerar” är att teorier som pumpar ut information om att kvinnor ingår i en ordning där vi placeras under männen inte leder till någon bra utveckling för oss själva mer än att stagnera den synen, värderingen och uppfattningen. Kan inte Holmberg och hennes tros-följare gällande könets över- och underordning, kanske tänka sig att den teorin får belägg för egna livserfarenheter?

    Sedan undrar jag vad är syftet är med att sprida ut den läran? Vad har småtjejer för nytta av att lära sig att samhället kommer se dem som ”underordnade” i jämförelse med män?

   • CLA: Könsmaktsordningen är ingen teori, som sagt, den är ett faktum. Män, som grupp i världen, har överordnat sig kvinnor som grupp.

    Jag uppfattar liberalfeminismen som att ni vänder er emot att det TALAS om mäns makt och mäns överordning….? Eftersom detta förmodas ”cementera” någonting hos främst kvinnor? Vad skulle det kunna vara? Du skriver ”synen, värderingen och uppfattningen” – kan du utveckla? Liberalfeminismen anser att det skadar kvinnor på något sätt (vilket?) att vi talar om mäns överordning och makt i världen? Har jag uppfattat liberalfeminismen korrekt?

    ”Kan inte Holmberg och hennes tros-följare gällande könets över- och underordning, kanske tänka sig att den teorin får belägg för egna livserfarenheter?”

    Könsmaktsordningen är som sagt ingen teori- den är ett faktum. Jag vet inte alls vad du menar med Holmbergs och hennes ”trosföljares” ”livserfarenheter”? Vet du vilka livserfarenheter Holmberg och övriga forskare, vars studier nämns i avhandlingen, har..? Eller vilka ”trosföljare”s livserfarenheter talar du om?

 2. När jag läste boken fick jag en riktig aha- upplevelse och lättnad. Det var alltså inte bara jag som var personligt ansvarig och misslyckad med mycket i mitt liv som kändes så omöjligt och orättvist. Det låter kanske lite korkat och naivt men jag hade faktiskt ingen aning om vilka fördelar män hade i samhället eller hur det ” kvinnliga” nedvärderas. Så jag tycker ju verkligen att alla borde läsa den! Samt den här bloggen förstås 🙂

  • Julia L: Många vittnar om samma sak efter att ha läst boken. Fler män borde läsa den också. Och fler borde läsa min blogg, jag instämmer. 🙂

  • Jag heter inte CLA utan Charlotta!

   Jag tror inte heller att vi kommer speciellt mycket längre. Du anklagade tidigare andra för att de inbillade sig ha vetorätt. Hur kommer det sig att du kan påstå att något är ett faktum?

   Har kanske teorier som prövades på 1700-talet samma sanningshalt idag, eller förekommer det ingen utveckling? Är det ett faktum att alla män ser kvinnor som lägre än dem själva, eller mer troligt ett faktum att förespråkarna för könsmaktsordningen vill vara ett offer och att andra ska se dem som underlägsna män för de kan ge vissa fördelar?

   Kan även säga att jag känner mig ganska skeptiskt till flera anonyma bloggande feminister som jag tror kör ett falskt dubbelspel.

   Din anonyma vän ” When the darkness falls” blockerade mig plötsligt från sin blogg tidigare och ljög sedan och sade att jag skulle ha skrivit otrevligt mot övriga skribenter när så inte var fallet. Är det den könsmaktsordningen du talar om när kvinnor sabbar för andra kvinnor, för de ser inte andra kvinnor som lika värdefulla?

   Eller är det feminister som Hanna Lemoine som spelar dubbelspel och jobbar för Jämställdisterna samtidigt som hon sprider förtal om mig via twitter och skriver anonyma inlägg på Genusdebatten?

   Alla män är för inte ”överordnade” och det är ett nedlåtande sätt att sprida ut allmänt om alla kvinnor.

   • Charlotta:
    ”Du anklagade tidigare andra för att de inbillade sig ha vetorätt.”
    Vem/vilka menar du att jag skall ha anklagat…?

    ”Hur kommer det sig att du kan påstå att något är ett faktum?”
    Statistik och forskning, världen över.

    ”Har kanske teorier som prövades på 1700-talet samma sanningshalt idag, eller förekommer det ingen utveckling?”
    Vilka teorier talar du om som skall ha prövats på 1700-talet?

    ..”mer troligt ett faktum att förespråkarna för könsmaktsordningen vill vara ett offer…”
    Du kan bara inte mena allvar med denna kommentaren…? Så oerhört oseriöst av dig. 😦

    ”Eller är det feminister som Hanna Lemoine…”
    Hanna Lemoine är inte feminist. Inte When Darkness Falls heller. De har offentligt avsagt sig denna vackra titel. Varför drar du upp dem här i min blogg…? Könsmaktsordning har förstås inte med kvinnor som ”sabbar” för andra kvinnor att göra. Jag måste faktiskt fråga dig om du vet vad ordet betyder med tanke på hur du uttrycker dig?

    …”det är ett nedlåtande sätt att sprida ut allmänt om alla kvinnor.”
    Ingen feminist talar om ALLA kvinnor. Vi talar om gruppen kvinnor kontra gruppen män i världen. Varför skulle enskilda kvinnor tycka att det var nedlåtande för dem, att få fakta på bordet, enligt dig?

    Jag tror tyvärr inte på att liberalfeminismen skulle mena att män och kvinnor är jämställda i världen och att ingen könsmaktsordning existerar. Jag förutsätter därför att det är dina egna, högst privata teorier du presenterar här, Charlotta.

    Jag vill inte vara elak eller förolämpa dig på något sätt, Charlotta men du måste höja snäppet en aning när du ger dig in i debatt här för att jag skall kunna ta dig på allvar. Trams orkar jag inte med.

 3. Korrigering du nämnde ”tolkningsföreträde” och inte vetorätt i inlägget från april, fel av mig!

  Det är ändå lite lustigt från någon som menar att kvinnor är ”underordnade” och själv uttrycker att en annan kvinna skriver ”trams, det bekräftar till viss del det jag sagt, att det är typen av feministkvinnor som anammat könsmaktsordningen själva som nedvärderar andra kvinnor.

  Det är inte ”fakta” att alla män ser kvinnor som lägre, eller värderar dem lägre! Det värsta jag vet är dessutom män som ska ”tycka synd om” kvinnor för de hört feministiska teorier att vi är nedtryckta. Men vi är inte alla nedtryckta och alla önskar inte få något falskt medlidande.:-)

  Och jag känner inte igen mig i någon av de feminister, som bloggar kring ämnet feminism på nätet måste jag säga, möjligen kan det vara en generationsfråga hos vissa och sedan ingen bestämma vilken typ av feminism jag bör höra ihop med eller inte tillhör. 🙂

  Jag drar upp When the darkness falls, eftersom du och hon var så bundis och jag fick uppleva att hon använde exakt samma falska elaka beteende, som männen ”Jämställdisterna” på sina bloggar. Hon hänger fortfarande på den mest ”befolkade” feministbloggen.

  Du ifrågasatte mig inne hos Monica Antonsson och skulle lära upp mig vad som gällde kring bolag och ekonomi, trots att jag arbetar med sådant och jag sade, efteråt hälsa din ärliga vän ”When the darkness falls” och du hoppade skrattande in och hälsade henne.

  Du får ursäkta med det är något som inte riktigt stämmer, med era bloggar och sedan får du gärna tycka vad du vill om mig.

  Du är trots allt anonym till skillnad mot mig.

  Det är kanske svårt att förstå för vissa att det inte är önskvärt, att mata samhället med information om att att hälften av befolkningen, skulle anses vara lägre värderade. Men för dem som försörjer sig själva kan det ha en viss betydelse.

  Hur tror du det skulle hjälpa kvinnor med egen verksamhet, om människor matas med att kvinnor inte värderas lika högt, vilket är en av anledningarna till att jag inte gillar den teorin.

  Det riskrerar endast bli en självuppfyllande destruktiv profetia.

  Hanna Lemoine är även hon upplyft som läsvärd blogg hos den mest ”omskrivna” feministbloggerskan, trots att hon jobbar för jämställdisterna. Det är sådant som gör att vakna människor drar öronen åt sig.

  Det är alltid impopulärt med ärlighet och sanning. Jag har dock svårt för allmän falskhet och numera även att lita på folk som döljer sig. Jag ska inte störa dig mera och tror du klarar av lite kritik kring din typ av feminism och du är fri att tycka om vilka teorier du vill samtidigt som jag hoppas du respekterar min åsikt kring samma teori.

  • Charlotta:
   …trams, det bekräftar till viss del det jag sagt, att det är typen av feministkvinnor som anammat könsmaktsordningen själva som nedvärderar andra kvinnor.”

   Det ÄR tramsigt att som argument för en icke-existerande könsmaktsordning, påstå att könsmaktsordningen som är ett faktum, bara skulle försvaras av ”kvinnor som vill göra sig till offer”. Det är inget argument mot könsmaktsordningen, Charlotta. Det ÄR trams. Carin Holmbergs ”livserfarenheter” som du inte vet ett dugg om – bara en massa skitsnack. Du framstår ju som en pajas här. Debattera och argumentera på en vuxen nivå här annars blir du utskrattad.

   ”Det är inte ”fakta” att alla män ser kvinnor som lägre, eller värderar dem lägre! Men vi är inte alla nedtryckta och alla önskar inte få något falskt medlidande”

   Läser du mina svar till dig? Ingen talar om ALLA män eller ALLA kvinnor. Könsmaktsordningen beskriver förhållandet i världen mellan kvinnor som GRUPP och män som GRUPP. Om du vill påstå att kvinnor och män är jämställda och har lika mycket makt i världen och samhället så måste du naturligtvis visa upp statistik och forskning som bevisar ditt påstående. Könsmaktsordningen och mäns makt inom tex politik, ekonomi, näringsliv samt kvinnors utsatthet för mäns våld/sexuella våld osv, är bevisad flera gånger om i statistik och forskning världen över. Jag utmanar dig att bevisa motsatsen med lika grundlig statistik och forskning. Shoot!

   ”Och jag känner inte igen mig i någon av de feminister, som bloggar kring ämnet feminism på nätet måste jag säga, möjligen kan det vara en generationsfråga hos vissa och sedan ingen bestämma vilken typ av feminism jag bör höra ihop med eller inte tillhör”

   Du kanske helt enkelt inte är feminist, Charlotta? Om du är av inställningen att män och kvinnor, redan lever som jämställda varelser på jorden så finns det ju ingen anledning för dig att jobba för jämställdhet och kalla dig feminist?

   ”Du ifrågasatte mig inne hos Monica Antonsson och skulle lära upp mig…”

   Att jag skulle ”lära upp dig” har jag mycket svårt att tro. Att jag ifrågasatte dig kan jag mycket väl tänka mig. Är det förbjudet i lag?

   ”Du får ursäkta med det är något som inte riktigt stämmer, med era bloggar..”

   Vad är det du försöker säga? Vill du göra ned min blogg och skapa något slags tvivel kring den eller mig som person? Vad WDF och Lemoine gör och säger, har absolut ingenting med mig att göra. De är inga feminister.

   …”mata samhället med information om att att hälften av befolkningen, skulle anses vara lägre värderade.”

   Vi feminister anser att kvinnor inte behöver skyddas från sanningen. De är vuxna människor och har rätt att få veta vad maktmännen pysslar med, som påverkar deras (och deras barns) hela liv.

   ”Hur tror du det skulle hjälpa kvinnor med egen verksamhet, om människor matas med att kvinnor inte värderas lika högt..”

   Jag vet inte vad du menar med det här? Vad har hänt med kvinnor som driver eget, sedan kvinnorörelsen fick inflytande i samhället? Skulle kvinnorörelsen ha påverkat kvinnliga företagare negativt menar du?

   …”trots att hon jobbar för jämställdisterna.”

   Det är klart att Lemoine jobbar för antifeministerna/jämställdisterna/kvinnohatarna. Den som inte har fattat det än, lär fatta det så småningom.

   …”tror du klarar av lite kritik kring din typ av feminism och du är fri att tycka om vilka teorier du vill samtidigt som jag hoppas du respekterar min åsikt kring samma teori.”

   Jag klarar absolut av kritik – dock inte en massa trams. Jag påminner dig därför om min utmaning. Bevisa för mig, din teori om att kvinnor och män är jämställda i världen och samhället. Gör det med gedigen statistik och forskning, precis som vi feminister. Det räcker inte med tramsiga påståenden, egna teorier eller ”åsikter”. Könsmaktsordningen är ett faktum. Bevisa motsatsen för mig.

   ”Jag har dock svårt för allmän falskhet och numera även att lita på folk som döljer sig.”

   Framstår jag som ”falsk” i dina ögon, menar du? Att du har svårt att lita på folk förstår jag. Det har många av oss, även jag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s