Det kallas kärlek, del 2

Ur Carin Holmbergs ”Det kallas kärlek”

Förväntningar och erfarenheter av att bo ihop.

Hans föreställningar om vad ett samboende skulle innebära var följande. Han förväntade sig ”att hans ensamtid och hans frihet skulle begränsas”, ”att han skulle bli väldigt bunden”, ”att han inte skulle kunna göra det han vill”. Han tycker att det har blivit så. Han kan uttrycka känslan av bundenhet på ett annat sätt och säga att ”han aldrig skulle låta henne begränsa hans fritid”. Han kan också säga att han har krav på henne att ”hon ska vara mer självständig” och att ”hon bör göra saker på egen hand”.

Hennes tankar kring att bli sambo var istället: ”Att få vara nära”, ”att ge och få känslor”, ”att få träffas hela tiden”, ”att ha någon om kvällarna”, ”något naturligt”, ”något samhället är uppbyggt kring”. Eventuella funderingar om att bli bunden av relationen har inte infriats. Snarare vill hon att de ska göra mer aktiviteter tillsammans. Hon vill också att han ska prata mer med henne.

Hennes förväntningar handlar om närhet och kärlek medan han har tänkt i termer av att vara bunden och ofri. Deras respektive svar stämmer väl överens med populärkulturens och andra massmediala kvinnliga och manliga föreställningar om vad ett parförhållande innebär.

I vår kultur förväntas hon vara den som binder och han den som tar avstånd i parrelationen.

Partnerskap, arbetstid och fritid

Oavsett om de har lika eller olika arbetstider har han mycket aktiviteter, extra jobb och engagemang. Han sportar flera gånger i veckan, spelar musik, har ett eller två extraarbeten, har ideella eller politiska engagemang, går på kurser etc. Han kan utöva dessa aktiviteter ett par, tre gånger i veckan och ibland under helgen. Han träffar vanligtvis sina manliga kamrater samtidigt som han utövar fritidsintresset.

Likaväl som hon explicit kan förhålla sig till det och medvetet planera in sina egna aktiviteter så att de inte inkräktar på den gemensamma fritiden kan hon förhålla sig till hans tider på ett mer indirekt sätt. Vad det gäller hennes fritidsintressen, t.ex att gå en kvällskurs, vara politiskt aktiv eller att ha ett extraarbete, är de mycket färre och ibland är den största delen av fritiden vikt åt att träffa väninnorna.

På frågan om de har lika eller olika intressen svarar hon att ”de har olika intressen”. Samtidigt säger hon att ”även om de inte har samma intressen gör de mycket tillsammans”. Annorlunda uttryckt har de, enligt henne, inga fritidsintressen ihop men de gör saker tillsammans. Hon understryker att de är tillsammans även om de har olika intressen. I sitt svar verkar det som att hon försöker att få förväntningarna på att vara sambo, dvs att få vara nära honom, att överensstämma med verkligheten. Han svarar att de har olika intressen och ger inga kommentarer huruvida de gör saker tillsammans eller inte. Jag tolkar hans svar som att han vill poängtera sina egna intressen och sin egen fritid. Det är viktigt för honom att inte känna sig bunden.

Han och hon om fritiden

Han säger att han har blivit aktivare på fritiden genom att ha ett förhållande. Hon kan uttrycka det rakt motsatta. Samboende tycks ha lett till att han expanderat sin rörelsesfär medan hennes blivit mindre. När hon talar om hans fritidsintressen säger hon att ”han har mycket, eller för mycket, aktiviteter”. Hon har diskuterat det med honom. Han har olika sätt att förhålla sig till vad han uppfattar som kritik från hennes sida. Han tror inte ”att hon verkligen tycker att de har för lite tid tillsammans. Det är bara något hon säger.” Han hävdar att ”han har rätt att göra vad han vill på sin fritid”. Men han vet att han är hemifrån ofta och ”ibland ger det honom dåligt samvete”.

För henne är det viktigt att understryka att hon inte sitter ensam hemma när han är ute. Hans engagemang, säger hon, ”ger henne möjlighet att träffa väninnorna” och ”tid att studera och gå på kvällskurs”. Hon kan utöka deras gemensamma tid genom att delta i någon av hans aktiviteter, t.ex att hon idrottar tillsammans med honom. När hon talar om det betonar hon att ”de gör något tillsammans” och inte träningen i sig. Men även vid dessa tillfällen kan hennes önskan om att vara tillsammans med honom sättas ur spel. T.ex paddlar de ibland i var sin takt i var sin kanot eftersom han vill paddla fortare än hon.

Tolkande kommentar

Fritiden struktureras i förhållande till hans tider och dessa bildar ramen för deras gemensamma tid. När hon talar om hans fritidsintressen lägger hon tyngdpunkten på det hon kan göra när han är borta och inte på att hon vill att de ska göra något tillsammans. Denna dubbelhet kan ses som ett uttryck för att hon aktivt förhåller sig till den ram som han sätter kring deras gemensamma fritid.

Ingen av dem problematiserar att han inte deltar i hennes fritidsintressen. Att han inte vill delta i hennes intressen beror antagligen på att han inte delar hennes uppfattning om att de har för lite tid tillsammans.

Han är sällan aktiv i att öka deras gemensamma tid utöver det att få henne att delta i hans aktiviteter. Deras praxis överensstämmer inte med hennes förväntningar om att samboendet skulle präglas av närhet och samvaro. Den överensstämmer bättre med hans förväntningar på att vara sambo – han känner sig bunden. Det framstår som en motsägelse eftersom han utövar mycket aktiviteter utanför hemmet tillsammans med andra. Kanske kan det tolkas så att det är hennes önskan om att de ska utöka den gemensamma tiden som skapar en upplevelse hos honom av att vara bunden.

Han känner sig bunden av relationen och utökar sitt deltagande i en egen separat sfär utanför hemmet. Differentieringen blir synlig när han på detta sätt skapar social åtskildhet i relationen. Man kan säga att fritiden ser ut att präglas av isärhållande logik och han verkar vara den som mest aktivt upprätthåller detta isärhållande genom att vara den drivande i att öka sin rörelsesfär utanför hemmet.

I nästa inlägg presenteras del 3 med utdrag ur Carin Holmbergs ”Det kallas kärlek”. Heterosexuella par intervjuas om hur de fördelar arbetet i det gemensamma hemmet mellan varandra.

4 thoughts on “Det kallas kärlek, del 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s