Det kallas kärlek, del 3

Ur Carin Holmbergs ”Det kallas kärlek”

Arbetsfördelningen i ”det stora”

Hon och han har diskuterat de ”stora” arbetsområdena, dvs städning, disk och tvätt. Hon och han kan fördela arbetet enligt varannan-gångsprincipen, dvs hon städar, diskar eller tvättar en gång och han nästa gång. Denna princip går vanligtvis inte att förhandla bort när det gäller disken. Att diska är det minst attraktiva arbetet i ”det stora”. Hon och han kan fördela arbetet enligt förhandlingsprincipen. Det betyder att de innan arbetet utförs förhandlar sig fram till vem som skall göra vilka arbetsuppgifter. De olika arbetsuppgifterna gör de antingen gemensamt eller var för sig på de tider som passar in i deras respektive tidsschema. De kan också ha fasta uppgifter som de utför tillsammans på en bestämd dag. Slutligen kan de ha flytande system utan fasta arbetsområden. Om någon av dem upplever att arbetsfördelningen är orättvis säger de till den andra/e. Detta sistnämnda system är relativt oproblematiskt för honom och mer problematiskt för henne. Det tycks ändå vara hon som har en samlad helhetsuppfattning och som tänker på och känner ansvar för ordningen.

På frågan om vad som legat till grund för uppdelningen av de olika arbetsmomenten kan två olika svar urskiljas. Ett svar är att hon säger att hon utför en deluppgift i städningen, tvätten eller disken som helhet, pga att han är ovan vid arbetsuppgiften eller inte behärskar den. Det är enklare för henne att göra arbetet själv, än att få honom att lära sig den. I den andra typen av svar är det precis det motsatta argumentet som framförs. Då menar både hon och han att han bör utföra vissa arbeten för att lära sig dem. Diskussionen om hans läroprocess är värd att stanna upp vid. Kärnan i diskussionen är, som jag ser det, att de förklarar varför arbetsfördelningen inte är jämställd i praktiken trots att de delar ett ideal om en jämställd uppdelning av arbetsuppgifterna. Med andra ord hur det kommer sig att han, till en del, inte utför det som enligt deras arbetsfördelning åligger honom.

Ofta söker både hon och han orsaken till att han inte behärskar alla uppgifterna i hemmet i hans uppväxt. Han har inte behövt lära sig  de olika uppgifterna som barn. Samtidigt säger hon att ”hon inte behövde hjälpa till hemma med att städa och diska som liten”. Att hon ändå har kunskap om dessa uppgifter menar hon beror på att ”hon är fostrad till flicka rent allmänt” och/eller för att ”hon lekte flicklekar som liten”. Det betyder att hans uppväxt anses försvåra hans möjligheter att handlägga vardagens rutiner som vuxen. Hans fostran ges en avgörande betydelse för vad han kan idag. Däremot verkar det inte finnas något i flickuppfostran och flicklekar som gör att hon behärskar det hon inte fick lära sig som barn, dvs att hon inte fick lära sig hushållsarbete när hon var liten, är inte avgörande för vad hon kan som vuxen.

När han inte utför en arbetsuppgift eller gör den mindre bra beror det på, enligt henne, att ”han ännu inte lärt sig” och hon menar att ”hans läroprocess får lov att ta tid”. Att hans inlärningstid motsvaras av en läroprocess för henne tycks ingen av dem vara medveten om. Hon måste nämligen lära sig att leva med odiskad disk, ovikt eller ostruken tvätt, eller en stökig lägenhet. Disk kan ligga odiskad i diskhon i en vecka, ovikt och ostruken tvätt ännu längre. Hennes läroprocess består i att lära sig att stå ut med det och att inte göra arbetet själv.

Även om hon är delaktig i att karakterisera hans lägre deltagande i vissa arbetsuppgifter i termer av en läroprocess kan hon bli arg på honom när han inte gör sin del av arbetet. Men hon säger att ”bråka eller tjata hjälper inte”. Resultatet blir då snarast det motsatta, ”Han blir arg och motsätter sig att göra arbetet” eller ”uppmanar henne att göra det själv om hon lider av att det inte är gjort”. ”Han gör det senare…”. Själv hänvisar han till sin läroprocess och menar att ”han har rätt att göra arbetet när han själv vill”.

Det är inte enbart när hon och han tolkar hans lägre delaktighet som en läroprocess, som han är mindre delaktig i hemarbetet. Det som skiljer situationerna åt är att det inte finns ett lika bra skäl för honom att hänvisa till för att förklara varför han inte gör sin del. Det som förenar dem är att hon på olika sätt är aktiv i att förhålla sig till att han inte till fullo gör sina arbetsuppgifter. Hon kan låta honom göra det på sitt sätt och när han vill. Om det uppstår en situation där hon behöver, t. ex en blus, kan hon be honom att tvätta den. Förutsättningen för att han ska göra det är att hon har ett bra argument så att det inte framstår som tjat. Har hon inget bra argument till varför hon vill att han ska göra sysslan kommer hon att göra den själv. Att det egentligen är hans arbetsuppgift uppfattar hon inte som ett tillräckligt bra skäl utan det bör vara något utöver detta. Hon kan också förklara hans lägre delaktighet med att han gör andra saker, dvs att han har extraarbeten utanför hemmet eller att hans fritidsaktiviteter är krävande, och att han av den anledningen inte alltid har tid att utföra sin del av arbetet. Avslutningsvis kan hon sätta upp som mål att hon ska lära sig hans sätt att förhålla sig till hemarbetet och i mindre grad ta ansvar för eller bry sig om ordningen i hemmet.

När det gäller att komma överens om vilken nivå som städning och ordning bör uppnå kan två grupper urskiljas. I det ena fallet har de olika toleransnivå och i det andra fallet lika toleransnivå. När de har olika toleransnivå är det ett problem för både honom och henne att hon har en ”låg toleransnivå” för vad som är stökigt och smutsigt i lägenheten. Hon ”inser” det och säger att ”det inte är riktigt rätt att hon ska tvinga honom att utföra mer arbete pga det”. Båda två kan också hävda att ”eftersom hon har lägre toleransnivå än honom är det riktigt att hon utför lite mer arbete i hemmet än han”. Hon kan emellertid hävda sin toleransnivå som den riktiga. Då bråkar hon och han och ”ibland åker hon på att städa i alla fall” men ”ibland städar hon inte”. Hon kommenterar att hon städar mer med att säga att ”hon inte lider av det”, ”hon har inte ont av det”.

Det är ingen av dem som problematiserar att han har en högre toleransnivå vad det gäller graden av stökighet och smuts än hon. Det är hennes uppfattning som utgör problemet för båda två. Samtidigt beskriver båda henne, som den av dem som har kompetens vad det gäller hemarbetet, t.ex vilar diskussionen om läroprocessen på det antagandet. Men det innebär inte att de föreställer sig att hennes toleransnivå står i relation till den kunskap som de menar att hon har om att sköta ett hem.

När hon och han istället har lika toleransnivå har han haft ett eget boende innan de flyttade ihop och han skaffade sig då vissa rutiner med disk, städning och tvätt. Det kan t o m vara så att hon lär sig av honom. Denna omvända process, att hon lär sig hans toleransnivå och rutiner, verkar vara mindre problematisk. Men till skillnad från när det är han som ska lära sig, och tillåts lära sig i sin egen takt och på sitt sätt, ser det inte ut som om hon har samma möjligheter att fördröja arbetet eller slarva med det. Hon svarar honom inte heller att han kan göra det själv om han nu har ont av att hon inte gör det.

Det är i huvudsak hon som initierar förhandlingar om arbetsfördelningen. Hon kan t.ex ha diskat en längre tid men tröttnat på att göra det. Hon tar upp disken till diskussion för att få igenom en annan arbetsfördelning mellan sig själv och honom. Det kan visa sig att han inte varit medveten om att hon utfört arbetet. Det verkar som att han inte alltid lägger märke till det arbete som hon lägger ner i hemmet. Samtidigt får han ”ibland dåligt samvete för att hon gör lite mer”. Då försöker han tänka på det ”men det blir så lätt att han glömmer bort det”.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s