Hur ”ryss-skräcken” har planterats i svenska folkets medvetande

Jag lovade ju att återkomma om hur den så kallade ”ryss-skräcken” har planterats i svenska folkets medvetande, i princip ända sedan andra världskriget tog slut 1945.

Det kan tyckas märkligt att våra politiker, massmedia och framför allt det svenska försvaret, har velat utmåla Ryssland, f.d Sovjetunionen, som det största hotet mot både Sverige och världen och särskilt eftersom Sovjetunionen var de största hjältarna under andra världskriget. Utan Sovjetunionens massiva militära insatser under andra världskriget, hade Nazi-Tyskland under Hitlers vansinnes-styre, kanske aldrig störtats.

Hitler-Tyskland led för övrigt, precis som USA, av svår kommunist/socialist-skräck. Hitler-Tyskland var högerextremt och kapitalistiskt och ett utav Hitlers mål, var att förinta Sovjetunionen. Samma typ av hotelser mot Sovjet uttalades av USA, främst under kalla kriget, som började efter andra världskriget.

Jag läste för övrigt någonstans, att det bara finns två stater i världen som har haft det dåliga omdömet att hota med att förinta andra länder med kärnvapen, i syfte att få sin egen vilja igenom – USA och Israel. Ryssland/Sovjet är de som har utsatts för de flesta av USA:s hotelser om förintelse med kärnvapen men de har å andra sidan, aldrig hotat USA tillbaka.

Som vi också vet, är det bara USA som har varit galna nog att faktiskt använda kärnvapen mot våra medmänniskor på jorden, i syfte att skada dem på det mest fasansfulla sätt. USA utsåg Japan till att bli offer för deras första kärnvapen-attack på jordklotet under andra världskriget.

Mot bakgrund av allt det här (och mycket mer) borde väl världen snarare lida av USA-skräck?

Tillbaka till ”ryss-skräcken” i Sverige.

År 1952 fick svenska folket veta, att ett utav svenska försvarets flygplan, en så kallad DC3:a, hade ”försvunnit spårlöst” under en ”navigeringsflygning i utbildningssyfte”, över Östersjön. Ombord på planet fanns, som man påstod, 8 st besättningsmän (vissa källor menar att det var 9 st), vilka man hävdade var anställda av flygvapnet. Planet återfanns först år 2003.

Under sökandet efter den ”försvunna” DC3:an blev ett svenskt, obeväpnat sjöräddningsplan, ett så kallat Catalina-plan, plötsligt och oväntat nedskjutet av ryssarna. Besättningen på planet räddades av ett västtyskt fartyg som plockade upp dem från livbåten ute på Östersjön.

Denna händelse och dess efterverkningar brukar kallas ”Catalina-affären”, vilken utvecklades till en ganska allvarlig kris i relationen mellan Sverige och Sovjetunionen. ”Ryss-skräcken” var ett faktum – allt som amerikanerna hade varnat för (den hemske ryssen) var nu verklighet hos oss. Svenska folket fick, via massmedia, politiker och svensk militär, intryck av att vi svenskar, helt oprovocerat, hade fallit offer för den aggressive, krigiske ryssen, vilket bl.a senare ledde till våldsamma demonstrationer utanför den ryska ambassaden i Stockholm, där man till och med kastade sten mot byggnaden.

Sanningen var (den blå texten nedan kommer från wikipedia):

”Tre år tidigare hade Sverige, i strid med den officiellt strikta neutralitetslinjen, ingått ett hemligt avtal med USA och Storbritannien. Svenska signalspaningsdata skulle bytas mot amerikansk teknisk utrustning. Flygvapnets specialutrustade Tp 79:or 79001 Hugin och 79002 Munin genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen.”

Det ”försvunna” planet, DC3:an, var alltså inte ute på någon oskyldig ”navigeringsflygning i utbildningssyfte”. Det svenska flygvapnet hade i själva verket under en längre tid genomfört flygningar över Östersjön med DC3:an, i syfte att spionera på Sovjet med amerikansk spionutrustning ombord, på uppdrag av USA och Storbritannien.

Sovjetunionen erkände några år senare, att de hade skjutit ned den ”försvunna” DC3:an men detta hemlighölls för svenska folket, eftersom svenska makthavare inte ville att det skulle bli känt, att det hade bedrivits spionage mot Sovjet, med hjälp av amerikaner och britter. Av den anledningen blev det också viktigt för makthavarna att DC3:an, med den amerikanska utrustningen, inte hittades. Då skulle ju allt hemlighetsmakeri och det svenska försvarets samarbete med USA och Storbritannien (Nato) avslöjas. Då skulle ju all den inplanterade ”ryss-skräcken” hos svenska folket, kunna vändas till ryssens fördel och svenskarna skulle framstå som fega, lögnaktiga, manipulativa marionetter åt främst amerikanerna, vilket vi naturligtvis också var (är?). 

”Under 1948 hade en S 26 Mustang medvetet kränkt sovjetiskt territorium. Flygplanet var utrustat med en kamera lånad från USA:s flygvapen. Under 1949 hade spaningsflygningarna fortsatt med en S 31 Spitfire.

Huvudsyftet med operationerna var att få fram uppgifter om Sovjetunionens luftförsvar, särskilt dess kapacitet att bekämpa amerikanska kärnvapenbestyckade bombflygplan.

År 1951 ertappades Sverige med att vid två tillfällen ha kränkt sovjetiskt luftrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 nautiska mil (drygt 4,5 km) den baltiska kusten, och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg. Under år 1952 steg spänningen ytterligare då Nato-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick Natos ärenden.”

Sovjet visste naturligtvis om, att det svenska försvaret samarbetade med USA:s krigsallians Nato och alla dessa upprepade kränkningar och hot mot Sovjet, från Sveriges och Natos sida, gjorde att ryssarna till slut kände sig tvungna att markera – de fattade beslut om att skjuta ned spionplanet DC3:an och därefter Catalina-planet. Förmodligen hade de redan räknat ut, att ”alliansfria och neutrala” Sverige skulle bli tvungna att hemlighålla nedskjutningen för att Nato-samarbetet och vårt spionage, inte skulle bli känt för omvärlden.

Vi skall också komma ihåg, att vid den här tidpunkten pågick det kalla kriget mellan de två stormakterna (Sovjet och USA) för fullt och amerikanerna hade redan visat världen (och framförallt deras främsta hatobjekt – ryssarna) vilka fasansfulla handlingar de var kapabla till att utföra, i och med USA:s kärnvapen-bombningar mot det japanska folket under andra världskriget.

”I de första svenska pressmeddelandena om DC-3:ans försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet blivit nedskjutet, bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA) bedrev denna signalspaning. Representanter för Flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje.”

Fem av besättningsmännen på den ”försvunna” DC3:an var alltså inte anställda av flygvapnet – de var anställda av FRA. Deras anhöriga blev beordrade av försvarsmakten, att hålla tyst om detta, ljuga för pressen och istället säga att männen var anställda inom flygvapnet.

Vissa källor och vittnesuppgifter hävdar dessutom, att det var nio stycken män ombord på planet, istället för åtta, som man hävdar officiellt. Den nionde mannen, förmodas i så fall ha varit en amerikansk underrättelseofficer. Anledningen till att denna uppgift om en nionde besättningsman har framkommit, är att det finns vittnesuppgifter om det, samt att antal fallskärmar som lastades ombord på DC3:an var nio stycken, istället för åtta.

”År 1956, då den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov träffade Sveriges statsminister Tage Erlander, erkände Chrusjtjov att sovjetiska jaktplan hade skjutit ner Tp 79:an. Denna information offentliggjordes dock inte för allmänheten eller till de anhöriga till de sammanlagt åtta personer som funnits ombord; tre från Flygvapnet och fem specialister från FRA. De anhöriga svävade helt i ovisshet om männens öde. Först 1991 tillkännagav Ryssland officiellt att planet skjutits ner av ett sovjetiskt jaktflygplan av typen MiG-15.”

Det råder tveksamheter om hur mycket information som den socialdemokratiska regeringen och statsminister Tage Erlander, egentligen erhöll av det svenska försvaret och hur mycket politikerna såg sig tvungna att mörka, ljuga om, i syfte att skydda försvarsmaktens agerande. Av vissa dokument, har man kunnat dra slutsatsen att svensk militär, försvarsmakten, FRA, flygvapnet, i många delar verkar ha handlat helt och hållet på eget bevåg, utan någon som helst politisk förankring. Ett exempel är, när den dåvarande flygvapen-chefen fattade eget beslut om att samla hela flygvapnet, efter ryssarnas nedskjutning av Catalina-planet, för att utföra en löjlig och förstås, fullständigt livsfarlig flygning, en så kallad manlig, militär ”styrkedemonstration” över Östersjön, med avsikt att minsann ”visa” ryssarna. 😉 Detta informerades statsminister Tage Erlander om först några dagar efteråt, då skadan redan var skedd.

”Det sovjetiska motivet för nedskjutningen var sannolikt dels att DC-3:an signalspanade åt GCHQ (den brittiska motsvarigheten till FRA/NBT) och NSA (den amerikanska motsvarigheten till FRA/NBT) och dels att DC-3:an var ett direkt militärt hot mot den nya kryssaren Sverdlov. Det kom helt enkelt för nära med kamera och signalspaningsutrustningen. Frågan om de återstående fyra besättningsmännen som inte fanns i vraket eller dess närhet är obesvarad.”

”1998 började dykaren och före detta flygvapenpiloten Anders Jallai intressera sig för DC-3:an. Han forskade efter nya ledtrådar i arkiv och intervjuade återigen inblandade nyckelpersoner för att om möjligt göra ett sista försök att finna vraket. Den 10 juni 2003 återfann de efter tre års sökande den nedskjutna Tp 79:an på 125 meters djup, 55 kilometer öster om Fårö, på internationellt vatten men i den svenska ekonomiska zonen. Senare på sommaren fann de även Tp 47:an, på en position 22 kilometer mer ostlig än den rapporterade nedslagsplatsen.”

Under natten mellan den 18 och 19 mars 2004 lyfte man under närvaro av press, sökgruppen och anhöriga upp resten av vraket på ubåtsräddningsfartyget HMS Beloss däck. Sedan tidigare hade kvarlevorna efter piloten Alvar Älmeberg påträffats. Vid närmare undersökningar, som bland annat genomfördes på Muskö, upphittades rester efter ytterligare tre besättningsmän samt diverse tillhörigheter. Flygplanets kropp uppvisade skotthål efter den sovjetiska beskjutningen.

Fyra personer ur FRA:s signalspaningsgrupp ombord kunde inte hittas i flygplanet eller på själva vrakplatsen. Utredningen kunde dock konstatera skador på de stolar dessa personer normalt satt i, som visar att personer befunnit sig i samtliga stolar vid nedslaget.”

Det finns mycket att läsa för er, om ni är intresserade av mer detaljerad information om Catalina-affären: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Catalinaaff%C3%A4ren

Anders Jallai:

http://www.jallai.se/dc-3catalinaaffaren/http://www.jallai.se/dc-3catalinaaffaren/

Här finns mer, mycket bra och detaljerad information om hur bl.a regeringen hanterade händelserna:

http://www.fhs.se/documents/externwebben/forskning/centrumbildningar/crismart/publikationer/webbpublikationer/catalinaaff%C3%A4ren.pdf

Som ni säkert känner till vid det här laget, är dessutom alla anklagelser mot ryssarna om påstådda ryska ubåts-kränkningar i svenska farvatten genom åren, också en stor bluff. Efter att i alla år ha skyllt på ryssen, har det nu framkommit att alla ”ubåts-kränkningar” i svenska farvatten, förmodligen istället har utförts av USA, Storbritannien och Tyskland (Nato).

”I april 1983 presenterade Ubåtsskyddskommissionen sin rapport som konstaterar med stöd av bland annat bottenspår att en kränkning verkligen ägt rum och avser att Sovjetunionen i allt väsentligt måste ses som ansvarig för den misstänkta ubåten i Horsfjärden hösten innan. Ubåtsskyddskommissionen beskriver denna som en del en större operation mot Stockholms mellersta och södra skärgård som kan ha omfattat tre mer konventionella ubåtar och tre miniubåtar av ditintills inte känd typ eller sort. Regeringen överlämnar en protestnot till Sovjetunionen.”

”Enligt en dokumentär i Uppdrag Granskning i oktober 2007 genomfördes inte en enda av de misstänkta ubåtskränkningarna, förutom grundstötningen av U 137, av Sovjetunionen eller något annat land inom Warszawapakten, det mesta sägs tvärtom tyda på att det var Nato-ubåtar som kränkte svenskt territorium.” Enligt en uppföljande dokumentär i Uppdrag Granskning den 11 juni 2008 sägs det numera stå helt klart att de ubåtar som svenska försvaret jagade i Hårsfjärden i samtliga kända fall rörde sig om ubåtar från Nato, till exempel från Västtyskland, USA, och Storbritannien.”

Ambassadör Mattias Mossberg, huvudsekreterare i två ubåtsutredningar, har krävt att all sekretess kring ubåtskränkningarna måste hävas. Han pekar i likhet med uppgifter i SVT Uppdrag granskning på att det finns ”rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte pekar österut”. Uppgifter tydliggörs om att det skulle ha handlat om Natoubåtar, men att dessa rapporter inte redovisades. Även professor Ola Tunander anser efter en genomgång av tillgängliga fakta att de ubåtar som observerats kommer från Nato-länder och inte från Sovjetunionen, som Ubåtskommissionen påstått.”

Så hur kommer det sig att svenska makthavare inte ens drar sig för att ljuga, i syfte att utmåla ryssen som boven i dramat, som den opålitlige, krigiske, aggressive och manipulative diktatorn och som det största hotet mot Sveriges rikes säkerhet? Hur kommer det sig, att svenska makthavare samarbetar med och, åtminstone sedan andra världskrigets slut, de facto har samarbetat i hemlighet med terrorstaten USA och dess allierade (Nato), mot Sovjet/Ryssland?

Är det verkligen så klokt av Sverige (eller nåt annat land?), att samarbeta med den värsta terrorstaten genom tiderna – USA – och dessutom i modern tid bjuda in dessa krigs-galningar inklusive alla deras kärnvapen, för militära ”övningar” i vårt land, genom värdlandsavtalet med Nato? På vilket sätt har detta oerhörda förtroende för USA skapats och framför allt – vad har dessa bevisliga massmördare, terrorister, spioner, lögnare, krigsbrottslingar, torterare och tjuvar gjort för att förtjäna andra länders förtroende, överhuvudtaget?

”Lennart Bodström, utrikesminister mellan 1982-1985, menar att regeringen vilseleddes av ubåtskommissionen som påstod att ubåtarna kom från Sovjetunionen. Carl Bildt (M), som stod för den linjen, fick ett raseriutbrott när nya uppgifter presenterades.

Av kommissionens fem ledamöter var Carl Bildt, riksdagsman för moderaterna, den mest engagerade. Han var bland annat huvudförfattare till en rapport med titeln ”Möt ubåtshotet”, som moderaterna gav ut under valrörelsen 1982.

Carl Bildts roll under åren är intressant. I december 1990 påstod Carl Bildt att Sovjetunionen organiserat ett antal ”diversionsförband”, av vilka ett var avsett att användas mot Sverige. Under hela 1980-talet hade, enligt Bildt, under varje år tre omfattande operationer med upp till 22 sovjetiska ubåtar inblandade genomförts på svenskt territorium. Det verkade inte de svenska militära myndigheterna ha känt till, det ingick åtminstone inte i deras rapportering till regeringen.
Under de överläggningar mellan president Jeltsin och statsminister Bildt i början på 90-talet, som fördes vid den senares besök i Moskva, var de svenska påståendena om sovjetiska kränkningar ett huvudämne. Från svensk sida överlämnades ett ljudband med en 3 minuter och 47 sekunder lång inspelning av motorljud, som sades härröra från en sovjetisk ubåt, något som man från rysk sida förnekade.

 

 

 

Annonser

19 thoughts on “Hur ”ryss-skräcken” har planterats i svenska folkets medvetande

 1. Tack NBT för en fyllig nutidshistorisk redogörelse!

  Apropå Carl Bildt och ljudbandsupptagningen till Jeltsin – var det inte de ljuden som senare av militär bedömdes som minkar, alternativt pruttande sillar i stim? 😀

  Ett tillägg som är intressant i det historiska sammanhanget är hur i synnerhet Finland, men även Sverige, ändå utgjorde en form av neutral zon, icke-fientligt uppfattad av Sovjet under det kalla kriget. Bland annat var det i förtid återlämnandet av Porkalaområdet, 1956 under dåvarande premiärministern, senare presidenten, Kekkonen, ett resultat av en sådan politik med fredligt handelsutbyte. Porkalaområdet är ett område i Finlands skärgård 3 mil sydväst om Hälsingfors, med en sovjetisk flottbas för kontroll av Finska viken. Området hade ockuperats under kriget mellan Finland och Sovjet under andra världskriget. Enligt vapenstilleståndsavtalet 1944 skulle Sovjetunionen arrendera området i 50 år. Men redan 1956 återlämnade alltså Sovjet området.

  När spänningarna mellan öst och väst var som starkast, utgjorde Sverige och Finland m a o en spänningsdämpande buffertzon i norra Europa. Därför var risken för konflikter här långt mindre än på kontinenten, där de två allianserna, Nato och Warszawapakten, stod mot varandra längs den gränslinje som kallats Järnridån. Om ena pakten ökade truppnärvaron längs gränsen eller förändrade vapenarsenalen, resulterade det i att den andra sidan kände sig hotad och svarade med minst lika stor ökning av vapenmakten.Samtidigt såg vi alltså en avspänning i Östersjö-området.
  Detta hade med all säkerhet inte varit fallet om t ex Sverige varit anslutet till Nato.

  • Jeanna: Jag minns inte riktigt hur det var med ljudupptagningarna, om det var minkar eller sillar som pruttade men moderaten Bildt tog uppenbarligen ljuden på fullaste allvar. 😉 Jag skulle ha gett en miljon för att höra vad ryssarna sade efter mötet. De måste ha flabbat gott åt honom.

   Ja, det är ju det… Båda supermakterna har uttryckt att det kändes bra att Sverige och Finland var som en fredlig, neutral mur dem emellan under kalla kriget. Det är ju självklart i sig, kan en tycka och därför är det märkligt att våra makthavare ens överväger ett ”samarbete” med USA-Nato.

   Med tanke på hur ryssarna upplevde försvarsmaktens hemliga samarbete med Nato på 50-talet och vad det resulterade i, borde det vara än mer tydligt för våra politiker.

   Jag förstår inte svenskar som förespråkar medlemskap i Nato. Hur kan någon känna sig ”trygg” med maktgalna, krigsgalna terrorstaten USA, Nato och alla deras soldater och krigsmaskiner i landet? Vi vet ju att USA inte följer några som helst lagar och regler – de gör som de vill och få vågar sätta sig upp mot dem.

   Det bör ju inte heller vara så svårt för folk att inse hur det kommer sig att USA och Nato är så jävla intresserade av lilla Sverige och Finland – det är självklart ryssarna de vill åt. Detta hat och krigiska inställning till ryssarna skall inte svenskar och finnar ställa sig bakom – det leder till katastrof. Varför skulle vi hjälpa USA att komma åt Ryssland, riskera vår egen säkerhet och kanske få vårt fina land sönderbombat för USA:s skull? Det finns ingen som helst anledning för oss att hjälpa dem att starta krig mot eller svälta ut Ryssland. USA bör sköta sin egen utrikespolitik men tyvärr verkar många länder springa deras ärenden åt dem, antagligen för att det börjar bli för uppenbart för alla, att det är USA som ligger bakom all skit och drar i alla trådar.

   Finland och Sverige MÅSTE stå emot Nato. Drömmen vore att både Danmark och Norge gick ur Nato för att ytterligare minska USA:s krigshets mot Ryssland.

   Det som skrämmer mig är att allt detta borde vara självklart för våra makthavare så varför är de så välvilligt inställda till att försätta oss i denna livsfara och krigssituation, för USA:s skull? Jag kan inte släppa tanken på att vi utsätts för ”påtryckningar” eller till och med hot från USA och dess allierade. Eller handlar det om pengar, som det alltid brukar göra? Det är nåt som inte stämmer här, riktigt.

   • ”Follow he money” ! Jovisst, vi är om möjligt ännu mer beroende av USA som handelspartner än tidigare, men dessutom – och ännu viktigare – har det svenska militärindustriella komplexet ett klart egenintresse av deltagande i en krigsorganisation som har vapenvåld/hot som enda ”medel” för konfliktlösning. Militär och vapenindustri i Sverige har haft en jobbig tid, inte minst under den senaste borgerliga regeringens första mandatperiod, med nedskärningar av regementen etc och därmed anslag.

    Och – vad gäller regeringspolitikerna av idag – en prestigefylld plats i säkerhetsrådet, i FN hägrar för dem, inte minst S. I urvalsprocessen till detta har USA ett stort inflytande – betydligt större än Ryssland.

   • Jeanna: Deal or war. Det är så USA jobbar med den ”demokrati” de påstår sig vilja sprida över världen.

    Det är kanske inte så konstigt att vår tidigare högerregering, gjorde nedskärningar i försvaret – planen var ju att köpa den tjänsten från Nato. När de insåg att de nog inte skulle vinna valet och förlora makten, skyndade de sig att se till så att värdlandsavtalet med Nato blev påskrivet.

    Tack för alla dina informativa och kloka kommentarer, Jeanna.

  • Andreas: Ja, det är USA-propaganda förstås – rapporten kommer ju därifrån. Man påstår att Nato inte klarar av att försvara sina medlemsländer mot Ryssland och återigen försöker USA utmåla Ryssland som det största militära hotet i Europa. USA flyttar fram sina positioner här och när de har gjort det, skyller de på Ryssland som tvingas försvara sig.

   Faktum är ju att USA har hotat, fler än en gång, att utplåna hela Sovjet/Ryssland med kärnvapen. Det är inte alls konstigt att ryssarna börjar undra varför USA kommer närmare och närmare och att det gör dem nervösa. De vet ju också, hur hjärntvättade övriga nationer är i Europa, av USA-propagandan på nätet och i våra tidningar och hur de utmålas av USA som bovarna i dramat, trots att det inte är ryssarna som krigs-hetsar.

   Vi måste inse, att det enda som kan bevara freden i Norden och Europa, är att tvinga USA att dra sig tillbaka till sitt eget land. Det är USA som är mobbaren och det är USA, inte Ryssland, som har visat genom hela historien, att de är fullständigt opålitliga och att det enda de lämnar efter sig, är total förödelse för människor och nationer men klirr i kassan för dem själva.

  • Jeanna: Som sagt – personer som Mattias Olsson på Norrköpings Tidningar, drar sig inte ens för att ljuga, i syfte att springa USA:s ärenden mot Ryssland. Tex:

   ”Ryssland övade en kärnvapenattack på Sverige 2013.”

   Så jävla absurt! NEJ – det gjorde de inte – det finns inga som helst bevis för, eller indikationer på, att ryssarna ”övade kärnvapenattack” mot Sverige. Men om Mattias Olsson upprepar denna absurda lögn tillräckligt många gånger så kanske han till och med tror på den själv?

   När till och med ryss-hataren och moderaten Carl Bildt försvarar Ryssland, då har vi anledning att tro på att det är den rätta sanningen istället för den vanliga USA-propagandan/ryss-hatet:

   http://www.dn.se/nyheter/politik/bildt-ryssland-ovade-inte-mot-svenska-mal/

   Utrikesministern avfärdar nu uppgiften och kallar debatten för ”rätt hysterisk”.

   – Det finns inget sakligt underlag för påståendet att de övade anfall mot Sverige.
   – Även det svenska flygvapnet är ute och flyger över Östersjön, ibland i närheten av ryskt territorium.

   Carl Bildt påpekar att Sverige under hans tid inte utsatts för några medvetna ryska flygkränkningar.

   – Nej, vi har haft något fall med ett transportplan som gjort felaktigheter i föranmälan, men det räknar jag inte som militär kränkning. De huvudsakliga kränkningar som jag haft att hantera är svenska flygvapnets kränkningar av andra länder, men det har jag inte haft några på ett tag.”

   Ryssland förvarnade Sverige om att de skulle göra flygövningar över Östersjön. Ryssland kränkte INTE svenskt territorium. Ryssland gjorde INGA ”kärnvapen-utfall” mot Sverige. Ryssland var ute på helt vanliga flygövningar, som vi alla gör, och höll sig inom tillåtet område – de kränkte inget annat lands luftrum. Det svenska försvaret, gjorde ingenting eftersom det inte fanns någon som helst anledning. Som jag minns det, var det istället Nato-Danmark som hetsade upp sig, då de registrerade flygplanen och gav sig ut på ”ryss-jakt” över Östersjön.

   USA och Nato är bra på att skapa krigs-stämning genom ständigt upprepade lögner och att hetsa folk i Europa mot Ryssland.

  • Jeanna: Mattias Olsson skriver:

   ”På sidan 203 återkommer de till mytbildningen om att Nato skulle tvinga länder att stationera exempelvis amerikanska kärnvapen på svensk mark. Förvisso erkänner debattörerna att ”det antagligen är möjligt” att Sverige kan avtala bort detta, men det ”kan komma att överträdas i skarpt läge”. Regeringen skulle alltså kanske kunna avtala att inte ha kärnvapen på svensk mark, men Nato skulle strunta i det vid behov. Så kan man också argumentera, men det är inte trovärdigt.”

   Varför skulle det inte vara trovärdigt, att USA-Nato kommer att pressa oss till det? Det motsatta påståendet, att de INTE skulle göra det, är däremot inte alls trovärdigt. Hur naiv är Mattias Olsson? Tror han att lilla Sverige skulle kunna sätta sig upp mot USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och övriga Nato-länder? Ha ha ha!

   ”Den upprustning och omflyttning som nu sker inom Nato, USA:s försvarsminister Ash Carter begärde i veckan en fyrdubbling av budgeten för styrkorna i Europa, är en direkt konsekvens av Putins allt aggressivare politik.”

   Nej, det är INTE en ”konsekvens” av någon ”aggressiv politik” från Putin och ryssarna. Det är en konsekvens av USA:s allt aggressivare krigs-politik och spridna ryss-hat i Europa. Vad gör USA här och varför lägger sig USA i alla andra länders business, överallt i världen? Egen vinning. De är inte ute efter ”demokrati” eller att vara ”snälla” mot andra länder. De är egoistiska, maktgalna krigs-galningar och bevis för det, har vi genom hela historien.

  • Andreas: Ja, det är förstås ett gigantiskt hot mot demokratin att tysta hälften av befolkningen. Tack för tipset! Det här måste jag ju bara kolla på ikväll.

 2. NBT,

  Här kommer förtrupperna med syftet att röja motståndet mot fullständigt Natomedlemskap. Faktiskt förvånansvärt tidigt släpps kopplet loss.

  Aftonbladet idag 11/2

  ”Släng gamla doktriner – nu går vi med i Nato
  Som socialdemokrater och f.d. UD-tjänstemän med mer än fyrtio års erfarenhet av säkerhetspolitik är vi övertygade om att det nu är dags för socialdemokratin att göra det som Ingvar Carlssons regering en gång gjorde i EU-frågan – att kasta föråldrade doktriner och nattståndna självbilder över bord, och förutsättningslöst se till vad Sveriges intresse kräver i den nya situationen.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article22246875.ab

  • Jeanna: Att våra höger-politiker vill ha medlemskap i Nato, som de små USA-marionetter och vurmare för kapitalism de är, förvånar ingen. Att vissa socialdemokrater ställer sig på nakna på alla fyra och bjuder in kapitalist- och krigsdiktaturen USA till lek, förvånar i alla fall mig.

   Så vilka är dessa tre gubbars argument för Nato-medlemskap i Sverige? Ja, det verkar luddigt.

   ….”eftersom vi i dag möter en helt annan säkerhetspolitisk situation med nya utmaningar. Östersjön är inte längre det lågspänningsområde, som vi har vant oss vid sedan det kalla krigets slut.”

   Dessa gubbar får man anta tror på fullaste allvar att ”spänningarna” skulle bli mindre med amerikanska soldater, krigsmaskiner, kärnvapen och andra livsfarliga, amerikanska mans-leksaker på svensk och finländsk mark samt den krigshets som Nato-USA kommer att skapa över Östersjön, i syfte att provocera ryssarna? Som sagt – hur naiva är egentligen Nato-förespråkare? Det MÅSTE ligga något annat bakom. Är de rädda för USA?

   ….”och förutsättningslöst se till vad Sveriges intresse kräver i den nya situationen.”

   Sveriges intresse skulle alltså vara att utsätta sig självt och hela Europa för en krigssituation som endast gynnar USA och amerikanska intressen i Europa? Eller är det något annat ”intresse” som avses här?

   ”Vi hör samman med de västerländska demokratierna, och vi måste i vår säkerhetspolitik nogsamt skilja på demokrati och diktatur.”

   Hör vi samman med de västerländska ”demokratierna”? Vilka ”demokratier”? USA som olagligen spionerar på hela Europa, sina egna medborgare och andra länder i världen för att skaffa sig ekonomiska fördelar? USA som gick emot FN och började kriga mot Irak, på inga grunder alls, annat än att skaffa sig makt över oljan? USA som mördar oskyldiga med alla sina drönare? USA som bevisligen finansierar IS och andra rebellgrupper i världen, i syfte att störta makthavare som vägrar att lyda under amerikanskt världsherravälde? USA som har startat 80-85 % av alla krig efter andra världskriget, i syfte att skaffa sig makt över världen?

   ”Att medvetet avstå från att göra det som ligger i Sveriges intresse i syfte att undvika irritation i Moskva är att ge Putin en vetorätt över svensk säkerhetspolitik.”

   ”Sveriges intresse”? Vad är det? För mig och andra, är det främsta intresset för Sverige att undvika krig och istället verka för samarbete, fred och demokrati samt verka för alla länders rätt till självbestämmande. Det finns ingenting som tyder på att USA är rätt ”samarbetspartner” om det är det vi vill sträva efter. Sverige behöver heller ingen gemensam säkerhetspolitik med USA, eftersom det inte existerar några som helst militära hot mot oss. Snarare skulle jag tro att det hela handlar om att inte ”irritera” USA och därför vill man ge USA vetorätt över svensk säkerhetspolitik. Varför?

   ”Ett svenskt, och helst samtidigt ett finskt, Nato-medlemskap skulle påtagligt reducera risken för en militär konflikt i vårt närområde och minska Rysslands möjligheter att militärt dominera våra grannländer.”

   Vilka idioter alltså? Tror de på detta själva eller är det bara ett spel för gallerierna för att de är rädda för USA? Det finns ingen vilja hos Ryssland att ”militärt dominera”. Det finns däremot vilja hos USA att militärt dominera och bedriva världsherravälde.

 3. NoBoyToy – vad var det vi sa´?

  Senaste nytt på Sverige-Natofronten. Denna gång från det avslutade säkerhetsmötet i München, 14/2:

  ” . . . Peter Hultqvist (svenska försvarsministern)medverkade i debatten om Natos framtid och han målade då upp bilden av ett stort ryskt hot och ett farligt militärt läge i Europa.

  (. . .)

  ”Nicholas Burns, tidigare en av de abosluta toppfigurerna i amerikanska UD och i Nato sa sig vara imponerad av Hultqvists framträdande som han menade låg i linje med Natos.

  – Det som Hultqvist sa är fullständigt förenligt med det som ministrar från NATO-länderna säger, jag såg ingen som helst skillnad, säger Burns. Sverige skulle lätt kunna bli medlem i Nato, säger han.

  – När jag var Nato-ambassadör brukade vi säga att om Sverige ansökte på tisdag så skulle Sverige kunna bli medlem på onsdag, så viktigt är det för Nato, säger Burns till ekot.”

  • Jeanna: Det enda hotet mot freden i världen är USA. Men vi skall komma ihåg att Nato-medlemskapet också hänger ihop med Ttip-avtalet som EU förmodligen tänker teckna med USA. Allt detta handlar egentligen om att ingå det monstruösa avtalet med USA om ”gemensam” handel, försvar (läs: krig), privatiseringar av statens tillgångar, gemensamma lagar, banker, rättsväsende, lönesättningar etc.

   Kapitalisterna har talat och de vet hur världsekonomin skall räddas – de redan rika skall leva kvar i välfärden. Vi andra vanliga löneslavar, tja… det kan ju vem som helst räkna ut.

   Självklart är det viktigt för USA-Nato att Sverige och Finland blir medlemmar. Det är inte så svårt att räkna ut varför eller varför det är så bråttom. Brics smider sina egna planer så det är bråttom nu, innan EU hinner ångra sig och vända sig till den andra sidan. Hultqvist är bara ännu en lättlurad liten mans-mupp. Eller också tycker han att terrostaten USA är förtroendeingivande? 😉

 4. Du vet väl att det är bokrea nu, NBT ? Fast ute på vischan kanske det inte märks så
  mycket ? Och feminism gör möjligen sig bättre i stan än på landet ?

  Hur som helst, jag smet in på en nästan rikskänd bokhandel, lade beslag på en bok,
  ställde mig i kö och kände mig en smula löjlig eftersom alla andra verkade behöva
  kundvagnar. För att anknyta till ämnet kan sägas att bokköpet gav mig en gratisbok
  på köpet, så jag kunde gå därifrån något mera tyngd än jag redan var.

  För 48 kr köpte jag i alla fall nedanstående i pocket. Skall försöka läsa lite så att du
  blir lycklig …

  http://www.bokus.com/bok/9789173538398/den-dolda-alliansen-sveriges-hemliga-nato-forbindelser/

  • Ver: Det händer att jag tar mig in till betongen ibland men jag håller med om att bokrean inte lyser i neon på landet direkt. 😉

   Faktum är att mer feminism behövs på landet så ja, det stämmer.

   Hahaha – behövde de kundvagnar? Och där stod du med din lilla pocket? Vilken syn? 🙂

   Nu gör du mig lycklig, Ver. Glöm inte att berätta allt om Nato-boken för mig. Jag tror inte att jag kommer att köpa den själv för jag har inte hunnit läsa ut alla böcker som jag köpte förra året.

   • Boken i fråga är alltså väldigt tjock och någon läsning från pärm
    till pärm lär knappast bli aktuell utan jag försöker nog att hitta
    sådant som kan intressera mig.

    Mikael Holmström, författaren, är alltså försvarsexpert sedan
    länge och skrev i SvD under många år men köptes tydligen
    över till DN för ett tag sedan.

   • Ver: Jag är skitjobbig för jag läser nästan alltid bäcker från pärm till pärm. Har svårt att lägga ifrån mig böcker som jag tycker är intressanta. Faktaböcker är jag tvingad till att läsa ibland och det är mindre kul. 😦

    ”Försvarsexpert”? Män är alltid så bra på att utse sig själva och andra män till ”experter”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s