Nord- och sydkorea och USA:s inblandning

I dagarna kunde vi läsa om att USA återigen känner sig ”hotade”, nu av lilla Nordkorea. 😉

”Obama uppges ha kallat uppskjutningen ett direkt hot mot USA och dess allierades säkerhet, enligt Sydkoreas presidentkontor ”Blå huset”.

Den långdistansrobot som Nordkorea avfyrade ska vara kraftfullare än den som sköts upp 2012, med en räckvidd på upp till 12.000 kilometer, mot tidigare 10.000. Stora delar av USA skulle i så fall vara inom räckhåll.” (DN)

Ja – USA har ju förstås inga långdistansrobotar som står riktade, redo att avfyras mot andra länder, t.ex Nordkorea? USA är ju inte världens största kärnvapenstat och USA är ju inte ensamma om i världen, att ha använt kärnvapen mot folk för att tvinga dem till underkastelse på det mest fasansfulla sätt? USA känner sig kanske bara ohotade om de får vara ensamma i världen om att inneha alla kärnvapen, robotar och annan militär utrustning? 😉

Ett annat perspektiv på Koreakriget och USA:s inblandning:

http://www.proletaren.se/utrikes-asien/kriget-utan-slut

”Koreakriget var USA:s första imperialistiska krig efter andra världskriget och utgjorde början på USA-imperialismens ambition att leda och kontrollera hela världen.

1900-talet skulle bli ”Det Amerikanska århundradet” då USA skulle dominera världen och leda alla efterblivna nationer och folk.

I USA:s självpåtagna roll som världens ledare ingick att upprätthålla det kapitalistiska systemets dominans och man såg sig som dess försvarare gentemot kommunismen.

Med de amerikanska truppernas inmarsch i södra Korea avskaffades folkkommittéerna och istället återinfördes den japanska ockupationsmaktens organ och strukturer under amerikanskt kommando. Man förklarade att alla tillgångar i södra Korea som tidigare varit under japansk kontroll, alltså i praktiken stulna från det koreanska folket, nu togs över av ”USA:s militära regeringskontor”, och tog på detta sätt kontroll över mer än 80 procent av tillgångarna i södra Korea.

Trots stora protester organiserades ändå i maj samma år ett val där militär mobiliserades för att tvinga människor till valurnorna. På många håll svarade allmänheten med revolt och på ön Jeju tog folket till vapen och kunde stoppa hela valprocessen.

Totalt röstade bara 10-20 procent av folket i södra Korea i dessa av ockupationsmakten påtvingade val. Detta hindrade dock inte USA från att upprätta en regering för “Republiken Korea” och placera den handplockade och i USA sedan länge boende koreanen Syngman Ri som ”president”.

I norra Korea skedde en helt annan utveckling. Systemet med folkkommittéer togs som modell för allt styre. Man genomförde jordreform, instiftade lagar om jämlikhet mellan könen och nationaliserade produktionsmedel.

I augusti 1946 bildades Koreas arbetarparti genom en sammanslagning av flera olika partier, vilket stärkte alliansen mellan arbetarklassen, de intellektuella och bönderna, för att genomföra den socialistiska revolutionen.

I södra Korea byggde USA upp en koreansk armé ställd under den sydkoreanska marionettregimen. Genom antikommunistisk propaganda och införandet av allmän värnplikt mobiliserades unga män inför ett förestående krig.

USA startade nu ett omfattande arbete med att manipulera världsopinionen och framställa det som att nordsidans styrkor hade genomfört en ”överraskningsattack”. Man sammankallade FN:s säkerhetsråd, som USA vid denna tidpunkt kontrollerade eftersom regeringen på Taiwan höll Kinas plats och Sovjetunionen bojkottade rådet av denna anledning. Rådet tog beslut om en resolution som stämplade nordsidan som angripare och krävde ett ”tillbakadragande av den nordkoreanska armén till den 38:e breddgraden” samt uppmanade alla FN:s medlemmar att bistå för resolutionens verkställande. Med detta beslut i ryggen hade USA skaffat sig den legitimitet man behövde och kunde nu sätta in sina styrkor under FN-flagg!

När USA-trupperna återockuperade områden i syd och intog nya områden i norr, genomfördes barbariska handlingar. Män, kvinnor, barn och gamla torterades och massakrerades genom de mest bestialiska metoder och krigsfångar behandlades på ett sätt som överträffade nazisterna i fråga om grymhet.

Några av de allra värsta dåden utfördes vid byn Sinchon i oktober 1950. Här stängdes 900 människor, varav 300 kvinnor och barn, in i ett skyddsrum som sedan sattes i brand. Därefter brändes ytterligare 650 ihjäl i närliggande tunnlar. När dessa utrymmen nu var fulla av lik bands kvarvarande bybor vid händer och fötter och kastades i en flod för att drunkna.

USA-truppernas framryckningar sågs med stor oro i Folkrepubliken Kina. Fullständig amerikansk ockupation av Korea var inte acceptabelt och man varnade tidigt för en kinesisk insats om USA inte drog sig tillbaka. Under vintern gick kinesiska frivilliga över Yalufloden för att bistå de koreanska styrkorna. General Douglas MacArthur ville då sätta in atombomber, även mot kinesiskt territorium, men fick inte detta beviljat. Med den kinesiska hjälpen kunde nordsidans trupper tvinga tillbaka USA-styrkorna och i januari 1951 befria Söul för andra gången, som sedan i mars återigen föll under USA-ockupation.

Från mitten av 1951 satsade USA på en utnötningstaktik. Allt av värde i norra Korea bombades för att strypa försörjningsmöjligheterna för folkarméns trupper och tvinga fram en kapitulation genom att göra livet outhärdligt för civilbefolkningen. Så gott som alla byggnader bombades urskillningslöst. Fabriker, järnvägsstationer, skolor, sjukhus, bostads-hus, kraftstationer och dammar – allt jämnades med marken.

Förutom att släppa hundratusentals konventionella bomber använde USA också av napalm och bedrev omfattande biologisk krigsföring. Bomber fyllda med flugor, spindlar, löss och andra insekter smittade med pest, tyfus eller kolera släpptes över stora områden. Men trots alla dessa ytterligt fega tilltag höll det koreanska folket ut och vägrade låta sig besegras.

Fredsförhandlingar inleddes sommaren 1951 men det tog två år innan en överenskommelse om vapenstillestånd undertecknades den 27 juli 1953.

Men bläcket hade knappt hunnit torka på överenskommelsen innan USA började frångå det man kommit överens om. Man slöt ett ”Ömsesidigt försvarsavtal” med de sydkoreanska myndigheterna för permanent stationering av sina trupper i södra Korea. I strid mot avtalet har USA också fram till idag infört stora mängder ny militär utrustning, inklusive kärnvapen.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har gång på gång föreslagit att ersätta avtalet med ett fredsfördrag, men USA har lika konsekvent vägrat att diskutera frågan.

 

 

14 thoughts on “Nord- och sydkorea och USA:s inblandning

 1. Hej, all kritik mot USA-imperialismen är förstås välkommen, men Proletären beskrivning av det stalinistiska Nordkorea är en rent hejdlös idealisering, Om du, NBT, hade bott i Nordkorea och där försökt driva en feministisk blogg som ens avlägset liknar den du bedriver här hade du hamnat i koncentrationsläger snabbare ön kvickt. Att tro att Nordkorea styrs av ”folkkommitéer*” är för övrigt så naivt att den inte ens är värt att kommentera.

  Om Nordkorea har jag för övrigt skrivit här. http://kiremaj70.blogspot.se/2013/02/nordkorea.html

  • Erik: Ja, det är mycket möjligt att Nordkorea idealiseras av den andra sidan som för övrigt sällan får höras. Precis som vi i väst idealiserar oss själva och utmålar kommunistiska Nordkorea som helvetet på jorden. Vad är sant och vad är inte sant? Nordkorea är ett extremt slutet land som inte vill inte ha med väst och västs kapitalistiska ”ideal” att göra och därför vet vi inte så mycket om landet.

   Du skriver i ditt inlägg att all information om Nordkorea förmodligen är vinklad åt det ena eller det andra hållet, vilket jag instämmer i, men vilken sida presenteras för oss i väst? Avsikten med detta inlägg är alltså att ge ett annat perspektiv och även om båda ”sidor” idealiserar och ljuger så är det enbart västs perspektiv på Nordkorea som folk i allmänhet har tagit till sig och upplever som den absoluta sanningen. För övrigt är det ju inte Nordkorea som lägger sig i andra länders business som USA lägger sig i Nordkoreas.

   Feminister censureras i Sverige och väst också, som du vet. Vi hotas med död och våldtäkt, även om vi kanske inte kastas i koncentrationsläger. Menar du att det finns koncentrationsläger i Nordkorea?

   Här är lite mer information från svensk-koreanska föreningen om Nordkoreas styrelseskick, förbud mot pornografi mm. Skulle vara kul att höra din syn på detta?

   http://svenskkoreanska.se/dw/doku.php?id=sk:faq

 2. Det finns en del personer som flytt från dessa läger, och jag ser ingen ingen direkt anledning att avvisa berättelserna. Men man behöver inte ta del av den typen av berättelser för att haja till.Man behöver för endast gå till Norkoreas egen propaganda, med ständiga devota (och förvisso patriarkala, för att uttrycka det mycket milt) hyllningar till Den Store Mannen ´som styr, först var det Kim Il Sung, sedan Kim Jung Il, och numera Kim Jung Un.

  Ja, Svensk-koreanska ger en mycket ljus bild, för att uttrycka det modest. . Nej, man bör nog inte tro speciellt mycket på den bilden, Lila lite som man borde trott på stalinisternas bild av hur fint allt var i Sovjet 1937.

  • Erik: Vi skall inte tro blint på den antikommunistiska USA-propagandan om Nordkorea, vilken är den enda som presenteras för oss i väst. Vad har Nordkorea gjort som inget västland har gjort? Vi vet ju nästan allt om kapitalistiska västs koncentrationsläger (Hitlers högerfascism) men väldigt lite om de koncentrationsläger som du påstår skall ha funnits/finns i det kommunistiska Nordkorea. ”Den store mannen” hyllas även i väst så det är inget specifikt för Nordkorea – hela västvärlden är ju ett patriarkat. Jag säger bara: religion. Varför tror vi i väst att vi inte utsätts för (kapitalistisk) propaganda och diktatur?

   På tal om propaganda, diktatur mm så är ju inte det USA-stödda Sydkorea särskilt ”demokratiskt”:

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6281221

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6229574

   Nej, man bör inte tro på allt en läser och hör men faktum är att vi i väst, bara får höra en version av Nordkorea och det är västs version och perspektiv. Eftersom Nordkorea är slutet och inte vill ha med väst och västerländsk ”kultur” att göra, vet vi egentligen ingenting mer än att Nordkorea aldrig lämnas ifred. USA vill in och peta i Nordkorea, precis som de vill in och peta i alla andra länder i världen som vägrar att underkasta sig den kapitalistiska USA-imperialismen. Som av en händelse 😉 råkar dessa länder vara Rysslands allierade. Syrien är det senaste exemplet.

 3. Luslaste inte vad du skrev om Nordkorea…..men nej jag har inga positiva kanslor forknippade med det landet. Hade det varit sa fantastiskt dar sa hade folk inte velat ta sig darifran. Nordkoreas granser ar starkt bevakade, finns mycket att lasa om folk som har lyckats att fly och deras upplevelser om livet i Nordkorea. Kim Jong-un ar aven en diktator som avrattar even han vill for vad han vill.

  • Tatiana: Jag tycker inte att det är alls konstigt att många har negativa känslor angående Nordkorea, trots att vi egentligen inte har någon som helst information om landet. Det vi behöver göra, är att ifrågasätta all ”information” som ges till oss, då det bara är den ena sidan som hörs. Nordkorea är ju väldigt isolerat, bl.a pga FN:s och USA:s alla sanktioner under årens lopp då man i princip har försökt att svälta ut dem.

   Som alltid skall vi ställa oss frågan hur det kommer sig att USA inte bara kan låta Nordkorea vara ifred? Att världens största kärnvapenstat USA med sina allierade Japan och Sydkorea i närområdet samt alla Natoländer skulle ha anledning att känna sig ”hotade” av lilla fattiga Nordkorea, är rent löjeväckande.

   USA lägger sig i Nordkoreas business av helt andra anledningar. För övrigt finns det ingenting som USA kan anklaga Nordkorea för, som USA inte själva har gjort sig skyldiga till. I USAs och Fns värld är det tillåtet för USA och Nato att rusta upp sina kärnvapen för miljontals dollar varje år men det är inte okej för tex Nordkorea eller Iran att göra detsamma. Inga sanktioner har utförts mot USA för alla de folkmord som de har begått. USA avrättar också folk (dödsstraff), till och med utan rättegång. Hur många av USAs eget folk, dog helt i onödan under Irak-kriget som visade sig var en total bluff? USA lever inte efter samma regler och lagar som alla andra. Det är fakta.

   Att det finns folk som vill lämna Nordkorea är inget konstigt – det vill antifeministiska män göra i Sverige också pga något som de kallar ”statsfeminism”. 😉 Jag är inte ett dugg förvånad över att Nordkorea vill ha så lite som möjligt att göra med väst och USA samt att de vidtar de åtgärder som de tycker är nödvändiga för att skydda sin befolkning från västs ingrepp och USA:s önskan om att bestämma hur deras land skall styras. Det har inte USA med att göra.

   På samma sätt, vill USA bestämma vem som skall styra i Syrien. Dvs det måste vara någon som inte är motståndare till att lyda under amerikanskt herravälde så att att USA kan komma åt deras olja.

 4. Nordkorea är i alla fall hyfsat bra i damfotboll, även om de normalt sett tar
  stryk av Sverige i gruppspelet. I senaste VM var de emellertid som landslag
  avstängda p g a doping. ”Istället” deltog Sydkorea och man klarade sig
  faktiskt vidare från gruppspelet och kom således bland de 16 bästa i världen.

  Annars har väl inte Nordkorea haft så mycket sportsliga framgångar förutom
  den där skytten i OS i Munchen 1972. Han gjorde också ett lustigt litet uttalande
  om varför han sköt så bra …

   • http://www.wikiwand.com/sv/Nordkorea_i_olympiska_sommarspelen_1972

    http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42805490.html

    Was war zum Beispiel mit dem ominösen Satz des nordkoreanischen Schützen Ho Jun Li? Bei Bertelsmann lautet er: ”Ich habe so geschossen, wie es unser Präsident empfohlen hat: in der Zielscheibe einen gegnerischen Soldaten zu erblicken.” Bei Römer: ”Ich habe den Auftrag meines Ministerpräsidenten befolgt und ich habe geschossen, als müßte ich mit jedem Schuß einen unserer Feinde treffen.” Bei Südwest: ”Er habe in der Zielscheibe einen gegnerischen Soldaten gesehen. War diese Äußerung … wirklich nur ein Übersetzungsfehler?”

    Du får väl öva upp din skoltyska en smula, NBT. Men själv gick jag
    i högstadiet vid den här tiden och du var nog inte ens född, så din
    okunnighet kan till viss del ursäktas …

   • Ver: Som vi har sett av dina kommentarer här, har hög ålder ingenting med kunskap att göra. Tack för onödig info.

   • Jag gillar dig också, NBT …

    Men det är inte lätt att göra något åt sitt selektiva minne …

    Och apropå det här med att skjuta så var jag själv så usel att befälen trodde
    jag var någon sorts pacifist. Men jag var bra på att springa, t o m med brutet
    ben !

   • Ver: Jag vet att du gillar och beundrar mig. Det är ganska vanligt att folk gör det.
    Jag är bra på skjuta men mindre bra på att springa med brutet ben. Inte för att jag har försökt men… ja…?

 5. http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article22304074.ab

  Inte hade jag trott att du skulle ”komma ut” som KIMILSUNGkramare, NBT ! Men du
  måste väl ändå hålla med om att Nordkoreanerna borde vårda sitt språk en smula !

  ”Sydkorea. Sydkorea uppmanar grannen Nordkorea att sluta med ”vulgära” personliga påhopp mot president Park Geun-Hye. Reaktionen kommer efter att Pyongyang kallat presidenten ”en galen gammal hagga” i sin senaste kritik.”

  • Ver: Nu påstår du en massa saker, utan att ha tänkt igenom allt – typiskt män. Jag är ingen ”kramare”. Jag är en som ifrågasätter. Jag ifrågasätter hur det kommer sig, att i alla ”konflikter” i världen är USA inblandade, på ett eller annat sätt. Det kallas kritiskt tänkande och har ingenting med kramar att göra.

   Sydkoreas president är uppenbarligen inte sunt tänkande. Hon vänder sig mot sitt eget folk och ”kramar” terrorstaten USA istället. Hon måste ju vara hjärntvättad. Precis som många andra som bara köper allt som presenteras för dem och tar det för en absolut sanning. Nordkorea är ett litet land utan någon som helst makt i förhållande till USA. Den sunt tänkande människan granskar makten.

   Och frågan är som vanligt – vad gör USA egentligen i Korea?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s