Riskfaktorer för barn som förgriper sig sexuellt på andra barn

Jag skrev tidigare om att regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utföra en ny sex-undersökning i Sverige.

”Enligt svenske folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) ska folk också ha mer sex. Den sexuella aktiviteten går ner både i Sverige och i USA. En amerikansk undersökning visar att 90-talisterna har minst sex av alla unga sedan 1920-talet. Det är verkligen dystert.”

Som vanligt kan en ställa sig frågan, vad som menas med ordet ”sex”? Eftersom de flesta människor nog förknippar ordet ”sex” med hetero-sex, kan vi kanske utgå ifrån att det är främst heterosexuella par, som har mindre sex MED VARANDRA och att makthavarna, och kanske hetero-paren själva, upplever detta som ”dystert”?

Huruvida homosexuella par har samma ”problem” som heterosexuella par, med sina gemensamma sexliv, får vi låta vara osagt. Sen har vi ju alla människor, som frivilligt har valt att inte dela sin sexualitet med andra människor (en stor grupp i världen, där jag själv ingår) och för oss, är inte mindre sex med andra människor något ”dystert”, utan istället både självvalt och positivt. Vi vill inte ligga med andra människor och vi är nöjda med det. 😉

Anmärkningsvärt är, att trots att världen i modern tid har blivit fullständigt (hetero-) översexualiserad, där inte minst (hetero-) porren flödar fritt och totalt okontrollerat, har alltså heterosexuella par allt mindre sex med varandra. Huruvida hetero-par har mindre, lika mycket eller mer sex med sig själva, dvs utan att kanske vilja blanda in sin partner, framgår inte.

Vår folkhälsominister Gabriel Wikström, anser att vi medborgare skulle behöva ”rättvisemärkt porr”:

– Där man kan se att porren är producerad under schyssta villkor, att det är gjort med samtycke, säger han till tidningen.”

Hur en skall kunna bevisa, att pornografiska skådespelare/skådespelerskor har skådespelat diverse olika typer av låtsas-sex på film, med ”samtycke” samtidigt som de har fått betalt, vet inte jag? Få av dem, skulle ju ställa upp på att spela in porr gratis. Pengar är naturligtvis ingenting annat än en muta, i det här fallet som i alla andra fall. Gabriel kanske menar att medborgarna behöver få se mer amatör-porr, där människor istället spelar in sina sexuella övningar på film, för andra att se, helt gratis och av egen fri vilja?

Jaja, jag fattar inte riktigt hur Gabriel resonerar här, men han tror i alla fall att mycket av den kvinnoförnedrande pornografin, skulle försvinna på detta sätt. Gabriel vill även se en debatt/utredning om all manlig porr som vi utsätts för i våra dagliga liv och vilka för- och nackdelar den kan tänkas ha för oss människor.

”Men han menar att man borde se människorna bakom själva produktionen och vara kritisk – man borde ha ett visst tänk om man tittar på porr. Framför allt unga pojkar behöver vara kritiska.”

Unga pojkar behöver vara kritiska men vi vet också att framför allt pojkar, utsätts för manlig porr väldigt, väldigt tidigt i livet. Vi talar om pojkar i 10-11-årsåldern och kanske tidigare än så. Det är inte så lätt för små gossebarn att vara ”kritiska” och där måste vi naturligtvis, istället lägga över ansvaret på föräldrarna. 

Även barnen exponeras för och påverkas nämligen av den manliga porren som flödar helt fritt, i vårt samhälle. HÄR finns intressant läsning om barn som är sexuella förövare, dvs barn som förgriper sig sexuellt på andra barn. Antingen kamrater och/eller egna syskon.

Risk och skyddsfaktorer för barn, från sid 15 och framåt:

”Många gånger kan barnen ha upplevt ett trauma av något slag, såsom misshandel eller sexuella övergrepp. Det finns ingen typisk ungdom, eller ett typiskt barn, som begår sexuella övergrepp men det finns faktorer som gör, att den unge ligger i en riskzon för att utveckla ett beteende som bryter mot de normer som finns.

Enligt Larsson (2001) är sexuella beteendeproblem inte per definition en följd av sexuellt utnyttjande utan barn som inte varit utsatta för några övergrepp, kan också uppvisa sexualiserade symptom. Däremot är beteendet vanligare bland barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och det är ofta en indikator på att något i barnets liv inte står rätt till.

Andra riskfaktorer som finns är misshandel, undermåligt föräldraskap, exponering för sex, som till exempel pornografi eller att bevittna familjevåld. Johnson (1996) menar att faktorer som kan spela in, är om barnet har levt i en miljö där sex är sammankopplat med aggression, där sex har använts som en handlingsvara eller där det har saknats adekvat tillsyn över barnet.

Kjellgren (2009) menar med stöd från ett flertal olika forskare, att ungdomar med inlärningssvårigheter är överrepresenterade i studier om ungdomar som begår sexuella övergrepp. Johnson menar att många av barnen i hennes studie hade inlärningsproblem och sociala problem, alla var deprimerade samt led av ångest och ingen hade någon bästa vän. Bonner m.fl. menar att föräldrar till barn med sexuella beteendeproblem, är mer stressade och har en mindre positiv attityd till sina barn, än andra föräldrar.

Pornografi har ökat kraftigt de senaste åren och år 2000 kom Swanberg & Enge-Schwartz fram till, att nästan hälften av Sveriges tolvåringar har tittat på porrfilm någon gång. I kombination med att Internet distribuerar lättillgänglig pornografi, samt att TV och tidningar har blivit mer sexualiserat än tidigare, finns det en misstanke om ett samband mellan detta och allt yngre barn med sexuella beteendeproblem.

Det har även kunnat urskiljas vissa skyddsfaktorer, som behandlar normbrytande beteende i allmänhet. Exempel på sådana skyddsfaktorer är social kompetens, att känna en inre kontroll och känsla av att kunna påverka vad som händer omkring en, stabilt temperament och ett gott självförtroende. Även intelligens och begåvning påverkar skyddet för att inte utveckla ett normbrytande sexuellt beteende.

Mycket forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en stor påverkan på, om normbrytande beteende utvecklats, både gällande uppfostringsmetoder och känslomässigt engagemang. Andra faktorer som kan utgöra risk för barn att utveckla normbrytande beteende, är till exempel om barnet växer upp i en missbrukarmiljö, blir utsatt för våld eller övergrepp, bevittnar våld eller om någon av föräldrarna är deprimerad.

Socialsekreteraren på Barnahus nämner även att sexuella beteendeproblem är ”smittsamma”. Det resulterar ofta i svårigheter att lokalisera vem som tar initiativ och vem det är, som utlöser de sexuella beteendeproblemen. Frågor och misstankar kommer då ofta upp om det är från en vuxen eller ett barn, som beteendet härstammar och om alla barn har gett sitt samtycke eller om det är någon som är en stark initiativtagare

Kjellgren menar att det är en riskfaktor att ha gått i särskola eller ha en neuropsykiatrisk diagnos och socialsekreteraren på Barnahus nämner att det ofta blir aktuellt att göra en neuropsykiatrisk utredning. Detta överensstämmer med den forskning som Kjellgren (2009) och Johnson(1989) gjort, där de upplever att barn och ungdomar med lågbegåvning och inlärningssvårigheter är överrepresenterade när det gäller barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem.

…familjens förhållningssätt till sexualitet påverkar barnet, exempelvis om de blir exponerade för porrfilmer i hemmet eller om de lever i en översexualiserad miljö, såsom att föräldrarna pratar inför barnet om sitt sexliv, eller att barnet har närvarat vid sexakten.

På pojkmottagningen upplever personalen att åldern på de personer som begår sexuella övergrepp sjunker och att det kan vara med anledning av pornografins tillströmning samt den sexualisering som präglat vårt samhälle under en längre tid. Detta kan även kopplas till social-kognitiv teori och modellering. I och med en översexualiserad miljö, våld i hemmet eller liknande kan barnet använda sig av detta som modeller för sitt eget beteende. Om barnet då blir exponerad för pornografi, eller bevittnar sina föräldrars sexakt så kan detta tolkas in som ett beteende som är accepterat och blir därmed inlärt.

En annan riskfaktor som kan påverka, förklarar socialsekreterarna på socialtjänsten, är om barnen lever i en familj där det förkommer andra övergrepp såsom fysiskt eller psykiskt våld. Även Kjellgren tar upp våld i hemmet som en faktor:

”Jag tror att det finns en många gånger underskattad sexuell komponent, där vuxna bråkar natten igenom och barnen ligger och är jätterädda. Sen hör man att de vuxna har sex eller går upp och tittar. Då blir ju våldet och det sexuella sammankopplat och det blir en egen konsekvens för barnet att hantera hela detta förvirrande. En omskakande känsla att se, att mamma kanske håller på att bli dödad men där sexualiteten också blir sammanflätad.”

De personliga faktorer som kan spela in, är exempelvis biologiska sådana såsom utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller lågbegåvning. Psykologen på BUP nämner emotionella svårigheter som en riskfaktor och socialtjänstens uppfattning om barn som uppvisar olika riskbeteenden såsom eldar, vandaliserar och plågar djur, är exempel på både emotionella och kognitiva svårigheter.

Miljöns påverkan av personens beteende är enligt flera av våra informanter mycket stor. Hemmiljön och familjens förhållningssätt till sex och pornografi till exempel, påverkar barnets beteende men även andra faktorer som gör hemmiljön otrygg påverkar barnets beteende. Även att barnet själv har blivit utsatt för övergrepp kan skapa en modellering av personen som förgrep sig på barnet.

Insatser inom familjen kan bland annat enligt Kjellgren vara att sänka stimuli för dessa barn som triggar igång beteendet. Som exempel säger forskaren, att om föräldrarna tittar på porr på datorn, så är det bra om föräldrarna blockerar pornografiska sidor eller raderar sin web-historik så att barnet inte har lika stor tillgång till dessa sidor. Kjellgren berättar vidare att det även kan handla om att se över vilka TV-program som barnet tittar på.

Barn i allmänhet behöver en förebild och i synnerhet de barn som har sexuell beteendeproblematik. Om barnen lever i en översexualiserad miljö, behöver de någon annan som de kan modellera, för att inte riskera att de modellerar familjens sexualiserade beteende.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s