Arkiv

Ut med amerikanerna från Sverige! NU!

SQE skriver om det påstådda, så kallade ”ryss-hotet” mot Sverige och Europa HÄR.

”Detta jävla tjat om ”Rysshotet” handlar om att vi ska gå med i NATO och att EU snabbt ska godkänna TTIP. För då är det kört för oss. USA placerar ut en massa soldater och militärbaser i Sverige.”

”Hur blir det inte när TTIP klubbas igenom och USA tar över EU.

Politiker är helt dumma i huvudet! Dom är så lättlurade och lättmanipulerade och går på precis vad som helst! Man ska ha klart för sig att dom lobbygrupper som härjar i Sverige och i Bryssel är psykopater och fullständigt hänsynslösa. Budskapen hamras in och förtalskampanjer är vanliga för dom som inte gör som lobbygrupperna vill. Den mest aggressivast är AIPAC! Men det finns runt 2000 – 3000 lobbygrupper i Bryssel bl.a. Monsanto som har köpts upp av Syngenta. Samma skit bara i en annan hög och större.”

Jag undrar: Varför har Sverige ens ett ”militärt försvarssamarbete” med USA? USA ligger ju inte ens i Europa och i själva verket, ganska långt bort ifrån Sverige och Norden, så att…?

Nu när vi svenskar, ”tack vare” våra politiker och militärer och framför allt, ”tack vare” den före detta Alliansregeringen, har amerikanerna springande runt våra husknutar, med alla deras krigsleksaker och kanske till och med kärnvapen….

….hur tänker sig våra politiker att de skall kunna garantera svenska och nordiska medborgares säkerhet?

Vi kan nämligen förutsätta att USA kommer att försöka, och redan HAR provocerat Ryssland, genom bl.a spionage och sannolikt också, genom att kränka ryssarnas luft/vatten-rum. Våra politiker och vår försvarsmakt, har ännu en gång, upplåtit svensk mark för att underlätta dessa amerikanska militära operationer mot Ryssland. 

Vad händer i det fall ryssarna till slut blir tvungna att sätta ned foten och markera?

Man kan verkligen fråga sig, om det är vad våra politiker förväntar sig och kanske till och med VILL, skall hända? VILL våra politiker ha krig mellan USA och Ryssland, från/på svensk och nordisk mark? Vad skulle det annars kunna handla om?:

  1. Våra politiker och militärer är förståndshandikappade?
  2. USA hotar oss? Gör som vi säger nu, ”annars”….?

Om/när ryssarna blir tvungna att sätta ned foten och markera kommer USA, tillsammans med svenska makthavare, såsom massmedia, politiker och militärer att skylla alltihop på Ryssland.

Det var ju ryssens fel, att det ”råkade bli” krig i Sverige/Norden? Vad var det vi sade? Varnade vi inte er för ryssen? 

När det gäller USA, talar historien sitt tydliga språk. Maktgalna USA ser till att skapa ”konflikter”, krig och total förödelse på och från andras mark, aldrig sin egen. Det vore ju perfekt för amerikanerna att kunna starta krig mot, och en gång för alla, lyckas komma åt deras hat-objekt Ryssland från och på, svensk och nordisk mark? Nära och bra för amerikanerna och deras eget land lider ingen materiell skada alls.

Jag uppmanar våra svenska politiker: släng ut amerikanerna och all deras krigsmateriel från Sverige NU! Innan det är försent! Det spelar ingen roll vad de hotar eller lockar med –  BARA SE TILL ATT FÅ UT GALNINGARNA!

 

 

Men är man verkligen säker på att det är RYSSEN som är i Östersjön den här gången?

”Nato bekräftar för SVT att de ryska krigsskeppen med kärnvapenkapacitet har nått Östersjön. Det säger Dylan White, Natos talesperson på högkvarteret i Bryssel.

– Vi kan bekräfta att två ryska krigsskepp nyligen har gått in i Östersjön, säger Dylan White till SVT.

De båda korvetterna är utrustade med kryssningsrobotar som kan nå stora delar av Europa. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut FOI kan robotsystemet även utrustas med kärnstridsspetsar.”

Är svenska försvaret säkra på, att det VERKLIGEN ÄR ryssen? 🙂

Vi har ju nämligen fått höra så många lögner om det så kallade ”ryss-hotet” i decennier nu, t.ex upprepade lögner om påstådda ”ryska” ubåts-kränkningar av svenska farvatten som alla, pinsamt nog (ooops!), istället visade sig vara Nato-ubåtar.

Mer om hur ”ryss-skräcken” har planterats i det svenska folkets medvetande och alla lögner om de ”ryska” ubåtskränkningarna HÄR.

Men OM det nu ligger någon sanning i detta påstående från Natos sida – vem är förvånad? Vad var det vi Nato-motståndare sade nu igen…? Att bjuda in krigs-galna och provokativa USA-Nato till aggressiva, militära ”operationer” i Sverige och Norden och att Sverige dessutom DELTAR i dem (så mycket för vår ”neutralitet”), är att leka med medborgarnas liv. 

Vad är det egentligen frågan om?

Från ett tidigare inlägg här i bloggen:

”Vad vi svenskar och finnar måste göra nu, och här spelar vi en avgörande historisk roll, är att bestämt tacka nej till ALLA former av samröre med krigshetsande Nato. USA och Nato är definitivt inte beroende av något militärt stöd från Finlands och Sveriges sida och vice versa. USA och Nato har i själva verket flyttat fram sina positioner i Europa tillräckligt och – vad många anser – alltför långt, dvs så långt att det har skapat en ytterst obehaglig krigsstämning i Europa, som få av medborgarna känner sig trygga med. Det har skapats en maktobalans i relationen USA-Ryssland i Europa, till ryssarnas nackdel och den måste återställas. Särskilt som Warszawa-pakten inte längre existerar.”

Läs mer HÄR och HÄR.

 

 

DN: ”Så skapade Obama det totalitära USA”

I Dagens Nyheter idag:

”Obamas taktik håller det amerikanska folket i schack”

Mischa Green skriver: ”Så skapade Obama och hans föregångare det totalitära USA”:

”President Barack Obama håller på att förvandla USA från ett auktoritärt samhälle till ett totalitärt. Författaren och journalisten Mischa Green förklarar hur det amerikanska folket hålls i schack med rädslan för att massterror ska drabba.”

Så snart medierna i väst lärde sig att betrakta USA som en auktoritär härskare bytte den amerikanska regimen skepnad igen. Sedan lång tid tillbaka har USA snävats in politiskt, startat krig mot hela världen och gått in i ännu ett land, långt från dess gränser. Genom allt detta har USA internationellt blivit paria och kört sin ekonomi mot botten.

Med andra ord är USA inte längre en auktoritär stat utan har många drag av en totalitär stat. Det händelseförlopp vi bevittnar, liknar ingenting vi har sett tidigare.

Någon exakt definition av totalitarism finns inte, men de som studerar detta 1900-talsfenomen har i stort enats om några punkter. En är att totalitära regimer tar kontrollen över medier, militär, polis och ekonomi. En annan att de grundas på ideologier. En tredje att de byggs genom terror och vidmakthålls av ett fortlöpande hot om terror.

Kontrollen är i dag närmast total: Obama och hans föregångare har sedan länge demonterat USA:s valsystem, tagit över västvärldens medier, internet, ekonomier, handel, militärer och sett till att den verkställande makten står över den lagstiftande.

USA har exporterat en falsk idé om universella mänskliga rättigheter, vad de kallar ”demokrati” och strävar efter att alla länder ska bli lika USA.

Därför är mänskliga rättigheter inte något universellt för USA. Att USA envisas med att sprida sin lära hotar länderna i öst som håller traditionella värden högt. Dessa värden måste därför attackeras. Vapen och till och med kärnvapen, hotas med och används, om USA anser det vara nödvändigt.

Den mest intressanta aspekten av USA:s skapade totalitarism är att det amerikanska folket visar tecken på rädsla och missnöje, men varför är oklart.

Hur kan detta ske när ingen terror påstås förekomma från USA:s håll? På 1900- och 2000-talet styrdes och styrs USA av massterror och världen kontrolleras av minnet av massterror (t.ex USA:s kärnvapen-attacker mot Hiroshima och Nagasaki i Japan, Vietnamkriget och Irak-kriget). Så vad är det som händer nu? Räcker minnet av massterror för att hålla USA under kontroll i världen? Eller måste den terrorn hela tiden återkomma?

Mer än något annat vill jag ställa frågan: Hur blev allt detta möjligt? Hur kunde Obama och USA ta makten över hela Europa och, nästan över en natt, förvandla det till ett undergivet samhälle, isolerat och kontrollerat både ekonomiskt, medialt, militärt och politiskt?

Eller…? Vänta nu, förresten…? Nu har jag nog både läst och skrivit fel, ser jag? Det är ju inte USA och Obama som artikeln i DN handlar om, upptäcker jag nu? Den påstås ju handla om Putin och Ryssland…? *förvirrad*

???????

Jamen herregud alltså, ursäkta mig! Jag borde ju ha förstått att Dagens Nyheter eller någon annan mainstream media, aldrig skulle våga/tillåtas publicera en kritisk, sanningsenlig och uppriktig artikel om det totalitära USA, eller om dess enväldiga media, film- och internetmakt, EU-makt, Nato-makt, bank-makt, ekonomiska makt, FN-makt eller om alla de terrordåd, brott mot de mänskliga rättigheterna, massmord och krigsbrott som USA bevisligen har begått, men aldrig ställts till svars för.

Det måste vara livsfarligt att säga sanningen i Sverige om västs enväldiga diktator USA, som har startat en klar majoritet av alla ”konflikter”, dvs krig, i världen sedan andra världskriget? Nog är min ”felskrivning” om USA betydligt mer sann och verklighetsbaserad än DN:s artikel om Ryssland, i alla fall?

Ni känner säkert igen fenomenet? Det kallas projicering:

….”en term som betyder att USA lägger sina negativa egenskaper på länder i öst för att på det sättet slippa hantera dem. Det är en slags försvarsmekanism som de anti-sociala, däribland, psykopater använder sig av för att slippa ta på sig skulden för sina egna ord och handlingar. Genom sina insinuationer och lögner om andra så ”rentvår” USA sig självt från skuld och misstankar.

”Mobbare som USA projicerar sina egna brister, fel, beteenden osv på östländerna för att på så sätt slippa ta itu med och göra något åt sina egna problem och erkänna sin egen fasansfulla historia (att inse saker om sig själv kan vara smärtsamt) samt för att distrahera och avleda uppmärksamhet från sig själva och sina egna brister. USA projicerar genom att skuldbelägga, kritisera och anklaga, och när du väl insett detta, så förstår du att all kritik och alla anklagelser som de riktar mot öst, i själva verket handlar om USA själva och dess allierade i väst, dvs. USA berättar om sig själva.”

Tyvärr är det så att mobbare som USA kan lura en hel del personer i början eftersom de kan få lögnerna att se väldigt trovärdiga ut. Var mycket uppmärksam på att USA många gånger också använder sig av andra personer för att få sina lögner att framstå som trovärdiga och sanna. Dessa personer är oftast inte medvetna om att de utnyttjas som ”redskap” i USA:s ”smutskampanj” mot Ryssland och andra länder i öst. Så småningom, börjar det dock gå upp för omgivningen vad USA är för något och bara de obegåvade och de som av egen illvilja slutit upp bakom USA kommer att finnas kvar.”

Jag undrar – tillhör Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet samt våra politiker, de obegåvade eller de illvilliga?

 

Ännu några amerikanska rysare

Relationen mellan EU och USA blev frostig för ett par år sedan, då det kom fram, genom visselblåsaren Edward Snowden, att NSA (USA:s spionorganisation) spionerade på EU:s institutioner och medlemsländer.

”EU-parlamentet startar en egen granskning av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s spionage mot unionens institutioner och medlemsländer.”

”Det var tyska tidningen Der Spiegel som i förra veckan publicerade nya uppgifter från den amerikanska visselblåsaren Edward Snowden. Enligt tidningen har amerikansk underrättelsetjänst i hemlighet avlyssnat EU-kontor i såväl Bryssel som Washington DC. Omfattande spionage ska också ha bedrivits mot flera av EU:s medlemsländer, inte minst Tyskland.”

Aftonbladet:

”Men frågor om just avlyssning och spionage mot medborgare i EU kommer inte att diskuteras under mötet, det har Sverige och Storbritannien sett till. Enligt brittiska The Guardian lade Storbritannien, med ensamt stöd av Sverige, in veto mot att sjösätta två arbetsgrupper om spionhärvan.

Genom Prism har NSA samlat in stora mängder data om internet- och mobiltelefontrafik i EU.

Utrikesministern (Alliansens Carl Bildt (M)) vill inte kommentera uppgifterna i the Guardian.

– Vi väljer att inte kommentera de här uppgifterna över huvud taget, säger Bildts pressekreterare Erik Zsiga.

Måndagens diskussioner sammanfaller med de frihandelssamtal som planerats in för att frosta av stämningen mellan EU och USA, efter avslöjandet om NSA-spionaget.

Flera europeiska ledare var länge emot samtalen och ville att de stoppades fram tills att amerikanska myndigheter upphört med spionaget.”

USA spionerade även på Brasiliens president Dilma Rouseff och hela hennes stab, genom att ”bevaka” deras mail, telefon- och internettrafik och bara några dagar efter att Obama hade tvingats be om ursäkt till presidenten, kom nya uppgifter om att USA även har spionerat på Brasiliens statliga oljebolag Petroleo Brasileiro SA.

– Hon är oerhört arg. Detta är en stor, stor kris. Det måste komma en ursäkt och den måste vara offentlig.

dilma

Dilma Rouseff, Brasiliens President

Även Mexikos president Enrique Pena Nieto har utsatts för liknande kartläggning och spionage.

Samtidigt kom nya avslöjande genom tidningen The Guardian att USA lyckats knäcka också så kallade säkra krypteringar som används i samband med epost och banktransaktioner.”

Tyskland begärde ungefär samtidigt, i början av år 2013, att få tillbaka allt sitt guld, varav den största delen förvarats hos USA:s Federal Reserve´s Bank på Manhattan sedan andra världskriget. Syftet med att överlämna guldet till USA efter andra världskriget, var att Tyskland fruktade att Sovjetunionen skulle kunna stjäla det, vid ett eventuellt anfall mot Tyskland. Sovjet utmålades helt ogenerat som tjuvar också. 😉

Detta ledde till att frågan ställdes, om var Sveriges guld fanns och förvarades?

”Då avslöjade Riksbanken för första gången var guldet finns. Guldet, som uppgår till 125,7 ton vilket motsvarar cirka 10 000 guldtackor, har ett värde på 37 miljarder kronor och finns förvarat på fem olika centralbanker runt om i världen: Bank of England, Bank of Canada, Federal Reserve Bank of New York, Swiss National Bank och Sveriges riksbank.

Att Riksbanken offentliggjorde var guldet finns var välkommet, säger Mikael From, vd på Liberty Silver, en av Sveriges största återförsäljare av investeringsguld.
 – Vi är positiva till att Riksbanken nu har offentliggjort var vi har våra guldreserver. Vi uppskattar även deras ambition om att de numer ska inspektera guldreserven. Vad som dock inte framgår är om de ska genomföra en regelrätt revision av reserven vid inspektionen. Detta är högst önskvärt, säger han.

Enligt honom kan Riksbanken och den svenska staten inte vara säkra på att guldet verkligen existerar, om man inte sett det med egna ögon.

– Diskussionen är relevant eftersom Tyskland i början av detta år begärde att få den delen av sin guldreserv som finns förvarat i Federal Reserve Bank’s valv (USA:s centralbank) levererat hem till Tyskland. De fick då till svar att det skulle ta sju år att frakta guldet från USA vilket är en helt orimligt lång tid för någonting som skulle kunna levereras på 4-5 stycken flygturer.

När Tyskland bad om att få inspektera guldet på plats hos Federal Reserve Bank blev det stopp. Enligt Fed skulle det inte gå på grund av säkerhetsskäl. Rykten satte då fart om att Fed skulle ha sålt eller lånat ut delar av guldet som säkerhet för lån. Därför kräver Mikael Form att Riksbanken ger besked om hur den ska kunna bevisa att guldet verkligen existerar.”

Som det verkar, har Tyskland nu fraktat hem ungefär hälften av sina guldtackor:

”Hemtransporterna under fjolåret innebar att centralbanken nu påskyndar processen. Hittills har omkring hälften av de planerade volymerna för hemtransport genomförts, skriver FT.

I höstas publicerade Bundesbank en mycket detaljerad rapport om det hemlighetsfulla tyska guldberget. Enligt centralbanken uppgår den totala tyska reserven till 3.383 ton, motsvarande ett värde på nära 1.000 miljarder kronor.

Tysklands guldreserv förlades under det kalla kriget i stor utsträckning i New York, Paris och London för att säkra tillgångarna från att hamna i Sovjetunionens händer om Västtyskland skulle invaderas från Öst.” (DI)

Även andra länder, har begärt hem sina guldreserver från bankerna i USA, Storbritannien och Frankrike t.ex Nederländerna, Schweiz, Venezuela, Finland m.fl.

Många har alltså börjat undra, om deras guld finns kvar eller om det är så att USA:s stora guldgömma, är mer eller mindre tom? Eller finns det någon annan anledning till varför man inte längre tror att guldet är i säkert förvar, främst hos USA?

 

Nato är ingen väg för att bibehålla freden i Europa – tvärtom

En får väl anta, att även Nato-förespråkare har som mål, att bevara freden i Sverige?

Jag vet inte hur de tänker sig att kunna bibehålla fred, genom ökat militärt samarbete med USA:s krigsallians Nato? På vilket sätt skulle detta samarbete/medlemskap, bidra till att minska USA:s krigshets mot vår granne Ryssland och undvika att elda på det kalla kriget, som USA uppenbarligen aldrig har avslutat? Det existerar inte några som helst militära hot mot Sverige, vilket alla är överens om, så varför skulle vi behöva USA:s och Natos så kallade ”beskydd”?

Anser Nato-vänner verkligen att Sverige och Finland, genom att bjuda in USA:s krigsallians Nato med alla dess soldater, krigsmateriel, militära flygplan, stridsvagnar och fartyg och kanske till och med kärnvapen (!) på vår mark, skulle bidra till en mer fredlig stämning, mer säkerhet och trygghet för oss själva, Skandinavien och hela Europa?

Det är självklart så, att ALLT – som det så fint kallas –  militärt ”samarbete” med USA och Nato för Finlands och Sveriges del, inte bara kommer att försätta oss själva och hela Skandinavien i oerhörd fara, utan också hela Europa.

Vad vi svenskar och finnar måste göra nu, och här spelar vi en avgörande historisk roll, är att bestämt tacka nej till ALLA former av samröre med krigshetsande Nato. USA och Nato är definitivt inte beroende av något militärt stöd från Finlands och Sveriges sida och vice versa. USA och Nato har i själva verket flyttat fram sina positioner i Europa tillräckligt och – vad många anser – alltför långt, dvs så långt att det har skapat en ytterst obehaglig krigsstämning i Europa, som få av medborgarna känner sig trygga med. Det har skapats en maktobalans i relationen USA-Ryssland i Europa, till ryssarnas nackdel och den måste återställas. Särskilt som Warszawa-pakten inte längre existerar.

En kan inte banta ett gigantiskt, maktfullkomligt, krigshetsande ego (USA) genom att fortsätta att göda det.

Frågan som en kan ställa sig är för övrigt hur det kommer sig, att så många av Europas länder har ett militärt samarbete och gemensamt försvar med USA? USA tillhör ju som bekant inte Europa. Det logiska hade ju istället varit, att EU skapade en egen militär försvars-allians, utan USA:s inblandning. Det är nämligen det enda sättet, att hjälpa USA att bli kvitt alla demoner, ryss-hatet, kommunist-skräcken, krigs-ivern samt att en gång för alla, försöka få USA att avsluta sitt kalla krig mot Ryssland. Det är det enda sättet att skapa maktbalans mellan de två länderna, i vår del av världen. Detta har förresten varit uppe till diskussion inom EU till USA:s stora förtret, då en sådan allians förstås skulle hota USA:s inflytande i (läs: makt över) Europa (och Ryssland).

Sverige och Finland måste alltså hålla sig ifrån allt militärt samarbete med USA och Nato. Det vore också det bästa för oss alla, dvs Skandinavien och Europa, om Norge, Island och Danmark avslutar sina medlemskap i USA:s krigsallians Nato, så snart som möjligt. Vi inom Norden kan påverka hela den mänskliga historien nu och på detta sätt, förhoppningsvis förhindra ett tredje världskrig, som dessutom riskerar att bedrivas på, och från, vår egen mark. Inte kan jag tänka mig att vare sig svenskar, norrmän, finnar, islänningar eller danskar är intresserade av att riskera sina liv och hälsa för USA:s skull och enkom för att tillfredsställa USA:s sjukliga, aldrig sinande krigs-lustar?

Vad USA än kan tänkas ha för hållhake på oss, vilka morötter och piskor de än erbjuder eller hotar med – vår självständighet, fred och frihet är viktigare än allting annat.