Sexualpolitiken, del 1

Med tanke på det så kallade ”samhällsklimatet” i både Sverige och övriga delar av världen idag, tänkte jag publicera några väl utvalda och mycket intressanta delar ur boken ”Sexualpolitiken” av Kate Millet. Rekommenderas varmt, även om jag nog skulle våga påstå att boken inte är direkt lättläst. Det här är viktig kunskap!

sexualpolitikenTyskland:

”Kvinnorörelsen hade kommit igång sent i Tyskland. Sina första, mera skönjbara framsteg där, gjorde den först under 1900-talets första decennium. Fem år innan nazisterna kom till makten hade den organiserat flera miljoner tyska kvinnor i ett stort kvinnoförbund, uppdelat på fyra stora avdelningar. År 1928, det är då detta stora förbund bildades, framstod kvinnorörelsen som en stark och väl-försvarad fästning.

Men nazismen genomförde stormningen av denna fästning mycket metodiskt. Den splittrade, infiltrerade, genomförde tvångsval och tog hand om de ledande posterna, rensade ut de feministiska ledarna från rörelsen och ur det offentliga livet över huvud taget, och förde sedan in kvinnoorganisationerna i de nazistiska fållorna, underställda partiet, i sådana organ som Frauenorden, Frauenschaft och så småningom Frauenfront (som några år senare döptes om till Frauenwerk), organisationer som skenbart leddes av en Führerin och andra antifeministiska kvinnliga kollaboratörer (samarbetar med fienden), men i själva verket kontrollerades av partiet närstående män som Krummacher och Hilgenfeldt. Cirka 6 till 8 miljoner kvinnor kunde mobiliseras för partiets syfte inom Frauenwerk, redo att utnyttjas på det sätt som passade den nazistiska staten allra bäst.

Kvinnornas roll i Tyskland var avsedd att helt karakteriseras av de båda orden Kinder och Küche (barn och kök), kvinnan skulle med andra ord helt ägna sig åt moderskapet och familjen, men samtidigt kom kvinnorna att i stor utsträckning stå för arbetsstyrkan på verkstadsgolven i de fabriker som betjänade och tillverkade den tyska krigsmaskinen, i varje fall i början och intill dess man började dryga ut deras antal med östeuropeiska slavarbetare.

All den intensiva propagandan om äktenskap, det heliga moderskapet och hemmet till trots, steg faktiskt antalet förvärvsarbetande kvinnor, också ute-arbetande mödrar, under hela den nazistiska tiden, alltifrån 1933 och framåt. Detta är i och för sig föga märkligt, eftersom antalet förvärvsarbetande kvinnor steg över hela världen under denna period, en ökning som därtill förefaller helt naturlig med tanke på hur den högre utbildningen nu hade öppnats också för kvinnorna.

Men i det nazistiska Tyskland kom år 1933 ett regeringsdekret som stipulerade att bara tio procent av de universitetsstuderande skulle få vara av kvinnligt kön; i gymnasierna stod flickorna bara för en tredjedel av eleverna. Dessa proportioner ligger avsevärt lägre än man borde ha rätt att vänta sig med tanke på de snabba framsteg kvinnorörelsen dessförinnan hade gjort i Tyskland; Tyskland låg här långt efter både England och Förenta Staterna.

Själva grundsyftet med den nazistiska ideologin på denna punkt var inte, som man hävdade utåt, att kvinnan skulle återföras till hemmet, utan ”att rensa bort kvinnorna från de akademiska yrkena och placera dem i lägre betalda sysselsättningar istället”. Vid ett möte med den nazistiska medicinal-styrelsen i december 1934, förklarade dr Wagner, lärarkårens av partiet utsedde ledare, inför en blandad publik av både män och kvinnor:

 – ”Vi kommer att strypa den högre utbildningen för kvinnorna”.

De feministiska röster som fortfarande höjdes tystades ner den ena efter den andra. Sedan den nya regimen tagit makten utfärdades ett snabbt förbud mot kvinnliga domare, och år 1936 utestängdes kvinnorna från samtliga juridiska ämbeten och befattningar inom rättsväsendet. Riksdagen hade trettio kvinnliga ledamöter när nazismen kom till makten – år 1938 fanns det inte en enda. 

Detta var alltså ett försök att rensa ut kvinnorna från arbetslivets högre nivåer (vilket också genomfördes i stor skala, genom lagstiftning mot ”dubbelinkomst-familjer” och direkt avskedande av kvinnor, både gifta och ogifta), så att kvinnorna när de återkallades till arbetsmarknaden igen, skulle vara nöjda med och acceptera den lägre status som tjänande syster och okvalificerad hjälpare, som tilldelats dem som hjälptrupper till statens stora maskulina projekt.

Inrikesministern dr Wilhelm Fricks politik var både klar och entydig, ideologiskt lika väl som samhällsekonomiskt:

– ”Modern bör ha möjlighet att helt ägna sig åt sina barn och sin familj, hustrun att helt ägna sig åt sin man. Ogifta flickor bör hålla sig till sådana sysselsättningar som lämpar sig för kvinnokönet. Vad övriga yrken angår, bör de helt överlåtas åt männen.”

Den tyske mannen hölls lojal och på gott humör genom att få tillträde till alla de poster och befattningar som tidigare innehafts av de mängder med kvinnor som avskedades under nazismens första år vid makten, och därmed skulle han också visa sig beredd att träda in i armén när ”krigsansträngningarna” ökade, samtidigt som kvinnan, ordentligt kuvad så att hon var medveten om sitt ringa värde och sin låga ställning, tvingades klara det allt hårdare arbetet på hemmafronten.

Gottfried Feder, en av partiets grundläggare och stora ”tänkare”, gav denna definition på feminismen för massorna:

– ”Juden stal kvinnan från oss genom könsdemokratin i dess olika former. Vi unga måste nu dra ut och döda draken, så att vi kan återfå det heligaste av allt, kvinnan som jungfru och tjänarinna.”

Redan i Mein Kampf hade Hitler förklarat att ”den tyska flickan är ett statligt subjekt och blir statlig medborgare först sedan hon gift sig”. Nazisternas ursprungliga program krävde bland annat avskaffande av den kvinnliga rösträtten och när regimen kom till makten, inskränktes också den kvinnliga rösträtt som garanterats i Weimarförfattningen år 1919, eftersom det ingick i den nazistiska politiken att utesluta kvinnorna ur det offentliga livet och från alla allmänna ämbeten.

Den nästan mytiska idealiseringen av det kyska moderskapet är ett synnerligen effektivt medel, inte bara när det gäller att likställa sexualiteten med avlandet (vilket ytterligare underlättades genom det nazistiska förbudet mot preventivmedel och aborter), utan också när man strävar efter att helt undertrycka och hämma den kvinnliga sexualiteten över huvud taget och göra om den till en statsdirigerad barnalstringsprocess för ofta mordiska statliga syften.

Som svar på de angrepp Tyskland utsattes för, av både den internationella kvinnorörelsen och från liberalerna i väster för sitt sätt att behandla sina kvinnor, försvarade Hitler sin nya stat mot anklagelsen för att ”vi skulle ha infört en tyrannisk reglementering av kvinnorna”:

– ”Ute i världen säger man: ”Jo för all del, männen! Men kvinnorna kan inte dela er optimism. De är förtryckta, förtrampade och förslavade. Ni vägrar att ge dem någon som helst frihet, några som helst lika rättigheter med männen.”

Men på det svarar vi, att det ni betraktar som ett ok, det upplever andra som en välsignelse. Det några ser som en himmel, det är för andra människor ett helvete… Jag får ofta höra att ”ni vill driva bort kvinnorna från yrkeslivet”. Inte alls, vad jag strävar efter är bara att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att grunda en familj och få barn, därför att det är vad vårt folk behöver mer än någonting annat.”

Ledarinnan fru Scholtz-Klink bidrog med en förskrämd förklaring om att den tyska kvinnans enda arbetsuppgift är att tjäna den tyske mannen – ”att sköta hemmet” och ta hand om ”mannens omvårdnad till kropp, själ och sinne” hela hans liv igenom, ”alltifrån det ögonblick han föds tills han drar sitt sista andetag.”

Den nazistiska staten vidtog en rad åtgärder för att stödja och garantera denna familj som i andra länder oftast bara stod som brännpunkten för diverse propaganda, angrepp eller sorgset ylande framtidsspådomar. Naziregimen införde en särskild ungkarlsskatt på ogifta personer av båda könen, och den 1 juni 1933 infördes de infama (skamliga) äktenskapslån som kom att gälla för en tredjedel av de äktenskap som i fortsättningen ingicks i Tyskland och stadgade om skatte- och ränteavskrivningar för varje nytt barn som föddes i äktenskapet. Det var kvinnorna som tog lånet, men det betalades ut till männen. Fruarna i de familjer som tagit dessa lån hade inte rätt att arbeta, såvida inte maken kunde bevisa att familjen levde i armod och var berättigad till understöd. Denna lag förde under åren 1933-1935 ut 800 000 kvinnor från arbetsmarknaden.”

Fortsättning följer….

 

Annonser

41 thoughts on “Sexualpolitiken, del 1

  • Flora T: Det är samma retorik bland män och maktmän NU som DÅ. Det går rysningar genom kroppen.
   Vem var det som sade att jämställdhet aldrig kan gå bakåt? Det gjorde den med besked för de tyska kvinnorna. Men män har väl moderniserats sedan 1930-1940-talet?

 1. Jätteintressant inlägg även ur ett jämförligt perspektiv med idag.

  Där kan vi tala om att det behövs en JämO 🙂 Har läst om barnalstringsprocessen under nazitiden, dock inte det övriga.

  Tänkt skriva vidare med dig i förra inlägget, men haft/har häcken full med jobb och en tenta om en dag, som pluggas in under Treo comb sippande mot migrän. Tjoho..

  Ha det bra!
  /C

  • CLA: Ja, det här är mycket viktig historisk kunskap som tyvärr, påminner alltför mycket om debatten som förs av antifeminister/rasister i dagens samhälle.

   Gällande förra inlägget så kan vi kanske enas om att vi nog har missförstått varandra en del och/eller helt enkelt bara har olika åsikter? Det är helt okej och jag tackar ändå för dina synpunkter, CLA.

   Ha det bra själv och ta hand om migränen. Lider med dig… Varma hälsningar, NBT

 2. Boken är jättebra och – som sagt – FORTFARANDE lika aktuell. Om inte mer än när den skrevs eftersom hela porr/sexindustrin inte hade exploderat ännu då.

  Och detta med Tyskland och nazismen: jag blir så irriterad över att media och historiker inte tar upp Hitlertysklands kvinnohat. Det måste vi feminister göra istället. (Har skrivit lite om det i samband med inläggen om Breivik på min blogg.) Jag är övertygad om att det är kvinnohatet som kommer först och sedan hatet till ”de andra” dvs judar/invandrare/romer osv,
  Ser verkligen fram emot dina kommande delar!

  • Alltid lycklig att se dig Shed Light och tacksam över det gedigna arbete du gjort på din blogg! Väntar alltid på mer! Jag har en masters i historia och har alltid drömt att gå vidare och doktorera men…. tiden, ekonomin, plikterna, jobbet. Det är ett ämne värt att tänka på, mina barn säger alltid att jag ska doktorera när jag pensionerats gullefjunen tror på morsan! 🙂

   • Tack! för dina vänliga ord Flora T!
    Du borde verkligen ta dig en funderare på om du inte ska lyssna på ”gullefjunen”. En feministiskt genuskunnig doktorand i historia behövs verkligen. Helene Lööw har gjort och gör ett jättebra arbete med att kartlägga nazismen i Sverige men hon nämner väldigt lite om kvinnosynen men hon kan ju inte göra allt…..så du behövs!

  • SL: Jag instämmer! Kvinnohatet är det mest utbredda hatet mot folkgrupper i världen. Än idag tillåts män att hålla kvinnor som slavar trots att män påstår att de har avskaffat sitt skapade slaveri av människor. Men kvinnor och deras barn, är kanske inte människor i mäns ögon?

   ”Sexualpolitiken” är nog ännu mer aktuell idag än då den skrevs. Den rekommenderas verkligen.

 3. Varför får man inte läsa detta i skolan??? Gud vad förbannad jag blir på skolsystemet. Det här är VIKTIGT att veta!

  • Regina: Ja, vadå ”feministiska” skolor, som antifeministerna brukar säga? Det finns inte mycket feminism eller kvinnohistoria i svenska skolor och det har det aldrig gjort. Det åvilar föräldrar att lära ut detta till sina barn, både sina söner och döttrar. Men det görs sällan? Undrar varför? 😉

   • Fast det har i alla fall blivit lite bättre, på min tid var historeboken bara kungar och krig. Mitt barns historiebok skriver mycket om hur kvinnor och fattiga hade det. Jag visste tex inte att vi hade sharia-arvslagar här för 200 år sedan…
    Men absolut, det behövs mycket mer, tack för att du skriver om det!

   • Anna: Att gå från absolut ingen kvinnohistoria alls till en liten del kvinnohistoria i böckerna, är förstås en förbättring. 😉

 4. Tycker det finns så oerhört mycket intressant (och självklart förfärligt och hemskt) som alltid glöms när man diskuterar den här perioden, läste till exempel för länge sedan någon undersökning som visar att 85-90% av alla bilder som visas ifrån koncentrations-och-förintelselägren visas ifrån den manliga sidan trots att det var minst lika många kvinnliga offer! De kvinnliga offren fick dessutom utstå hemska sexuella förnedringar, judiska flickor fick vara prostituerade åt nazisterna, de fick också arbeta med att försöka ”omvända” homosexuella män (som det också sällan talas om när man pratar om förintelsen?) genom att ha sex med dem när officerare och annat såg på, de blev lovade att genom att frivilligt ställa upp på det här skulle de bli fria när tillräckligt många var omvända, sanningen var att när de började bli för trötta och ”fula” av undernäring och sjukdomar så fick de åka en specialtransport direkt till något av förintelselägren där de sattes direkt på dödslistan. Äldre kvinnor blev också förudmjukade på olika sätt, de fick klä av sig nakna och bli hånade av nazisterna, gravida kvinnor blev speciellt hårt straffade, ibland genom att få barnet slitet ur dem och sedan fick de ligga och förblöda bredvid sitt döende barn. Och i historieundervisningen pratas typ inget om det här! Nazisternas sexuella övergrepp mot framförallt judiska kvinnor och flickor är typ glömt! För att inte nämna deras övriga kvinnohat och eviga önskan om den perfekta undergivna husmodern som bara älskar att föda barn, laga mat och ställa upp på sex helt utan förspel eller annat jobbigt trams, varför känner historieskrivare ett behov av att dalta med nazister på det sättet?

  • morrn, skitbra. skitskitskitskit ! jag har alltid undrat det där och det börjar med vilka som dog och hur en talar om det och bara fortsätter … gaaah

  • Bella: Tack för en otroligt viktig, informativ och klok kommentar!
   Jag kan tyvärr inte svara på hur det kommer sig att män inte vill tala om våld och sexuellt våld som män begår mot kvinnor och barn, i krigs- och fredstid. Män kanske är rädda för att kvinnor skall börja hata män tillbaka? Få män vill/kan ju (över)leva utan kvinnor i sina liv.

 5. Ja jag instämmer till fullo med dig Shed Light att det här med nazityskarna kvinnosyn / politik verkligen var högintressant, och att jag blir alldeles schack matt av att ingen av alla de samhällsanalytiker / psykoanalytiker och eller feminister jag har läst nånsin har nämnt ett ord om saken.

  Att tex inte Elin Wägner har skrivit om det (iaf vad jag vet och jag har nu läst det mesta av hennes böcker – men inte artiklar i Tidevarvet) är jättekonstigt, då hon ju hade mycket täta förbindelser med den internationella kvinno-fredsrörelsen och särskilt med tyska, eftersom hon ett tag under mellankrigstiden vistades en hel del i Elsass Lorrain för att försöka mäkla fred mellan tyskar o fransmän). Och hennes fokus var ju i allra högsta grad just hur kvinno – o fredsfrågorna hängde ihop.

  Tanken att saker och ting hänger ihop så som du funderat över; att kvinnohatet liksom kommer först och utgör det första tecknet på vartåt det hela barkar hän, är ju inte ny utan den uttrycks inte minst i EW:s Väckarklocka liksom även i Riane Eislers ”Bägaren och Svärdet” (bra bok som varmt kan rekommenderas!); på så sätt att det finns ett samband mellan backlashen mot kvinnor och utbrotten av nya krig. (Finns det även forskning som påvisat, samt ett samband mellan fred och kulturell och vetenskaplig blomstring och ett visst större kvinnligt inflytande)

  Nog för att man på det stora hela taget känt till hur kvinnorrollen i Nazityskland såg ut med Kinder, Kuche und Kriche, Lebensborn und so weiter – men att det var så oerhört välplanerat och medvetet uttänkt i detalj i förväg! Otroligt.

  Det förrycker perspektivet något bort från det psykoanalytiska förklaringsmodellerna utifrån själva sexualiteten och det omedvetna.

  Snarare lutar jag i så fall åt att tro att de underliggande drivkrafterna till denna samhällsplanering kan ha varit den fullt ut medvetna ansatsen att se till att kvinnorna föder så många barn som möjligt för behoven av billig arbetskraft och kommande krig. Och / eller som en del av Herrefolksmentaliteten att tränga ut alla de andra med sitt eget överlägsna folk.

 6. Är man ännu mer intresserad av patriarkatet och nazismen är ”Mansfantasier” av Klaus Theweleit verkligen att rekommendera! Där undersöker han hur nazismen i grund och botten är en patriarkal ideologi, den höjer upp manliga värden så som styrka och rättframhet och förminskar kvinnliga värden som empati och känslosamhet. Detta gör också att inom ideologin så blir nästan allt kvinnligt ett ondo, ibland ett nödvändigt ont men för nazister var det nästan äckligt att det finns ”kvinnliga” män, eller att det finns ogifta kvinnor! På detta sätt eldade de också på sin antisemitiska propaganda genom att utmåla judiska män som ”kvinnliga” och judiska kvinnor som ”manshaftiga” och han drar också paralleller mellan olika tider och hur nazisternas manlighetsideal har fått leva kvar och hur det är väldigt intressant att de flesta idag verkar anse att nazisterna var onda men reflekterar ändå inte över våra likheter med dem. JÄTTEBRA BOK!!! Om du inte har läst NBT och ni andra så snälla gör det, den är inte helt trivial att få tag i på svenska men det går och den finns på engelska och även tyska om man är en hejare på det! Och glöm inte läsa Hanna Arendts artiklar och texter om nazismen! Så intressant! Denna kvinna var så sjukligt intelligent och intellektuell och helt fantastisk på alla sätt! ❤

  • Bella: Mycket intressant information – tack för tipset! Jag har inte läst boken Mansfantasier så den måste jag beställa per omgående! Tack igen!

  • När jag sökte efter uppgifter om Teweleit på google upptäckte jag att han var ett stort namn i Tyskland och att hans bok ”Männerphantasien” hade satt i fång en stor debatt i Tyskland och satte därför in denna TS på min FB-sida:

   VART TOG DEN SVENSKA DEBATTEN OM MANSROLLENS FASCISTISKA GRUND VÄGEN?

   För jag har ännu inte kunnat se skymten av hur detta verk av Klaus Theweleit: ”Mansfantasier”, som Lars Linder omnämner i DN som ”banbrytande” och som av allt att döma satt djupa avtryck på debatten i Tyskland, skulle ha gjort detsamma i den svenska.

   Har ni?

   Lars Linder skriver i sin recension att ”den ger en originell bild av fascismen betraktad inifrån; som ett mentalt snarare än som ett politiskt landskap… Det är närmast en vilt gränsöverskridande avhandling, på en gång stimulerande och tankeväckande… Theleweit visar mycket övertygande hur tätt sammanvävd den nazistiska karaktären är med mannens psykosociala historia.”

   I centrum för KT:s psykoanalytiskt inspirerade verk, står en grupp officerare från frikårerna – ett slags frivilliga arméer som i efterkrigsdyningarna efter WW1 drog genom landet för att bekämpa den ”röda faran” – och förlägger sin undersökning till deras inre föreställningsvärldar om manligt och kvinnligt. Med utgångspunkt från avtryck i romaner, brev och självbiografier visar han hur dessa officerares manliga identitet var en produkt av kvinnoskräck, och hur denna kvinnoskräck var knuten till aggressiv rasism och antikommunism.

   Sara Arrhenius omnämner den i AB som en ”idéhistorisk bragd” och en ”klargörande uppgörelse med ett samhälle som skapat och fortfarande skapar fascister.”

   Och Nils Schwartz som i Expressen i lyriska ordalag höjer den till skyarna skriver att: ”Jag kan inte tänka mig annat än att Mansfantasier kommer att sätta spår också i den svenska debatten, antingen den berör de nynazistiska strömningarna eller könsrollsdebatteni allmänhet… Jag rekommenderar framförallt män att läsa boken eftersom nog knappast någon – inte heller Theweleit själv, vilket han också explicit erkänner – kan undgå att konfronteras med en eller annan egen fantasi i obehaglig närhet med soldatmännens tankevärld. Som en lektion i antifascistisk beredskap är Mansfantasier där så mycket användbarare, som den är en fortgående uppmaning att uppsöka fienden i sitt eget inre.”

 7. Tack för intressant boktips Bella! Har aldrig förstått varför så få verkar kunna inse att det är själva det patriarkala byggets religiösa / ideologiska överbyggnad som I SIG är fascistisk. De tidigare gudinnereligionerna betonade ju naturligtvis istället de ”kvinnliga” eller moderliga dygderna: empati och inlevelse medkänsla, lyhördhet, språkligt symbolisk kommunikation / samarbete och försiktighet / diplomati, istället för den manligt självhävdande ”individen”, konkurrensmentaliteten och den manliga ”styrkan” i att kunna mörda o slå ihjäl. Dvs dygder som numera identifieras som ”mänskliga”, när det i den evolutionsteoretiska diskussionen kunnat konstateras att det är DE egenskaper som möjliggjort Homo sapiens unika KULTURELLA evolution. (Utan att någon längre liksom vill låtsas om, att det är just kvinnor som har förväntats utveckla de egenskaperna)

  Apropå att min sambo i dag googlade om domen i Afghanistan mot den lynchmobb som tog livet av en kvinna, medan ett 20-tal poliser stod och tittade på, ställde jag frågan varifrån allt detta helt obegripligt monstruösa hat mot kvinnor kommer ifrån, vilket han då med stort eftertryck instämde i att han också alltid undrat över det. För har inte män överallt blivit vårdade älskade och omhuldade sen de varit små av just kvinnor / mödrar som kunnat ge sitt liv för dem, såväl som systrar, mormödrar, mostrar, barnsköterskor, dagisfröknar och småskollärare osv osv, menade han.

  I hans kultur är det mödrandet och de moderliga dygderna som fått stå modell för hur en människa ska va. Och det finns inte ett speciellt sätt att vara ”faderlig”. Min sambo upphör aldrig att förvåna sig över hur män / fäder här beter sig mot folk såväl i största allmänhet, som mot barn i synnerhet genom att vara vulgärt och dumfånigt bullriga och hårdhänta.

  • Helheta: Vi är nog många som undrar hur det kommer sig att män hatar kvinnor. Män som själva har skapats i och fötts ur en kvinnas kropp. Män som har överlevt tack vare en eller flera kvinnor i sina liv. Män som ändå söker sig till kvinnligt sällskap genom livet. Varför vill män umgås med folk som de hatar? Troligen för att de ”får” något utan att ge något. De har mer att vinna än förlora, på att umgås med kvinnor som de hatar. Tack för din kloka kommentar!

  • o3: Jag vet inte varför vissa våldtäktsoffer tycker att det är nödvändigt att lindra våldtäktsmäns samveten med att det ”inte var så farligt” att utsättas för män våldtäkter? Att de ”hellre” valde våldtäkt än döden osv? Våldtäktsmän lindrar sina egna samveten på exakt samma sätt och att deras offer stämmer in i gråtlåten, hjälper inte män att sluta våldta kvinnor, barn och andra män.

   Det vi måste göra är att flytta fokus till VARFÖR män våldtar kvinnor och barn. Att mäns sexuella våld skadar och hotar kvinnors, barns och mäns liv och hälsa VET vi redan. De skadas både fysiskt och psykiskt, ofta för resten av sina liv. All denna skada som oftast kvinnor och barn lider, bara för att vissa män vill utöva sitt sexuella nöje mot dem.

   Manlig sexualitet skadar kvinnor och män, även i de fall mannens sexualitet inte utövas med våld. Den som är ”mottagare” av mäns sperma, riskerar alltid sin sexuella och fysiska hälsa.

   • ”precum” gör dig gravid .. ja i ett fall på en miljard ? …
    o om män inte drämmer in den till halsen äre inte speciellt lätt att få nåra stds,
    avbrutet samlag är bra samlag 😉

    jag förstår dem, de vill avstigmatisera våldtäkten … jag talade om det med en vän i jordanien, han tyckte att det inte skedde hos dem … (pga religion) han var 19 och jag svarade att ser du inte hur erat system leder till mer tystnad ? han är heller inte så naiv han vet att hans religiositet inte delas av alla som säger sig tro …

    problemet är att de här invididerna cementerar bilden av våldäkt som en engångshändelse, nästan ett överfall även om du känner personen … och så ser det ofta inte ut (?).
    Och som du säger, vem pratar de med? de låter som de pratar med sina förövrare ”nälänä vi blev minsanna inte så ledsna som ni tror”
    JAG VILL ATT NI SKA VETA ATT NI TAR NÅGOT UR VÅRA SJÄLAR O ÄTER DET,
    trots att det gör mig arg och ledsen att skriva det, tom rädd (som att jag hotar mig sj, ev inbjuder till något …?!).

    Ja varför behövs ens deras bok, vi vet redan. Nu vill vi veta något helt annat: som hur såg ögonen ut? Vad har en våldtäktsman för ansiktsuttryck och om du inte kommer ihåg är det kanske för att de flesta offer blundar så hårt de kan eller fokuserar ögonen på något specifikt t.ex den där sprickan där borta blir allt i hela världen.

   • o3: Heterokvinnor är, pga biologi, generellt mer utsatta för smitt-spridning än heteromän. Mäns sperma går ju rakt in i heterokvinnors kroppar, vilket gör att det hela går att likna med att heterokvinnorna skulle ta emot en mans blod, rakt in i sina ådror. Detsamma gäller inte för män, av skäl som jag nog inte behöver gå in på. 😉

    Du behöver inte vara rädd för att skriva här, o3. Jag skulle aldrig någonsin låta någon attackera, förnedra eller förlöjliga dig i min blogg pga av vad män i din närhet utsatte dig för när du var barn. Det finns sådana vidriga personer, oftast är de män, men de får inte komma till tals i min blogg.

    Jag tror att de här våldtäktsoffren är livrädda för att framstå som ”svaga” och som ”offer” inför människor och inte minst – inför våldtäktsmän. Problemet är ju bara att deras ”styrka” som de kanske tror att det är, också cementerar våldtäktsmäns bild av sina offer, dvs att ”det inte var så farligt” – det var ju bara ”lite sex”, även för offren. En våldtäktsman som tycker att han har ”haft sex” tror ju och sprider ju bilden av att hans offer också har ”haft sex”.

    Självklart blir våldtäktsoffer aldrig mer som de var innan våldtäkten/erna utfördes mot dem. Det går att leva med att ha blivit våldtagen men de fysiska och psykiska skadorna gör sig påminda livet igenom, naturligtvis. Sexuellt våld är en oerhörd kränkning och det vet till och med våldtäktsmän, eftersom de ofta beskriver sitt sexuella våld som att deras önskan är att kränka/förnedra kvinnor och barn å det allra grövsta. Samma sak ser vi hos antifeminister som hotar kvinnor och feminister med våldtäkt och k*k. Samma sak ser vi hos pojkar och män som våldtas av män. Män ser ofta på sin egen sexualitet som något förnedrande för kvinnor och barn att utsättas för och inte minst – för andra män (och sig själva) att utsättas för. Män beskriver ofta att de njuter av att förnedra kvinnor genom att tex spruta sperma i ansiktet på dem.

    Män och våldtäktsmän lyckas tyvärr sällan se på sig själva – de fokuserar enbart på sina offer. OM de insåg vad de är, hur de tänker och fungerar och vad de gör mot kvinnor och barn, skulle de förmodligen behöva ta livet av sig. Det är de alldeles för fega för, dessa manliga ynkryggar som runkar av sig i kvinnors och barns kroppar – de vågar inte ägna sig åt självinsikt. De vågar inte ta livet av sig heller, trots att det vore det bästa för dem själva och deras offer och hela samhället.

   • för mig har det aldrig funnits ett innan
    och det NBT vet vi men det är en annan rädsla
    – men nog om den här och nu.

    Avbrutet samlag, avbrutet samlag, avbrutet samlag ! 🙂

    barn, tonåring, vuxen.

    något åt det hållet, ja. meningslöst iaf.

    fem år för ”virituell våldtäkt” ? think bout it for awhile … menar de att vi skall tro att allt ändrats över en natt ? eller var är de dolda agendorna här ?
    Vad är eg ens ”virituell våldtäkt” ( 😉 )? Är det inte en riktigt våldtäkt för en var inte i samma rum (!?!) … well we´ll c.

    Ja sexuellt våld är en oerhörd kränkning och jag blir som en citron när jag ser deras retorik (se gardners PAS t.ex: ”om vi bara inte stigmatiserade BLABLABLA”) sippra ut genom rörelserna … mkt sne. För om en drar deras tråd till slut så är det alla vi andra, som överreagerar och medlidar, som skapar en bild av att personen är ledsen, kanske t.o.m största delen i själva trauma, när en eg. bara kan rycka upp sig o gå vidare…
    låter som något som nambla o liberalfeminismen kokat hop 😉

    jo enligt experter är det oerhört vanligt att unga våldtäktsförövare försöker ta sina liv efter en tids tvångsterapi eftersom de kommer till någon slags insikt, tyvärr brukar de copa med den insikten genom nya nivåer av förtränging, sen … well I well

   • o3: Jag instämmer. De här människorna, som själva har utsatts för våldtäkt och som väljer att bagatellisera det hela enligt våldtäktsmäns önskan, förstör för alla andra offer. Vad vi alltid har att ta hänsyn till, oavsett vad vi talar om, är hur män uppfattar saker och ting. Det skall vi tänka på när vi talar om mäns sexualbrott mot kvinnor och barn, kvinnlig sexualitet och inte minst – barns sexualitet. Män suger åt sig ALLT som är positivt för dem och deras manliga sexualitet men INGENTING som är negativt för dem och deras manliga sexualitet.

    Våldtäktsmän vill naturligtvis höra att de inte har gjort någon skada och/eller att ingenting är deras fel. De vill höra att deras offer fortfarande älskar att ha sex med män, att deras offer inte har blivit rädda för män, att barn och kvinnor inte har tagit vare sig fysisk eller psykisk skada av dessa mäns sexuella våld etc.

    Det underlättar naturligtvis för deras samveten, om deras offer bekräftar deras oskuld och att de inte har gjort någon allvarlig skada. Ungefär som när heterokvinnor som har blivit våldtagna av en manlig vän eller pojkvän, sitter och tröstar mannen när han får dåligt samvete och gråter över vad han har gjort mot dem. Kvinnan (eller barnet) är offer för mannens sexuella våld men mannen gör sig själv till offret som måste tröstas av den han våldfört sig sexuellt på.

    Jag bryr mig inte ett skit om barnvåldtäktsmän och våldtäktsmän tar livet av sig. Det hade jag själv gjort om jag hade nedlåtit mig till att våldta små barn eller andra vuxna människor. Fy in i helvete vilka vidriga män det finns. Världen vore bättre utan dem och deras vidriga ”sexualitet”. De borde göra det enda rätta men det är de alldeles för fega för. De vågar inte skada sig själva – bara kvinnor och barn.

   • Det är en paradox att trivialisera och samtidigt föredra(?!) tvång … ! (?) !

    lol barn har ingen sexualitet. Thats the bloody point.

    Men tonåriga barns, ja.

    det är Kinsey o hans insitut som har ”bevisat” saker som är rent pedofilskt hittepå; med övergrepp: http://www.stopthekinseyinstitute.org/
    Specifikt detta bör läsas: http://www.stopthekinseyinstitute.org/10-questions/

    Jag vet inte. Många unga våldtäktsmän förnekar det; men äldre? En studie in i deras hjärna, — av nån pålitlig, nån? (<3) —
    Pedofiler verkar också ihärdigt förneka detta – ja det kanske finns olika sorters förövare? 😉

    nej, självmord eller självdö vore jue apeskönt såklart.

   • o3: Det är ett stort problem att det nästan bara är män som har forskat om människans sexualitet i alla tider. Tyvärr får en säga att manliga forskare, i dåtid men också i nutid, har visat sig ”forska fram” resultat som gynnar män och manlig sexualitet. Det verkar ligga nåt slags manligt önsketänkande bakom mycket av ”forskningen”, som tex påståendet att sperma skulle vara jättenyttigt för kvinnor (men inte för män?) att äta. 🙂 🙂

    Fucking retards, alltså…

    Självmord vore kanon! Bara DÖ för fan alla jävla peddo-as!

   • men nbt då så får du inte säga :P, min mormor var tjock-fashion-modell (motsats: twiggy) och åkte runt i skolor o föreläste om varför en inte skall säga ”CP” … ”retard” e inte kosher! 😉 men idontrlymind – men just det ordet är toppen på ett språkligt isberg och nu förstår min förståndsförhindrade morbror lika mkt som en tremånaders bäbis, men jag vet många som blir oerhört ledsna av det ordet ! … men någon störning är det frågan om, en mycket allvarligare sådan än den min morbrors spädbarnskramp ledde till …

    tror du ? jag tror kvinnor visste jätte mkt om kroppen o den kvinnliga sexualiteten, barnafödandet men att de manliga monopolen försökt bränna bort dem tillsammans med kunskapen om modern och hennes alla blommor ❤

    angående tågen (med lite goodwill dreven D): http://nogsamt.blogspot.se/2015/05/slapp-in-vintern.html

   • o3: Jag håller med – det är dumt att använda ”cp” som förnedringsretorik. Retard tycker jag däremot kan vara okej, helt enkelt för att det är vad vissa män är – efterblivna. 😉

    Jag tror inte. Jag VET att det är främst män som har forskat om människans sexualitet. 😉 Att vi kvinnor VET hur vår egen sexualitet fungerar, hur vi lättast får orgasm osv verkar tyvärr inte spela någon roll. Det är inte vad som skildras i vare sig manliga filmer, manlig porr eller manlig s.k ”forskning” och det är inte kvinnlig sexualitet som heterosex utgår ifrån, så att säga. Problemet är alltså att män har skildrat kvinnlig sexualitet, inte för vad den ÄR, utan för vad som passar mannen bäst.

   • Ja det är inte svenska … hade det varit på vissa platser hade jag rapporterat dig, förmodligen på rim 😉 – men ”tard” är bättre, kräver inte samma dedikation att skriva ^^

    och ja de uppfattas som efterblivna men jag ångrade ju mig i samma stund jag skickatm iväg det … är inte med på långströms linje om genetisk, biologisk, neurologisk osv förklaring, jag har inte sett detta utan snarare att; tror jag på det tredje helt bizzarra allternativet: fritt val, självmedvetenhet – att vi ruckar, skakar o darrar oss dit oftast alldeles av egen maskin, de flesta, de allra flesta.

    I modern tid, med kyrkans goda minne? Jag menar slavarna och kvinnorna har haft sin egen kunskap och sin egen tradition och lite av den, kanske rätt mö egentligen, överlevde och vi ser att den är långt ifrån fy skamm …
    för att inte tala om alla män som bara frontar för en genialisk kvinna 🙂

    Ja, det är där problemet ligger. Män gör det som är bäst för man och inte för kvinnor, barn, djur, träd, växter, hav osv och det är pinsamt uppenbart

   • o3: Eftersom män har tagit på sig uppgiften att styra hela världen, genom att med odemokratiska medel mota bort kvinnor, ser de också på världen med enbart sitt manliga perspektiv. Män är alltså lite efterblivna eftersom de lever i sin egen lilla värld och skapar en värld som är bäst för dem själva och där andra får lida pga män. De ser det som helt naturligt – det är mäns jordklot, tror de. Kvinnor, barn, naturresurser och djur är endast till för män att utnyttja/tjäna pengar på, på bästa sätt. Mannen tror att han är Gud.

   • ja en tioöring för var man som sagt ”du(ergo de själva) är den enda riktiga människan” (som buddistisk insikt … )

    .., varför vill någon ens det? En läkare, äldre gubbe: ”jag tror män, tyvärr, har en stor förmåga till dissociation från familj och andra (genetiskt)”
    euhm

    jag hör Vandana bakom örat 🙂 ❤

    (spam 😉 )

    frömonopolet. mannens begär att äga barnen och äggen …
    mannen känner inte heller sympati med män, uppenbarligen

 8. Kan det stämma att av svenska partier endast F! i sitt partiprogram har ett kapitel
  avseende denna sorts politik ? Googlade lite snabbt utan att hitta så mycket …

  • Ver: Sexualpolitik och familjepolitik har bedrivits av män i alla tider. Ofta hänger de samman eftersom ”familjen” alltid anses vara heterosexuell. ”Familjen” skall bestå av man och kvinna som lever tillsammans med barn som har avlats av de båda. Det anses viktigt för barn, att deras vårdnadshavare delar sin respektive sexualitet med varandra och särskilt viktigt tycks det vara för barn, att deras vårdnadshavare är 2 personer av olika kön.

   • Försökte googla på ”sexualpolitisk talesperson” respektive
    ”familjepolitisk talesperson” och fick upp väldigt få resultat.
    Men det kan vara så att ett antal ungdomsförbund också
    har sådana.

 9. Jag skrev tidigare i en kommentar här på din blogg om debatten på SVT/Debatt och om den ”Walborg” som där tilläts härska tämligen fritt, vari jag lovade att skicka länkar, som visar vilken person hon är IRL som avslöjats på senare tid i medierna, men hittar den inte. Så jag postar dessa länkar här istället. Du kan väl flytta den dit där den hör hemma NBT!

  Monia Pettersson , som också brukade kommentera på SVT/Debatt och då, studsade, precis som vi andra, inför ”Walborgs” brutala och cyniska framfart i kommentarsfälten, upptäckte i egenskap av värmlänning att ”Walborg” var den Gisela Nyqvist som gjort sig känd där, både som kommunal – o landstingspolitker och dessutom som författare till boken: ”Vargbiten” och skickade oss därför dessa länkar.

  http://nwt.se/filipstad/2015/03/07/det-ar-mina-upplevelser

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article10186753.ab

  Men efter att hon blivit avslöjad i medierna som den äkta rasist hon är, trots att hon dessutom varit nämndeman, har hon tvingats avgå som sådan och, åtminstone även officiellt, som SD-politiker, men sitter ändå kvar som politisk vilde som både landstings- o kommunalfullmäktige

  http://nwt.se/filipstad/2015/04/17/gisela-nyquist-blir-politisk-vilde

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6037912

  • Helheta: Jag minns signaturen ”Walborg” från kommentarsfältet men jag trodde nog att det var ännu en av alla män som skriver på nätet och utger sig för att vara kvinnor, med kvinnliga nick. Som Pär Ström och hans anhängare.

   ”Filipstadspolitikern Gisela Nyquist har varit i blåsväder och blivit ifrågasatt sedan kvällstidningen Expressen publicerade en artikel om att hon ska ha skrivit hatinlägg på nätet, bland annat om romer. Enligt Expressen rör det sig om flera tusen inlägg hon gjort.”

   Mer om 70-åriga Gisela – tydligen är hon själv ”invandrare”?

   http://www.dn.se/valet-2014/sverige-ar-mitt-land-filipstad-ar-min-stad/

   ”Lokal ledare för partiet är Gisela Nyquist, som kom till ­Sverige som 16-åring från ett fattigt Finland år 1962.”

   – Sverige är mitt land. Vi ska inte slänga ut någon. Men vi kan inte ta in fler.”

   Hahaha! Sverigedemokraternas mål är ju att slänga ut personer som Gisela ur landet. Hon hjälper dem gladeligen med det. 😉

   Tack för denna värdefulla info, Helheta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s