Arkiv

Polisen prioriterar 90 st mord, istället för tiotusentals sexualbrott mot kvinnor och barn

Statistik från Brå och SCB

”Sedan mitten av 1990-talet, och i synnerhet efter 2014, har det skett en mycket tydlig ökning i antalet sexualbrott mot barn som polisen har registrerat som fullbordade våldtäkter. Mörkertalet är stort.”

”Bara en bråkdel av alla sexualbrott anmäls till polisen.”

”I 70% av fallen av våldtäkter mot barn 0-11 år, är våldtäktsmannen en person inom den närmaste familjen.”

”Mellan 1995-2008 ökande polisanmälningarna om våldtäkt mot barn kraftigt.”

”Antalet anmälda våldtäkter mot barn har ökat med 41% mellan 2007-2016.”

”Den totala utdömda strafftiden (straffmassan) för sexualbrott ligger på samma nivå (oförändrad) under hela mätperioden 1975-2016. Utdömda fängelsepåföljder gällande alla brott ligger nu på sin lägsta nivå under hela mätperioden 1975-2016”

”Antal lagföringsbeslut gällande grov kvinnofridskränkning har minskat med 47% sedan 2007.”

”Antal lagföringsbeslut gällande grov fridskränkning har minskat med 28% sedan 2007.”

2016 polisanmäldes 20 300 sexualbrott, varav 6 720 klassades som våldtäkt, varav 3 010 st var våldtäkt mot barn 0-17 år. Av dessa 3 010 st våldtäkter mot barn, fattades endast 115 st lagföringsbeslut, en minskning med 21%. Av det totala antalet polisanmälningar om sexualbrott (20 300 st), fattades ynka 1189 st lagföringsbeslut, en minskning med 5% mot föregående år.

2016 anmäldes 10 600 fall av sexuellt ofredande till polisen. 27% av dessa, totalt 2862 st, var fall av sexuellt ofredande mot barn 0-15 år. 14%, totalt 1484 st, var fall av sexuellt ofredande mot barn 15-17 år.

Fallen med konstaterat dödligt våld (mord/dråp) var 106 st under 2016, en minskning från 2015. Fallen med konstaterat dödligt våld i Sverige, ligger på en jämn och ganska oförändrad nivå sedan 1975, med ett snitt om 92 st mordfall per år.

Polismyndigheten har, enligt egen uppgift, inte riktigt tid att utreda andra mäns tiotusentals och ständigt ökande/skenande sexualbrott (och andra brott) mot kvinnor och barn i landet, eftersom de påstår sig vara fullt upptagna med att utreda…. runt 90 st mord per år. Torgny Söderberg från Stockholmspolisen:

”Med den situationen som är i dag finns det dock ingen möjlighet att hinna med både mord och våldtäkter, menar han.”

– Det är svårt att förklara varför våldtäktsärenden läggs på hög, men de andra brotten är ännu allvarligare. Det är två onda ting som vi måste välja mellan, säger Torgny Söderberg.”

Torgny Söderberg, Stockholmspolisen

….”allt färre anmälda våldtäkter som faktiskt handlagts av polisen leder till åtal. 2014 var den siffran 20 procent för att året därpå falla till 14 procent. Förra året var det 11 procent av anmälningarna som ledde till åtal.

Polismyndigheten har, i alla tider, anställt främst män i sin verksamhet. Det har i alla tider varit manlig personal inom polisen som har försökt, men uppenbarligen totalt misslyckats, att utreda andra mäns sexualbrott mot kvinnor och barn. Detta måste ändras.

Fler kvinnliga poliser måste anställas och kvinnor måste framför allt tillsättas som sexualbrottsutredare. Detta på grund av att kvinnor helt enkelt har unika erfarenheter och kunskap om barn, sexualbrott och heterosexualitet, både ur förövares och offers perspektiv, som män i allmänhet saknar. Mäns och polismäns partiskhet, identifikation med förövarna och bristande förståelse, kunskap, erfarenhet och intresse för den här typen av brott och offren som drabbas av dem, dvs kvinnor och barn, beror nämligen enbart på deras kön. 

Vill ni läsa om hur det går till, på riktigt och med verkliga exempel, hos Polismyndigheten och det svenska rättsväsendet i stort, kan jag rekommendera den här hemsidan och särskilt inläggen om Polisens kvinnosyn:

https://feministfestivalenblog.wordpress.com/

 

 

Annonser

Pojkarna som våldtog en 14-årig flicka på en skola i Lund blir nu, efter stark kritik, omplacerade

Två pojkar våldtog i maj förra året en skolkamrat på en skola i Lund. Deras våldtäktsoffer var en 14-årig flicka. Den ene våldtäkts-pojken var över 15 år och kunde därför dömas för våldtäkt mot barn.

Skolledningen beslutade då att omplacera, hör och häpna (!) flickan, våldtäktsoffret, medan de två pojkarna fick gå kvar på skolan. Skolans manlige rektor gick även ut offentligt med sin åsikt att våldtäkts-pojkarna skulle vara lika mycket ”offer”.

”Föräldrar till andra elever på skolan har tidigare reagerat över att pojkarna går kvar.

Först efter stark kritik mot beslutet, har den manlige rektorn, den manlige skoldirektören och övriga i skolledningen ”omvärderat” situationen.

På tisdagseftermiddagen tog skolledningen ett nytt beslut i fallet och meddelade att de två pojkarna ska flyttas från skolan och få undervisning på annan plats.

Rektorn säger nu till Sydsvenskan att det tidigare beslutet att låta pojkarna gå kvar var felaktigt.”

Lunds kommun har nu lagt ut ett meddelande på sin hemsida där man beklagar det som man kallar för ett felaktigt beslut. Man skriver också i meddelandet att pojkarna kommer att få enskild undervisning på en annan plats i Lund terminen ut i väntan på en långsiktig lösning.

I meddelandet skriver skoldirektören för barn- och skolförvaltningen i Lunds stad, Mats Jönsson, att man nu har omvärderat situationen. Från början var inriktad på att hjälpa pojkarna att inte begå brott igen, men nu skriver förvaltningen också att man borde ha agerat mer kraftfullt.

– Vi ville göra rätt, och eftersom det handlar om barn, är det alltid en svår avvägning, men i detta fall har vi gjort en felbedömning, säger Mats Jönsson på Lunds kommuns hemsida.

Skoldirektören tar avstånd från rektorns kommentar om att alla inblandade parter i händelsen skulle vara offer.”

Den manlige rektorn har nu slutat på skolan.

”På torsdagseftermiddagen meddelade så Lunds kommun att skolans rektor slutar.

– Å Lunds kommuns vägnar ber vi om ursäkt till flickan och hennes familj. Det som har hänt är oacceptabelt. Lunds kommun har agerat fel. Vi delar rektorns bedömning när han väljer att lämna sin tjänst, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.”

Tips till den manlige rektorn, den manlige skoldirektören Mats samt kommunstyrelsens ordförande Anders:

Nästa gång något liknande inträffar, måste ni och alla andra män inom skolväsendet konsultera kvinnor, helst feminister, innan ni fattar beslut i den här typen av frågor. Ni saknar uppenbarligen den kompetens som krävs, förutom det faktum att ni har svårigheter att kunna förhålla er opartiska och rättvisa mot barn, beroende på vilket kön de har.

Era personliga, manliga begränsningar, oerfarenhet av och okunskap kring sexualbrott, offers utsatthet, jämställdhet, jämlikhet, barnkunskap samt den här typen av ensidigt, manligt perspektiv delar ni med väldigt många andra yrkesverksamma män (inte minst inom rättsväsendet). Av den anledningen är det av yttersta vikt att män, som märkligt nog ofta sitter på den här typen av befattningar där de riskerar att diskriminera människor pga personliga åsikter/vanföreställningar, partiskhet, ensidigt manligt perspektiv och okunskap, vidareutbildas. Det riskerar förstås att bli alldeles för dyrt för skattebetalarna så ett bättre alternativ är att i första hand tillsätta kompetenta kvinnor, gärna feministiska sådana, på den här typen av tjänster.

51 män gripna i pedofil-sekt i Norge

För ett antal år sedan skrev jag om en undersökning som gjorts i Norge (Nova) som visade att, av 700 st intervjuade norska män, kunde 1/3 av dem tänka sig att våldta barn, om risken för upptäckt var eliminerad.

Forskaren och professorn Eva Lundgren är en person som länge har forskat kring mäns våld och sexuella våld mot kvinnor och barn samt om pedofilsekter i samhället som begår rituella, sexuella övergrepp/våldtäkter mot barn. Eva Lundgren är känd för avhandlingar/skrifter som t.ex ”Slagen dam” (2001) och ”La de små barn komme til meg” (1994). Den senare handlar om barn som har erfarenhet av rituella, sexuella övergrepp i pedofila sekter.

Utan att gå in på detta närmare, kan jag bara säga att detta arbete utförde inte Eva Lundgren ostraffat.

Svenska, antifeministiska män rasade mot henne och kallade denna internationellt erkända professor och hennes gedigna och banbrytande forskning för ”oseriös”. Hon framställdes som en feministisk, galen häxa som hatar män. Svenska män och massmedia, skrev artiklar om henne som inte var annat än rent förtal. De försökte, och lyckades till viss del, förstöra hela hennes karriär genom att svartmåla henne och hennes forskning på alla möjliga och omöjliga sätt.

Det är ett mycket märkligt manligt fenomen det där? Så fort kvinnor och barn berättar om allt illa som män utsätter dem för i världen eller överhuvudtaget bara riktar minsta lilla kritik mot män, vänder män på detta och gör sig själva till offer istället. De stackars männen känner sig ”hatade” när sanningen om hur illa de beter sig mot kvinnor och barn i världen uppdagas.

Jag kom förstås att tänka på Eva Lundgren och hennes forskning när jag läste om de 51 männen som har engagerat sig i en pedofil-sekt i Norge. En pedofil sekt som har visat sig ha förgreningar högt upp i det norska samhället och som även har förgreningar utomlands. En pedofil-sekt bestående av män och pappor som är politiker, poliser, advokater etc, varav vissa bl.a har våldtagit och prostituerat sina egna barn.

”Norsk polis har gripit 51 personer som misstänks för sexuella övergrepp mot barn. – Fallen omfattar barn i alla åldrar, även spädbarn, säger Hilde Reikrås som leder polisens operation.

Polisen uppger att det bland männen finns misstanke om konsumtion av sexuella övergrepp mot djur, videoinspelningar och direktstreaming av sexuella övergrepp. En man i 20-års åldern misstänks för övergrepp mot 18 barn, och en annan misstänks ha chattat om övergrepp mot sina egna barn.

– En av de anklagade hade en gravid sambo. I en chatt med andra planerade och beskrev man de sexuella övergrepp man skulle begå mot spädbarnet när det var fött. Samtidigt delade man övergreppsmaterial av småbarn och onanerade, säger polisen vid en presskonferens i Bergen.”

Låt oss bara hoppas på att den norska motsvarigheten till svensk Socialtjänst inte fungerar som i Sverige så att den gravida sambon och hennes ofödda barn (samt de andra inblandade barnen), tvingas till att ”umgås” med den pedofile fadern i framtiden. I Sverige hade berörda myndigheter tvingat barnet och mamman att åka till fängelset för att ”umgås” med pedofil-pappan. I Sverige hade berörda myndigheter tvingat barnet till umgänge med sin pedofile pappa efter att han släppts ut ur fängelset, då svenska myndigheter i allmänhet och Socialtjänsten i synnerhet, är av åsikten att en ”dålig” pappa, dvs hur ”dålig” han än är, skulle vara livsviktig i ett barns liv. Exempel på ”dåliga” pappor i de här fallen, är pappor som t.ex har brukat/brukar våld och/eller sexuellt våld mot barnen och/eller deras mammor och/eller deras syskon. Det handlar om pappor som har blivit ertappade med barnpornografi i sina datorer, pappor som är kriminella och sitter i fängelse, pappor som är grava drogmissbrukare osv.

Om mamman till barnet hade vägrat att låta barnet umgås med pedofil-pappan, hade berörda myndigheter försökt att tvinga henne, genom att t.ex utdöma höga vite ( böter) för varje gång umgänge med pedofil-pappan uteblev. Om mamman hade fortsatt att vägra lämna sitt barn ensam med honom, hade svenska myndigheter flyttat över vårdnaden och boendet från mamman till pedofil-pappan och angett som ”argument” att mamman har ”samarbetssvårigheter” med pedofil-pappan. Om mamman fortfarande hade vägrat att lämna ifrån sig sitt barn till honom, hade polisen skickats ut för att hämta barnet med tvång från mamman och överföra det till pedofil-pappan för gott.

Tror ni att jag skojar? Nej, tyvärr inte. Så här gör svenska myndigheter (Socialtjänsten, domstolarna, polisen) mot barn i Sverige, år 2016.

Det är tur att svenska kvinnor nu har fått möjlighet att inseminera sig, istället för att skaffa barn tillsammans med män. Den farligaste platsen på jorden för kvinnor och deras barn har alltid varit, är och kommer förmodligen alltid att vara i hem som de delar med män.

 

Den sexuella myndighetsåldern måste höjas till 18 år

Förr kallade man den sexuella myndighetsåldern för ”lovlighetsgräns” och den talar om, enkelt uttryckt, när ett barn anses kunna ge samtycke till samlag eller andra sexuella handlingar. Det är, med andra ord, mest en lagparagraf som reglerar när män kan få börja kn*lla barn.

Från Wiki:

”Gränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling är i Sverige 15 år. Denna åldersgräns infördes för flickor år 1864 och för pojkar år 1937. Om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder, gäller den högre gränsen 18 år. Brott mot denna lagstiftning rubriceras som våldtäkt mot barn, eller i mindre allvarliga fall, sexuellt utnyttjande av barn.

Sexuella handlingar som inte är jämförbara med samlag är också förbjudna med personer under 15 år, men rubriceras då som sexuellt ofredande. Det är även förbjudet att betala en person under 18 år för någon form av sexuell handling (alltså inte endast samlag). Samlag med eget barn (inklusive adoptivbarn) eller dess avkomling är alltid straffbart, oavsett barnets ålder.

Åldersgränsen, för när man anses sexuellt myndig, varierar mellan 9 år (Jemen, äktenskap krävs) (!!!!) och 20 år (Tunisien). Medianen tycks ligga mellan 14 och 16 år.

Det kan finnas olika gränser i samma land för pojkar och flickor, eller för hetero- och homosexuella handlingar.”

Jag är av åsikten, att den sexuella myndighetsåldern i Sverige måste höjas till den ”vanliga” myndighetsåldern, dvs 18 år, och särskilt i dagens samhällsklimat, med ett internet som svämmar över av pornografi, inte minst pedofil-porr (barnpornografi), där våldtäkts-bilder och våldtäkts-filmer på allt yngre barn efterfrågas och sprids, dvs till och med bilder och filmer som visar grova våldtäkter på späd- och blöjbarn.

Bakom varje bild/film finns ett eller flera verkliga offer, tänk på det. Vem har tillgång till alla de här barnen i världen?

Ett internet, där mycket unga flickor men även unga pojkar jagas som djur av alla dessa sexuella rovdjur, som finner nöje i att tillfredsställa sig själva sexuellt med barn. Ju yngre barn, desto ”bättre”.

I Sverige blir människor myndiga, dvs anses vara vuxna, först vid 18 års ålder. Innan 18 års ålder, betraktas alla medborgare som barn och man får inte köra bil, inte gifta sig, inte ingå avtal, inte köpa alkohol eller tobak, inte rösta, inte handla på internet etc, etc. Detta beror enkelt uttryckt på, att barn under 18 år inte är fullt färdigutvecklade som människor, vare sig i kropp eller sinne. De anses inte kunna ta hand om sig själva eller kunna fatta noga genomtänkta beslut och behöver därför vuxna människor som ansvarar för dem.

Men att ha sex med andra människor, anses barn vara redo för, redan vid 15 års ålder i Sverige. 

I USA varierar den sexuella myndighetsåldern mellan 16-18 år, beroende på delstat. I Norge 16 år och i Finland 16 år (men i vissa fall 18 år). Sex med andra människor kan skada barn mycket svårt, psykiskt och fysiskt och för resten av livet, om de råkar ut för ”fel” person. Det finns tyvärr väldigt många vuxna personer i världen som det är ”fel” på. Både den heterosexuella och den homosexuella porren, har dessutom blivit allt grövre och inslag av våld och förnedring är vardagsmat. Vi vet att män och pojkar som tittar på porr, vill utföra i verkligheten, det de har sett i porrfilmer.

En homosexuell 25-årig man, som involverar sig sexuellt med en 15-årig pojke, har förstås övertag över pojken på alla områden, inklusive det sexuella området. Det finns en väldigt stor risk för att en 25-årig man, inte har förmåga att visa den hänsyn och försiktighet som krävs i ett sexuellt umgänge, med en sådan ung pojke. Detsamma gäller, om en 25-årig heterosexuell man involverar sig sexuellt med en 15-årig flicka och, förutom den sneda maktfördelningen mellan ett barn och en vuxen, finns det i det heterosexuella fallet, även risk för graviditet och/eller abort. Könssjukdomarna ökar dessutom kraftigt i Sverige.

Förutom den enorma efterfrågan på barn som sexuella objekt, i vårt ”moderna” samhälle, råder en antifeministisk syn inom svenskt rättsväsende som tycks härstamma från medeltiden. Väldigt många män inom rättsväsendet, verkar nämligen inte riktigt heller förstå, att BARN ÄR BARN och inga sexuella objekt för män.

Väldigt många män inom rättsväsendet, t.ex manliga domare, poliser, åklagare, jurister och advokater, saknar den kompetens som krävs för att kunna döma i, och överhuvudtaget kunna handlägga sexualbrottsmål, åtminstone i de fall där mannen är förövaren och kvinnan/barnet, är offret. De här männen, har inte förmåga att kunna sätta sig in i, hur det är för ett offer att drabbas av våldtäkt och sexuella övergrepp. De saknar grundläggande sexualkunskap, barnkunskap, kunskap om jämställdhet, de förstår inte att barn är barn och framför allt, saknar de förmåga att kunna förhålla sig opartiska, förmodligen pga att de själva är män.

Som jag brukar säga – att låta män handlägga sexualbrottsmål, där offret är en kvinna/barn och förövaren är en man, är samma sak som att låta nazister handlägga ärenden gällande hatbrott, som en annan nazist har begått mot judar. Hur skulle det gå för judarna att få upprättelse bland nazisterna…?

I bloggen ”feministfestivalen” kan ni läsa om svenskt rättsväsendes könskrig mot barn och kvinnor som drabbas av mäns våldtäkter och sexuella övergrepp. Ordet ”könskrig” är tyvärr ingen överdrift – det är en underdrift. Mjölbyfallet handlar om en 14-årig flicka, som utsattes för våldtäkt av en dubbelt så gammal gubbe, ”Peter” 31 år. Läs mer om fallet i bloggen. Svenskt rättsväsende och dess inkompetenta hantering av våldtagna barn och unga, är ännu en orsak till att den sexuella myndighetsåldern måste höjas i Sverige.

”Björn H skrev redan 2006 en debattartikel, tillsammans med andra antifeministiska misogyna försvarsadvokater att det är alldeles för lätt för våldtäktsmän att bli oskyldigt dömda. Länk här .  Av någon anledning har namnen på de som skrev denna artikel tagits bort av Aftonbladet. Förmodligen känner dessa advokater att det inte är opportunt att stå för innehållet idag (och Aftonbladet skyddar dem). Men vi vet vilka som skrev under och Björn H var en utav dem. Det har aldrig någonsin varit lätt att bli ”oskyldigt dömd” för våldtäkt. Snarare är det ett brott där det i det närmaste råder straffrihet.”

”Med andra ord är en utav de viktiga aktörerna i denna resning Riksåklagaren, Anders Perklev. Han har valt att redan efter Peters resningsansökan öppna fallet. Varför avvaktade han inte HD:s beslut? Vad får Riksåklagaren att agera så här märkligt?”

”I Mjölbyfallet, där också rykten som misstänkliggjorde en 14-åring spreds, valde Sveriges högste åklagare, Riksåklagaren, att öppna undersökningen efter att ha tagit del av resningsansökan. Trots att han anför på sin hemsida att medborgarna ska kunna trygghet öppnar han ett våldtäktsärende efter endast rykten, hörsägen och smutskastning av en 14-årig flickas sexualmoral.”

”Riksåklagaren är t o m så drivande att han inte ens avvaktar HD:s beslut. Eller är alltihop ett spel för gallerierna?”

”Var HD:s beslut egentligen fattat långt tidigare men de ville att utredningen skulle få pågå ett tag?

Är det fristående myndigheter vi har eller har de ett samarbete bakom kulisserna?”

”Riksåklagaren är alla åklagares främsta företrädare. Nu har han visat att han tror på rykten som går om ett våldtäktsoffer, att han tror på hörsägen…”

Riksåklagare Anders Perklev är förstås både inkompetent och korrupt. Den manliga lekstugan som kallas ”rättsväsendet”, kryllar av sådana män. Vem granskar dem?

Anders Perklev

Riksåklagare Anders Perklev

 

 

 

 

Det är inte säkert för heterokvinnor eller deras barn att sova tillsammans med män

En före detta kollega till mig, gift kvinna och heterosexuell, sade en gång:

– ”Det borde vara varje hetero-kvinnas rättighet att få ett eget sovrum.”

Jag kan bara instämma. Många heterokvinnor sover dåligt tillsammans med sina män pga manliga störningar. Det kan handla om att mannen snarkar högt, att mannen vänder och vrider på sig så att hela sängen gungar av hans kroppstyngd, att det blir för varmt, att mannen ligger och tafsar på kvinnan, eller att heteroparet helt enkelt har olika dygnsrytmer, där den ene t.ex går upp tidigare än den andra.

Nytt på fronten och något som alla heterokvinnor bör tänka på, är ett fenomen som verkar vara en uteslutande manlig, sexuell åkomma:

Sexsomni

”Sexomni är namnet på det som flera misstänka våldtäktsmän påstått sig lida av. Det innebär att man i sömnen utför sexuella handlingar.”

Det senaste fallet i Sverige, som vi har kunnat läsa om i tidningarna i veckan, handlar om styvpappan som begick sexuellt övergrepp mot sin 8-åriga lilla styvdotter men friades i Tingsrätten, då han hävdade att han led av sexsomni. Tingsrätten menade, att styvpappan inte kunde hjälpa att han sexuellt förgrep sig på barnet, eftersom han påstod sig ha sovit under tiden. Brottet har begåtts, brottsoffret existerar men styvpappan kunde inte hållas ansvarig för övergreppet mot barnet, då han påstod att han sov under tiden, menade alltså Tingsrätten. Men hör och häpna (!): i HOVRÄTTEN blev styvpappan senare dömd för att ha förgripit sig sexuellt mot dottern men han fick bara villkorlig dom och samhällstjänst som straff.

– Det finns sju likartade våldtäktsrättegångar som har avgjorts i svenska domstolar sedan år 2010, där den misstänkte hävdar att han gått i sömnen. Tre fall har lett till frikännande domar, berättar Elisabeth Massi Fritz, advokat och juridisk expert till SVT Nyheter. 

I flera fall har även olika domstolar dömt fallen olika. År 2014 friade hovrätten en man som tidigare hade dömts för våldtäkt eftersom att han menade att han hade gjort det medan han sov. 

Ännu har jag inte hört talas om någon kvinna som lider av denna sexuella ”åkomma” som tydligen gör, att en kan förgripa sig sexuellt på barn och vuxna, ”i sömnen”. Denna sexuella åkomma verkar drabba uteslutande män, världen över. Varje heterosexuell kvinna, alla mammor, flickvänner och fruar bör tänka sig noga för, innan de lägger sig själva, och framför allt sina barn (!), i samma säng som en man. Om mannen lider av sexsomni kan han ”råka” våldta er och/eller era barn ”i sömnen” och dessutom slippa straff för våldtäkterna/de sexuella övergreppen, i både svenska och utländska domstolar.

Det är inte säkert, för vare sig kvinnor eller barn, att sova i samma säng som en man. Tänk på detta och vidta nödvändiga åtgärder därute i hetero-hemmen! Att heterokvinnor som bor ihop med män, världen över, skaffar egna sovrum med egna sängar, kan kanske vara en bra lösning? För säkerhets skull – håll era husdjur borta från männens sängar också!

 

The Wolfpack, filmen om de sju inlåsta barnen och deras mor

Igår kväll såg jag, av en ren slump, reprisen av dokumentären The Wolfpack. Jag hade aldrig hört talas om filmen tidigare. Den handlar om sju barn och deras mor, som av den alkoholiserade, våldsamme och sannolikt psykiskt sjuke fadern i familjen, har hållits inlåsta och isolerade från omvärlden i en lägenhet i New York, i hela 14 års tid.

Jag brukar ju säga att det finns gott om kvinnor som blir knäppa i huvudet av att umgås för mycket med män och modern i den här familjen, är ett typexempel på det. Med långvarigt och upprepat fysiskt, psykiskt och troligen också sexuellt våld, tog den alkoholiserade fadern makten och bestämmanderätten över hela familjen och tvingade på så sätt den naturliga ledaren av familjen, Modern, till total underkastelse. Modern intog en passiv, handlingsförlamad och underordnad roll och ”lät” denne fullständigt irrationelle, gravt alkoholiserade och paranoide man, styra och ställa som han behagade. Det innebar att han förbjöd alla sina familjemedlemmar att vistas utomhus i 14 års tid.

Jag vågar hävda att alla kvinnor kan känna igen sig själva och andra kvinnor i Moderns agerande, eller snarare i hennes patetiska passivitet och sätt att underordna sig en fullständigt galen man och hans bisarra idéer, även om den manliga hjärntvätten av just den här kvinnan/mamman, är extrem.

Förändringen kom då de 6 sönerna i familjen bestämde sig för att göra uppror mot den galne fadern. Se filmen HÄR.